Grattis Måns Rybäck på Husbygårdsskolan till stipendiet!

MånsLärarförbundet Stockholm har genom tidigare donationer en stipendiefond som riktar sig till lärare, fritidspedagoger och förskollärare i grundskola. Stipendierna som är på 10 000 kronor delas ut i samband med Lärarförbundet Stockholms årsmöte varje år.

Årets mottagare av stipendiet är Måns Rybäck, lärare i idrott och hälsa på Husbygårdsskolan och Åsa Boman, förskollärare i förskoleklass på Carlssons skola.

– Det känns väldigt kul såklart att ha blivit uppmärksammad i mitt dagliga arbete. Men som jag sa igår i mitt lilla tacktal så är det många många kollegor som gör så mycket bra för den svenska skolan, tillsammans gör vi skillnad, säger Måns Rybäck.

– Jag vet inte exakt varför jag fick stipendiet, kan bara gissa! Kanske för att jag försöker se fler möjligheter till utveckling för skolans elever i form av utomhusprojektet samt energipassen. Kanske även för att jag vill ha ett nära samarbete med våra lokala föreningar, vilket i sin tur innebär att skolans elever kan få möjlighet att komma in i föreningslivet. Jag fick även beröm i min nominering för att jag är en stöttande kollega och det kanske också juryn tyckte var viktigt!

Vad ska du göra för pengarna?

– Det vet jag faktiskt inte. Jag har absolut inte hunnit tänka på detta dels för att jag har tillsammans med mina närmaste kollegor planerat vår stora vinteridrottsdag som vi har i veckan och även för att jag har tankarna till min resa till Indien som bär iväg nu på söndag.

Juryn motivering lyder:

”Måns har sedan många år som idrottslärare i Husby arbetat för ett bra arbetsklimat och god värdegrund bland både elever och kollegor.

Han undervisar alla årskurser med stor kunskap om de olika åldrarnas rörelsemönster och rumsuppfattning. Måns lägger stor vikt vid deltagande i sin idrottsundervisning och utgår inte från att den som vinner alltid bäst eller får högsta betyg, utan istället på hur eleverna tar sig an uppgifterna och applicerar kunskaperna. Han planerar sin undervisning så att elevera gör en progression och anpassar den efter klassernas behov och dagsform.

Måns vill att alla ska lyckas utifrån sin kapacitet, han håller sig ajour med sådant som är modernt och ger eleverna inflytande i lektionsdesignen. Måns är en god kollega som stöttar i svåra lägen, ger råd samt peppar sina kollegor att våga prova nya saker.

Måns samarbetar med kontakter i arbetslivet och eldsjälar i området så att de kommer in med aktiviteter i skolans verksamhet och för att eleverna lättare ska kunna utöva idrott på fritiden. Utöver detta har han även hjälpt till att utveckla ”energipass” på skolan för att få in daglig fysisk aktivitet. Han har tagit initiativ till ett projekt att ha all idrott utomhus för skolans årskurs fem under ett läsår. Måns vill med detta, förutom att utmana sig själv som lärare. ta vara på de vackra utomhusmiljöerna i Järva och testa de forskningsresultat på utomhusaktiviteters alla positiva effekter.”

Grattis Eriksdalsskolan till Kvalitetsutmärkelsens Hederspris!

EriksdalsskolanJuryns motivering till priset:

”Denna skola arbetar framgångsrikt med inkludering och mot diskriminering och kränkande behandling. Här finns en tydlig Likabehandlingsplan. Den omsätts i praktiken genom aktiviteter som involverar såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare. Exempelvis anordnas temadagar och skolan har också genomgått HBTQ-certifiering. Det imponerar att en så stor organisation hittat metoder att strukturera arbetet på ett sätt som når alla. Enheten belönas med ett hedersomnämnande för att de på ett föredömligt vis arbetar metodiskt och framgångsrikt med inkludering och likabehandlingsfrågor.”

Prissumman är etthundratusen kronor (100 000 kr).

Grattis Jenny till Pennsvärdet!

