Beatrices föredrag om konst i modersmålsundervisning & goda exempel

Jag tycker att det var bra att vi pratade om konst och estetiska uttrycksformer i våran modersmålsundervisning på firandet av modersmålsdagen. Estetiska uttrycksformer har en speciell plats i modersmål som ämne. Det finns skrivet om detta i ämnets syfte men det står inte om detta specifikt i andra kursplaner t.ex. för moderna språk. 

Även om vi har en rad olika fortbildningar finns det ett tomrum avseende just estetiska uttrycksformer. Som tur är så hade vi Beatrice Hernandez som ville ställa upp och hålla föredrag. Hon är legitimerad lärare och har en konstnärlig själ i hjärtat med tre konstnärliga utbildningar bakom sig.

Vi diskuterade om hur föredraget skulle läggas upp. Vi hade lite olika infallsvinklar: Jag förslog att fokus borde vara på den pedagogiska frågan ”hur” man arbetar med konst. Jag tyckte att kursplanen säger att vi ska arbeta med estetiska uttrycksformer och då behöver vi inte fundera särskilt så mycket på “varför” på ett föredrag på en fin söndag. Beatrice poängterade dock att den pedagogiska frågan ”varför” är den primära. Man ska veta och motivera varför man gör så som man gör. Inför föredraget hade hon därför fördjupat sig på ämnet pedagogik och konst utifrån minst ett tiotal böcker. Det verkar som om Beatrice har anammat ett motto om det forskningsbaserade lärandet i hjärtat. Vi hade föredrag på 30 minuter.

Inför föredraget så introducerade jag ämnet och tog upp konst i kursplanen i modersmål. Jag tog upp att enligt UDL så ska lärare försöka  engagera elever, presentera ämnets innehåll, och ge möjligheter för elever att visa kunskaper på olika sätt. Här kommer konst och estetiska uttrycksformer in i bilden eftersom olika sinnen aktiveras samt känslor blandas. Dessutom är estetiska uttrycksformer gynnsamma för lärare för att förbättra goda relation med elever.  Beatrice började föredraget med att berätta varför vi borde arbeta med konst med våra elever med hänvisning till forskningen. Här börjar det bli för komplicerat för mig att sammanfatta om detta. Men jag lovar att fråga Beatrice om hon kan hjälpa till och berätta om den pedagogiska frågan “varför konst ?”  för att sprida budskapet mer även i framtiden.

Beatrice gav goda exempel från sin modersmålsundervisning från lägre årskurser upp till gymnasienivå. Hon har bland annat berättat att hon har fått lov att låna ateljén och musikstudion på skolan för att arbeta med konst och musik med sina elever.

kort fin bea Elever i åk 1-3 gjorde ett vykort för att önska varandra en glad sommar.

klocka (2) Elever åk 4-6 tränar ”Tiden” genom att rita två stora konverserande  klockor på tavlan som frågar varandra om tiden.

atelje Elever åk 4-6.  elever skulpterade sin familj med modellera i  ateljén i skolan

ramar för självporträtt ”Självporträtt”:  Elever åk 1-3. Gjorde ramar för att inrama sina ”Självporträtt”.

klocka taltio Elever åk 4-6  gjorde en självporträtt med cirklar och siffror med multiplikationstabellen

Här visades ”rap stil” Elever hade skrivit rapp genom att först komma på olika adjektiv.

Hon berättade att gymnasieelever som gick på kursen ”Aktiv tvåspråkighet” fick skriva berättelser på spanska tillsammans, som de sedan framförde  i form av rollspel och i ”rapp stil”.

Och på slutet hade vi också en diskussion med alla deltagare på ca. 30 minuter. Vi fick diskutera om hur vi arbetar med konst och estetiska uttrycksformer. Jag tycker att det är bra med erfarenhetsutbyte för att alla deltagande modersmålslärare jobbar med det estetiska på olika sätt. Några exempel var att modersmålslärare kompar eleverna med keyboard när de sjunger tvåspråkiga barnsånger,  att ha ett moment där man sjunger en sång vid varje lektion, att arbeta med konst med digitala verktyg, teckningar inspirerade av böcker.

Det var ett fantastisk föredrag och erfarenhetsutbyte. Hjärtligt tack till alla som var med och firade modersmålsdagen tillsammans!

/B. Kanyavongha

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.