Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
StoCKK

Kognitivt stöd i skolan

Vi är ganska bra att anpassa skolan för att hjälpa elever som är synskadade, har hörselnedsättningar eller rörelsehinder. Men är vi lika bra att tänka på elever i behov av kognitivt stöd? Elever som har svårt att fokusera, koncentrationssvårigheter, brister i de exekutiva funktionerna som förmågan att planera, hejda oönskade handlingar och anpassningsförmåga? badrullstol
Under höstens sista Pedagogiska cafékväll berättade våra inbjudna gäster från StoCKK , Stockholms center för kommunikativt och kognitivt stöd att de exekutiva funktionerna inte är fullt utvecklade före 25 års ålder. Det är forskning jag skulle velat känna till när jag hade duster med min dotters lärare på mellanstadiet. Inga föräldrar fick information om elevernas läxor med motiveringen att det var hög tid att eleverna fick lära sig att ansvar för arbetsuppgifter, hur skulle det annars gå när de började på gymnasiet?

Vår kväll inleddes med Susanne Ljunglöf och Birgitta Wennberg berättade hur vi kan utforma den fysiska skolmiljön så att den blir kognitivt tillgänglig.  Vill du få tips på hur du kan tänka så har StoCKK  möblerat ett kök och ett tonårsrum med hjälpmedel i sina lokaler vid Odenplan. Du kan besöka utställningen på Öppet Hus på onsdagar 9-12 och en kväll i månaden 13-16. För aktuella öppettider bör du kolla på deras webbsida.

StoCKK  tillgänglighets testar också appar för att se om de verkligen är är tillgängliga. Låter enormt tidsbesparande för oss lärare. Så många appar jag har laddat ned som bara drar batteri. Susanne och Birgitta började med att visa filmen Henrik. Jag tänkte när jag såg filmen att det kan ligga mycket bakom nonchalans och tuff attityd.

Kommunikativt och Kognitivt stöd

En kognitivt tillgänglig miljö bidrar till ro och fokus och ger bättre förutsättningar för inlärning. Kognitiv tillgänglighet handlar om att se till att miljön vi vistas i gör det lätt för alla att sortera intryck, bearbeta intryck, hålla fokus, hitta och ta till sig information. Hur ser det ut i skolans entré vid anslagstavlan, i klassrummet? Kan jag rensa bort information? Gruppera, färgsätta, sätta rubriker?  Tavlan används ofta för, schema, bilder, läxor. Det kan vara för mycket information för elever som har svårt att sortera och prioritera. När du använder tavlan eller projektorn, håll kvar informationen så att alla elever hinner med, både att registrera och förflytta från arbetsminnet.

kog hjärnaIMG_4515

I klassrummet är det viktigt med logisk placering och uppmärkning.  Vad skall jag göra och när skall jag göra det? Ett sätt är att informationssanera, prioritera det som är viktigt och lyft fram det, kategorisera, exempel ämnen som hör i hop, med färg,  språk för sig, no en annan färg. Kanske koda läxor i en färg. Många elever har svårt med tidsuppfattning och att beräkna hur lång tid det tar att göra vissa saker. Vi kan hjälpa dem med att dela upp en stor skoluppgift. Yngre barn behöver kanske schema för en dag, en tydlig ordningsföljd i uppgiften. Vi kan bryta ned lektionsmoment , konkretisera undervisningen visuellt med tidslinje.

kog klocka IMG_4537 kog tidIMG_4542 kog matteIMG_4543

Koncentration

I varje klass finns det elever som har svårt att sitta still, de behöver ibland röra på sig, gå runt i  klassrummet. Många koncentrerar sig lättare om de har något att plocka med. Det finns speciell dynor som de kan prova. Några elever behöver kunna avskärma sig från intryck, kanske med hörselkåpor, möjlighet att sitta avskilt, kanske några kojor i klassrummet?

kog sagIMG_4539
Jag var på en teaterföreställning en gång, Mordet på Marat och en kvinna på första raden satt och stickade. Det var inget som hördes och jag som satt bredvid blev inte störd men plötsligt så avbryter skådespelaren i badet sin monolog och frågar om det stör henne om de spelar vidare. Det var några år sedan och numera finns det kanske mer förståelse för att vi har olika sätt att fokusera. Minns inte vad min bänkgranne gjorde resten av föreställningen men jag undrar om hon gick på någon mer föreställning efter detta åthutande.

Skoldatateket ledde pausgympa mellan passen under kvällen för att hålla fokus på topp.

kog1IMG_4522

Mediotekets Skoldatateket hade förberett cafékvällen med att tejpa upp golvet med olika färg för att alla skulle hitta, satt upp tydliga skyltar och rensat bort onödig information. Inte för att våra gäster behövde hjälp med att hitta till kök utan för att visa hur vi kan tänka. Alla besökare fick också en vägbeskrivning med bildunderstöd en dagar innan vårt event.

kog IMG_4511

Bildstöd

bild sara

Under kvällen pratade vi mycket om bildstöd och även här levde Skoldatateket som de lärde, men tydliga bilder på den förtäring som vi serverade i pausen.

kog mat IMG_4517 kog matIMG_4519

Bilder är lätta att tolka. Bilder komprimerar mycket information vilket gör det lättare för oss att hitta och förstå information. Tittar vi på sinnenas kapacitet hos människan i bit/sekund så är synen överlägen alla våra sinnen med 10 000 000 bit, sedan kommer känseln med 1000 000, hörsel och lukt ligger på 100 000 och smaken är 1000 bit per sekund.  Human Physiology 1989 Ulf Klaren 1996. Bilder komprimerar information vilket gör det lättare att få en förförståelse.