Stadsminister Stefan Löfven tillsammans med Jenny Söderhjelm Larsson, Bassem Jerbi rektor och Sofia Persson biträdande rektor på Östbergaskolan.Stadsminister Stefan Löfven tillsammans med Jenny Söderhjelm Larsson, Bassem Jerbi rektor och Sofia Persson biträdande rektor på Östbergaskolan.

Berättarministeriets nyinstiftade utmärkelse Pennsvärdet har tilldelats mellanstadieläraren Jenny Söderhjelm Larsson Östbergaskolan.
Ceremonin hölls i Observatoriemuséet där även Berättarministeriet har sina lokaler. Det inleddes med ett anförande av Stefan Löfven som även överräckte Pennsvärdet till den värdiga och allra första mottagaren  för hennes arbete med att skapa en språkutvecklande miljö för alla åldrar på Östbergaskolan i Älvsjö.

– Som statsminister vill jag å hela Sveriges vägnar tacka för de insatser som du och dina kollegor gör varje dag, för vår demokrati – och för vårt land, sa statsministern under sitt anförande riktat till Jenny Söderhjelm Larsson.

Jenny Söderhjelm Larsson, mellanstadielärare på Östbergaskolan i Älvsjö, har genom sitt inspirerande arbete som språkutvecklande förstelärare gjort ett djupt intryck på Pennsvärdets jury.
– Det känns underbart och jag är oerhört hedrad över att ha tilldelats Pennsvärdet. Jag är väldigt stolt. Yrket som lärare är en stor uppgift och jag ser det här som en möjlighet att få förmedla kärleken jag känner till mitt jobb, säger Jenny Söderhjelm Larsson.

Pennsvärdet instiftades 2018 av Berättarministeriet med syfte att uppmärksamma och hylla lärare som jobbar i socioekonomiskt utsatta områden. Pennsvärdet består av en silverbrosch formgiven av Aviva Scheiman, samt av ett stipendium à 25 000 kronor som ska stärka mottagarens pedagogiska vidareutveckling.

Juryn motivering:
Jenny Söderhjelm Larsson imponerar med sin uppfinningsrikedom, drivkraft och förmåga att bjuda in sina elever och kollegor till ett livslångt lärande. Genom att kombinera ledarskap, frihet och kreativitet har hon skapat en språkutvecklande miljö i hela skolan som kommer alla till gagn, såväl barn som vuxna. Hon utmanar och inspirerar sina elever till att upptäcka och utveckla sitt språk och hitta glädje i dess komplexitet. Jenny är en sann förebild som värnar om varje barns individuella engagemang och på så sätt lyfter hela klassrummet.

Pennsvärdet tilldelas en lärare som i en nyskapande och framåtlutad anda, genom en pedagogisk gärning främjar elevernas kunskapsutveckling, kreativitet och kritiska förmåga. Lärare i socioekonomiskt utsatta områden arbetar under förutsättningar som ställer stora krav på deras professionella kompetens och engagemang.

– Pennsvärdet är vår hyllning till lärarna vars gärning vi dagligen ser prov på, och vi hoppas att priset ska stärka och inspirera andra lärare med liknande förutsättningar, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare för Berättarministeriet.

Berättarministeriet verkar som ett stöd för barn och lärare i områden med hög arbetslöshet i kombination med låga studieresultat.

Eriksdalsskolan och Hjulsta grundskola har skolbibliotek i världsklass!

Glada skolbibliotekarier som fått pris. eriksdalsskolans bibliotekCilla Dalén på Hjulsta grundskola läser tillsammans med några nyanlända elever Maurice Sendaks ”Till vildingarnas land” högt på svenska respektive arabiska.

Till höger: Annika Lundström och Barbara Buczkowski är skolbibliotekarier på Eriksdalsskolan.

Eriksdalsskolan och Hjulsta grundskolas skolbibliotek har tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i Världsklass 2018. Utmärkelsen delas ut av fackförbundet DIK, som organiserar personer som arbetar inom kultur och kommunikation.

