Visar alla blogginlägg med kategorin:
Genrepedagogik

Kollegialt lärande på vårt sätt

PedagogisktCafé_Mars_3I mars hade vi temat digitala verktyg och kollegialt lärande på cafékvällen. Min vana trogen satt jag längst bak i salen för att dokumentera och skriva blogginlägg om kvällen. Och vad händer? En kväll med kollegialt lärande och som bygger på att vi skall dela med oss – Då lyckas jag slarva bort all dokumentation. Är det någon som har tips på hur Worddokument hittas om den som skrivit inte har ”sparat som” , inte vet dokumentets rubrik? Det enda jag vet är att det skrevs den 4 mars. Går inte att söka i arkiv, senaste dokument, alltför lång tid har förflutit. Tacksam för hjälp av kollegor.

Känns extra tråkigt eftersom det var en så bra kväll. Jag har skrivit ett inlägg från kvällen tidigare som handlade  om coaching i klassrummet med Malin Appeltoft från Blommensbergsskolan.

Vi har haft fantastiska lärare på våra cafekvällar som delat med sig. Förvånansvärt många har varit mer kända i digitala/nationella  nätverksgrupper än på den egna skolan. Men detta gäller inte våra föreläsare Anna Imland och Sven-Erik Bengtsson från Knutbyskolan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anna och Sven berättade om hur alla på skolan delade med sig av hur de arbetar. Skolan har schemalagda tillfällen på konferenstid och pedagogiska cafekvällar med 7 minuters  presentationer. 7 minuter är en bra längd för att få med alla i kollegiet. Känns möjligt för alla. I inbjudan till kvällarna har de skrivit: Kom och berätta om något du gjort, Kom och lyssna på andra, prata lite, lyssna lite och skratta lite.

Varje ”dela med sig” tillfälle är väl förberett, alltifrån fungerande teknik till att alla anmälda får goda förfriskningar/ förtäring. De har haft tisdagar med IT -tema med följande program:

Vi gör självporträtt med Strip designer/  iPad och digitalkamera
Vi gör en bok, med ritplatta och Book Creator
Vi gör en filmtrailer med Imovie, Istopmotion, Puppet Pals

Vi som lyssnade på Sven- Erik och Anna fick se exempel på filmer som elever och lärare hade gjort. Knutbyskolans genreprofil genomsyrade filmerna. Eleverna hade genom textkonstruktion och ”learning by doing” tydligt förstått olika texttyper. En kunskap vi såg i de reklam och instruktionsfilmer som visades.

Knutbyskolan har en genrepedagogisk profil och så här har Sven Erik presenterat den på webbplatsen ”Det är språket som förenar, bygger broar och utvecklar framtidens vuxna. Att upptäcka och undersöka de språkliga mönster vi använder för att skapa betydelse står i centrum i skolans genrepedagogiska profil. Eleverna stöttas att upptäcka de språkliga modeller som utmärker texter i olika ämnen – modeller som underlättar elevernas textförståelse och deras förmåga att både uttrycka sig i och tala om skriven text. I undervisningen är Vygotskys stöttningsbegrepp centralt. Stöttningen innebär en ständigt pågående interaktion mellan lärare och elever och elever sinsemellan, mellan den som kan lite mer och den som kan lite mindre. Inte bara ordförrådet byggs medvetet ut med hjälp av stöttande planscher utan även texters språkliga mönster och hur man via språket bygger relationer. ” De har också en blogg om genrepedagogogik på webbplatsen. På UR finns också en bra samlingssida för dig som vill veta mer om genrepedagogik och vanliga begrepp som: modellering, dekonstruktion, metaspråk och mönster. Narrativ-, förklarande-, beskrivande, instruktion-och återgivande text.

Här kan du följa arbetet i  Anna och Sven-Eriks klassrum, blogginlägg från Knutbyskolan.

genrepedagogogik

Knutbyskolan är så klart med i KUL1525 och gör böcker

Böckerna är också upplagda som bläddringsbara böcker

Både som nyhet och som bläddringsbara böcker – jättekul (fungerar inte riktigt på iphone/ipad ännu ska fixa det sen…)

http://knutbyskolan.stockholm.se/node/368

Nästa Pedagogiska café

Nästa Pedagogiska café är den 22 april och handlar om läsning. Här anmäler du dig
Följ Pedagogiskt café på Facebook och twitter

/Elisabeth