Redskap för att stötta hjärnans informationssanering

Det finns många appar och webbplatser för dig som vill arbeta med mer bildstöd.
StoCKK webbplats har många tips
Bildstöd är en fri tjänst som underlättar för sig som vil förtydliga med bilder.
Pictoonline, en bra app, du skriver ett ord och får samtidigt upp den som bild. Pictoonline kostar tyvärr pengar . Du ser hur det ser ut på bilden nedan.

kog streckIMG_4541

Funkisteater

Under cafekvällen hade vi  också besök av Teater Pero för att höra hur de arbetar för att få de elever som har svårt att fokusera, svårt att sitta still att känna sig inbjuden och njuta av teaterupplevelsen, Ett blogginlägg på Kulan. 

Skärmklipp funkis

Vill du se inbjudan till Pedagogiskt café och läsa om programpunkterna finna det här.

Som vi säger på Medioteket, Ju fler sinnen desto mer minnen!

/Elisabeth

För Pedagogiskt café gruppen

symbolen-för-kognitiv-tillgänglighet-stor

Kognitivt stöd i skolan

Var skall jag vara nästa lektion? Hur länge och vad skall jag ha med mig? Vem skall jag vara med på rasten? Många, ja de flesta av våra elevers tillvaro underlättas med kognitivt stöd. På vår cafékväll den 29 november pratar vi om förhållningsätt och visar fysiska- och digitala hjälpmedel för kognitivt stöd . Vi har bjudit in föreläsare från olika professioner som alla är proffs på att tänka inkluderande. Du kommer även att få pröva på att träna din egen fokuseringsförmåga. Kvällen är utan kostnad men anmälan är obligatorisk.

banner-högupplöst

Kommunikativt och Kognitivt stöd

En kognitivt tillgänglig miljö bidrar till ro och fokus och ger bättre förutsättningar för inlärning. Kognitiv tillgänglighet handlar om att se till att miljön vi vistas i är lätt att tolka, att hitta i och känna sig trygg i. Susanne och Birgitta från StoCKK Stockholms Center för kommunikativt och Kognitivt stöd, berättar om varför vi alla är hjälpta av en miljö som är kognitivt tillgänglig. De visar även konkreta exempel och ger tips på hur du kan arbeta med struktur och bilder.

Mindball, träna och fokusera

Träna din fokuseringsförmåga i ett racingspel. Allt du behöver är ett trådlöst pannband. Tanken är att eleven genom träning skall lära sig att känna igen sin egen känsla av fokus för att sedan kunna ta fram det i andra sammanhang – på matteprovet exempelvis. I det korta filmavsnittet ser du Camillla från Medioteket testa sin koncentrationsförmåga och undersöka vad som stressar henne.

Funkisföreställningar

Teater Pero har under hösten gett några specialvisningar för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NDF) för att öka tillgängligheten till scenkonst för dessa barn, så kallade funkisföreställningar. Vid dessa tillfällen anpassar Pero mötet med publik efter dessa barns behov. Det viktigt att barnen får samma konstnärliga upplevelse som den övriga publiken, så själva föreställningarna spelar de precis som vanligt. Däremot anpassar de teaterbesöket på andra sätt. Det  innebär på intet vis att barn med diagnos inte är välkomna på övriga föreställningar! Tvärtom! Dessa barn är alltid välkomna men teatern försöker anpassa kulturupplevelsen för att bättre möta barn som vanligtvis väljer bort scenkonst.

Cecilia Meeuwisse, producent på Pero visar några korta avsnitt från anpassade föreställningar och berättar hur de har tänkt för att anpassa pjäsen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Anpassningar som i många fall gynnar kulturupplevelsen för alla barn. Det handlar mycket om att skapa trygghet för både barnen och pedagogerna.

Du kan se kort avsnitt av föreställningarna i blogginlägget. Räven i den kolsvarta natten  för barn med högfungerande autism och Kommissarie Gordon barn med ADHD/Tourette.

Karin Westholm, producent för Teater Pero har tidigare skrivit ett blogginlägg om funkisteater.

symbolen-för-kognitiv-tillgänglighet-stor

Kontakt och anmälan

Tid: 29 november kockan 17.00-20.00. Lätt förtäring serveras i pausen
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5 , Liljeholmen
Kostnad: utan kostnad för skolan. Men anmälan är obligatorisk. Meddela oss vid förhinder
Anmälan: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=106319 Pedagogiskt café finns på facebook och Twitter

För Mediotekets Pedagogiska cafégäng
Elisabeth Söder