Visar alla blogginlägg från: mars 2017

Filterbubblor och kaskadeffekt

I dag den 13/3 är det #källkritikensdag! Bland UR Skolas material hittar du en intervju med Hanne Kjöller kring boken ”En halv sanning är också en lögn”. Hon säger att källritik handlar om att göra en bedömning om vad som är sannolikt.

En modell för hur ”Filterbubblor” skapas i nätverk tycker jag fångas i olika former av nätverk. När en central nod (centralized) sprider information är det ingen källkritisk process, utan det sker en direkt överföring. Om vi har grupperingar (decentralized) influeras budskapet av olika källor. Slutligen kan deltagarna i närverket vara utan grupperingar (distributed). Syftet är att det inte ska ske en viral kaskadeffekt, som inte representerar verkligheten.

Network

Källa: Statistical mechanics of complex networks. Réka Albert and Albert-László Barabási. Rev. Mod. Phys. 74, 47 – Published 30 January 2002

Även om man inte har möjlighet att veta exakt vad som är sanning blir det allt viktigare att bedöma vad som är sannolikt. Forskarna Bryson och Ho formulerade 1969 en teori kring bearbetningsprocesser av flerlagerspreceptioner som kallas ”Backpropagation”. En tillämpning är att använda feedback från olika aktörer och perspektiv för att utvärdera sina ställningstaganden. Det leder till ett mer öppet nätverk där flera källor kommer till tals!

backpropagation