Visar alla blogginlägg med kategorin:
Digital Kompetens

Knyt globala kontakter under Jordens dag

Jordens dag 2018

Den 22 april är det Jordens dag och det är ett utmärkt tillfälle att knyta globala kontakter för att diskutera hur vi kan jobba med de Globala målen. Skype i klassrummet har skapat ett internationellt samarbete där enskilda elever, grupper eller hela klassen skapar en multimedia presentation kring ett av de 17 målen med verktyget Buncee. Jag gjorde en presentationen ”Planetary Boundaries – Resilience to Bounce Back” om biologisk mångfald och gillar att man kan lägga in länkar till mer information och även göra ljudinspelningar till varje element (text, bild, animering eller sticker), vilket gör det lättare att låta flera elever samarbeta.

Hur gör jag?

  1. Fyll i anmälningsformuläret och du kommer få en inbjudan att delta i en Gruppvideochatt
  2. Skapa ett konto på Buncee för att kunna dela presentationerna med de andra deltagarna
  3. Beskriv för partnern ett lokalt problem och en aktivitet ni tänker göra detta år för att skydda jorden (Earth Day Promise)
  4. Den 22 april får ni en Gruppvideochatt inbjudan och kan bestämma tid och datum då ni berättar ert ”Earth Day Promise”. Eftersom Jordens dag är en söndag, så kan det passa i början av veckan.
  5. Dela presentationerna <här> och sprid budskapet i sociala medier under @SkypeClassroom och @Buncee med hashtaggen #skypebunceebuddies.

Samarbeta och väcka engagemang

Breakout Room

Den 20 mars fick jag möjligheten att vara med på ”Experience Forward:Stockholm” som anordnades av Google for Education Lab. Vi fick pröva en Escape Room övning där vi under 20 minuter skulle ta oss ut genom att lösa gåtor med Googles verktyg och samarbeta kring ledtrådarna för att komma ut. Dessutom hade vi brainstorming utifrån en modell som heter ”Moonshot Factory”, där vi skulle kombinera Huge Problem, med Breakthrough Technology för att hitta en Radical Solution. Syftet var:

Immersive experience to challenge you to think differently about education norms.

Vi fick även information om utgåvan ”G Suite Enterprise for Education”, som förutom administrativt stöd gör att man kan spela in via Google Konferens direkt till Google Drive. När det gäller digitalt pennstöd har Google for Education under BETT 2018 visat Android Appen Squid, som är perfekt när man vill ge formativ bedömning i elevens dokument utan att skriva ut på papper. Slutligen ingår Jamboard numera i bastjänsterna för utgåvan G-suite for Education, vilket gör att man med Android Appen kan lösa tal tillsammans på rutigt papper (d.v.s. man behöver inte köpa in en dyr Jamboard).

Uppslukande inlärning i en virtuell verklighet

MRHeadsetSprout

Nu har jag testat HP Windows Mixed Reality Headset och förutom demo miljön i Windows provade jag Tilt Brush för att rita i 3D. Den nya tekniken kan kallas för en uppslukande inlärning (eng. immersive learning) i en virtuell verklighet. Jag har hört att begreppet Extended Reality (XR) börjar ersätta Mixed Reality (MR) eftersom det virtuella utökar vår upplevelse av verkligheten. 

Mixed Reality är en skala
Jag har också laddat ner Windows Mixed reality for SteamVR för att kunna använda LifeLiqe VR Museum. Planerna är även att testa Google Earth VR, som finns på Steam plattformen.

Jag testade även HoloTour, som kan användas för virtuella studiebesök. Du kan bland annat besöka Machu Picchu i Peru.

holotour01

Filterbubblor och kaskadeffekt

I dag den 13/3 är det #källkritikensdag! Bland UR Skolas material hittar du en intervju med Hanne Kjöller kring boken ”En halv sanning är också en lögn”. Hon säger att källritik handlar om att göra en bedömning om vad som är sannolikt.

