Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
instruerande text

Bedömningsmallar för skrivande – Alla texttyper i språkundervisning

Här kommer mina utarbetningar av de olika bedömningskriterierna för skrivande för alla texttyper som påträffas i språkundervisning. Exemplet på bedömningskriterier för skrivande finns på s. 363 i Skriva, Läsa, Lära av Martin & Rose.

I alfabetisk ordning

Argumenterande text

bedömningskrit arg

Berättande text

bedömningskrit ber

Biografi

Bedömningskriterier biografi

Diskuterande text

bedömningskrit disk

Instruerande text

bedömningskrit instr

Nyhetsartikel (opersonlig återberättande text)

bedömningskrit nyh art

Textrespons – (recensioner)

bedömningskrit textresp

Mer att läsa om värdering finns på s. 327.

How to play American football – Instruerande text

Vi jobbar med instruktioner i en svag grupp i engelska och började med att

se en power point om instruktioner på engelska, Instructions. Syftet med detta var att eleverna skulle få en uppfattning om vad instruktioner innehåller och att de skulle öva sin anteckningsteknik.

Efter det fick de följa en instruktion på hur man viker en ros av en servett på youtube. Jag transkriberade ut vad personen i videon sa och markerade verben respektive substantivfraserna i olika färger.

Ex.

napkin rose

Sedan hade de i läxa att repetera verben (rödmarkerade).

Nu var vi redo att gå in på måltexten, en text om hur man spelar amerikansk fotboll. Den gjorde jag först en stycke för stycke-läsning på.

Exempel på min version:

american football stycke för stycke

De gulmarkerade orden är ord som jag ska förklara. Kommentarerna, till höger, är det jag ska säga innan varje stycke.

Stycke för stycke-läsningen visade sig vara över deras närmaste utvecklingszon – det var många ord de hörde för första gången. Därför jobbade vi med ordens stavning och betydelse på våra små whiteboardtavlor där eleverna fick skriva och rita vad olika ord betydde. De fick också skriva upp synonymerna samtidigt ex. start – beginning, throw – snap – hand, receive – catch.

goal posts

Vi kommer fortsätta med detaljerad läsning på det sista stycket i texten.