Visar alla blogginlägg från: november 2011

PIM och animation

Jag vill passa på och tipsa om ett par fina animationer som ligger under fliken Förskolan. Animationerna är gjorda av barn och förskollärare i Råcksta. Förskoleläraren Antonio Rodriguez som dessutom är PIM-examinator har samarbetat med ett av barnen och gjort ”Snigel och djävulsrocka”. Förskolläraren Anna Wolkert har under sin PIM-examination gjort filmen ”En dag på havet”. Titta på filmerna och bli inspirerad. Att göra animationer med barnen är kul och ett bra sätt att starta IT-arbete med barnen i förskolan.

Nahal tipsar

Film och animation i förskolan

För inte så länge sedan hade vi Eva Valentin som är förskollärare och filmpedagog på besök i Medioteket. Hon höll en intressant och inspirerande förläsning för förskoleexaminatorerna om film och animation i förskolan. Pedagogerna fick ta del av hennes erfarenheter om filmens betydelse som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. Hon visade mycket intressanta exempel på film i förskolan för pedagogisk dokumentation och andra exempel som t.ex. filmer där man kan trolla med hjälp av kameran. Eva visade hur man med hjälp av programmet Movie Maker kan skapa leranimation med ljud och text.

Tack Eva Valentin

 Nahal Hillerström 

 

Fullt på Bolindersplan när Skolverket presenterade PIM i förskolan!

Många förskolechefer är intresserade av att börja fortbildningen under vt 2012.
Michael Iselow från Skolverket visade exempel från förskolor ute i landet.
 
Under vt 2012 kommer 40 förskolenheter att sätta igång. Nästa steg är att tänka över

om enheten är ”mogen” att starta nu eller om den ska vänta till 2013!

 
 

Citrusgatans förskola ”efter PIM”

Förskolan som ligger i Fiskebäck, Västra Göteborg  har 3 avd. med 57 barn. De bygger just nu en ny avdelning där de ska ha inriktning för utepedagogik.

Mette Myrin är rektor/förskolechef och hon har skapat en lärmiljö för både personal och barn .

Alla på förskolan har nått minst PIM 3.

En morot för personalen har varit ”en egen dator” vid nivå 3! Vilket de flesta nappat på.

Nu har man en god tillgång på datorer för allt som en förskollärare behöver göra på en dator!

  • Videokamera
  • Digitalkamera
  • Digital fotoram
  • SmartBoard
  • Dokumentkamera
  • Barndator
  • ”Personalens egen dator”

 

Dessa verktyg är självklara för personalen och barnen på förskolan och används dagligen.Förskolan har tydlig MaNoIt- inriktning och de olika digitala verktygen kommer till användning när de undersöker naturen, matematiken, boken, bilden, leken…

Rebecca Wallgren och Malin Spencer, förskollärare visade och demonstrerade hur de använder IT i verksamheten förutom till dokumentation.

Med filmkamera/digitalkamera filmar/fotar barn och personal aktiviteter och verksamheten under året och klipper ihop till ett av årets föräldramöten. Barnen kan och får använda kamerorna, de finns tillgängliga för barnen.

– Hämta kameran i tredje lådan!

De fotar och filmar gärna sina egna och andras alster; bilder, byggen, kojor etc.

Under temaarbeten arbetar man ofta i tvärgrupper över avdelningarna.

Personalen lär då känna varandra och barnen får nya kamrater. Tryggheten ökar. Kompetensutveckling i vardagen!

Ett tema har varit geografi: Var bor du?

De har vandrat, fotat, använt Google earth, tagit reda på avstånd, kartor, GPS…

Där fanns mycket att utforska. Var bor jag? Var bor du? Hur kommer man dit?

Är det långt? Är det längre?

 

Dokumentkameran används ofta när man läser. Bilderna (och texten) projiceras på en SmartBoard. Sagan har ofta anknytning till temat, tex. Godmorgonsol & Lilla nollan i mattetemat.

Dokumentkameran är mycket bra att använda för experiment och laborationer då barnen utforskar naturerfenomen.

Barnen ställer en Hypotes: Vad händer med isen?

Benämner saker med sitt rätta namn.

Allt kan visas på SmartBoarden eller en vägg. Alla ser, är fokuserade och engagerade.

Barnen visar själva upp sina alster och laborationer och berättar om dem med hjälp av dokumentkameran.