En modell för hur ”Filterbubblor” skapas i nätverk tycker jag fångas i olika former av nätverk. När en central nod (centralized) sprider information är det ingen källkritisk process, utan det sker en direkt överföring. Om vi har grupperingar (decentralized) influeras budskapet av olika källor. Slutligen kan deltagarna i närverket vara utan grupperingar (distributed). Syftet är att det inte ska ske en viral kaskadeffekt, som inte representerar verkligheten.

Network

Källa: Statistical mechanics of complex networks. Réka Albert and Albert-László Barabási. Rev. Mod. Phys. 74, 47 – Published 30 January 2002

Även om man inte har möjlighet att veta exakt vad som är sanning blir det allt viktigare att bedöma vad som är sannolikt. Forskarna Bryson och Ho formulerade 1969 en teori kring bearbetningsprocesser av flerlagerspreceptioner som kallas ”Backpropagation”. En tillämpning är att använda feedback från olika aktörer och perspektiv för att utvärdera sina ställningstaganden. Det leder till ett mer öppet nätverk där flera källor kommer till tals!

backpropagation

Knytkalas om IKT i skolan

Den 10 november var det dags att träffas under Edcamp på Blommensbergsskolan med fokus på IKT i klassrummet. Vi tog avstamp i hur man på bästa sätt skapar samarbete för skolutveckling, vilket kan var att vidga vyer och komplicera tillvaron.

Jag deltog i diskussioner om Maker Space och Stänga skärmen. Inom Maker-rörelsen kan det handla om att bygga Mini Insekt Robotar (fast importera komponenterna själv) och Lego Mindstorms eller bara skapa en Rube Goldberg-maskin utan syfte. Jag är även intresserad av att eleverna blir en Maker genom att demonstrera något för klassen via Google Cast for Education eller dela en whiteboard. Dessutom kan man med O365 använda sig av Snip eller lägga in presentationen i en Sway-presentation. Besök gärna Stockholm Makerspace:

makerspace-header-new

När vi under nästa Edcamppass diskuterade vi hur viktigt det är att börja lektionen med att stänga skärmen för att få alla elever att lyssna noggrant på lärarens instruktioner. Jag har pilot testat ClassPolicy, som är ett system för ”Classroom Management”, där man kan styra vilken information eleverna kommer åt och om de blir distraherade kan man släcka skärmen med texten ”Please pay attention to your teacher!”. Man kan också hitta funktioner som slumpa studenter (eng. Random Name Picker) i Mega Seating Plan eller ge beröm (eng. Community Kudos) som i ClassDojo

Jag vill avsluta med att tacka Blommenbergsskolan och ser fram emot nästa Edcamp i Stockholm!

 

Digitala verktyg för aktivt lärande

Den 25/11 var jag på workshop om Flippat Lärande med Läraktiv och fick höra mer om av verktyget ScalableLearning. Scalable Learning ger läraren möjlighet att lägga in formativa inslag i en existerande filmsekvens. Kortfattat är det ett system där man kan lägga in .mp4 eller YouTube genom att skapa en kurs. Man kan klippa ut ett kortare avsnitt och även lägga in frågor, dessutom kan man koppla frågan till det man ser på bilden genom att lägga in kryssrutor i filmen.Skärmklipp11
Precis som i Google Classroom eller Microsoft Classroom får eleverna en klassrumskod och läraren får nedladdningsbar statistik (se Skolverkets text om Samla och analysera).
Läraktiv är en testmiljö för aktivt lärande finansierat av Vinnova, som inkluderar verktyget Scalable Learning och appen Course (släpps inom kort). Projektet tas över av RISE Research Institutes of Sweden, som är en grupp av forskningsinstitut som i global samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, genom forskningsexcellens och innovation skapar nytta, tillväxt och konkurrenskraft. Forskning visar att kollegialt utbyte och stöd inom skolan ger bättre resultat än externa kurser och konsulter, dessutom visar det sig att aktivt lärande jämfört med passivt lärande ger bättre resultat (Freeman et. al.)

