Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
metaspråk

Metaspråk – KAL

Jag gör en djupdykning in i metaspråkets underbara värld. Jag har plöjt igenom Skriva Läsa Lära av JR. Martin och D. Rose och läst kapitlet om KAL, knowledge About Language en gång till. Här får man veta vad man som lärare behöver veta om språket, vilket metaspråk man behöver känna till, vilket metaspråk eleverna behöver känna till och hur man undervisar dem i detta.

Förra veckan började jag undervisa närmare i ordgrupper (sak, person, plats, tid, kvalitet, verb), vilka verbgrupper som finns och satser – enkel och komplex mening.

Fantastic Mr. Fox – förberedelse för läsning och detaljerad läsning

Här genomför jag en detaljerad läsning av ett stycke ur Fantastic Mr Fox av Roald Dahl, sidorna 12 – 13. Texten är på engelska men jag måste genomföra den detaljerade läsningen på svenska eftersom så pass många är svaga i klassen. I en detaljerad läsning ska man ge så pass mycket stöttning (tala om vad meningen betyder, läsa meningen, visa på nyckelord/författargrepp) så att ingen elev ska behöva anstränga sig för att hänga med i betydelsen av texten.

Jag har inte haft eleverna mer än några lektioner, eftersom jag var tvungen att hoppa in för någon som blivit långtidssjukskriven och de är inte bekanta med arbetssättet. Vi har sett filmen och jag har precis förklarat cirkelmodellen – att vi kommer läsa tillsammans nu för att sedan använda de orden vi stryker under för att skriva tillsammans och att de till sist ska skriva individuellt.

Detta är måltexten:

mr fox 2

Innan vi börjar den detaljerade läsningen gör jag en kort förberedelse för läsning där jag med ord som eleverna förstår berättar vad stycket handlar om.

Metaspråket jag försöker införa i detta inlägg är problem och reaktion (någon reagerar) samt reflektion (någon tänker något).

Goda nyheter

Jag har alltid som mål att prata så mycket engelska som möjligt på mina lektioner. sakta men säkert bygger vi upp ett metaspråk som gör detta möjligt.

word

phrase

sentence

parapraph

capital letter

full stop, question mark, exclamation mark

Igår kunde jag för första gången prata engelska med mina elever större delen av lektionen utan att dessa elever, som har ganska dåligt självförtroende och lågt förtroende för läraren (de litar inte på att min undervisning kommer leda till att de förstår) reagerade på att jag gjorde det.

Jag använder också röda och gröna kort (laminerat papper) i undervisningen för att säkerställa att jag vet att eleverna förstår vid varje givet tillfälle. Varje elev får ett rött och ett grönt kort som de kan visa – grönt kort om de förstår, svarar jakande på en fråga, tycker att tempot är lagom och rött kort om de inte förstår, svarar nekande eller tycker att det går för snabbt.

röda gröna kort

Då kunde jag passa på att säga att vi kanske inte ska prata om vem som kommer försent, inte har med sig sina saker eller hur jag är som person. Vi har kommit såhär lång på bara några veckor och det är stort. Låt oss koncentrera oss på att fortsätta bli bättre.