Visar alla blogginlägg med kategorin:
Lärarcoacher

Coachning i skolan

På Pedagogiskt café kvällen med temat kollegialt lärande hade vi med läraren Malin Appeltoft.

Malin berättade om en utbildning i coachande kommunikation hon saknat som lärare, både i klassrummet och i lärarlaget.  Ett behov så starkt att Malin själv valde att bekosta den utbildning hon fann hos  Skolcoacherna  . Som många kanske känner till har Malin också podden Äktenskapet med sin man skådespelaren Tobias Aspelin. En podd som enligt dem själva blir bäst när de är riktigt irriterade på varandra. Så i det sammanhanget får Malin koppla bort det hon lärt sig i cochande samtal och sparka igång reptilhjärnan.

foton-Malin-010

Coachning i skolan

I klassrummet därmot har klimatet blivit bättre genom ett coachande förhållningssätt. Genom att använda  modeller som uppmuntrar elevernas ansvar och målmedvetenhet mår eleverna bättre och det påverkar inlärning och resultat. Ja även Malin mår bättre såklart eftersom hon inte lägger allt ansvar för det som händer i klassrummet på sig själv. 

Hur får vi eleverna att själva ta ansvar för sin lärandesituation?

Att inte komma med färdiga lösningar utan låta den coachade själv komma på vilka mål hen vill satsa på. Malin pratade om kraftfulla frågor:
Hur vet du att du lyckats?
Vad vill du uppnå?
Vad behöver du först göra/ta reda på för att komma vidare?
Hur behöver du jobba?
Hur kan du utföra uppgiften?
Vad är ditt första steg?
Vad har du lärt dig?

T=Topic (ämne) Vad vill du prata om idag?

G=Goal (mål) Hur ser ditt mål ut? Vad vill du ha med från samtalet?

R=Reality (verklighet) Hur är läget just nu? Hur känns det? Berätta om en dag eller situation som speglar läget.

O=Option (möjligheter) Vad kan du göra? Brainstorma / vilka ideer och alternativ finns?

W=Will (vilja att nå något) Vad vill du göra?

 

Inför utvecklingssamtal

Använder Malin modellen studehjulet för att tydliggöra styrkor och utvecklingsområden. Eleven får fundera på ett eller två områden i studiehjulet som hen vill utveckla. Bitarna i studiehjulet kan vara: överblick, motivation, studiedisciplin, mål, kost, sömn, vänner, arbete under lektionerna. Som coachande lärare är det nu viktigt att ställa öpppna frågor som får eleven att reflektera som, ”när märker du att du lär dig bäst?” En metod som får eleven att själv ta ansvar för sina studier och mål.

Cat: Where are you going?
Alice: Which way should I go?
Cat: That depends on where you are going.
Alice: I don’t know.
Cat: Then it doesn’t matter which way you go.”
Lewis Carrol, Alice in Wonderland

/

Malin Appeltofft, fotografiet på Malin har Sara Jansson tagit
Blommensbergsskolan
malin.appeltofft@stockholm.se

Stockholm utbildningsförvaltning erbjuder  skolor en stödinsats för att  coacha lärare att utvecklas, få perspektiv på sin yrkesroll och finna vägar att bättre möta elevgruppers behov av en utmanande och inspirerande undervisning. På Pedagog Stockholm finns filmer och artiklar om ämnet.

/Elisabeth