Visar alla blogginlägg från: oktober 2015

Musik får texten att sjunga

Det här inlägget är en inbjudan till nästa Pedagogiska café där du bland andra får träffa folkmusikern och professorn vid Kungl. Musikhögskolan, riksspelmannen Sven Ahlbäck. Kvällen vänder sig inte enbart till lärare i musik utan lika mycket till lärare i svenska och språk. Sven kommer att visa hur enkelt det är att komponera även om du inte kan noter. 

Vi har många elever som kan hundratals musiktexter utantill. Många av dem varken läser eller skriver en rad frivilligt . Jag tror att de skulle vara mer roade av att skriva om uppgiften var kopplad till musik. Men hur låter vi dem skriva musiktexter om de varken kan eller har tillgång till musikinstrument? Ja det är det vi lär oss på Pedagogiskt cafe. Du anmäler dig till den 11 november här

Sjung eller nynna en melodi i datorns mikrofon. Efter några kommandon förändras ljudfilen till en notbild på skärmen. Noter med tonart, taktstreck och  fraser. Vill du sedan lägga på musikinstrument går det också. Upptäcker du då att tonarten inte stämmer är det bara att ändra. Som “Like Google Translate for music” , fast mycket bättre. Ett bra redskap för att komma igång med att göra musik, eller att få texten att sjunga.

Mannen bakom detta tekniska mirakel är Sven Ahlbäck, appen heter ScoreCloud och är gratis. Under kvällen kommer Sven att demonstrera appens möjligheter och det finnas tid att pröva både på keyboards via datorn, paddan och mobilen.

score 7

Andra som inte heller kan noter

Många framgångsrika musiker kan inte läsa eller skriva noter, som exempelvis Benny Andersson, Paul McCartney, John Lennon och Petter. Era elever kan säkert namnge andra yngre artister som inte heller kan noter. För de elever som blir intresserade och även vill lära sig spela på instrument  och kunna läsa  noter finns Kulturskolan .  Om de väljer att enbart spela i ensemble, orkester, rockband eller sjunga i kör kostar det bara 300 kr per termin.

Följ Pedagogiskt café på Facebook och twitter

Pedagogiskt cafe_blogg

/Elisabeth