Uppslukande inlärning i en virtuell verklighet

MRHeadsetSprout

Nu har jag testat HP Windows Mixed Reality Headset och förutom demo miljön i Windows provade jag Tilt Brush för att rita i 3D. Jag vill också passa på att nämna att den 17/1, kl 15:00-17:00 ska jag visa en grupp lärare vad man kan göra med uppslukande inlärning i en virtuell verklighet.

Jag har också laddat ner Windows Mixed reality for SteamVR för att kunna använda LifeLiqe VR Museum. Planerna är även att testa Google Earth VR, som finns på Steam plattformen.

Jag började även ladda ner HoloTour, som kan användas för virtuella studiebesök. Du kan bland annat besöka Machu Picchu i Peru.

holotour01

Lärarnas forskningskonferens 2017

lfksthlm

Spännande inblick i många forskningsområden under Lärarnas forskningskonferens 2017. Jag följde NO spåret och fick tillfälle att höra om STEM-projekt (Per Selin och Jonas Tengblad), didaktisk modellering (Niklas Pihl) och lärande genom animerad kemi (Astrid Berg och Magnus Hultén m.fl.).

Fick även tillfälle att berätta om min magisteruppsats inom ”Bedömning av ungas multimodala gestaltning inom naturvetenskap”.

Bloggträff om anpassningar och tillgänglighet

webbpublicering Ny lag för webbpublicering

Bloggträffen

Den 26 var det dags för den andra bloggträffen och vi tog bland annat upp sök oprimering. Hur använder man en blogg som medium och hur fungerar bilden som medium?

Ny lag om webbtillgänglighet 2018

Vi tog upp att det numera finns Vägledningen för webbutveckling från Post- och telestyrelsen. Där hittar du de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige.

I din webbläsare kan du även visa eleverna hur du kan:

  • Förstora texten
  • Ändra radlängderna
  • Anpassa färger och kontraster
  • Byta typsnitt

Filterbubblor och kaskadeffekt

I dag den 13/3 är det #källkritikensdag! Bland UR Skolas material hittar du en intervju med Hanne Kjöller kring boken ”En halv sanning är också en lögn”. Hon säger att källritik handlar om att göra en bedömning om vad som är sannolikt.

En modell för hur ”Filterbubblor” skapas i nätverk tycker jag fångas i olika former av nätverk. När en central nod (centralized) sprider information är det ingen källkritisk process, utan det sker en direkt överföring. Om vi har grupperingar (decentralized) influeras budskapet av olika källor. Slutligen kan deltagarna i närverket vara utan grupperingar (distributed). Syftet är att det inte ska ske en viral kaskadeffekt, som inte representerar verkligheten.

Network

Källa: Statistical mechanics of complex networks. Réka Albert and Albert-László Barabási. Rev. Mod. Phys. 74, 47 – Published 30 January 2002

Även om man inte har möjlighet att veta exakt vad som är sanning blir det allt viktigare att bedöma vad som är sannolikt. Forskarna Bryson och Ho formulerade 1969 en teori kring bearbetningsprocesser av flerlagerspreceptioner som kallas ”Backpropagation”. En tillämpning är att använda feedback från olika aktörer och perspektiv för att utvärdera sina ställningstaganden. Det leder till ett mer öppet nätverk där flera källor kommer till tals!

backpropagation

Bloggträff om synen på läraryrket

Bloggträffen

Den 22 november var jag på Bloggträff hos Pedagog Stockholm. De kommer i Januari släppa 20 filmer och 20 poddar från skolans verksamhet för att locka fler att bli lärare och visa upp en positiv bild. Enligt prognoserna kommer det behövas 1700 lärare till 2024. Bloggarna på pedagog stockholm ger en röst åt lärare direkt från verkligheten.

375789_442981279073820_363008615_n

When you are lärare

When you are lärare är en satsning från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad för att få fler att bli intresserade av att jobba som lärare. Under våren 2017 sänds även dramatiserade kortfilmer med en humoristisk ton om livet som lärare.
Se filmer och diskutera livet som lärare på facebook
Mer om satsningen finns på whenyouarelärare.se

Knytkalas om IKT i skolan

Den 10 november var det dags att träffas under Edcamp på Blommensbergsskolan med fokus på IKT i klassrummet. Vi tog avstamp i hur man på bästa sätt skapar samarbete för skolutveckling, vilket kan var att vidga vyer och komplicera tillvaron.

