Slutrapport PIM-grundskolan

PIM-projektet har varit en lång resa som har gett mycket positiv återkoppling och glada hejarop.

I slutrapporten och dess bilagor har vi försökt visa på hur projektet har arbetat och det positiva resultatet.  Vi hoppas att detta kan ge stöd och inspirera  andra projekt.

Slutrapport PIM i Stockholms grundskolor 
Detta är den samlade rapporten som sammanfattar projektet och alla bilagor.

Bilaga 1 – Kvantitativa resultat med sammanfattningar
Här beskrivs de kvantitativa resultatet som projektet har uppnått.

Bilaga 2 – PIM-examinatorer och PIM-deltagare
Denna bilaga beskriver arbetet med att ge stöd till PIM-examinatorerna ute på skolorna och deras arbete.

Bilaga 3 – PIM för skolledare seminarieträffar och skolbesök
Här får man en iblick i hur skolledarna har arbetat med PIM.

Bilaga 3_1 – Handlingsplan
Mallen som skolorna använda för att planera PIM-arbetet på skolan.

Bilaga 3_2 – Frågeformulär
Frågeformulär som användes vid de 91 skolbesök som genomfördes under 2009-2012.

Bilaga 4 – IT i skolan – trösklar, möjligheter och pluseffekter _Erfarenheter av IT i Stockholms stads grundskolor
En analys av de erfarenheter som skolledningen på 91 grundskolor har delat med sig av vid djupintervjuer ute på skolorna.

Bilaga 5 – Projektplanen
Den plan som arbetades fram i samråd innan projektet startade.

Bilaga 6 – Projektdirektivet 

Trevlig sommar
Projektgruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet

Ulrika Ryan, har utsetts till vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet för sitt arbete med att förnya arbetsformerna i matematik med stöd av digitala verktyg. 

Ulrika Ryan har med sina elever på Byskolan i Lund, från förskoleklass till år tre, förnyat arbetsformerna i matematikämnet. Eleverna har utvecklat sin förmåga att formulera vardagliga situationer med matematikens varierade uttrycksformer med stöd av digitalaredskap, som dator och interaktiv skrivtavla.

De digitala resurserna har hjälpt eleverna att få syn på och fokusera på det matematiska och mindre på läsförståelse och motorik när de löser uppgifter och övningar.

Ulrika har bland annat inspirerats av den framgångsrika metoden ”Att skriva sig till läsning” i svenskämnet och överfört tankegångarna till matematikens område.

 

 

 

 

 

 

 

Didaktikens verktyg – om att lära och undervisa multimodalt

Tag dig en titt på UR:s webbplats, Didaktikens verktyg som beskriver hur teknisk utveckling påverkar lärande och undervisning, både historiskt och i nutid.

Webbplatsen är även ett konkret exempel på hur man kan kombinera medier för ett pedagogiskt syfte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbplatsens är uppdelat i tre stora delar:

  • Teknik och lärande
  • Didaktisk design
  • Digitala verktyg – IKT

 

Det finns också ett avsnitt där du kan se korta intervjuer om hur teknisk och pedagogisk utveckling samspelar och vilka konsekvener det får,

Röster om IKT och lärande

 

 

 

 

 

 

 

 

Knuttegalan

Knutbyskolan startade skolåret med att fira den arbetsinsats som har genomförts på skolan under föregående läsår. Knutbyskolans 40 pedagoger med sina 3 uppdrag är i MÅL.

PIM-galans stjärnor och tårtor anländer till kvällens filmfestival.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIM-galan blev en festlig filmfestival. Det var stående ovationer när pedagogerna gick fram till scenen och tog emot sin ”guldknutte” tillsammans med diplomet. Priserna i de olika filmkategorierna delades ut av juryn, vilken naturligtvis bestod av PIM-examinatorerna Ewa och Sven-Erik.

 

 

Juryns motivering för de olika filmkategorierna var upplyftande, roliga och ordvitsiga att lyssna till vilket gjorde att det var koncentrerat tyst i salongen. Pedagogerna satt på helspänn för att försöka gissa om det var just deras film som passade in på den motivering som lästes upp. Nomineringarna i de 35 kategorierna var ..

På Knutbyskolan har både PIM-examinatorerna och pedagogerna fått bra förutsättningar för att genomföra sitt arbete, vilket också har lett till ett bra resultat. På bilden ser vi en nöjd rektor, Lena Hellström, tillsammans med skolans PIM-examinatorer Ewa Löwdin och Sven-Erik Bengtsson .

Ett härligt avslut på ett års gemensamt PIM-arbete för att höja den digitala kompetensen!

 

 

Bilder talar vid morgonsamling

På enheten Sveaborg tillhörande Akallaskolan arbetar Gunilla Wahrgren med elever som har funktionshinder av olika slag. Några av eleverna kan inte prata och lärarna försöker utforma elevens dagar utifrån tanken att alla ska få synas och höras oavsett sina olika förutsättningar.

