Thorildsplans gymnasium har ett Skolbibliotek i världsklass!

ana_tehresThorildsplans gymnasium har i år tilldelats fackförbundet DIK:s utmärkelse Skolbibliotek i världsklass, vilket Anna Ceder, rektor på skolan och skolbibliotekarie Tehres Lindskog Boström är mycket glada för.

– Utmärkelsen visar på att vi gör ett bra arbete som bibliotek gemensamt med övriga skolan. Vi har fokus på rätt saker och kan bygga vidare på det vi gör, säger Tehres Lindskog Boström bibliotekarie på Thorildsplans gymnasium.

– För oss är samverkan nyckelordet. Vårt mål har varit att biblioteket ska integreras i allt skolutvecklingsarbete. Biblioteket är en självklar del och ingår i den pedagogiska verksamheten. Jag samverkar och planerar skolans verksamhet i nära samarbete med skolans övriga pedagogiska genom vårt arbete med Kollegialt lärande (KLL).

–  Vi har ett stort och vackert bibliotek som är perfekt att använda både till egenstudier, tyst läsning med klass och för undervisning.

Skönlitteratur stärker faktatexter

En viktig del för biblioteket är att ha bra och ny litteratur tillgänglig för att kunna främja till läsning inom alla områden.

–  Det kan exempelvis vara noveller som tar upp AI som de ska läsa i samband med ett projekt i teknikämnet för att sammanställa en faktatext. Då kan novellen lyfta olika samhällsfrågor om AI på ett bra och annat sätt än faktalitteratur.

–  Jag försöker även stimulera till läsning för våra elever som går på IM genom att lämna boklådor i klassrummen. Då kan de när helst de känner för det hämta en bok att läsa då de avslutat en uppgift eller har håltimme. Jag anordnar även olika evenemang i biblioteket och nu när skolans nya inriktning är ”Skolan för framtidens samhällsbyggare” så funderar jag såklart över vilka nya evenemang som vi kan göra som innefattar hållbarhet.

Bokcirklar främjar läslusten

–  Jag har bokprat, bjuder in författare inför olika läsprojekt som jag och pedagogerna planerat in, ibland större läsprojekt och ibland endast för en klass. Det är en viktig del för att öka läslusten bland eleverna.

Skolbibliotekets samverkar med övrig verksamhet på skolan tror rektor Anna Ceder är anledningen till utmärkelsen.

– Vårt mål har varit att biblioteket ska integreras i allt skolutvecklingsarbete. Språket har en nyckelroll i allt lärande därför är det viktigt att arbeta läsfrämjande och med lässtrategier i undervisningen. En gymnasielev behöver ett ordförråd på minst 50 000 ord för att klara av sina studier. Ett annat område där biblioteket är centralt är att utveckla kunskaper och förmågor i för att bli informationskompetenta.

–  I vår verksamhet med biblioteket och skolan kan man se den röda tråden: från läroplanen via skolans biblioteksplan, som tydligt ska relatera till varandra, till övergripande mål som omfattar biblioteket som pedagogisk funktion.

Gullingeskolan har också ett Skolbibliotek i världsklass!

Grattis Carl Kronberg Bromma gymnasium – årets UF-lärare igen!

calle vinnerVid årets SM i Ung Företagsamhet fick Bromma gymnasium guld i tre kategorier :

  • Årets UF-lärare Carl Kronberg, Bromma Gymnasium, Stockholm.
  • Årets hållbara UF-företag: Upcycles UF, Bromma gymnasium.
  • FedEx Access Award: Neptun UF, Bromma gymnasium, Stockholm.

Bromma gymnasium säkrade även tre andraplatser, vilket ger gymnasiet fler medaljer än någon annan skola i landet.

Här följer juryns motivering till Carls utmärkelse:

”Med en enormt stark tilltro till sina elever och tydligt ställda krav tar Årets UF-lärare sig an sina elever och coachar dem till att sikta högt.

Läraren har ett brinnande engagemang, är snabbfotad och har en imponerande förmåga att balansera i det långsiktiga förankringsarbetet med att skapa fantastiska möjligheter i nuet.

