Beatrices föredrag om konst i modersmålsundervisning & goda exempel

Jag tycker att det var bra att vi pratade om konst och estetiska uttrycksformer i våran modersmålsundervisning på firandet av modersmålsdagen. Estetiska uttrycksformer har en speciell plats i modersmål som ämne. Det finns skrivet om detta i ämnets syfte men det står inte om detta specifikt i andra kursplaner t.ex. för moderna språk. 

Även om vi har en rad olika fortbildningar finns det ett tomrum avseende just estetiska uttrycksformer. Som tur är så hade vi Beatrice Hernandez som ville ställa upp och hålla föredrag. Hon är legitimerad lärare och har en konstnärlig själ i hjärtat med tre konstnärliga utbildningar bakom sig.

Vi diskuterade om hur föredraget skulle läggas upp. Vi hade lite olika infallsvinklar: Jag förslog att fokus borde vara på den pedagogiska frågan ”hur” man arbetar med konst. Jag tyckte att kursplanen säger att vi ska arbeta med estetiska uttrycksformer och då behöver vi inte fundera särskilt så mycket på “varför” på ett föredrag på en fin söndag. Beatrice poängterade dock att den pedagogiska frågan ”varför” är den primära. Man ska veta och motivera varför man gör så som man gör. Inför föredraget hade hon därför fördjupat sig på ämnet pedagogik och konst utifrån minst ett tiotal böcker. Det verkar som om Beatrice har anammat ett motto om det forskningsbaserade lärandet i hjärtat. Vi hade föredrag på 30 minuter.

Inför föredraget så introducerade jag ämnet och tog upp konst i kursplanen i modersmål. Jag tog upp att enligt UDL så ska lärare försöka  engagera elever, presentera ämnets innehåll, och ge möjligheter för elever att visa kunskaper på olika sätt. Här kommer konst och estetiska uttrycksformer in i bilden eftersom olika sinnen aktiveras samt känslor blandas. Dessutom är estetiska uttrycksformer gynnsamma för lärare för att förbättra goda relation med elever.  Beatrice började föredraget med att berätta varför vi borde arbeta med konst med våra elever med hänvisning till forskningen. Här börjar det bli för komplicerat för mig att sammanfatta om detta. Men jag lovar att fråga Beatrice om hon kan hjälpa till och berätta om den pedagogiska frågan “varför konst ?”  för att sprida budskapet mer även i framtiden.

Beatrice gav goda exempel från sin modersmålsundervisning från lägre årskurser upp till gymnasienivå. Hon har bland annat berättat att hon har fått lov att låna ateljén och musikstudion på skolan för att arbeta med konst och musik med sina elever.

kort fin bea Elever i åk 1-3 gjorde ett vykort för att önska varandra en glad sommar.

klocka (2) Elever åk 4-6 tränar ”Tiden” genom att rita två stora konverserande  klockor på tavlan som frågar varandra om tiden.

atelje Elever åk 4-6.  elever skulpterade sin familj med modellera i  ateljén i skolan

ramar för självporträtt ”Självporträtt”:  Elever åk 1-3. Gjorde ramar för att inrama sina ”Självporträtt”.

klocka taltio Elever åk 4-6  gjorde en självporträtt med cirklar och siffror med multiplikationstabellen

Här visades ”rap stil” Elever hade skrivit rapp genom att först komma på olika adjektiv.

Hon berättade att gymnasieelever som gick på kursen ”Aktiv tvåspråkighet” fick skriva berättelser på spanska tillsammans, som de sedan framförde  i form av rollspel och i ”rapp stil”.

Och på slutet hade vi också en diskussion med alla deltagare på ca. 30 minuter. Vi fick diskutera om hur vi arbetar med konst och estetiska uttrycksformer. Jag tycker att det är bra med erfarenhetsutbyte för att alla deltagande modersmålslärare jobbar med det estetiska på olika sätt. Några exempel var att modersmålslärare kompar eleverna med keyboard när de sjunger tvåspråkiga barnsånger,  att ha ett moment där man sjunger en sång vid varje lektion, att arbeta med konst med digitala verktyg, teckningar inspirerade av böcker.

Det var ett fantastisk föredrag och erfarenhetsutbyte. Hjärtligt tack till alla som var med och firade modersmålsdagen tillsammans!

