Visar alla blogginlägg från: februari 2018

Demokratiuppdraget och arbetet inför valet

Kan vi ta vår demokrati för given? Hur rustar vi eleverna till demokratiska och engagerade samhällsmedborgare? På vårt nästa Pedagogiska café den 21 mars har vi bjudit in tre aktörer som på olika sätt arbetar med att engagera unga människor.

om-ungdomsparlamentet-top_0

  • Jan Perciwall, lärare på Kungsholmens västra gymnasium och eleverna Jalinda och Ali .
  • Stina Oscarsson, regissör och kulturdebattör och författare till Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?
  • Charlotta Granath och Karin Aaseby som representerar föreningen Demokratibygget 

Under kvällen lottar vi ut böcker av våra föreläsare .Vi garanterar att minst en representant från varje skola får med sig böcker av föreläsarna.  Här anmäler du dig till kvällen

Stina Oscarsson

tror-du-att
Stina Oscarsson har tidigare skrivit ett blogginlägg med samma titel som boken , Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?  ”Man skulle kunna säga att det är en handbok i just detta: hur vi ska upprätthålla demokratin? Den är riktad inte minst mot unga människor. Det är den bok jag själv velat läsa när jag var i tonåren för att få inspiration till vad det innebär att vara medborgare! Ett resonemang om konst och motstånd, samtal, frihet och demokrati. Utgångspunkten är Gene Sharps 198 metoder att förändra världen utan våld”

lassgård

Medioteket filmade från Stinas bokrelease på Södra teatern. En manifestation där artister, aktivister, journalister, politiker, arbetare, arbetssökande och andra vanliga människor läste exempel ur boken. Ett kraftfullt ställningstagande för att svaret på den urholkning av demokratin vi nu ser måste vara mer demokrati. Inte mindre.

lassgård

På scenen var bl.a  Stina Wollter, Lena Endre, Pia Sundhage, Rolf Lassgård, Suzanne Osten, Arne Ruth och Tove Folkesson. Alla hade fått välja en av Gene Sharps 198 metoder och berätta om ett exempel på den metoden som hänt på riktigt. Varje inläst avsnitt i filmen står för sig själv för vidare samtal i klassrummet. Varsågod, bokrelase av Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?

Ungdomsparlamentet

donka-016b

Elever och och läraren Jan Perciwall berättar hur de arbetar med demokrati och vad deltagande i Ungdomsparlamentet har betytt för dem.

Mobil stories skriver i sitt reportage från elevernas plenarsession i stadshuset  ”De sätter sextrakasserier och rasism på politikernas agenda”, ”Tuvalisa och Ali var några av ungdomarna som fick chansen att vara med och sätta agendan för den politiska debatten i Stockholm på torsdagen, när Ungdomsparlamentet intog Stadshuset”. Du kan läsa hela artikeln på mobilestories.se. Foto Lotta Bergseth

Ungdomsparlamentet är en demokratisatsning för gymnasieskolor i Stockholm.Varje år skriver 1000 elever motioner med politiska förslag till hur Stockholm ska utvecklas på olika områden. Varje höst avslutas Ungdomsparlamentet med en högtidlig debatt i Stockholms Stadshus. Det är de deltagande eleverna som själva röstar fram vilka ämnen som ska diskuteras inför varje nytt Ungdomsparlament.

Det är bara gymnasieklasser som erbjuds att delta i stadshuset men oavsett vilka årskurser du har får du många konkreta förslag på hur du kan arbeta för att levandegöra politiska beslut.

ung 3

Demokratibygget, konsten att göra skillnad tillsammans

18121183_536160093438410_2249627188455627084_o

Charlotta Granath och Karin Aaseby från Demokratibygget visar hur vi kan lära ut demokrati på andra platser än bara på SO-lektionerna och särskilt för de yngre barnen.

18835554_565557427165343_3139761659943951434_n

Demokratibygget är en ideell organisation som rustar barn och unga med kunskap och verktyg för delaktighet i det demokratiska samhället. Från Demokratibyggets webbplats ”I Sverige har barn och unga idag inte jämlika förutsättningar för att utveckla sina demokratiska kompetenser. För att bygga ett hållbart demokratiskt samhälle behöver alla medborgare rustas med kunskaper, färdigheter och självförtroende till en aktiv roll i samhällsutvecklingen. Skolan har i det här sammanhanget en mycket viktig kompensatorisk uppgift och ett uttalat demokratiuppdrag. Ett uppdrag som behöver prioriteras, vitaliseras och göras relevant för elevernas vardag idag.”

22450094_640556469665438_7134701385515697760_n

Pedagogiskt cafe mars

Tid: 21 mars kl.17-20.00
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5. Liljeholmen
Målgrupp:lärare och skolbibliotekarier
Kostnad: Kostnadsfritt, men eftersom vi bjuder på mat är din anmälan viktig. Meddela oss vid förhinder
Här anmäler du dig till kvällen

Varmt välkomna till en kväll i demokratins tjänst
Elisabeth Söder
för Mediotekets Pedagogiskt café grupp