Medie- och informationskunnighet

mik2

Visst vill du också ha en medpedagog?

På Adolf Fredriks musikklasser finns skolbibliotekarien Sofia Malmberg. Sofia har också instiftat en ny titel, medpedagog.  I alla ämnen står det att elever skall lära sig hantera och värdera källor . Sofia går  in och kompletterar lärarnas arbete med medie- och informationskunnighet, MIK.  Sofia menar att hon som skolbibliotekarie har ett guldläge, alla lärare  hinner inte att prata med alla ämneskollegor, men Sofia  går runt i alla arbetslag, hör vad lärarna pratar om, kopplar till LGR11 och lägger fram ämnesövergripande projekt. Som skolbibliotekarie kan men vara ingångsättare och skapa kopplingar mellan ämnen och lärare.

 

adolf 1

Progressionstrappa för vad och när eleverna skall bli kompetenta inom MIK.

I 4:an biblioteksinformation
I fyran är eleverna fortfarande lekfulla så biblioteksinformationen är förklädd i Biblioteksmysteriet. Sofia ber eleverna om hjälp att hitta alla böcker som försvinner från biblioteket. Eleverna blir utbildade till biblioteksagenter och får göra en brottsplatskarta över bokmysteriet. De söker ledtrådar i biblioteket och så småningom hittar de boken och  tjuven som är en lärare förklädd till tjuv. Hur en en lärare förklädd till tjuv ser ut vore  roligt att veta men det är en hemlighet som enbart brottsplatsundersökarna känner till.

I femman , söka, värdera och sammanställa
Eleverna blir bekanta med sökvertyg som Googel och Stockholms stads centralt inköpta databaser, NE, Landguiden  och Mediearkivet. Frågor de skall ställa är: kan jag lita på det, syfte och upphovsrätt.

reklam

I sexan: källkritik och förhållningssätt till reklam
Värdera konsumentinformation och reklam. Analysera reklambilder, hur de använder färger, text. Är det en viss typ av människor som är med, några som inte är med? Hur ser en fransk, indisk reklamfilm ut? I bilden får de göra en reklamfilm för en vara som inte finns, tape utan klister, nyckel som går till alla lås. Eleverna får också en riktad målgrupp som de skall fundera på hur de skall nå med annonsen.

I sjuan: mediekunskap och  källresonemang
Kan en källa vara relevant i vissa sammanhnag. Partisk? På uppdrag av vem? Vad är det för skillnad på artiklar på debatt, ledare? Här är det bra att använda sig av Mediearkivet, där det går lätt att ta fram olika sidor ( ledare, debatt etc.)

Tips för att söka i Mediearkivet
Skriv HEADLINE: framför ordet som söks, exempelvis HEADLINE:Palestina
Är du ute efter att få en relevant träff är det bra på att sätta INTROS: före ordet, exempelvis INTROS:MIljöpartiet
Vill du visa hur en nyhet kan tas upp olika beroende på var i tidningen den är placerad? Sätt PLACEMENT framför sidan du är ute efter  exempelvis PLACEMENT:ledare, PLACEMENT:insändare.
Söker du efter en person som både är mycket omskriven och skriver själv minskar antalet träffar  om du  skriver BYLINE framför namnet,  BYLINE: ”Astrid Lindgren”* då får du bara fram artiklar som Astrid skrivit.

I åttan: sökstrategier
Lär sig sökstrategier, hur skall jag formulera min sökfråga? Googel tänker inte. Kan ett ord betyda olika i olika sammanhnag? Är det någon skillnad i hur jag frågar  i Google, NE, Mediearkivet? Hur skriver men en källa? Resonera , varför har jag valt den här källan. Varför är den trovärdig?

I nian: projektet, Gå din väg
Gå din väg är ett projekt för att underlätta eleverna gymnasieval. Syftet är att förbereda eleverna för det viktigaste valet i livet som eleverna uppfattar det.
Gymnasiekatalogen som alla elever får i brevlådan uppfattar många som information, de tänker inte att det är marknadsföring. Skolbiblioteket arbetar här tillsammans med syo och granskar hur skolorna beskriver sin verksamhet. Eleverna blir medvetna om att de är en viktig kund med sin skolpeng.  Vad använder skolan för argument, vad står inte att läsa om skolan? Vad betyder ”Vi bjuder på gymkort” ni får lunchkuponger? Om de bjuder på detta vad tar de bort? Nämner de något om skolhälsa, skolbibliotek? Har man ett skolbibliotek av klass så nämner de säkert detta eftersom det är ett säljargument. adolf 8

 

Pedagogiska café i november handlade om medie- och informationskunnighet, våra inbjudan talare var , skolbibliotekarien Sofia Malmberg, Skolbibliotekskonsulten Linda Spolen, redaktören för Stockholmskällan, Frida Stack Lindfors, arkelogen och författaren Jonathan Lindström och chefen för Medioteket Gunilla Wigert. Vi börjar med presentera  Sofias presentation. Fortsättning följer.

 

Pedagogiskt cafe_blogg

 

 

 

Följ oss på Pedagogiskt café facebook så missar du inte nästa café i februari med betyg- och bedömningstema

Elisabeth

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.