/B. Kanyavongha

”ОБИЧ” Kärlek av Dora Gabe

Fredagens dikt heter ” ОБИЧ” vilket betyder kärlek. Arizie Demiroglu , vår modersmålslärare i bulgariska, har översatt och läst upp dikten på modersmålsdagen 2021. Enligt henne så är dikten mycket välkänd i hemlandet. Hoppas att ni gillar den!

 

ОБИЧ

Нашето небе е тъй дълбоко,

нашите звезди са тъй големи

и земята наша е безкрайна,

а се сбира цялата в сърце ми!

Ти ли, моя майчице направи

тая обич толкова голяма,

че света във нея се побира,

че в света на нея равна няма?

Че прегръщам с обичта си, майко,

нашата земя, с цветя покрита,

с пресен дъжд на пладне оросена

и с дъга, на златен сърп извита.

Че ми греят право във сърцето:

златно слънце, ниви позлатени,

утрин рано сребърна зорница,

в топла вечер облаци червени!

Нашето небе е тъй дълбоко,

нашите звезди са тъй големи

и земята наша е безкрайна,

а се сбира цялата в сърце ми…

Uppläsning för inspiration

KÄRLEK 

av  Dora Gabe

Vår himmel är så djup,

Våra stjärnor är så stora

Och vårt land är oändligt,

Och det samlas allt i mitt hjärta ❣

Du, det gjorde min mamma

Den här kärleken är så stor

Att världen passar in i den,

Att det inte finns någon lika i världen?

Att jag omfamnar med min kärlek, mamma,

Vårt land, täckt med blommor,

Med nytt regn vid middagstid daggigt

Och med en regnbåge, på ett gyllene segel böjd.

Att de lyser rätt in i mitt hjärta:

Gyllene solen, förgyllda fält,

Tidigt på morgonen en silvergryning,

På en varm kväll röda moln!

Vår himmel är så djup,

Våra stjärnor är så stora

Och vårt land är oändligt,

Och det samlas allt i mitt hjärta ❣

/B. Kanyavongha

فكِّر بغيركَ Tänk på de andra av Mahmoud Darwish

Dagens dikt heter “Tänk på de andra” och är skriven av Mahmoud Darwich. Ahmad Nijem, vår modersmålslärare är också poet på arabiska. Ahmad har nämligen nyligen gett ut en bok med sin egen diktsamling på arabiska som heter  “Fåglarna tappar sin kompass”. Ni som är intresserad och kan läsa arabiska kan läsa om boken här. 

 

Han kunde tyvärr inte vara med på själva firandet. Men han ville att vi modersmålskollegor ändå skulle få njuta av klassisk arabisk poesi. Så han översatte dikten “Tänk på de andra” från arabiska till svenska för att den skulle kunna läsas upp på modersmålsdagen 21/2/21. Som tur var så fanns det en modersmålslärare i arabiska från en annan kommun som var med på firandet och som läste upp dikten på arabiska för oss samt förklarande lite om den. Hon sade att Mahmoud Darwich kom från Palestina och förmodligen skrev om händelser där, men diktens budskap är universellt och gäller överallt.

 

“Tänk på de andra”   av Mahmoud Darwich

Medan du tillagar din frukost

Tänk på dem andra

Glöm inte duvornas föda

När du åker iväg till krig

Tänk på dem andra

Glöm inte dem som söker fred

När du betalar din vattenräkning

Tänk på dem andra

De som dricker av molnen

 

När du återvänder hem

Ditt hem

Tänk på dem andra

Glöm inte tältets folk

 

När du går till sömns och räknar stjärnorna

Tänk på dem andra

De som inte har en plats att sova

 

När du frigör dig själv med metaforer

Tänk på dem andra

De som har förlorat rätten att tala

 

När du tänker på dem andra långt bort

Tänk på dig själv

Och säg: Jag önskar jag vore ett ljus i mörkret

 

Uppläsning på arabiska som inspiration: 

 

فكِّر بغيركَ 

وأنتَ تُعِدُّ فطورك، فكِّر بغيركَ

لا تَنْسَ قوتَ الحمام

وأنتَ تخوضُ حروبكَ، فكِّر بغيركَ

لا تنس مَنْ يطلبون السلام

وأنتَ تسدد فاتورةَ الماء، فكِّر بغيركَ

مَنْ يرضَعُون الغمامٍ

وأنتَ تعودُ إلى البيت، بيتكَ، فكِّر بغيركَ

لا تنس شعب الخيامْ

وأنت تنام وتُحصي الكواكبَ، فكِّر بغيركَ

ثمّةَ مَنْ لم يجد حيّزاً للمنام

وأنت تحرّر نفسك بالاستعارات، فكِّر بغيركَ

مَنْ فقدوا حقَّهم في الكلام

وأنت تفكر بالآخرين البعيدين، فكِّر بنفسك

قُلْ: ليتني شمعةُ في الظلام

/Bussarakham K.