Priset kännetecknas av ett fokus på ett kvalitetsarbete, det vill säga att det finns en systematisk och återkommande utvärdering på lokal nivå. Kvalitetsarbetet ska syfta till skolutveckling och till att underlätta för att uppfylla målen.

– Det är fint att vår skola får beröm. Vi jobbar väldigt medvetet runt elevernas språkutveckling och använder litteraturens möjligheter på många sätt, säger Cilla Dalén på Hjulsta grundskolas skolbibliotek.

– Som skolbibliotekarie har jag förmånen att samarbeta med många på skolan, vi strävar alla ständigt framåt och att försöker utveckla vårt arbete. Skolbiblioteksverksamheten är viktig framför allt för arbetet med litteraturen, men även för delar av det som i de nya skrivningarna i läroplanen kallas ”digital kompetens”.

Hjulsta grundskola och Eriksdalsskolan fick utmärkelsen tillsammans med 32 andra skolbibliotek i landet.

Kriterierna i bedömningsarbetet:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Cilla Dalén bloggar här på Pedagog Stockholm Vad gör de på bibliotektet? Skolan har också en egen blogg om pristagarna i Världens ALMA.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Grattis Anne-Marie Körling till Ingvar Lundbergpriset!

Anne-Marie KörlingÅrets Ingvar Lundbergpris tilldelas Anne-Marie Körling, lärare på Hjulsta grundskola, för hennes outtröttliga arbete att motivera barn och unga att läsa och för att hon gör läsning till en lustfylld, gemensam angelägenhet. Anne-Marie Körling är lärare, författare, krönikör, bloggare och flitigt anlitad föreläsare. Prissumman är 100 000 kronor och delas ut vid Natur & Kulturs Läs- och skrivkonferens i Stockholm, onsdagen den 18 april.

Juryns motivering:

”Anne-Marie Körling tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2018 för sitt mångsidiga och outtröttliga arbete att motivera barn och unga att läsa. Med vidsyn, beläsenhet och djup förståelse för barns behov och möjligheter inspirerar hon lärare att hitta nya vägar att väcka elevers läslust – och föräldrar att växa som förebilder. Hon möter det enskilda barnet med samma engagemang som hon når ut till en bred publik via sina böcker, föreläsningar, radioprogram, sin blogg och som Läsambassadör. Anne-Marie Körling gör läsning till en lustfylld, gemensam angelägenhet.”

Ingvar Lundberg, (1934–2012) var professor i psykologi och en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi. Han brann för att lära barn och ungdomar att läsa och skriva och därmed ge dem möjlighet att se fler perspektiv och engagera sig i sin omvärld.

Bilden av Anne-Marie Körling är tagen av Håkan Elofsson.

Helena Karlson

Grattis Hans Erkhammar till Ingvar Linqvistpriset i NO 2018!

Hans Erkhammar har vunnit Ingvar Lindqvistpriset i NO 2018.Hans Erkhammar, Bagarmossens skola, Stockholm, har tilldelas Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne i NO (naturorientering) för 2018.

Juryns motivering:

”För sin entusiasmerande undervisning bottnande i gedigna kunskaper. Med konkreta och kreativa exempel i både projekt och fältstudier har han väckt elevernas intresse för naturvetenskap och gjort undervisningen tillgängliga för alla. En genomtänkt progression från åk 7 till 9 upprätthåller elevernas intresse”.

– Jag tog emot prisbeskedet först med förvåning och sen stor glädje och stolthet. Jag är en vanlig NO-lärare som undervisar på Bagarmossens skola sen 28 år och 34 år i Stockholms stad och jag tänker ödmjukt på alla som jag haft förmånen att möta där, säger Hans Erkhammar.

Synliggöra lärarens viktiga roll i samhället

Varje år delar Vetenskapsakademien ut fyra priser till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO. Priset har fått sitt namn efter Akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

Hans Erkhammar var en av initiativtagarna till Fältstudion på Bagarmossens skola, som handlade om fältstudier i närmiljön.