Barndatorn är framme eller tillgänglig hela dagen. De skriver, ritar, målar, söker och leker på datorn.

När man upptäckte att SmartBoarden inte användes så mycket gick förskolechefen in och satte målet att SB ska användas varje vecka.

Barnen får nu egen tid vid SB.

”- jag har använt smartboarden den här veckan”

De gör ritsagor, skriver, tittar på bilder, it-sagor eller något som förskolläraren har förberett. Då används notebook där man kan lägga förberedda aktiviteter och pedagogiska spel. Mappar med bilder som barnen kan använda när de vill berätta eller skapa en saga skapas och görs tillgängliga av pedagogerna.

Barn som inte funkar så bra tillsammans funkar vid dator och SmartBoarden.

Tips på ett bra program för små barn:  Poisson route,  bra spel för SB.

Upptaktsmöte för chefer

Nu är det dags för upptaktsmöte inför andra omgången av PIM i förskolan!

Den 18 nov. kl. 9.00, Bolindersplan 1, kommer ca.60 förskolechefer och samordnare för att få information om PIM i förskolan.

Michael Iselow från Skolverket presenterar innehållet och nyttan av PIM.

Medioteket informerar om sitt uppdrag i projektet.

PIM andra omgången startar under våren 2012 med ca 40 deltagande förskolor.

Välkommen!

Förskolor som använder IT med barnen och för barnen.

I oktober besökte vi ifrån Medioteket ett par förskolor i Gbg som använder IT som verktyg med barnen. Det var spännande besök som vi passar på i korthet att dela med oss av.

I Förskolan Gamla Åkeredsskolan träffade vi två trevliga och entusiastiska pedagoger som dessutom har funnit att IT är ett bra verktyg för att synliggöra sin dagliga verksamhet och barnen.

Pedagogerna berättade om nyttan med PIM och vad den har betytt för t.ex. pedagogisk dokumentation. PIM gav möjlighet till alla pedagoger att höja sin kompetens till att använda IT i sin dagliga verksamhet. PIM blev för många i förskolan grunden för att lära sig hur man kan arbeta med en dator. Även där fanns personal som uttryckte skepticism mot att använda datorn i arbetet med barn, men många såg nya möjligheter i det pedagogiska arbetet.

I arbetet med att utveckla en rolig, trygg och lärande miljö, där barnen är delaktiga på ett lustfyllt sätt, använder pedagogerna i Gamla Åkeredsskolans förskola bl.a. SMART Board, dokumentkamera, digitalkamera och dator. Dessa digitala verktyg gör att barndelaktigheten och kommunikationen blir mer synlig, tycker dem.

”T.ex. när vi intervjuar barnen filmar vi dem. Då har de möjlighet att få sin röst hörd och deras åsikter kommer fram. Sedan, med barnets godkännande, visar vi det vid utvecklingssamtalet för föräldrarna med barnets närvaro. Vi skriver Veckomail och Senaste Nytt tillsammans med barnen på SMART Boarden. Barnen blir då delaktiga med sina ord, tankar och väljer bilder till det.

Ibland har barnen bilder på USB-minne med sig hemifrån. Vi tittar tillsammans med barnen på bilderna under samlingen och i andra aktiviteter beroende på bilderna. Nätuppkopplingen betyder mycket för barnen, speciellt nu när vi har kopplat det till SMART Boarden. Är det något barnen undrar över och vill ha snabbt svar på, slår vi upp det på internet. Förr fick vi vänta tills vi kom till biblioteket. Nu går det mycket snabbare med internet.” säger pedagogerna.

Vi hoppas att ni har blivit lite inspirerade. Även ni kan dela med er era erfarenheter och spännande projekt med oss andra här på bloggen.

Nahal Hillerström

Förskolans PIM-blogg är här!

Äntligen kan vi börja blogga för PIM i förskolan. Här kan vi inspirera, stödja och få insyn om hur vi organiserar PIM på våra förskolor. Så kom och skriv om allt kreativt som görs när förskolepedagoger arbetar med PIM.

Just nu finns 45 utbildade examinatorer som gör ett fantastiskt jobb för sina kollegor. De stimulerar, motiverar och examinerar sina kollegor i PIM.

Examinatorer får fortbildning genom Medioteket. Nästa utbildnings tillfället är den 11:e november som kommer att handla om film och animation med förskolebarn.