  

”Mi balcón” av Beatrice Hernandez

Beatrice Hernandez, vår modersmålslärare och gymnasielärare i spanska, läste upp en tvåspråkig dikt som hon också skrivit själv. Hon berättade att hon har blivit inspirerad av sin egen balkong där det finns mångfald av växter från olika världsdelar. Därför har hon döpt sin dikt “Mi balcón”.

Poetens inspirationskälla till ”Mi balcón”.

Balkong (2)

Mi balcón

La vecina amablemente me dice:

“Las palmas de tu balcón nos indica

que la primavera ya está en la esquina”.

Es verdad… las palmas de mi balcón,

pero también la menta, el romero,

el arbolito de oliva y también el de limón

Y las rosas y también la orquídea…

todas han emigrado

al país de abetos y pinos.

He escuchado que en el barrio

se ha quejado de la vecina gitana

que en su balcón fuma

o que habla alto y canta

o que su idioma nadie entiende…

¿Es también la menta una gitana?

no fuma, pero huele fuerte

no habla alto, pero crece alto

y su idioma solamente lo intuyo

Así, las frutas, flores, perfumes de mi balcón o las cosmopolitas y exóticas palmas,

entrometidas en el país de abetos y pinos

han traído el jardín de Matisse.

Olivos mediterráneos

o palmas marrocanos

o la orquídea colombiana

han emigrado transformando

la luz nórdica

en un arco iris fraternal

en un atisbo del paraíso terrenal.

……………………………

Min balkong

Vänligen kommenterar grannkvinnan:

”Palmerna på din balkong berättar för oss

att våren är redan runt hörnet ”.

Det är sant… palmerna på min balkong,

men också myntan, rosmarin,

olivträdet och även citronträdet

och rosorna och orkidén …

alla har emigrerat

till landet av gran och tall.

Jag har hört i grannskapet

att det har klagats på

Romska-grannen

som röker på sin balkong

att hon talar högt och sjunger

ofta på ett främmande språk

Kan mynta vara romsk?

röker inte, men luktar starkt

pratar inte högt men växer högt

och dess språk enbart förnimmer

På så vis, min balkongs frukter, dofter och blommor eller de kosmopolitiska och exotiska palmerna

inblandade i landet av granar och tallar

har infört Matisses trädgård.

Medelhavets olivträd,

marockanska palmer

eller de colombianska orkidéerna

har migrerat och förvandlat

det nordiska ljuset

i en broderlig regnbåge

i en viskning om ett jordiskt paradis.

Hoppas att ni gillar  ”Mi balcon”! Det finns någonting att se fram emot. När allt kring Coronaviruset lugnat ner sig så kan vi  hälsa på ”jardín de Matisse”  à la Beatrice för att fördjupa oss i  poesi och konst.

/Bussarakham K.

”Jag är modersmålslärare”

Här är en dikt som jag skrivit och läste upp på modersmålsdagen 2021. Den handlar om min upplevelse av vardagen som modersmålslärare och varför det är viktigt att vara modersmålslärare. Hoppas ni tycker om den!

Jag är modersmålslärare

Jag är alltid på språng.

Jag springer hit och dit

 Åker alltid GRÖNT

Till Farsta, Bandhagen,

Björkhagen, Östberga,

Årsta & Liljeholmen.

Jag är modersmålslärare

Jag bygger broar

Mellan här och där

Mellan då och nu

Jag är modersmålslärare

Jag bygger stolthet

på barnens vackra modersmål

I hjärtat finns alltid kärleken ♥

Till våra modersmål

ฉันคือครูสอนภาษาแม่

ฉันคือครูสอนภาษาแม่

ฉันมักจะเดินทาง

ฉันวิ่งมาที่นี่ และจะไปต่อที่นั่น

เดินทางอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไปที่ Farsta, Bandhagen

Björkhagen, Östberga

Årsta และ Liljeholmen

ฉันคือครูสอนภาษาแม่

ฉันสร้างสะพาน

ระหว่างที่นี่กับที่นั่น

ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน

ฉันคือครูสอนภาษาแม่

ฉันสร้างความภาคภูมิใจ

ในภาษาแม่ที่งดงาม

ในหัวใจเรามีความรัก ♥

ต่อภาษาแม่ของเรา

/Bussarakham K.