– Fältstudion började som ett ett miljölab redan 1990 och vi NO-lärare på Bagarmossens skola arbetade ambitiöst och praktiskt med miljö och naturstudier i många år. Nu är skolan ombygg och lokalerna finns inte kvar, säger Hans Erkhammar.

Öppna föreläsningar under Ingvar Lindqvistdagen

Prissumman är på 50 000 kronor till pristagaren per pris och 20 000 kronor pris till pristagarnas skolor där 10 000 kronor går till naturvetenskapliga aktiviteter och 10 000 kronor till skolans bibliotek för inköp av litteratur inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena.

Lärarpristagarna kommer att få ta emot priset under Kungliga Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 13 april, 2018.

Under Ingvar Lindqvistdagen den 11 april berättar årets pristagare om sitt pedagogiska arbete, alla intresserade är varmt välkomna att lyssna och inspireras, helt utan kostnad. Anmälan görs på Kungliga Vetenskapsakademiens hemsida.

Om Lärarprisen

Kungliga Vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i matematik och naturvetenskap sin uppskattning, och samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling. Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av Akademiens kommitté för skolfrågor, valts av akademiens ledamöter. Nomineringstiden är normalt mellan september och november varje år.

De övriga Lärarpristagarna 2018 är Fredrik Nilsson, matematik Lugnets gymnasium Falun, Henrik Mickos, kemi Tibble gymnasium,Täby och Erika Sundelin, biologi Björknäsgymnasiet Boden.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Lärare får pris för regional utveckling och innovation

Carl KronbergStockholms Handelskammare har tilldelat Carl Kronberg (i mitten) Boosting the capital-priset för sitt arbete med att utveckla Ung Företagsamhet på Bromma gymnasium.

– Det är första gången som priset går till en lärare, så det är extra hedrande både för mig och för Stockholms stad, säger Carl Kronberg.

Stockholms Handelskammare uppmärksammar varje månad initiativ som bidragit till att göra huvudstadsregionen mer innovativ, inkluderande och utåtrikad. Förutom Carl Kronberg delades priset ut till Peter Hafmar för initativet till självkörande bussar i Kista cenrum och Fredrik Bergman för sitt arbete på Centrum för Rättvisa. Motiveringen lyder:

”Carl Kronberg tilldelas priset för sitt engagemang och eldsjälsdriv som lärare och handledare inom Ung Företagsamhet. Genom att lära elever att verkligheten kräver förmågan att lära sig av sina motgångar, och att entreprenörskap kräver ett öppnare sinne än betygsjakt, så stärker du Stockholms konkurrenskraft på sikt.”

Varför är det viktigt att lära ut entreprenörskap i skolan?

– Skolans uppdrag har blivit allt svårare i takt med att förändringstakten i samhället ökar och att kraven på den arbetsmarknad som vi utbildar våra elever inför blir mer ovissa. Genom att arbeta med entreprenörskap kan skolan utveckla grundläggande förmågor hos eleverna som förbereder dem oavsett hur framtiden ser ut. Kreativitet, samarbete och problemlösning är exempel på sådana förmågor som inte går att läsa sig till i en bok, men som eleverna tränar upp genom undervisning i entreprenörskap.

– Jag arbetar framförallt med utbildningskonceptet Ung Företagsamhet (UF) där eleverna går från tanke till handling och formulerar egna affärsidéer som de genomför under ett helt läsår.

– Det ställer stora krav på elevernas egen initiativförmåga, planering och ansvarstagande. För många elever innebär det att lämna sin komfortzon och att utmana sig själva på riktigt – kanske för första gången under hela sin skoltid! Jag ser verkligen den positiva effekt som entreprenörskap i skolan i form av UF har på eleverna och hur deras självförtroende växer i takt med att de hanterar olika utmaningar. När eleverna vid UF-årets slut tar studenten har de utvecklat entreprenöriella förmågor som finns kvar genom hela livet och som är ovärderliga för dem både på ett personligt plan och som samhällsmedborgare.