UF-lärarens arbete utgår från den enskilda individen i klassrummet och sträcker sig genom skolan, till näringsliv och politiker. Läraren är kreativ och hittar även sätt att involvera lärare och elever bortom den egna skolans gränser. Årets UF-lärare tar hem titeln för 3:e gången!”

 

Hur kommer det sig att Bromma gick fram så bra just i år?

– Det här är femte läsåret som vi på Bromma gymnasium arbetar målmedvetet med ämnesutveckling inom entreprenörskap och Ung Företagsamhet. Under de här åren har vi sett stadigt förbättrade resultat i både de regionala och de nationella tävlingar som UF anordnar, men årets 14 medaljer på den regionala mässan är förstås mer än vi någonsin hade vågat drömma om.

Skulle det fungera utan tävlingsmomentet?

– Självklart är tävlingarna långt ifrån allt och många elever utvecklas oerhört mycket under UF-året utan att överhuvudtaget deltaga i någon tävling. Men jag tycker samtidigt att det är viktigt att skolelever får chansen att tävla mot varandra i andra sammanhang än idrott. För många elever blir tävlingarna ett starkt incitament att arbeta extra hårt med sina UF-företag vilket givetvis gynnar deras kunskapsutveckling. Tävlingskriterierna ligger dessutom ofta i linje med kunskapskraven på kurserna i entreprenörskap, vilket innebär att de senaste årens stora framgångar i tävlingarna ger oss som skola ett tydligt kvitto på att våra elevers resultat håller en hög nivå.

Vad betyder utmärkelsen Årets lärare för dig?

– Jag är först och främst väldigt stolt över att jag fick ta emot den här utmärkelsen, dessutom för tredje gången. Ung Företagsamhets regionkontor i Stockholm är väl insatta i hur alla vi nära 300 UF-lärare i länet arbetar, så att jag fick ta emot priset är en bekräftelse på att de ser det arbete som jag gör. Jag är obeskrivligt tacksam! Utmärkelsen innebär även att jag får en plattform att stå på för att fortsätta mitt arbete med att utveckla Ung Företagsamhet i Stockholm.

Vilken är din största utmaning just nu?

– När våra elever från Bromma gymnasium deltar i Ung Företagsamhets tävlingar möter de elever från andra skolor som ibland har givits avsevärt bättre förutsättningar för sitt UF-företagande av sina skolors huvudmän än vad jag upplever att Stockholms stad ger våra elever. Vi är visserligen flera framgångsrika UF-skolor i staden, särskilt Östra Real och Blackebergs gymnasium, men våra framgångar är helt tack vare skolornas eget arbete. Jag hoppas att mina elevers tävlingsframgångar i år leder till att nytillträdda skolborgarrådet Isabella Smedberg Palmqvist ser den stora betydelsen som Ung Företagsamhet har för stadens skolor och visar sitt stöd.

Mer bilder och information finns på Bromma Gymnasiums instagramkonto.

Grattis Katarina Lycken Rüter till Svenska Akademiens svensklärarpris!

 

DSC_0051– Det känns väldigt stort, och förstås väldigt roligt. Att Svenska Akademien varje år uppmärksammar lärares arbete med språk och litteratur känns både viktigt och riktigt, och det är klart att det är hedrande att få stå tillsammans i raden med de andra pristagarna, säger Katarina Lycken Rüter, lärare i svenska och religion på Anna Whitlocks gymnasium som har fått det fina priset.

– Kanske var det just litteraturarbetet som lockade mig till läraryrket – och det är definitivt det som har hållit mig kvar; att få upptäcka och nyupptäcka språk och sammanhang i allt från modern bilderbokskonst till antikens epos tillsammans med unga människor – det blir man inte klar med. Det finns alltid nytt att se och lära, avslutar Katarina.

Svenska Akademiens svensklärarpris delas ut till lärare  ”som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen”. Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera. Dessutom tilldelas de skolor där pristagarna arbetar 30 000 kronor vardera. Detta är avsett att stärka svenskämnet och uppmuntra elever och lärare på skolan.

Längre intervju med Katarina Lycken Rüter (Anna Whitlocks gymnasiums webbplats)

Grattis Cilla Dalén som fått fint pris för sitt engagemang i skolbiblioteket!