”ภาษาแม่ฉัน” Mitt modersmål av Maria Sosuk

Vi var ungefär åtta modersmålslärare från olika kommuner som tyckte att det var kul att kunna uppmärksamma modersmålsdagen tillsammans i söndags. Det var fem modersmålslärare som läste upp tvåspråkiga dikter. De var väldigt vackra!

Jag har fått tillåtelse att dela en dikt som är skriven och översatt av Maria Sosuk, en modersmålslärare i thailändska i Jönköping. Hon har arbetat som modersmålslärare i Sverige i 21 år. Hon var själv tvåspråkig som barn. Modersmålet ligger närmast hjärtat då det är språket som hennes mamma talade med henne, enligt min tolkning. Hennes dikt heter ”ภาษาแม่ฉัน”  eller ”mitt modersmål”.

ภาษาแม่ฉัน   

โดย มาเรีย โสสุข

ภาษาแม่แน่นอนแท้                 ลึกซึ้งในห้วงหัวใจ

ถึงแม่ไม่ได้อยู่ใกล ้                  แต่ใจคิดถึง

อยากจะพูด                               แต่ก็ไกล

อยากจะไป                                แต่ก็ต้องหยุด

ชีวิตของแม่                               อาจจะไม่มีอีกแล้ว

ภาษาแม่นั้น                               สำคัญยิ่ง

ไม่จำเป็นต้องทิ้ง                       พัฒนาได ้

ยิ่งเรารู้ดี ภาษาแม่นี้                   ช่วยเราได ้

แม้เราจะอยู่ไกล                         แห่งหนไหน แม่เข้าใจเรา

อย่าคิดว่า                                    ภาษาแม่ไม่สำคัญ

ภาษาแม่เป็นสื่อ                         ที่เลื่องลือเพื่อแตกฉาน

ภาษาทีสองที่สาม                      ตามกันมา ด้วยความชำนาญ

พัฒนาฉะฉาน                             ประคองกันไป

ภาษาแม่สำคัญแค่ไหน             รู้เอาไว้ ความรู้ใกล้ตัว

อย่าเมามัวหลงเชื่อว่า                ภาษาแม่นั้น ไม่สำคัญ

ภาษาแม่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน  ไม่ว่าภาษานั้นมาจากไหน

อนุรักษ์ถนอม รักษาไว้             เพื่อเตือนใจ

เราคือใครมาจากไหน               ปรับตัวได้ ในสังคม

ภูมิใจในตัวเรา                           คือต้นตอของรากฐาน

ดำเนินงาน ไม่บกพร่อง            ทั่วท้องถิ่น ด้วยจิตวิญญาณ

มีรสชาติ จากกำเนิด                 รุ่งเรืองเลิศ เป็นสมบัติติดตัว ทั่วโลกา

ภาษาแม่มีคุณค่าล้ำเลิศ           สำหรับเรา ตลอดกาล

Mitt modersmål

Modersmål, naturligtvis, äkta.              Djupt i mitt hjärta

Om mamma inte finns i närheten       så saknar mitt hjärta det

Jag vill säga                                              men det är långt

Jag vill gå                                                  men jag måste stanna

Mammas liv                                             kanske inte längre finns.

Modersmål                                              är mycket viktigt,

Ska inte glömmas bort                         Kan utveckla,

Ju mer vi vet om modersmål,             kan det hjälpa oss.

Även om vi är långt borta                   förstår mamma oss

Tror inte,                                                att ditt modersmål inte är viktigt.

Modersmål är                                        som ett verktyg för utveckling.

Det andra språket,                               det tredje, följer upp med flyt,

Utveckla vältalande,                            för att stödja varandra.

Hur viktigt är ditt modersmål?        Kunskapen är nära sig.

Låt dig inte luras,                                att modersmålet inte är viktigt.

Modersmålet har lika stort värde,   Oavsett var språket kommer ifrån.

Låt oss bevara,                                     för att påminna

Vem är vi,                                              var kommer vi ifrån?

Vi har förmåga,                                    att anpassa oss i samhället

Vi är stolta över oss,                            är grunden till källan

Vi utför arbetet,                                    utan några problem

Oavsett var vi än är?                            Arbetar vi med allt sinne

Med smak,                                             från ursprungligen

Välmående,                                            är en skatt som vi bär med oss i världen

Modersmålet,                                        är värd för oss, för alltid.

Glad modersmålsdag 21/2/21!