– Jag är väldigt stolt och smickrad över att just jag får ta emot det här priset. Jag har arbetat målmedvetet för att utveckla arbetet med entreprenörskap på min skola Bromma gymnasium och för att sprida våra erfarenheter och goda exempel till andra skolor, men vi är många lärare i Stockholm som brinner för entreprenörskap i skolan och det här Boosting the Capital-priset tilldelas oss alla! säger Carl Kronberg.

Läs hela intervjun med Carl Kronberg och de andra vinnarna.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

 

 

Grattis Bromma gymnasium till priset för årets bästa e-handelsidé

 Simon Ramnö, Simon Mäntylä, Rasmus Huldt och Ludvig Lillengård vann priset med sitt företag Tempus Novum vars affärsidé är klockrenovering. Du skickar enkelt in din klocka för att få den lagad eller uppfräschad och när klockan är servad skickas den tillbaka.
Simon Ramnö, Simon Mäntylä, Rasmus Huldt och Ludvig Lillengård vann priset med sitt företag Tempus Novum vars affärsidé är klockrenovering. Du skickar enkelt in din klocka för att få den lagad eller uppfräschad och när klockan är servad skickas den tillbaka.

 

Företaget Tempus Novum vid Bromma gymnasium har vunnit entreprenörstävlingen ”Young E-business of the year 2017”. Bland många inskickade bidrag och i hård konkurrens var det Tempus Novums förslag med affärsidén om en tjänst för klockrenovering på nätet som tog hem priset.

Syftet med den årliga tävlingen är att uppmuntra ungt entreprenörskap och att få fler ungdomar att starta e-handelsföretag. Priset består av ett stipendium till ett värde på 10 000 kronor.
Eleverna deltog i tävlingen som en del av kursen ”Entreprenörskap och företagande” som de läser under sista året på ekonomiprogrammet på Bromma gymnasium.
– I kursen ges eleverna i uppgift att utforma egna affärsidéer som de därefter arbetar med under hela läsåret. Det var den affärsidén som eleverna skickade in som sitt bidrag i Paysons tävling som de vann, säger Carl Kronberg kursens lärare.
Eleverna driver sitt företag Tempus Novum inom ramarna för Ung Företagsamhet.
– Det är jättekul och det är en bekräftelse på att vår affärsidé ligger rätt i tiden och att det finns ett behov, säger Rasmus Huldt vd för företaget.

Hur kom ni på själva idén?
– Det var när vi själva skulle laga våra klockor då vi upptäckte att det var otroligt tidskrävande och komplicerat. Dagens urmakare sitter bakom en disk i sin butik med ett dyrt butiksläge. Bristen på en åtkomlig urmakare ledde till att många klockor blev kvar hemma i lådan. Vi såg att bransch efter bransch har revolutionerats av det digitala. I dagsläget kan man göra allt på internet. Så vi bestämde oss för att fylla tomrummet att man inte kunde laga sin klocka där.

Vad är den största utmaningen?
– Att bygga upp ett starkt varumärke samt att bli kända inom branschen. Det kommer att vara en stor utmaning att lösa det rent logistiskt, så att kunden snabbt och smidigt får tillbaka sin klocka. Men med vårt fokus på säkerhet kommer kunden alltid vara i trygga händer.

Vad ska ni göra med stipendiet?
– Vi kommer använda det för att vidareutveckla vår tjänst. Pengar kommer gå till att bredda variationen tjänster vi erbjuder och göra det hela enklare för kunden. Ett rent konkret exempel på vad pengar komma gå till är att köpa in fler och mer avancerade verktyg som vi kan använda i vår tjänst.

Är detta något ni tänker fortsätta med i framtiden?
– Absolut ska vi det. Det här är en affärsmodell vi verkligen tror på. Om tre år ser vi Tempus Novum som en av de ledande företagen på marknaden, säger Rasmus Huldt.

