Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Tineye

Bedrägliga bilder

Unesco betonar särskilt skolans roll i arbetet med att stärka medie- och informationskunnigheten; vi skall utbilda mediekunniga demokratiska elever. I det här inlägget får du förslag på moment för att arbeta med bilder och källkritik.

unesco

Bedrägliga bilder

På vår senaste cafekväll pratade Linda Spolén om bilder och källkritik. Bilder är svåra för elever att  analysera och granska. De skall fundera på syfte och källa. På beskärning, val av perspektiv och vara medvetna om olika redskap som kan förvanska bilden som exempelvis Photoshop. Linda tipsade om webbsidan Tineye som du kan använda om du misstänker att bilden är förvanskad. Tineye är en omvänd bildsökmotor. Med den kan du få fram olika modifierade versioner av bilden och hitta den ursrpungliga versionen.

Linda är skolbibliotekskonsulent på Medioteket och håller gärna kurser och information om MIK medie- och informationskunnighet. Just nu satsar skolbibliotekskonsulenterna på processtöd till skolor som vill utveckla denna funktion. Under december kan du hänga med  Skolbiblioteksbloggen som gör  en googlekalender, späckad med konkreta tips på hur du blir en optimal googlare.

d 1

 

Källkritik och bildmanipulation

  • Webbplatsen Stockholmskällan har en sida som för de flesta elever innebär en aha-upplevelse, den vidgar synen på vad som är att betrakta som en källa med exempel från arkiv, film, konst, kartor bland annat. På samma sida finns också ett uppslag om upphovsrätt och vad vi skall tänka på när vi värderar bilder.
  • Kolla källan har samlat allt som behövs för att arbeta med källkritik i skolan, fakta, tips, filmer och artiklar.
  • NE skola har temapaket, Källkritik, ett avsnitt tar upp bildbehandling och i anslutning till det finns det också många övningar att ladda hem i PDF format, exempelvis En bild säger mer än tusen ord.
  • Styrelsen för psykologiskt försvar har bett journalisterna Göran Leth och Torsten Thurén skriva boken Källkritik för internet . Boken finns att ladda ned gratis i PDF format. Förutom en teoridel som diskuterar själva objektivitetsbegreppet och vad som bör utmärka källkritik på nätet finns många kända händelser i historien där författarna visar hur vi manipulerats.
  • Google har samling av manipulerade bilder, inte så mycket om bilder men ett bra inlägg i hur du kan använda sociala medier för attt vara källkritisk.

Upphovsrätt för bilder

Bildmanipulation

  • Google har samling av manipulerade bilder, inte så mycket om bilder men ett bra inlägg i hur du kan använda sociala medier för attt vara källkritisk.
  • Bildanders har gjort en webbplats med tips och ideer, analys och många bilder att ladda ned med konkreta uppgifter att göra med eleverna.

 

Exempel på hur skolan arbetar med bild

  • Lillholmsskolans bildakademi, tips på hur du arbetar med bild och många fina bilder från elevernas verksamhet. I blogginlägget Webbbpublicering ger Sten Canewall från Lillholmsskolan tips för dig som vill arbeta med bilder.  Ugglemamman Åsa K. samlar i Ugglebloggen resurser, webbplatser, program och ideér som är bra att använda i skolan.
  • Mediotekets mediepedagog Elisabet Jonsved erbjuder också kurser och Skapande skola paket för lärare och elever i hur du kan arbeta med reklamfilm, journalistik -källkritik.

 

Följ Pedagogiskt caféfacebook

Elisabeth