Jag deltog i diskussioner om Maker Space och Stänga skärmen. Inom Maker-rörelsen kan det handla om att bygga Mini Insekt Robotar (fast importera komponenterna själv) och Lego Mindstorms eller bara skapa en Rube Goldberg-maskin utan syfte. Jag är även intresserad av att eleverna blir en Maker genom att demonstrera något för klassen via Google Cast for Education eller dela en whiteboard. Dessutom kan man med O365 använda sig av Snip eller lägga in presentationen i en Sway-presentation. Besök gärna Stockholm Makerspace:

makerspace-header-new

När vi under nästa Edcamppass diskuterade vi hur viktigt det är att börja lektionen med att stänga skärmen för att få alla elever att lyssna noggrant på lärarens instruktioner. Jag har pilot testat ClassPolicy, som är ett system för ”Classroom Management”, där man kan styra vilken information eleverna kommer åt och om de blir distraherade kan man släcka skärmen med texten ”Please pay attention to your teacher!”. Man kan också hitta funktioner som slumpa studenter (eng. Random Name Picker) i Mega Seating Plan eller ge beröm (eng. Community Kudos) som i ClassDojo

Jag vill avsluta med att tacka Blommenbergsskolan och ser fram emot nästa Edcamp i Stockholm!

 

Digitala verktyg för aktivt lärande

Den 25/11 var jag på workshop om Flippat Lärande med Läraktiv och fick höra mer om av verktyget ScalableLearning. Scalable Learning ger läraren möjlighet att lägga in formativa inslag i en existerande filmsekvens. Kortfattat är det ett system där man kan lägga in .mp4 eller YouTube genom att skapa en kurs. Man kan klippa ut ett kortare avsnitt och även lägga in frågor, dessutom kan man koppla frågan till det man ser på bilden genom att lägga in kryssrutor i filmen.Skärmklipp11
Precis som i Google Classroom eller Microsoft Classroom får eleverna en klassrumskod och läraren får nedladdningsbar statistik (se Skolverkets text om Samla och analysera).
Läraktiv är en testmiljö för aktivt lärande finansierat av Vinnova, som inkluderar verktyget Scalable Learning och appen Course (släpps inom kort). Projektet tas över av RISE Research Institutes of Sweden, som är en grupp av forskningsinstitut som i global samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, genom forskningsexcellens och innovation skapar nytta, tillväxt och konkurrenskraft. Forskning visar att kollegialt utbyte och stöd inom skolan ger bättre resultat än externa kurser och konsulter, dessutom visar det sig att aktivt lärande jämfört med passivt lärande ger bättre resultat (Freeman et. al.)

Skärmklipp12

“Om du har ett äpple, vill du dela det med mig” och “Sharing is Caring”är ledorden för att skapa lärsituationer som är:

Delningsbara, Kollegiala och Multimodala

Detta är en kurs inför ”Google Mobile Bootcamp: Sweden” jag började på under workshopen:

skc3a4rmklipp033

Innovativt lärande med Teach Reach

Syftet med ”TeachReach” är att lyfta problematiken kring att så få svenska lärare har rätt kompetens att utnyttja de tekniska verktygen på både gamla och nya sätt i klassrummet. Ett exempel kan vara att lärare som via Skype byter klass för en dag med hjälp av en robotlärare som har en Surface Pro 3 som ”huvud” för att fånga mötet och elevernas reaktioner. Microsoft vill på detta sätt inspirera lärare, rektorer, IKT-pedagoger och utbildningsadministratörer att utnyttja deras lösningar för IT och teknik i skolmiljöer.
Ct-olsXWEAEPDR8

Att skapa Classroom Without Borders med GAFE

För de som lyssnat på ”GAFE Goda exempel # 6” är det nu officiellt att jag kommer hålla presentationen ”Classroom Without Borders” under ”Google Mobile Bootcamp: Stockholm” den 2/11. Mer information kommer ut under september…

Dessutom blir det startskottet för en Massive Open Online Course (MOOC) kring UNIT 7: Teach Beyond the Four Walls of Your Classroom. Den starar V44 (31/10) och pågår i eget tempo cirka sex veckor (12/12)

Hur blir man en Microsoft Certified Educator?

Jag har skapat en informations sida Microsoft Educator Commuity utifrån instuderings materialet för ”Microsoft Certified Educator” (MCE). Tankarna grundar sig på The UNESCO ICT Competency Framework for Teachers:

UNESCO_ICT-CFT01

Vi är några innovativa lärare i Stockholm som tränar inför att ta ”Microsoft Certified Educator” (MCE), vilka träffas 7/6 på Mikael Elias Gymnasium för att dela med oss av resurser och erfarenheter. Detta är en interaktiv presentation med OfficeMix (det betyder att man även kan hoppa mellan avsnitt genom att tycka ”Table of Contents” :-) )

MixLogo

Obs! För att bli certifierad behöver du skapa en användare på Certiport, boka en tid hos ett test center och beställa en voucher för testet (det ingår 10 st MCE om din skola är registrerad på Microsoft Imagine Academy

Inspelning: YouTube

Event: Edcamp.se

Event: Facebook

Tid/Datum: Tisdagen 7/6 klockan 17:00-19:00
Lokal: Mikael Elias Gymnasium, Warfvinges väg 28, 112 51 Stockholm

Sponsorer: Mikael Elias Gymnasium, Microsoft Sverige

banner01