Visar alla blogginlägg med kategorin:
Genrepedagogik

Specialpedagogik och digitala verktyg i fokus!

Under kvällen visar vi vår nyrenoverade studio där ni i en tillgänglig lärmiljö kan delta i någon av våra kurser framöver! Om kurserna kan du läsa på vår hemsida skoldatateket.stockholm.se

Under kvällen visar vi vår nyrenoverade studio där ni i en tillgänglig lärmiljö kan delta i någon av våra kurser framöver! Om kurserna kan du läsa på vår hemsida skoldatateket.stockholm.se

Välkomna till Specialpedagogiskt Café!

Är du nyanställd i staden eller nyfiken på vad vi på Skoldatateket Stockholm erbjuder? Onsdagen den 3 oktober bjuder vi in till en kväll där vi berättar om vår förfinansierade verksamhet, minglar och äter tillsammans samt lyssnar på inbjudna gästföreläsare!

Gästföreläsare denna kväll är Sofia Norén från LegiLexi och Martin Tiberg från Alla kan skriva. Du väljer själv vem av dem du lyssnar på under kvällen.

 

Kvällens program:
17.00-18.15 Lyssna till LegiLexi (åk 1-3) eller Alla kan skriva (åk 4-9). Läs mer nedan!
18.15-19.00 Mingel och mat
19.00-19.30 Skoldatateket presenterar sin verksamhet
19.30-20.00 Besök Studion, Skoldatatekets visningslokal

LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet vilket gör att denna visning främst är för dig som pedagog i årskurs 1-3. Legi Lexi erbjuder kompetensutveckling och stöd för pedagoger med användarvänliga verktyg, inspiration och bra material att använda i läsundervisningen. Vi på Medioteket kommer längre fram att tillsammans med Sofia Norén erbjuda fler träffar för er som har kommit igång. Nyfiken redan nu, läs mer på http://www.legilexi.org

Alla kan skriva är ett projekt som främst vänder sig till dig som pedagog i årskurs 4-9. I detta forsknings- och utvecklingsprojekt kan du testa skriv- och lärverktyget Invigos. Syftet med Invigos är att arbeta språkutvecklande  och på så sätt öka elevers skrivförmåga, motivation och måluppfyllelse i alla ämnen. Martin kommer att berätta om detta under kvällen men du kan redan nu läsa mer på: http://www.alla-kan-skriva.se/ och https://www.invigos.se/.

Skoldatateket startar även ett pilotprojekt tillsammans med Invigos den 8 oktober. Vi kommer berätta mer under kvällen men är du redan nu intresserad kan du gå in och läsa om projektet på vår hemsida: https://skoldatateket.stockholm.se/alla-kan-skriva-delta-i-pilot. Här har vi platser kvar som du kan anmäla dig till oavsett om du kommer på Specialpedagogiskt café eller ej – kontakta oss vid frågor.

Låter kvällen intressant? Anmäl dig här (det finns ett fåtal platser kvar).

Kostnad: Kostnadsfritt men anmälan krävs då vi bjuder på mat!
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen
Information: skoldatateket@stockholm.se
Besök även oss på: facebook.com/Skoldatateket

Hoppas vi ses den här kvällen eller vid annat tillfälle!

/Skoldatateket
Camilla, Karin, Sara, Patrik och Peder

Kollegialt lärande på vårt sätt

PedagogisktCafé_Mars_3I mars hade vi temat digitala verktyg och kollegialt lärande på cafékvällen. Min vana trogen satt jag längst bak i salen för att dokumentera och skriva blogginlägg om kvällen. Och vad händer? En kväll med kollegialt lärande och som bygger på att vi skall dela med oss – Då lyckas jag slarva bort all dokumentation. Är det någon som har tips på hur Worddokument hittas om den som skrivit inte har ”sparat som” , inte vet dokumentets rubrik? Det enda jag vet är att det skrevs den 4 mars. Går inte att söka i arkiv, senaste dokument, alltför lång tid har förflutit. Tacksam för hjälp av kollegor.

Känns extra tråkigt eftersom det var en så bra kväll. Jag har skrivit ett inlägg från kvällen tidigare som handlade  om coaching i klassrummet med Malin Appeltoft från Blommensbergsskolan.

Vi har haft fantastiska lärare på våra cafekvällar som delat med sig. Förvånansvärt många har varit mer kända i digitala/nationella  nätverksgrupper än på den egna skolan. Men detta gäller inte våra föreläsare Anna Imland och Sven-Erik Bengtsson från Knutbyskolan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anna och Sven berättade om hur alla på skolan delade med sig av hur de arbetar. Skolan har schemalagda tillfällen på konferenstid och pedagogiska cafekvällar med 7 minuters  presentationer. 7 minuter är en bra längd för att få med alla i kollegiet. Känns möjligt för alla. I inbjudan till kvällarna har de skrivit: Kom och berätta om något du gjort, Kom och lyssna på andra, prata lite, lyssna lite och skratta lite.

Varje ”dela med sig” tillfälle är väl förberett, alltifrån fungerande teknik till att alla anmälda får goda förfriskningar/ förtäring. De har haft tisdagar med IT -tema med följande program:

Vi gör självporträtt med Strip designer/  iPad och digitalkamera
Vi gör en bok, med ritplatta och Book Creator
Vi gör en filmtrailer med Imovie, Istopmotion, Puppet Pals

Vi som lyssnade på Sven- Erik och Anna fick se exempel på filmer som elever och lärare hade gjort. Knutbyskolans genreprofil genomsyrade filmerna. Eleverna hade genom textkonstruktion och ”learning by doing” tydligt förstått olika texttyper. En kunskap vi såg i de reklam och instruktionsfilmer som visades.

Knutbyskolan har en genrepedagogisk profil och så här har Sven Erik presenterat den på webbplatsen ”Det är språket som förenar, bygger broar och utvecklar framtidens vuxna. Att upptäcka och undersöka de språkliga mönster vi använder för att skapa betydelse står i centrum i skolans genrepedagogiska profil. Eleverna stöttas att upptäcka de språkliga modeller som utmärker texter i olika ämnen – modeller som underlättar elevernas textförståelse och deras förmåga att både uttrycka sig i och tala om skriven text. I undervisningen är Vygotskys stöttningsbegrepp centralt. Stöttningen innebär en ständigt pågående interaktion mellan lärare och elever och elever sinsemellan, mellan den som kan lite mer och den som kan lite mindre. Inte bara ordförrådet byggs medvetet ut med hjälp av stöttande planscher utan även texters språkliga mönster och hur man via språket bygger relationer. ” De har också en blogg om genrepedagogogik på webbplatsen. På UR finns också en bra samlingssida för dig som vill veta mer om genrepedagogik och vanliga begrepp som: modellering, dekonstruktion, metaspråk och mönster. Narrativ-, förklarande-, beskrivande, instruktion-och återgivande text.

Här kan du följa arbetet i  Anna och Sven-Eriks klassrum, blogginlägg från Knutbyskolan.

genrepedagogogik

Knutbyskolan är så klart med i KUL1525 och gör böcker

Böckerna är också upplagda som bläddringsbara böcker

Både som nyhet och som bläddringsbara böcker – jättekul (fungerar inte riktigt på iphone/ipad ännu ska fixa det sen…)

http://knutbyskolan.stockholm.se/node/368

Nästa Pedagogiska café

Nästa Pedagogiska café är den 22 april och handlar om läsning. Här anmäler du dig
Följ Pedagogiskt café på Facebook och twitter

/Elisabeth