Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
röda och gröna kort

Goda nyheter

Jag har alltid som mål att prata så mycket engelska som möjligt på mina lektioner. sakta men säkert bygger vi upp ett metaspråk som gör detta möjligt.

word

phrase

sentence

parapraph

capital letter

full stop, question mark, exclamation mark

Igår kunde jag för första gången prata engelska med mina elever större delen av lektionen utan att dessa elever, som har ganska dåligt självförtroende och lågt förtroende för läraren (de litar inte på att min undervisning kommer leda till att de förstår) reagerade på att jag gjorde det.

Jag använder också röda och gröna kort (laminerat papper) i undervisningen för att säkerställa att jag vet att eleverna förstår vid varje givet tillfälle. Varje elev får ett rött och ett grönt kort som de kan visa – grönt kort om de förstår, svarar jakande på en fråga, tycker att tempot är lagom och rött kort om de inte förstår, svarar nekande eller tycker att det går för snabbt.

röda gröna kort

Då kunde jag passa på att säga att vi kanske inte ska prata om vem som kommer försent, inte har med sig sina saker eller hur jag är som person. Vi har kommit såhär lång på bara några veckor och det är stort. Låt oss koncentrera oss på att fortsätta bli bättre.