Visar alla blogginlägg från: februari 2015

IKT för att skapa ett reflekterande förhållningssätt

Detta är ett inlägg som jag var med i på MyNewsDesk:

Om eleverna reproducerar lärarens anteckningar från genomgången eller svarar på instuderingsfrågor, innebär det att eleverna enbart flyttar text från boken eller skriver ned vad de kortsiktigt memorerat under lektionen. I kursen kemi 1 försöker Mikael Elias Gymnasium Stockholm att skapa ett reflekterande förhållningssätt genom att använda både digital och analog teknik i klassrummet.

Microsoft Skola har via en satsning på innovativa lärare donerat en Microsoft Surface Pro 3 (läsplatta med tangentbord) till skolan för att stötta elevernas lärande genom att använda informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Inom arbetet med de fem nyckelstrategierna i formativ bedömning vill vi aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande, berättar Jonas Bäckelin, lärare på Mikael Elias Gymnasium.

Under fredagens kemilektion arbetade vi med övningsuppgifter om syror & baser och testade lite ny teknik i klassrummet. Microsofts Surface Pro 3 har samma mått som ett A4 block och med Bluetooth-pennan prövade jag att ge återkoppling på frågorna genom att skriva kommentarer för hand i elevernas OneNote-dokument.

accessable03

Grupperna arbetade med uppgifterna i ett delat dokument (gruppövning) och får sedan ge varandra feedback i matriser (kamratbedömning). Vi avslutar lektionen med diskussion i helgrupp (sambedömning) och att eleverna får göra sin egen reflektion (självbedömning) utifrån kunskapskriterier, säger Jonas.

Träna och utveckla framtidskompetenser i skolan

Ett uppdrag inom skolan är att medverka till att eleverna utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Dessa ”mjuka” kunskaper som ofta är svåra att mäta är dessutom viktiga färdigheter och förmågor för anställning under det 21a århundradet. Jan Hylén har 2012 gjort en översikt över internationella initiativ i ”Utveckling av ungas kompetenser för framtiden”. Nu när vi inlett 2015 har jag försökt hitta olika metoder för att designa undervisningen så att eleverna tränar och utvecklar dessa framtidskompetenser. Det har gjort att jag börjat använda mig av digitala märken och tränat mig i att använda Microsofts material inom ”21st Century Learning Design” för att utvärdera mina lektionsplaneringar.

  • Eleven kan använda effektiv kommunikation för att anpassa budskapet till en viss målgrupp och använda olika medier
  • Det sker samverkan utifrån delat ansvar och leder till att elevernas arbete når en högre kvalitet när de samarbetat
  • Kunskapsbyggande sker utifrån att eleven tillämpar sin kunskap och använder sig av ämnesintegrerad undervisning
  • Eleverna använder sig av IT och designar egna IT-produkter
  • Undervisningen involverar problemlösning genom verkliga problem, som leder till kreativitet och innovation
  • Eleverna har möjlighet att planera sitt eget arbete utifrån inlärningsmål och tillhörande framgångskriterier samt har möjlighet att förbättra sitt arbete utifrån återkoppling

Dessutom sätter lärarna på Mikael Elias Gymnasium värde på att eleverna har olika ansvarsområden

21CLD01 21st Century Teacher MEGbadge School Badge
communication02 Kommunikation MEGelevradsrepresentat Elevrådsrepresentant
Collaboration01 Samarbetsförmåga MEGambassador01 Ambassadör
Knowledgeconstruction Kunskapsbyggande MEGaktivitetsrådet Aktivitetsrådet
ICTskols01 IT för inlärning MEGlabansvarig01 Labansvarig
Problem solving Problemlösning MEGufforetagare UF-Företagare
selfregulation Självreglering MEGhjarta Medmänniska