Att urskilja kritiska aspektet hos elevexempel

Ni som följer mina inlägg på denna blogg hos Pedagog Stockholm vet att jag brukar tala om kollektivt meningsskapande på nätet. Jag har senaste tiden arbetat med att skapa en samarbetsyta för elevexempel inom ett projekt (Badges 4 Real) kopplat till tävlingen Webbstjärnan och som en resurs på Microsoft Educator Network. Det hela började som en teknisk utmaning att skapa ett öppet system med uppdrag (eng. challenges),  elevexempel (eng. add your example) och instruktioner (eng. add your tutorial). Nu har är det dags att lägga in innehåll och fundera på hur instruktionerna blir tydliga. Ett försök är att koppla ”Ecological Catstrophe” inom området ”Sustainable Development Challenge” till ett projekt som Na14a på Rodengymnasiet genomfört.

b4r05

Jag har publicerat en läslogg från avhandlingen Lärandets objekt: vad elever förväntas lära sig, vad som görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna av Anna Wernberg. Hon tar upp att det indirekta lärandeobjektet handlar om hur lärandet erfars (t.ex. kunna exemplifiera, kunna urskilja kritiska aspekter), medan det direkta lärandeobjektet behandlar lärandets innehåll (t.ex. formler, ekvationer, tyska verb). Slutsatsen är även att gemensam kunskap och accepterad erfarenhet behöver förmedlas av läraren, eftersom det kan vara svårt för eleven att veta vilka kunskaper de behöver använda i en viss situation. Genom att generalisera kritiska aspekter utifrån olika tolkningar och perspektiv ger det oss möjligheter att använda den nya kunskapen i helt andra sammanhang än endast i den kontext där inlärningen skedde. Det handlar om att när läraren kan urskilja kritiska aspekter syns hinder och möjligheter för lärande, vilket gör att hon/han kan se vad eleverna behöver för att de ska utveckla nya förmågor och kunskaper.

Det får mig att tänka på John Hatties ”Visible Learning”, som i detta klipp beskrivs av Debra Masters i Rundabordssamtal i samarbete med organisationen Tänk Om.

Kontakta mig om du har ett projekt som passar inom följande områden:

Chemical Pollution Challenges

These challenges serves to deepen your acquired skills in chemistry

Changing Ecosystems Challenges

These challenges serves to deepen your acquired skills in biology

Social Responsibility Challenges

These challenges serves to deepen your acquired skills in social science

Techniques of Marketing Challenges

These challenges serves to deepen your acquired skills in marketing and business economic

Sustainable Development Challenges

These challenges serves to deepen your acquired skills in environmental science

Aspiring Entrepreneurs Challenges

These challenges serves to deepen your acquired skills in entrepreneurship

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.