Skärmklipp12

“Om du har ett äpple, vill du dela det med mig” och “Sharing is Caring”är ledorden för att skapa lärsituationer som är:

Delningsbara, Kollegiala och Multimodala

Detta är en kurs inför ”Google Mobile Bootcamp: Sweden” jag började på under workshopen:

skc3a4rmklipp033

Innovativt lärande med Teach Reach

Syftet med ”TeachReach” är att lyfta problematiken kring att så få svenska lärare har rätt kompetens att utnyttja de tekniska verktygen på både gamla och nya sätt i klassrummet. Ett exempel kan vara att lärare som via Skype byter klass för en dag med hjälp av en robotlärare som har en Surface Pro 3 som ”huvud” för att fånga mötet och elevernas reaktioner. Microsoft vill på detta sätt inspirera lärare, rektorer, IKT-pedagoger och utbildningsadministratörer att utnyttja deras lösningar för IT och teknik i skolmiljöer.
Ct-olsXWEAEPDR8

Att skapa Classroom Without Borders med GAFE

För de som lyssnat på ”GAFE Goda exempel # 6” är det nu officiellt att jag kommer hålla presentationen ”Classroom Without Borders” under ”Google Mobile Bootcamp: Stockholm” den 2/11. Mer information kommer ut under september…

Dessutom blir det startskottet för en Massive Open Online Course (MOOC) kring UNIT 7: Teach Beyond the Four Walls of Your Classroom. Den starar V44 (31/10) och pågår i eget tempo cirka sex veckor (12/12)

Hur blir man en Microsoft Certified Educator?

Jag har skapat en informations sida Microsoft Educator Commuity utifrån instuderings materialet för ”Microsoft Certified Educator” (MCE). Tankarna grundar sig på The UNESCO ICT Competency Framework for Teachers:

UNESCO_ICT-CFT01

Vi är några innovativa lärare i Stockholm som tränar inför att ta ”Microsoft Certified Educator” (MCE), vilka träffas 7/6 på Mikael Elias Gymnasium för att dela med oss av resurser och erfarenheter. Detta är en interaktiv presentation med OfficeMix (det betyder att man även kan hoppa mellan avsnitt genom att tycka ”Table of Contents” :-) )

MixLogo

Obs! För att bli certifierad behöver du skapa en användare på Certiport, boka en tid hos ett test center och beställa en voucher för testet (det ingår 10 st MCE om din skola är registrerad på Microsoft Imagine Academy

Inspelning: YouTube

Event: Edcamp.se

Event: Facebook

Tid/Datum: Tisdagen 7/6 klockan 17:00-19:00
Lokal: Mikael Elias Gymnasium, Warfvinges väg 28, 112 51 Stockholm

Sponsorer: Mikael Elias Gymnasium, Microsoft Sverige

banner01

Sambedömning med digitala verktyg

Edcamp02I tisdags var det Edcamp IKT på Södermalmsskolan och vi var ett gäng lärare som diskuterade likvärdigbedömning med hjälp av elevexempel (Tips, gå med i Elevexempel.se)

Vi berörde begreppslistor, skolverkets syn på betyget A inom ramen för bedömningsstödet (perspektivbyte & förklara i flera led) och sambedömning tillsammans med lärare och elever (t.ex. en vägg matris för att gemensamt formulera). Vi fastnade för frågan ”Hur har ni löst det?”

Hanna berättade att de på hennes skola gör digitala prov och lärarna delar avidentifierade elevsvar via ett Google document. Kollegorna är sedan med och kommenterar, vilket gör att det blir en mer likvärdig bedömning och finns kvar som referensmaterial. Slutligen sa vi att gå från implicit ”underförstådd” till explicit ”tydliggjord” bedömning ökar kvaliteten. Läs mer i Skolverkets text om formativbedömning.