Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
matris

Spökmatrisen

När vi nu jobbar med Speech tänkte jag fråga eleverna vad som gör en bra berättare. Vi gör en mind map tillsammans och sedan för jag in det de har sagt i en matris medan de tittar på.

För att ha en chans att komma med bra formuleringar har jag i förväg gjort en spökmatris. På så sätt kan jag leda dem från det de säger som är mer vardagligt till ett korrekt metaspråk.för

Förhoppningsvis så ökar det också förmågan till självbedömning.

speech rubric

När det är en fördel att inte förstå – Att kamratbedöma dramaturgi

Vi har jobbat med film i år 6 och innan eleverna lämnar in för summativ bedömning och betygssättning så lämnar de in sina filmer till kamratbedömning av varandra.

Innan de tittar på varandras filmer ska de titta på filmmanusen, som beskriver den berättelse som de ska berätta med sin film.

Filmmanus - rödluvan

Sedan ska de titta på filmen och kamratbedöma den genom two stars and a wish.

Two stars and a wish

För att kunna ge en önskan om förbättring var de tvungna att utgå ifrån någon av matrisens skrivningar. Detta för att kommentaren verkligen skulle innebära att de kunde hjälpa varandra till ett bättre resultat, att gruppen som blev kamratbedömd förstod och för att införa korrekt terminologi (metaspråk).

Matris filmprojekt

Efter att hennes grupp hade tittat igenom kamraternas film sa en elev ”Jag fattar ingenting.”. Om man inte förstår någonting så är det oftast knas med dramaturgin. Man har inte kunnat berätta det man har avsett. Och i och med att eleven sa såhär förstod jag hur bra det var med kamratbedömning av filmerna. Och hur bra det är att inte förstå – bara man kan förklara det. För förstår inte hon, finns det fler som inte förstår och då måste filmen göras om. Vi måste analysera vad som inte fungerade och rätta till det. Ett kognitivt krävande arbete.

Inga matriser med textbedömning enligt Reading to Learn

I min strävan efter att bedömningen skulle bli lättare och mer rättssäker blev jag matrisernas drottning. Jag kan verkligen göra matriser. I slutet av min ansträngning med matriser jobbade jag hårt på att få eleverna att förstå och viktigast av allt, komma med exempel på hur ett bild/ljud/klippning (i ett filmprojekt) på till exempel C-nivå skulle kunna se ut.

bedömningsmatris filmprojekt

Jag utvecklade också David Rose bedömningsmall till en bedömningsmatris för att få med skrivningar från matrisen i nationella provet i svenska som andraspråk.

Bedömningsmatris personlig återgivande text

Nu har jag helt frångått matriser. Jag har gått tillbaka till Davids bedömningsmall och utvecklat den för varje texttyp vi skriver.

Davids bedömningsmatris berättande text

I bedömningsmallen värderar man det eleven åstadkommit i sitt skrivande med siffrorna 0-3 på varje nivå av texten, där 0 står för F och 3 står för A. Snabbt går det! Och det är meningen också.

Hur kunde jag frångå mina älskade matriser? Man behöver helt enkelt inte matriser om man har exempeltexter av professionella författare. Man kan alltid hänvisa till texten. Där finns allt: syfte, inledning, spetsställd bisats, varierad meningslängd, korrekt stavning, utvecklade genresteg och faser, verb i rätt tempus och så vidare. Det som blir viktigt i bedömningen är i hur hög grad eleven kunde producera en egen text i den genren.

Mer tid till undervisning, det vill säga visa hur man gör något, alltså att workshoppa skrivandet som vi gör i R2L – mindre tid till att prata om hur man kan göra, det funkar ändå inte.