Har du tid för stora och viktiga frågor?

Ibland blir det så lite tid i skolvardagen för att faktiskt fundera på allvar vart man är på väg och varför man egentligen jobbar med det här. När jag fick uppdraget att göra ett nytt Skolprogram för stans alla skolor och förskolor så skrev jag den här krönikan  som först publicerades i tidningen LÄRA.

Har du tid en stund?

Hurra! Ett till byråkratdokument! Ännu en hyllvärmare som ingen läser! Och det är jag som ska skriva den.

När man går genom ett köpcentrum blir man ständigt påhoppad av försäljare som säljer allt ifrån medlemskap i Amnesty till mobilabonnemang. Stannar man hela tiden, glömmer man lätt vad det var man gick dit för att göra. Jag har varit lärare och rektor i Stockholms skolor i över tjugo år, men nu har jag lämnat det dagliga livet i skolan och blivit projektledare, alltså den där påflugna typen man inte riktigt orkar med. Har du tid en stund?

Vi ska nämligen ta fram ett nytt övergripande skolprogram för Stockholms alla skolor och förskolor som ska peka ut färdriktningen på lite längre sikt. ”Vad kul!” ropar du säkert. ”Vi har nämligen ganska mycket dötid på våra konferenser som behöver fyllas av implementering av något nytt spännande styrdokument!” Eller känns det kanske inte så?

Skolprogrammet är det som tidigare kallades kommunal skolplan. Lagkravet att ha en skolplan togs bort för några år sen och nu används den mer som ett sätt för kommunen att formulera vad skola och förskola ska sikta mot på längre sikt, mer strategiskt. Det kommer att ta två år att ta fram Stockholms nya skolprogram och under den här tiden kommer alla som jobbar i Stockholms skolor och förskolor att bjudas in att medverka på olika sätt.

Att jobba på en skola kan vara lite som att stå i en hagelstorm av policyer, lagar, program och planer. Direktiven kommer ofta uppifrån och då blir det lätt att man fäller upp ett mentalt paraply och låter saker studsa förbi. Det är så extremt mycket information, och springer man på alla bollar tappar man lätt riktningen framåt.
Vi kämpar med att hitta bra arbetsformer när det gäller nyanlända, programmering, hedersvåld, matsvinn, formativ bedömning, näthat, specialpedagogiska anpassningar, lärarbrist, hbtq-frågor och så mycket mer. Det är idrottslyft, mattelyft, läslyft, digitalt lyft och lärarlönelyft. Allt med goda föresatser men ibland så splittrande.

Varför ska man då hitta på ännu ett program som de allra flesta inte efterfrågar? Målträngseln i skolan är ju stor redan som den är nu.

Jag tackade ja till det här uppdraget för jag tror att vi alla då och då behöver träna på att själva formulera de grundläggande värderingar som vår verksamhet vilar på, för att sedan i handling visa att vi förmår omsätta värderingarna i praktiken.

annika h fI sämsta fall blir det nya skolprogrammet ännu ett dåligt samvete som ställs in i rektorshyllan intill dammiga, bortglömda kompisar som telefonkatalogen, Lgr 80 och faxmanualen. I bästa fall blir skolprogrammet något som binder samman de olika uppdrag som vi faktiskt har att hålla oss till. Något som innebär att vi tänker till, pratar om grundläggande värderingar och funderar över vad vi kan göra för att våra elever ska få optimala utvecklingsmöjligheter.

Så kan det här ha någon positiv effekt för våra elever och deras lärande? Jag tror det. Att stanna upp och verkligen tänka efter vad som är viktigt på riktigt kan ge ny energi till vardagsarbetet.

Så har du tid en stund?

Annika Hedås Falk är projektledare vid utbildningsförvaltningen

Tusen röster om skolutveckling

Nu har vi genomfört fyra välbesökta konferenser där vi gemensamt tagit fram underlag till vårt nya Skolprogram. Efter dessa diskussioner känns det ännu viktigare att vi faktiskt sjösätter det här programmet. 

 Skolutvkonf diskussion

Skolutvecklingskonferenserna var fyra stora möten där vi samlade representanter från alla skolor och förskolor i hela staden och pratade skolutveckling på allvar. Det var en härlig mix av gymnasielärare, barnskötare, högstadieelever, rektorer, skolbibliotekarier, stadsdelsdirektörer, kuratorer, förskollärare förskolechefer och många, många andra. Många vittnade om hur roligt och ovanligt det är att vi sitter ner och pratar på ett sånt sätt. Vi var rörande överens om att vi vill samverka ännu mer och bättre för alla barns bästa.  

 teater

Det fanns en enorm kraft hos deltagarna och alla kunde bidra till frågan:  

Vad är viktigast att satsa på för oss som jobbar eller går i Stockholms skolor och förskolor?  