Cilla Dalén, skolbibliotekarie på Enbacksskolan i Tensta, har tilldelats Ingvar Lundbergspriset för 2020 på 100 000 kronor.

Cilla Dalén tilldelas Ingvar Lundbergpriset på 100 000 kronor för sitt engagerade arbete med att öka elevers läsintresse, läsutveckling och informationskompetens. Cilla Dalén arbetar på Enbacksskolan i Tensta och är även författare till lättlästa biografier.

Juryns motivering:

Cilla Dalén tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2020 för sitt engagerade arbete med att öka elevers läsintresse, läsutveckling och informationskompetens. I sin roll som skolbibliotekarie bidrar hon till inspiration och kunskapsspridning till lärare och elever på den skola där hon arbetar men också till allmänheten genom sociala medier och bloggar. Med sin kvalificerade kompetens lyfter och utvecklar Cilla Dalén skolbibliotekariens roll och betydelse för undervisning, lärande och läslust, helt i Ingvar Lundbergs anda.

Bloggar på Pedagog Stockholm

Cilla Dalén är bibliotekarie på Enbacksskolan i Tensta där hon strävar efter att skolbibliotekets verksamhet ska vara ett betydelsefullt stöd för lärarna i deras arbete med att utveckla elevernas läsförståelse. Hon bloggar om sitt arbete på Pedagog Stockholms blogg  Vad gör de i biblioteket?

På Cilla Daléns tidigare arbetsplats, Hjulsta grundskola, var hon initiativtagare till skolans årligen återkommande arbete kring ALMA-priset. Genom läsning, litteratursamtal och eget skapande med inspiration från pristagarna och deras verk fick hon hela skolan fokuserad på läsning och läsförståelse. Tillsammans med Annelie Drewsen har Cilla Dalén skrivit lättlästa biografier över Astrid Lindgren, Alfred Nobel, Selma Lagerlöf och drottning Kristina.

”Världens roligaste jobb” läs en längre intervju med Cilla Dalén i tidningen LÄRA.

Vad betyder skolbiblioteken för demokratin?

Vilken roll spelar skolbiblioteken och skolbibliotekarien för elevers lärande? Och vad betyder biblioteken för demokratin? Cilla Dalén är en prisad och erfaren skolbibliotekarie som nu belönas med Ingvar Lundbergpriset för sitt engagerade och läsfrämjande arbete.

Programledare: Karin Tengby 26 minuter

Lyssna på samtalet med Cilla Dalén i podden Kurage.

 

 

Grattis Jenny och Yasmine till Lärarförbundet i Stockholms stipendium!

Jenny och YasmineJenny Söderhjelm Larsson, förstelärare i språkutvecklande arbetssätt på Östbergaskolan och Yasmine Chetioui, lärare i fritidshem och bild på Kvarnbackaskolan har tilldelats Lärarförbundet i Stockholms årliga stipendie på 10 000 kronor vardera. Stipendiet riktar sig till lärare, fritidspedagog, förskollärare, lärare i förskoleklass eller lärare i fritidshem på en grundskola i Stockholm som gör skillnad för skola, kollegor och elever. Skolan kan vara kommunal eller privat.

Här är juryns motiveringar:

”I sitt uppdrag som förstelärare i språkutvecklande arbetssätt arbetar Jenny för att utveckla hela skolans samarbete kring elevers språkutveckling och kreativitet. Hon har utarbetat former kring läsning och boksamtal och även fortbildat kollegiet i framgångsrika metoder för läs- och skrivutveckling. Hon samarbetar med Östbergas kulturhus och förskolor i området för att fördjupa och förankra elevernas tillgång till läsning och boksamtal under hela skoltiden.  Jenny samarbetar även med fritidshemmet, bland annat genom att gemensamt skapa inspirerande läsmiljöer och genom att tillsammans med fritidshemmets arbetsledare fortbilda personalen genom auskultationer med fokus på lektionens språkliga innehåll. Allt för att inspirera eleverna till att upptäcka glädjen i att läsa och diskutera text.  Under 2019 har hon varit ansvarig för skolans förberedelsegrupp och skapat väl fungerande rutiner för mottagande av nyanlända och inslussning i hemklass. Jenny har infört ett faddersystem där elever från hemklasser är faddrar till elever i förberedelsegruppen vilket skapar en trygghet och en tillhörighet för eleverna. Eleverna i Jennys klassrum vågar använda svenska och vill vidareutveckla språket eftersom Jenny lägger fokus på att skapa ett tillåtande klassrumsklimat. Elevens eventuella misstag vänds till positiv inlärning.”

