Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
dollar street

Gapminder – Fakta eller missförstånd som världsbild?

Lärare i Stockholms kommunala skolor inbjuds till Pedagogiskt café och en workshop med Gapminder den 21 februari. 

Olof at UN Data forum

Vet du att 91% av världens barn idag går i grundskolan? De flesta vet inte det. Gapminder har fakta på det! Workshopen ger dig en introduktion till Gapminders digitala och taktila utbildnings resurser. Redskap som ger en djupare förståelse för de stora missförstånd som dominerar vår världsbild men som också ger dig förmågan att utveckla och utbilda i en världsbild som baseras på fakta. Mer konkret som kommer du få möjlighet att lära dig använda verktyg som fördjupar din kunskap om världen och prova idéer om hur du kan arbeta med kollegor och elever för att sprida faktabaserad kunskap om världen.

dollarstreet

Ett av vuxenvärldens och skolans huvuduppdrag är att ge unga människor en bild av världen som stämmer överens med verkligheten. I workshopen berättar Mikael Arevius och Olof Gränström från Gapminder om hur skolan kan ta sig an uppdraget att utveckla elevernas förståelse för världen.

Olof in nepal

Gapminders workshopsledare

Mikael Arevius är pedagog och lärare i samhällsorienterande ämnen. Mikael har arbetat i en rad uppdrag inom utbildningssektorn, med att driva skolutveckling, producera läromedel och hålla föreläsningar. Han utvecklade läromedel för Nobel Museum samt var en av medförfattarna till boken Rädda lärare: om rädsla som hot och möjlighet. Fokus i hans arbete handlar om elevers och lärares lärande – ytterst om hur vi lär oss om vad som händer i vår värld.

Olof Gränström är statsvetare med en bakgrund som lärare. Behovet att förstå världen och göra den begriplig för alla har alltid varit Olofs motivation. Olof har arbetar som organisationsutvecklare, lärare och konsult. Han arbetar numera heltid på Gapminder där han bland annat arbetar med att utveckla Gapminders projekt the ignorance project, föreläsa och genomföra workshops samt skapa utbildningsmaterial. Olof har föreläst på OECD årliga konferens för lokal utveckling, The baltic sea summit och H&M changermakers lab. Tidigare har Olof tagit fram utbildningsmaterial för till exempel Nobelmuseet.

Anmälan och information

Tid: 21 februari, programmet pågår mellan 17.00-20.00 men en paus för lätt förtäring
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, 5 trappor, Liljeholmen
Målgrupp: Pedagoger i Stockholms skolor
Pris: Utan kostnad, men eftersom vi bjuder på förtäring så är anmälan obligatorisk
Anmälan:

Varmt välkomna!
Mediotekets Pedagogiska cafegrupp