Poster IMLD (web)

Vi är speciellt glada idag. För det är modersmålslärarnas dag! Glädjen inträffar på söndagen i år. Det kan vara trevligt om vi uppmärksammar modersmålslärarnas dag tillsammans. Några modersmålslärare från olika kommun har anmält intresse att vara med och fira modersmålsdagen tillsammans och det är förstås online. 

Det är viktigt att minnas modersmålsdagens ursprung, så firandet börjar med att Sohail Tareq, en modersmålslärare i bengali, kommer att berätta och påminna oss om modersmålsdagens ursprung i Bangladesh.

Vi alla behöver inspiration och inspireras av varandra. Beatrice Hernandez, gymnasielärare och modersmålslärare i spanska, kommer att inspirera oss med ett föredrag om ”konst i modersmålsundervisning.”  Beatrice har gått en konstnärlig utbildning på Escuela de Bellas Artes i Medellín-Colombia och på Forsbergs i Stockholm. Hon har även en master i konstvetenskap från Stockholms Universitet. Hon kommer att berätta om varför konst är bra för eleverna och gynnar språkutvecklingen och visa hennes material. Sedan ska vi alla få diskutera om konst i modersmålsundervisning. Sist kommer vi att avsluta modersmålsdagens firande med poesi. Det är fyra modersmålslärare som kommer att läsa upp dikter. Några har skrivit dikter själv. Det blir en spännande dag! 

Vi har väntat med spänning på att Unesco ska annonsera temat för modersmålsdagen år 2021. Och det är rätt väntat sådant. Temat är “Fostering multilingualism for inclusion in education and society”  

Rätt som det är så har Unesco tagit upp betydelsen av att modersmålsundervisning måste börja från förskolan! Det är väldigt fint att Unesco uppmärksammar detta. Hoppas att detta inspirerar huvudmännen. 

”…Languages and multilingualism can advance inclusion, and the Sustainable Development Goals’ focus on leaving no one behind. UNESCO believes education, based on the first language or mother tongue, must begin from the early years as early childhood care and education is the foundation of learning.”

Dove on OpenMoji 13.0

Käraste modersmålslärare

Glad modersmålsdag!

Vilken fin söndag!

21/2/21

Solen skiner på oss

Ljuset kommer

Snön smälter bort

Dags att minnas

Dags att glädjas

Dags att vara stolta

Dags att sprida våra vingar

Tillsammans,

Med kärlek och hjärtat,

Bygger vi

Flerspråkiga

Inkluderande

skolor i

Sverige

 

/Bussarakham K.

Glad modersmålsdag 21/2/21!

Poster IMLD (web)

 

Vi är speciellt glada idag. För det är modersmålslärarnas dag! Glädjen inträffar på söndagen i år. Det kan vara trevligt om vi uppmärksammar modersmålslärarnas dag tillsammans. Några modersmålslärare från olika kommun har anmält intresse att vara med och fira modersmålsdagen tillsammans och det är förstås online. 

Det är viktigt att minnas modersmålsdagens ursprung, så firandet börjar med att Sohail Tareq, en modersmålslärare i bengali, kommer att berätta och påminna oss om modersmålsdagens ursprung i Bangladesh.

Vi alla behöver inspiration och inspireras av varandra. Beatrice Hernandez, gymnasielärare och modersmålslärare i spanska, kommer att inspirera oss med ett föredrag om ”konst i modersmålsundervisning.”  Beatrice har gått en konstnärlig utbildning på Escuela de Bellas Artes i Medellín-Colombia och på Forsbergs i Stockholm. Hon har även en master i konstvetenskap från Stockholms Universitet. Hon kommer att berätta om varför konst är bra för eleverna och gynnar språkutvecklingen och visa hennes material. Sedan ska vi alla få diskutera om konst i modersmålsundervisning. Sist kommer vi att avsluta modersmålsdagens firande med poesi. Det är fyra modersmålslärare som kommer att läsa upp dikter. Några har skrivit dikter själv. Det blir en spännande dag! 

Vi har väntat med spänning på att Unesco ska annonsera temat för modersmålsdagen år 2021. Och det är rätt väntat sådant. Temat är “Fostering multilingualism for inclusion in education and society”  

Rätt som det är så har Unesco tagit upp betydelsen av att modersmålsundervisning måste börja från förskolan! Det är väldigt fint att Unesco uppmärksammar detta. Hoppas att detta inspirerar huvudmännen. 