Yasmine har arbetat på skolan sedan sin examen 2017. Tidigt visade hon en fantastisk förmåga och kunnande i sitt yrke. Yasmine har egenskaper som gör henne till en fantastisk lärare i fritidshem även om hon har få år i yrket.

I undervisningsdelen i bild uppvisar hon stora pedagogiska förmågor. Hon besitter ett förhållningsätt som genomsyras av god värdegrund. Yasmine har ett mycket bra bemötande gentemot elever, föräldrar och kollegor. Hon är skicklig på att planera, organisera och driva på utvecklingen inte bara i sin egen enhet i skolan utan också i hela fritidsverksamheten, vilket gjorde att hon snabbt fick uppdraget som avdelningsansvarig på fritidshemmet.
Yasmine har en logistik- och planeringsförmåga som är utöver det vanliga. Hon bidrar till en god arbetsmiljö för kollegorna genom sin framförhållning och sitt lugn. Hon har förmågan att disponera arbetstiden så att hon inte alls stressar andra i sin omgivning.
Yasmine är en stor tillgång för eleverna och hela skolan.”

Grattis! Tidningen LÄRA Stockholm bäst i Sverige igen!

Lära pp 2019Konferencier Jesper Rönndahl intervjuar chefredaktör Tomas Bannerhed, Sofia Oliv kommunikationschef på utbildningsförvaltningen och ansvarig utgivare för tidningen samt Helena Lager, formgivare på Blomqvist. Foto: Stina Stjernkvist

Utbildningsförvaltningens tidning LÄRA Stockholm har utsetts till bästa personaltidning i Sverige. Priset delades ut på tisdagskvällen under den stora Publishinggalan på Berns och motiveringen lyder: ”För klockren målgruppsanpassning, engagerande texter samt foton som utstrålar lugn och allvar.”

– Det här var väldigt roligt, inte minst med tanke på att alla personaltidningar, oavsett bransch, numera tävlar i en gemensam kategori, säger chefredaktör Tomas Bannerhed.
– Särskilt glad blev jag för motiveringen. Vi har verkligen strävat efter att sätta lärarna och lärandet i centrum i tidningen, att den ska vara till för dem, och då värmer det lite extra att juryn lyfter fram just det. Vi vet också genom tidigare läsarundersökningar att LÄRA bidrar till att stärka lärarna i deras yrkesutövning.
LÄRA är till för samtliga medarbetare och distribueras så att den ska nå alla och även en del externa målgrupper inom skolsektorn. Det här var sjätte gången som LÄRA vann Publishingpriset.

– Jätteroligt på alla sätt, säger utbildningsförvaltningens kommunikationschef Sofia Oliv. Ett särskilt tack till alla lärare och andra medarbetare som har varit med i tidningen och berättat om sitt viktiga arbete. De har alla bidragit till framgången.

Publishingpriset är en jurybedömd tävling som uppmärksammar god redaktionell kommunikation i Sverige. I juryn satt bland andra DN-kritikern Ingegärd Waaranperä och den prisade fotografen Anna Clarén.

Alla nummer av LÄRA

Här är Årets lärare/lärarlag och Årets rektor/biträdande rektor – stort grattis!

Här är bilder från prisutdelningen som ägde rum under konferensen Leda lärande 26 september samt motiveringar för vinnarna i de olika kategorierna. För första gången delades priset Årets biträdande Rektor ut. Prisutdelarna var grundskoledirektör Lee Orberson, gymnasiedirektör Peter Lyth och utbildningsdirektör Lena Holmdahl.

