Träna och utveckla framtidskompetenser i skolan

Ett uppdrag inom skolan är att medverka till att eleverna utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Dessa ”mjuka” kunskaper som ofta är svåra att mäta är dessutom viktiga färdigheter och förmågor för anställning under det 21a århundradet. Jan Hylén har 2012 gjort en översikt över internationella initiativ i ”Utveckling av ungas kompetenser för framtiden”. Nu när vi inlett 2015 har jag försökt hitta olika metoder för att designa undervisningen så att eleverna tränar och utvecklar dessa framtidskompetenser. Det har gjort att jag börjat använda mig av digitala märken och tränat mig i att använda Microsofts material inom ”21st Century Learning Design” för att utvärdera mina lektionsplaneringar.

  • Eleven kan använda effektiv kommunikation för att anpassa budskapet till en viss målgrupp och använda olika medier
  • Det sker samverkan utifrån delat ansvar och leder till att elevernas arbete når en högre kvalitet när de samarbetat
  • Kunskapsbyggande sker utifrån att eleven tillämpar sin kunskap och använder sig av ämnesintegrerad undervisning
  • Eleverna använder sig av IT och designar egna IT-produkter
  • Undervisningen involverar problemlösning genom verkliga problem, som leder till kreativitet och innovation
  • Eleverna har möjlighet att planera sitt eget arbete utifrån inlärningsmål och tillhörande framgångskriterier samt har möjlighet att förbättra sitt arbete utifrån återkoppling

Dessutom sätter lärarna på Mikael Elias Gymnasium värde på att eleverna har olika ansvarsområden

21CLD01 21st Century Teacher MEGbadge School Badge
communication02 Kommunikation MEGelevradsrepresentat Elevrådsrepresentant
Collaboration01 Samarbetsförmåga MEGambassador01 Ambassadör
Knowledgeconstruction Kunskapsbyggande MEGaktivitetsrådet Aktivitetsrådet
ICTskols01 IT för inlärning MEGlabansvarig01 Labansvarig
Problem solving Problemlösning MEGufforetagare UF-Företagare
selfregulation Självreglering MEGhjarta Medmänniska

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.