”…Languages and multilingualism can advance inclusion, and the Sustainable Development Goals’ focus on leaving no one behind. UNESCO believes education, based on the first language or mother tongue, must begin from the early years as early childhood care and education is the foundation of learning.”

Dove on OpenMoji 13.0

Käraste modersmålslärare

Glad modersmålsdag!

Vilken fin söndag!

21/2/21

Solen skiner på oss

Ljuset kommer

Snön smälter bort

Dags att minnas

Dags att glädjas

Dags att vara stolta

Dags att sprida våra vingar

Tillsammans,

Med kärlek och hjärtat,

Bygger vi

Flerspråkiga

Inkluderande

skolor i

Sverige

 

/Bussarakham K.

Tillsammans

“Tillsammans” är årets tema på tävlingen “En bok i världen”. Det finns dock inte något boktips på thailändska. Jag försökte hitta en bilderbok som skulle passa med temat. Sedan kom jag på att jag skulle kunna återanvända bilderboken “Nithan Town House” som lästes förra året med temat “sanningen”. Samma bilderbok skulle då läsas med nya elevgrupper och det nya temat. Jag läste boken med flera elevgrupper men det är bara från en grupp som vi skickade bidrag.

I början av berättelsen lekte barnen tillsammans med kompisar som bodde i samma radhusområde. Sedan lekte de var för sig efter att deras föräldrar varit osams om ett mangoträd skulle få finnas kvar. 

Vi hade samtal om “att leka tillsammans” med andra kompisar. Barnen tyckte att alla skulle få vara med, vara snälla och inte mobba andra. Kompisar tycker om varandra och kramas.  När barnen ritade så tittade de på och inspirerades av bilder från boken och varandra. De fick skriva texter på svenska först, för de är uppvuxna här och svenska är deras starkaste språk. Sedan hjälpte jag dem att översätta och skriva på thailändska.

Begreppet tillsammans kan också tolkas på ett annat sätt. I en annan grupp var samtalet annorlunda.  “Jag tycker om att leka tillsammans med mig själv.” sade en elev. Så jag frågade efter en förklaring “Men leker man med sig själv är det inte som att vara ensam? För att vara tillsammans ska man vara mer än en person. Det brukar vara minst två personer.” Eleven svarade  “Tillsammans med sig själv är det två personer. JAG leker med Mig.” Det kan vara en intressant synvinkel att barnen inte nödvändigtvis behöver leka med andra för att vara tillsammans.

bilderbok 2020

Utställning på stadens bibliotek

Grattis på Internationella Modersmålsdagen 2020-02-21!

Käraste modersmålslärare

Alla språk gäller

Idag är det vår dag

Hjärtligt välkomna

Låt oss glädjas

För modersmålsdagen

Så ses vi

Fredagen 21-02-20

Vid fyra tretti

På SPC, Mejerivägen Fyra

Då ska vi fira

Med  föreläsning

& Pizzaförtäring

I år har den Internationella Modersmålsdagen temat “språk utan gränser.” Vi är glada för detta! Under lektionerna uppmärksammar vi dagen och på kvällen kommer vi att ha föreläsning om modersmålsdagen för just modersmålslärare. Lärarförbundet bjuder på förtäring och vi är glada för det.

Det finns många saker i livet som man inte vet om fastän man är modersmålslärare. Jag visste inte tidigare att modersmålsdagen har sitt ursprung i Bangladesh förrän Tareq, en modersmålslärare i bengali upplyste om det. Han är stjärnföreläsare under modersmålsdagen.

Det finns historia i modersmålsvärlden som vi inte vet om. Då är det bra att lyssna på någon som har goda erfarenheter av modersmålsundervisning (som tidigare hette hemspråk).

Därför har vi förmånen att lyssna på visdomen från vår otroligt erfarna modersmålslärare Yasemin Hepaksoy, modersmålslärare i turkiska. Hon kommer att dela med sig av sin kloka 41-åriga erfarenhet och yrkesstolthet som lärare i sin älskade Stockholms stad.

Vi är varandras inspiration. Våra entusiastiska och kvällspigga modersmålslärare ska visa upp sådant som handlar om modersmålsundervisning som  elevarbeten eller läroböcker för att ge inspiration till modersmålskollegorna.

Sedan är det poesiworkshop, språk och kärlek utan gränser. Sist kommer  vi att läsa dikter på modersmål. När Språkcentrum hade 50-års kalas så hade vi fått en egen sång som heter SPC-STHLM. Den är väldigt vacker och vi kommer att sjunga den på olika språk.