 

Persnilla BPernilla Blom, Södermalmsskolan

Årets lärare med inriktning mot undervisningen i förskoleklassen, årskurserna 1–3 jämte fritidshemmet:

Motivering:

”Pernilla har med metodiskt arbete som grundar sig i läroplanen, forskning och beprövad erfarenhet arbetat fram en trygg miljö där varje elev möts och utvecklas optimalt utifrån sin egen nivå.

I hennes arbete lyser struktur, reflektion och medvetenhet igenom. Hon utvärderar och vidareutvecklar dagligen tillsammans med sina elever. Tydliga genomarbetade lektionsmål utifrån Lgr11 är utgångspunkten.

Pernillas engagemang och intresse sprider sig både till elever och andra vuxna på skolan. Pernilla provar gärna nya idéer utifrån forskning som till exempel skärmar för att möblera funktionellt utifrån behov eller bänkcyklar som påverkar hjärnans aktivitet. Det finns en tanke bakom varje utvecklingssteg och handling. ‘Fokus på en sak i taget, låt arbetssättet landa, därefter nästa fokus, säger Pernilla’.”

Elin V TEllen Ter Vehn, Essingeskolan

Årets lärare med inriktning mot undervisningen i fritidshemmen, årskurserna 4–6:

Motivering:

”Ellen har genom ett medvetet arbete med verktyg hon reflekterat fram via erfarenheter i läraryrket skapat en trygg arbetsmiljö i en tidigare orolig klass. Klassen har haft en enastående utveckling vad gäller såväl kunskaps- som social utveckling. Värdegrundsarbetet har varit grunden och i samverkan med alla elever och vuxna runt klassen har tryggheten växt fram. Ellen arbetar med transparens, delaktighet, dialog, lektionsstruktur och rutiner.

Ellen möter sina individer där de står och stöttar dem att nå så långt de kan i sitt lärande. I arbetet är positivt bemötande viktigt. Hon bygger på ärlighet, tydlighet och mycket kärlek. Eleverna ska veta att det alltid finns en ny chans att lyckas. Då skiljer hon på det någon gör och vem någon är; ‘Jag tycker inte om det du gjorde men jag tycker om dig. ‘Det är oerhört viktigt att jag är grundad i det jag tror på’, säger hon, tydliga ramar med mycket kärlek’.”

Iman EIman Ehsani, Enbacksskolan

Årets lärare med inriktning mot undervisningen i årskurserna 7–9:

Motivering:

”Iman Ehsani är en lyhörd och tydlig ledare med ett stort engagemang kring varje elev där klassrumsklimatet präglas av arbetsglädje och lust till lärande på olika plan.

I sitt arbete på Enbacksskolan visar han sin förmåga att på ett kreativt sätt ta vara på möjligheter som finns i samhället att skapa en undervisning i samklang med nutid. Han bidrar inte bara genom sitt engagemang inom sina ämnen utan även i samhällsfrågor som handlar om integration och elevernas delaktighet. Några exempel på detta är; temadagar, skolradio med egna poddar, samarbete med föräldrarådet och Prao-verksamhet under Järvaveckan.

Iman besitter både didaktisk skicklighet och har breda och djupa kunskaper i sina ämnen likväl som styrdokumenten, vilket syns i klassrummet. Med detta som grund har han utvecklat en didaktisk metod, kallad Progressdidaktik. Den tydliggör lärandeprocessen kring lärandemål, begrepp och bedömning, vilket hjälper eleverna att utvecklas och nå sina egna högt uppsatta mål.”

Conny MConny Marstad, Kärrtorps gymnasium

Årets lärare med inriktning mot undervisning i gymnasiets allmänna ämnen:

Motivering:

”Conny är en för skolan viktig kulturbärare som uppskattas högt av såväl elever, kollegor som skolledning. Han är en person som har lätt för att bygga förtroendefulla relationer, vilket bidrar till att skapa en trygg lärmiljö både i och utanför klassrummet. Han besitter en didaktisk skicklighet när det gäller att utveckla och anpassa undervisningen till de elevgrupper och individer han möter. Genom att skapa ett intresse och väcka elevernas nyfikenhet för de naturvetenskapliga ämnena, lockar han fram kunskaper och förmågor hos sina elever – även hos de elever som inledningsvis saknar djupare kunskaper i svenska språket, självförtroende eller motivation.