Detta framkommer fint i den film som Gunilla har gjort som sin PIM 3:a. Tur att det finns engagerade pedagoger med stort lugn och stor erfarenhet som arbetar med det allra svåraste och viktigaste, våra barn.

Lärarnas digitala kompetens ska synas i kvalitetsredovisningen 2013

Nu har PIM-projektet pågått i mer än 3 år. De första PIM-skolorna startade sitt arbete hösten 2009 och de sista skolorna startade hösten 2011. Ett fantastiskt arbete har pågått eller pågår i stadens skolor. Vi kan med glädje konstatera att Stockholms pedagoger och skolledare avsevärt har höjt sin digitala kompetens.

Det centrala projektet kommer att avslutas i december 2012, men ambitionen är att kompetensutvecklingen även fortsättningsvis hålls vid liv, till exempel då nya lärare anställs. En grundtanke har varit att alla skolor ska ha en egen examinator, både under pågående projekttid men även för framtida behov att kunna examinera personalen. Vi vill verkligen lyfta fram examinatorerna som har gjort och gör ett fantastiskt arbete!

En utvärdering av projektet kommer att ske. Under december månad kommer därför alla skolor/rektorer att få en fråga från respektive verksamhetssekreterare – Hur många lärare med lärarbehörighet har nått nivå 3?

Många andra personalgrupper har deltagit i kompetensutvecklingen, vilket har varit fantastiskt bra för att höja den digitala kompetensen hos alla anställda på en skola, men dessa grupper ska inte ingå i den redovisning som görs till Skolverket.

Redovisningen ska senare också anges i kvalitetsredovisningen 2013.

 

PIM-examinator tog projekt om Shakespeare till första plats.

Med hjälp av digitala verktyg kunde elever och lärare från Sverige och Storbritannien samarbeta omkring Shakespeares dramer. 

Vinnaren av 2012 års eTwinningtävling är projektet ”Shakespeare and Friends – acts and facts” under ledning av Birgitta Flodén, PIM-examinator och språklärare på Hässelbygårdsskolan, i samarbete med King Edward VI School i Stratford-upon-Avon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna i Stockholm och Stratford har samarbetat via olika digitala verktyg omkring Shakespeare och hans texter. De har satt upp show case i form av en musikal byggd på The Two Gentlemen of Verona, ett av Shakespeares dramer.  De har hela tiden kommunicerat via ett digitalt klassrum, ett forum. De har gjort Photo Story berättelser som de skickat till varandra och mycket, mycket mer.

Det är ingen slump att det var ett samarbete med en skola i Statford upon Avon.  Det var i den staden William Shakespeare (1564 – 1616) föddes och han gick även i just den skola som Hässelbygårdsskolan har samarbetat med.   

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna fördjupar sig i texter tillsammans med sin dramalärare.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musikalframträdande av The Two Gemtlemen of Verona.  


Juryns motivering till att Hässelbygårdsskolan belönades med förstapriset löd så här: ”Projektet är välstrukturerat och ämnesövergripande med både teoretiska och praktiska inslag. Tema Shakespeare är ett kreativt och okonventionellt val som gör projektet till en motiverande, intressant och stimulerande resa i tid och rum. Elever och lärare är involverade och eleverna har aktivt tagit ansvar för projektet. Många olika IKT-verktyg används på ett ändamålsenligt sätt. Den gedigna dokumentationen av projektet gör det överförbart. Ett välplanerat och sammanhållet projekt.”

Grattis till välförtjänt pris Birgitta, alla deltagande elever och lärare och Hässelbygårdsskolan!

Blir du nyfiken på att själv delta i ett eTwinningprojekt kan du läsa mer om hur det går till på http://www.etwinning.net/

 

Knuttegala – årets filmfest

Idag kommer lärarna att få sin belöning efter två terminers arbete och efter tre avklarade uppgifter avslutar Knutbyskolan sitt pimmande. Det blir PIM-gala på Kristinehovs Malmgård.

Se deras charmiga inbjudan, här är Knuttegalans trailer för PIM Awards! 

 

 

I fredags hade även Snösätraskolan sin PIM-gala på Kristinehovs Malmgård. De delade in skolans PIM3-filmer i 4 kategorier och personalen fick rösta fram en vinnare i varje kategori. Vi hoppas på att få vinnarbidragen publicerade här.

Min skolväg gick genom matsalen

Liisa Färnbo på Stenhagsskolan berättar om en skoltid för länge sedan. Till enkla och talande illustrationer, med inspirerande dragspelsmusik i bakgrunden som ackompanjerar Liisas finska vokaler, beskriver Liisa stort och smått i en skolvardag från förr.

Titta och njut!

 

Vad ser du för mönster?

Linda på Solhemsskolan tar med sig sina elever till skogen för att hitta och skapa mönster. Och visst fascineras man av naturens mångfald och människans skaparkraft.

 

Låt dig också inspireras av den här filmen från UR om Mönster i matematiken:

Matematikens skönhet: Mönster