Tillsammans skapade vi grunden till Stockholms nya Skolprogram. Och att just blanda elever, chefer och medarbetare på det här sättet känns extra roligt att testa. Vi har haft stor hjälp av Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd och att direktörerna blev utfrågade av elever i slutet på varje konferens såg jag som en riktig höjdpunkt. Att också lyfta de estetiska inslagen i skolan och elevernas eget skapande blev roligt eftersom Kulturskolan var närvarande vid varje konferens med elever som dansade, spelade, sjöng, jonglerade och gjorde cirkuskonster – olika program varje gång.

 

Så för mig som projektledare återstår nu alltså att sammanställa allt det fina som kom fram från grupperna. Ett komplext och lite utmanande arbete som ni förstår…ungefär 200 inspel från nära tusen deltagare.  Här ser ni bidragen från igår kväll – det är alltså ungefär 200 såna här viktiga papper jag nu kan sammanställa på ett smart sätt.

Lycka till önskar jag mig själv ;)

papper

Första skolutvecklingskonferensen

Nu har den första Skolutvecklingskonferensen ägt rum! Tvåhundra lärare, elever, chefer, fritidspedagoger, skolbibliotekarier, barnskötare, rektorer och många andra möttes på Eriksdalsskolan för att diskutera viktiga utvecklingsfrågor för skolor och förskolor i Stockholm.  För underhållningen stod Kulturskolan som bjöd på både teater, musik och dans.

dans teater

Avslutande reflektionVi pratar väldigt ofta om elever men mer sällan med elever om viktiga utvecklingsfrågor. Därför var det extra kul på konferensen att elever sjöng, spelade och dansade men också jämbördigt deltog i diskussionerna. Den avslutande diskussionen leddes av elevkårsrepresentanten Isak Lefvert från Kungsholmens gymnasiums elevkår och han gav stadsdelsdirektörerna, skolborgarrådet och utbildningsdirektören extremt bra och svåra frågor.  

Vlöpsedelid anmälan till konferenserna fick deltagarna skicka in förslag på teman för diskussionen och vilka utvecklingsfrågor som de själva tycker är viktigast för Stockholms skolor och förskolor. På så sätt hade vi en mängd bra frågeställningar att välja bland när vi skapade diskussionsfrågorna. Många deltagare tyckte det var väldigt givande att få diskutera viktiga frågor i så blandade grupper eftersom många olika perspektiv kom fram. Diskussionerna dokumenterades i form av löpsedlar med gruppens viktigaste punkter.  

 Nu återstår att sammanställa alla kloka synpunkter som kom in samt att ladda om inför de tre återstående skolutvecklingskonferenserna.  Tillsammans skapar vi Stockholms nya skolprogram för förskolor och skolor.  

Vi ses och hörs snart igen! / Annika

Skolutvecklingskonferens – en ny mötesform

Äntligen är det dags för stadens övergripande Skolutvecklingskonferenser!

Vid fyra stora konferenser med start 6 februari 2017 hjälps vi åt att ta fram innehåll till vårt nya Skolprogram. Det blir möten där gymnasielärare möter barnskötare, där förskolechefer möter högstadieelever, där skolbibliotekarier möter stadsdelsdirektörer och där vi alla pratar om samma sak – vad är viktigast att satsa på för oss som jobbar i Stockholms skolor och förskolor?

Syftet med Skolutvecklingskonferenserna är alltså att gemensamt ta fram innehåll till vårt nya Skolprogram som ska vara klart i mars 2018. Och det är Skolprogrammet som blir ämnet för den här bloggen.

Jag som skriver den här bloggen heter Annika Hedås Falk Annika Hedås Falkoch jag har varit lärare och rektor i Stockholms stads skolor i en massa år. Nu är jag projektledare för stadens nya Skolprogram men jag jobbar även med programmeringsprojektet och med skolkonceptet för nya Nobel Center. Men i den här bloggen kommer allt handla om Skolprogrammet och hur vi kan hjälpas åt för att ta fram ett bra innehåll tillsammans.

På bloggen kommer jag lägga ut förslag till texter, tider då man kan delta i referensgrupper och skriva lite om hur arbetet fortskrider.

Häng med och hör gärna av dig!

Vi hörs!

/ Annika

Min mejladress är annika.hedas-falk@stockholm.se