En annan stockholmselev som gick till final var Evelyn von Horn från Thorén Business School med affärsidén och företaget My Pyjamas, som låter kunden själv designa sin egen pyjamas och därefter tillverkas pyjamasen i Sverige.

”Sverige är fullt av kreativa och digitala entreprenörer”

E-handeln är på stark framfart i Sverige och för att uppmuntra fler ungdomar att starta e-butiker har e-handelsföretaget Payson instiftat det årliga priset ”Young E-business of the Year”.
– Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i tävlingen. Det har varit fantastiskt att ta del av alla affärsidéer som har skickats in till oss. De är ett bevis på att Sverige är fullt av kreativa och digitala entreprenörer. Vinnaren Tempus Novum har en mycket smart idé som underlättar människors vardag. Affärsidén är unik, fyller ett behov som många har och juryn skulle personligen vilja använda den här tjänsten, säger Emma Lindgren, marknadschef på Payson.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Grattis Stockholmskällan till Svenska Designpriset 2017!

IMG_0218Stockholmskällan och webbyrån Creuna AB belönades med guldmedalj i tävlingen Svenska Designpriset 2017 inom kategorin redaktionellt – digitalt. Prisutdelningen ägde rum den 19 oktober på Liseberg i Göteborg.

Under 2017 lanserades webbplatsen Stockholmskällan i en helt ny kostym med hjälp av webbyrån Creuna AB. Bakom nya Stockholmskällan ligger ett stort utvecklingsarbete där Stadsarkivet, Stadsmuseet, Stadsbiblioteket och utbildningsförvaltningen i Stockholms stad arbetat tillsammans. Nu prisas Stockholmskällan för detta arbete och belönades den 19 oktober med en guldmedalj i tävlingen Svenska Designpriset 2017. Både juryn och det svenska folket som också hade möjlighet att rösta placerade Stockholmskällan på första plats.

Juryns motivering:

”För en ny källa till gammal inspiration, och en säker exekvering som visar hur värdefull vår historia kan vara när det gamla möter det nya.”

Stockholmskällan tackar alla som röstat.

Grattis LÄRA Stockholm – bästa personaltidningen 2017!

Från vänster Magnus Hjelmare (Berg), Marie Blommé, Tomas Bannerhed, Sofia Oliv, (utbildningsförvaltningen) och Emma Andersson (Berg). Foto: Fredrik Stehn Från vänster Magnus Hjelmare (Berg), Marie Blommé, Tomas Bannerhed, Sofia Oliv, (utbildningsförvaltningen) och Emma Andersson (Berg). Foto: Fredrik Stehn

 

Utbildningsförvaltningens tidning LÄRA Stockholm vann i går Publishingpriset 2017 i klassen Sveriges bästa personaltidning. Tidningen fick priset med juryns motivering ”Läsvärda reportage, välgjorda porträtt och fint foto – inspirerande”.

– Det är hedrande och extra roligt för att vi lyfter fram den pedagogiska verksamheten ute på skolorna. Det är ett gott betyg åt alla som varit med och berättat om sitt arbete och sin undervisning och därmed bidragit till framgången, säger Tomas Bannerhed, chefredaktör för tidningen sedan tio år tillbaka.

Tomas får ideér till reportage dels från verksamhetsplanen, som han försöker bryta ner i lättillgängliga artiklar och tips från skolor om bra pedagogiska exempel.

Det var fjärde gången som tidningen får mottaga priset.

– Det är särskilt roligt eftersom vi den här gången vann som bästa tidning oavsett bransch. Tidigare har vi vunnit priset i kategorin Offentlig sektor.

Elevernas lärande i centrum

– Priset ger oss råg i ryggen och är ett erkännande för vårt kommunikationsarbete – med elevernas lärande i centrum.

Ansvarig utgivare Sofia Oliv håller med och tillägger:

– Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som har medverkat i tidningen och berättat om sitt viktiga arbete.

Tidningen görs av mediebyrån BERG på uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

LÄRA Stockholm finns även att läsa digitalt och laddas ner på Pedagog Stockholm.

Här finns alla nummer från 2011 och framåt.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se