Visar alla blogginlägg från: april 2017

Bloggträff om anpassningar och tillgänglighet

webbpublicering Ny lag för webbpublicering

Bloggträffen

Den 26 var det dags för den andra bloggträffen och vi tog bland annat upp sök oprimering. Hur använder man en blogg som medium och hur fungerar bilden som medium?

Ny lag om webbtillgänglighet 2018

Vi tog upp att det numera finns Vägledningen för webbutveckling från Post- och telestyrelsen. Där hittar du de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige.

I din webbläsare kan du även visa eleverna hur du kan:

  • Förstora texten
  • Ändra radlängderna
  • Anpassa färger och kontraster
  • Byta typsnitt