Hans stora engagemang för att stärka eleverna språkligt, kunskapsmässigt och socialt avspeglar sig bland annat i de initiativ och kontakter han tar med samhället utanför skolan och de studieresor som han arrangerar tillsammans med kollegor.

Conny driver olika utvecklingsområden som syftar till att höja kvaliteten på undervisningen. Det kan handla om att auskultera hos kollegor som arbetar språkutvecklande för att själv utveckla sin egen praktik, leda pedagogiska samtal i ämnesgruppen eller att stärka likvärdigheten inom ämnet. I sin roll som schemaläggare med god förståelse för olika pedagogiska behov har han även skapat möjligheter för ett schema som stödjer och förstärker lärandet på skolan.”

BjörngårdsskolanBjörngårdsskolans arbetslag i årskurs 3

Årets lärarlag i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan:

Motivering:

”Ett arbetslag som utnyttjar alla professioners kunskaper och erfarenheter i sitt ämnesövergripande arbete. Arbetslaget har skapat ett tillåtande klimat via skolans ”Trygghetsbarometer” där pedagogerna tar tillvara elevers tankar, frågor och intressen.

Detta har bidragit till att fler elever samarbetar, för dialoger och utmanar varandra på ett positivt sätt, vilket har skapat en trygghet hos eleverna då de har något gemensamt att förhålla sig till. Genom arbetslagets gemensamma engagemang och samarbete, där skola och fritidshem är ett och där elevernas intresse lyfts in i lärandet har både trygghet och kunskapsinhämtning ökat hos eleverna.

Skolans värdegrundsarbete genomsyrar hela undervisningen där olika lärstilar används och anpassningar görs för att ge varje elev bästa möjlighet till utveckling och lärande. Arbetslagets arbete har inspirerat andra arbetslag i sin utveckling kring hur ett bra samarbete mellan skola och fritidshem kan bedrivas och vilka vinster detta ger till eleverna. Arbetslagets olika kunskaper och beprövade erfarenheter från olika professioner gör Björngårdsskolan årskurs 3 till ett team med gemensam yrkesstolthet där alla stöttar och hjälper varandra.”

OlovslundsskolanGrundsärskolans arbetslag F-6, Olovslundsskolan

Årets lärarlag i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan:

Motivering:

”Personalen har utvecklat och professionaliserat sin verksamhet på ett mycket föredömligt sätt med väl fungerade undervisningsgrupper som utgår från elevernas skiftande behov av stöd. Man har tagit tillvara på elevernas intresse för musik och rörelse och använt det som en inkörsport till ämnesundervisningen.

Personalen har också på ett engagerat sätt utvecklat den digitala delen i undervisningen och på så sätt lyft kvaliteten av dokumentation och utvärdering av elevernas resultat. En väl utvecklad samverkan mellan särskolan och skolans fritidshem har bidragit till att eleverna upplever att de är en del av hela skolan och får möjlighet till att umgås med skolans övriga elever på ett naturligt sätt.

Arbetslagets personal har hög kompetens av att arbeta med elever med stora svårigheter samt ett väl utarbetat förhållningssätt gentemot varje elev. Sist men kanske viktigast, i arbetslaget råder prestigelöshet, trivsel och mycket glädje mellan elever och personal.”

skolakutenSkolakuten, ESS-gymnasiet

Årets lärarlag i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan:

Motivering:

”De har en ställtid på 48 timmar för att kunna ta emot en elev som blivit avstängd från sin hemskola. Därefter tar Skolakuten ansvar för elevens utbildning under två till fyra veckor.

Arbetet måste vara effektivt från första stund och därför arbetar laget med att bygga upp tillitsfulla relationer mellan vårdnadshavare, hemskola och andra viktiga aktörer kring eleven.

Arbetslagets förmåga att på kort tid etablera relationer med sina elever och bemöta varje elev på ett professionellt sätt skapar gynnsamma förutsättningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig en behovsanpassad undervisning under den korta tid de vistas på skolan.

Detta är ett arbetslag som präglas av ett specialpedagogiskt perspektiv som sällan skådats!”

