Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
instruktion

Instruerande text – Att läsa instruktion detaljerat

Den här texten tog jag fram när jag förra året skulle rita kartor med eleverna på idrotten. För att kunna beräkna höjd ungefärligt passade metoden där man syftar med en penna eller pinne och sedan stegar ut längden för att få en uppfattning om hur hög en höjd är fungerar utmärkt.

I år använder jag texten för att visa på ordgrupper, verb i imperativ och person/sak (substantiv) samt konnektorer (tidsbindeord). När jag läser texten detaljerat ber jag dem att identifiera metod (hur man gör något) och material (vad man behöver) också eftersom texten annars inte skulle vara svår för dem att läsa. Verben syfta, stega och så vidare är dock inte verb som eleverna (svenska som andraspråk år 6) skulle förstå utan förklaring.Mäta trädhöjd

 

Bedömningsmallar för skrivande – Alla texttyper i språkundervisning

Här kommer mina utarbetningar av de olika bedömningskriterierna för skrivande för alla texttyper som påträffas i språkundervisning. Exemplet på bedömningskriterier för skrivande finns på s. 363 i Skriva, Läsa, Lära av Martin & Rose.

I alfabetisk ordning

Argumenterande text

bedömningskrit arg

Berättande text

bedömningskrit ber

Biografi

Bedömningskriterier biografi

Diskuterande text

bedömningskrit disk

Instruerande text

bedömningskrit instr

Nyhetsartikel (opersonlig återberättande text)

bedömningskrit nyh art

Textrespons – (recensioner)

bedömningskrit textresp

Mer att läsa om värdering finns på s. 327.

How to play American football – Instruerande text

Vi jobbar med instruktioner i en svag grupp i engelska och började med att

se en power point om instruktioner på engelska, Instructions. Syftet med detta var att eleverna skulle få en uppfattning om vad instruktioner innehåller och att de skulle öva sin anteckningsteknik.

Efter det fick de följa en instruktion på hur man viker en ros av en servett på youtube. Jag transkriberade ut vad personen i videon sa och markerade verben respektive substantivfraserna i olika färger.

Ex.

napkin rose

Sedan hade de i läxa att repetera verben (rödmarkerade).

Nu var vi redo att gå in på måltexten, en text om hur man spelar amerikansk fotboll. Den gjorde jag först en stycke för stycke-läsning på.

Exempel på min version:

american football stycke för stycke

De gulmarkerade orden är ord som jag ska förklara. Kommentarerna, till höger, är det jag ska säga innan varje stycke.

Stycke för stycke-läsningen visade sig vara över deras närmaste utvecklingszon – det var många ord de hörde för första gången. Därför jobbade vi med ordens stavning och betydelse på våra små whiteboardtavlor där eleverna fick skriva och rita vad olika ord betydde. De fick också skriva upp synonymerna samtidigt ex. start – beginning, throw – snap – hand, receive – catch.

goal posts

Vi kommer fortsätta med detaljerad läsning på det sista stycket i texten.