Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
modelltext

Förbereda gemensam omskrivning

På senare tid har jag börjat förbereda detaljerad läsning såhär:

Diskuterande text - sportstjärnor och sdDen grönmarkerade texten är modelltexten. Under, det som är gulmarkerat, har jag börjat förbereda för gemensam omskrivning, när vi skriver tillsammans och använder modelltextens struktur men skriver om ett annat ämne.

Det som kommer i punktform sedan är frågorna jag ställer i den detaljerade läsningen av modelltexten (grönmarkerad).

Jag har i den gulmarkerade texten följt mönstret i modellmeningen och har bytt ordgrupperna. Konnektorn ‘närhelst’ bytte jag till exempel till ‘när’. Det jag skriver i den gulmarkerade texten är förslag som jag ska kunna ge eleverna när vi sedan skriver tillsammans.