Visar alla blogginlägg från: september 2014

Kuratering hjälper dig att filtrera information

Om du har bekantat dig med min definition av nätbaserat lärande (jmf. distribuerat lärande), kanske du också funderat över hur kunskaper och förmågor utvecklas när idéer sprids via öppet lärande på nätet. Kan det vara så att dina närmaste kontakter och relationer faktiskt skapar förutsättningar för den du är just nu?
Fritz Ahlefeldt @ HikingArtist.com

Frits Ahlefeldt @ HikingArtist.com

Under det Digitala Skollyftet presenterade jag några mekanismer som Stephen Downes använt för att designa Massive Open Online Courses (MOOC-kurs) utifrån Konnektivism. De är Hebbiansk inlärning (eng. Hebbian association), närhet (eng: proximity), Boltzmannfördelning (eng. Boltzman effect) och självorganisering (eng. backpropagation). Det som inspirerat mig sedan ett år tillbaka är en tanke att man utöver kvantitativ och kvalitativ kunskap kan urskilja nätverks kunskap. Kurering kan beskrivas som en process för att upptäcka, filtrera, kommentera och dela information genom sociala medier (Hans Kullin, 2011). Roger Säljö nämnde vikten av digitala färdigheter (eng. digital literacy) under Framtidens Lärande 2009 och det har även uppmärksammats i uppropet ”Framtidens Språk”.

Efter mitt inlägg om behaviorismen, under kursen ”Didaktiska perspektiv på lärande”, upplever jag att vi lämnat den metafor för lärande där eleven är en bägare som fylls med kunskap. Konstruktivismen har bidragit till en tanke att omgivningen presenterar pusselbitar, som vi ska placera på rätt platts för att kunna tolka helhetsbilden. Nu är mönstret mer komplext och vi saknar ofta exakt information för att fatta beslut. Enligt ett sociokulturellt perspektiv blir ditt nätverk av kollegor allt viktigare för att hänga med i utvecklingen.

För att skapa en egen bild av trenden inom utbildning utgår jag från Dylan Williams fem nyckelstrategier och Dave Snowdens Cynefin modell för att förstå områden som ”Distributed Learning Environments” och ”Networked Learning”. Det har dykt upp uttryck som ”the strength of weak ties”, ”centrality in a community of professionals”, ”trajectory of learning” och ”salient knowledge”, vilka igen övertygar mig om att sociokulturell utveckling (eng. sociocultural evolution) och nätbaserat lärande definitivt hänger ihop. Jag avslutar med en bild som förklarar allt!

Three stages of cosmic evolution, Erich Jantsch