Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
novell

Det var igår bara – hela cirkelmodellen

Jag jobbar som sagt med gestaltningar och tolkning (se förra inlägget). Nu har vi börjat med cirkelmodellen och här följer de olika arbetsmomenten.

Förberedelse inför läsning

Det här är en liten del ur novellen Det var igår bara. Det är delen som handlar om hur  huvudpersonen, ”jag”, och killen träffas och hur hon går med att gå upp till honom. Nu ska vi läsa den lite noggrannare för att sen skriva tillsammans. Oftast brukar man läsa en mening i taget men här är meningarna så långa att jag har delat av dem. Meningarnas längd visar att huvudpersonen är stressad och förvirrad.

Detaljerad läsning

Det var igår bara 1

Det var igår bara 2Det var igår bara 3Förberedelse inför gemensam skrivning

Skrivplan

Eleverna kom med förslag som vi sedan röstade om.

Skrivplan det var igår bara sik

det var igår bara gem 1 det var igår bara gem 2det var igår bara gem 3 Exempel på problem att skriva om

Problemet måste vara av karaktären ‘jag gjorde något farligt/dumt och det fick stora konsekvenser’ för att göra novellen komplex. Det kan också handla om att någon gör en person en tjänst och sedan kräver igen gentjänst som känns obehaglig.

Efter en ganska lång diskussion där vi diskuterade hur problemet måste formuleras så att inte huvudpersonen antingen blir ett stackars offer som saker bara händer eller en ”idiot” (någon som är agerar dumt som man inte kan förstå)så kom eleverna med dessa förslag:

En kille stjäl och polisen tar honom

En kille har sex med en tjej som sedan anklagar honom för våldtäkt (fast det inte var våldtäkt)

En kille hade två tjejer och när folk fick reda på det så började de hata honom

En kompis lånade pengar som han inte betalade tillbaka förrän efter ett år

Jag snodde pengar från min mamma och tappade dem

En tjej målar graffiti och blir nästan påkörd av ett tåg

Att formulera problemet handlade alltså om att göra huvudpersonen till en trovärdig karaktär med inre kamper och motsägelser.

Checklista för kamratbedömning

Checklista - det var igår bara

 

Inte skriva elever på näsan med värderingar – jobb kring tolkning, gestaltning och våldtäkt

När vi läser behöver vi kunna avkoda (känna till relationen mellan bokstäver och ljud), sökläsa (förstå det som står utskrivet på meningsnivå), kunna dra slutsatser (lägga ihop information på olika ställen i texten = göra inferenser) samt kunna tolka (använda tidigare kunskaper och erfarenheter för att förstå texten).

Tolkning innebär att informationen man behöver för att förstå texten inte finns i texten. Eftersom tolkning är abstrakt kan det bli svårt att undervisa i.

Det går också att anlägga ett klassperspektiv på att tolka. Att tolka är att sätta ord på saker, att definiera företeelser och personer. Det innebär alltså att inta en maktposition. Detta, och att göra inferenser, är något medelklassbarn har gjort tillsammans med sina föräldrar 1000 timmar innan de börjar skolan. Dessutom har medelklassen ägnat sig åt tolkning i flera hundra år i sin yrkesutövning.

Berättargreppet gestaltning är på tolkningsnivå. Författaren har visat vad som händer utan att skriva ut det. Därför kan man genom att jobba med gestaltning få eleverna att förstå vad den kognitiva operationen tolkning innebär.

Eftersom tolkning handlar om att aktivera tidigare kunskaper byggde vi (hade VFU-student) upp elevernas kunskaper om hur våldtäkt går till med hjälp av två artiklar: om samtycke ur Sesam samt en artikel om att 7 av 10 blir paralyserade vid våldtäkt av DN Vetenskap.

Vi funderade länge på hur vi skulle gå till väga för att diskutera våldtäkten. Vi ville inte tala om för eleverna vad de skulle tycka. Eftersom jag håller på med Reading to Learn strävar jag alltid efter att gå till texten och diskutera med den som utgångspunkt. Genrepedagogik syftar inte till att ändra värderingar hos elever utan till att få dem tillägna sig redskap. I detta fall får eleverna redskapet att på djupet förstå en text, som i det här fallet gestaltar hur en våldtäkt kan gå till. Vilka värderingar de eventuellt förändrar och vilka lärdomar de drar kan jag naturligtvis påverka till exempel genom mina textval men till syvende och sidst är det upp till dem.

Till slut beslöt vi oss för att gå genom textens gestaltningar som ett sätt att få eleverna att förstå tolkning och få mer nyanserade diskussioner. De frågor vi ställde var bland annat

  1. Vad gjorde killen? Hur tänkte han?
  2. Vad gjorde tjejen? Hur kände hon sig?

Nedan följer ett exempel på gestaltning.

Exemplet är från Mirja Unges novell Det var igår bara där huvudpersonen blir våldtagen. Det står inte utskrivet utan läsaren måste tolka alla de sakerna som killen gör. Detta är det första killen gör när de träffas:

[Huvudpersonen har stått framför Systembolaget i två timmar, fryser och har blivit lurad på sina pengar av en alkoholist som skulle köpa ut till henne.] Jag känner att fötterna är alldeles kalla och stela, benen liksom tunga precis som dom var då när jag gick till honom, för han sa att jag skulle hänga med upp till honom ett tag, han var helt jäkla säker på att han visste vem den där alkisen som snott pengarna var, så om jag bara hängde med upp kunde han ringa runt lite och kolla läget, för jag ville väl ha tillbaka pengarna och säker som tusan var han på vem han som snott pengarna var.

Det börjar alltså med att killen ljuger för tjejen för att lura med henne upp till sig.

Och här öppnar sig möjligheten för många intressanta diskussioner och lärdomar om vi försöker besvara de två ovanstående frågorna.