SSASTSPPAST Thorildsplans gymnasium

Årets lärarlag på gymnasiet och gymnasiesärskolan:

Motivering:

”På SPPAST utgår man helt ifrån elevernas förutsättningar – det gäller kunskapsnivå, socialt och laget är grundat i sitt relationella arbete kring varje elev. Lärarlaget på SPPAST lägger förutom de sedvanliga ämnesspecifika studierna, stor vikt vid sociala aktiviteter. Fokus i laget är bland annat att träna eleverna inför sitt fortsatta liv – ett slags entreprenörskap.

Det dagliga arbetet styrs av kreativitet, gedigna kunskaper, lösningsfokus och prestigelöshet, vilket kräver stort engagemang och kunskap i hur man bemöter och arbetar med elever som har olika svåra grader av AST-problematik. Några av deras största styrkor är: samarbete, flexibilitet, ämneskunskaper och stort hjärta. Detta lyser igenom i allt de uttrycker runt sin lärargärning.

Man ser sina olikheter som en styrka och kan använda detta för att hitta olika ingångsvägar för alla elever. ‘Vi i personalen är olika som personer, men vi förenas i ett gemensamt arbetssätt och elevsyn. Här finns inget som är ristat i sten!’ ”

Nina JonssonNina Jonsson, Södermalmsskolan

Årets rektor

Motivering:

”Nina har bedrivit ett framgångsrikt utvecklingsarbete på en stor F–9 skola i tio år baserat på ett mycket systematiskt kvalitetsarbete. Ninas ledarskap är distribuerat, tydlig intern delegation, Ninas ledarskap präglas av ordning och reda, tydlighet i uppdraget och förväntningar på resultat genom aktiv deltagande av elever och medarbetare. Nina delar gärna med sig av sina erfarenheter och bidrar aktivt till en delarkultur.”

Mikael OdinMikael Odin, Nya Elementar

Årets Rektor

Motivering:

”Mikael leder ett mycket starkt och visionärt förändringsarbete, på en stor F–9-skola, baserat på ett gott systematiskt kvalitetsarbete med tydlig intern delegation med en stark tilltro till medarbetarna. Siktet är inställt på att skapa en skola i takt med tiden. Mikael är mycket generös med att dela med sig av erfarenheter från utvecklingsarbetet till kollegor och andra intresserade.”

IMG_2763Karin Henrekson Ahlberg, ISSR

Årets Rektor

Motivering:

”Karin leder sedan många år en internationell skola omfattande förskoleklass till gymnasium inom ramen för gymnasieavdelningens organisation. Karins ledarskap bygger på ett mycket väl utvecklat och innovativt, forskningsbaserat systematiskt kvalitetsarbete med fokus på ökat lärande och gott bemötande. Karin har ett tydligt fokus på undervisningsutveckling och resultaten har inte låtit vänta på sig.”

Åsa HÅsa Henricson, Bagarmossens och Brotorps skolor

Årets biträdande rektor:

Motivering:

”Åsa ansvarar sedan många år för Brotorpsskolan. Hon leder ett systematiskt och kontinuerligt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Åsa har en tydlig ledningsfilosofi som bland annat kännetecknas av stor tilltro och tillit till medarbetarna. Åsa har utvecklat ett årshjul för läroplanens förmågor i fritidshemmet och ett årshjul för övergång mellan förskolor och skola som används i stadsdelsnämndsområdet.”

Grattis Pavlina Spanos och Enbacksskolan till Pennsvärdet 2019!

Pavlina Spanos, Enbacksskolan tilldelas Pennsvärdet 2019Pavlina Spanos, Enbacksskolan tilldelas Pennsvärdet 2019 med följande motivering:

 ”Pavlina Spanos inspirerar med sin kreativitet, nyfikenhet och förmåga att möta varje elev utifrån hens förutsättningar. Juryn imponeras av hennes förmåga att utvecklas och utveckla i samklang med en skola som hon verkat i under så lång tid.

Pavlina är en mycket erfaren lärare som på ett metodiskt och nytänkande vis anpassat undervisningen till sina elever och på så vis höjt resultaten i sin skola. Genom att balansera förväntan, struktur, ansvar och utrymme för att pröva nytt har hon skapat en lärandemiljö präglad av tillit till den egna förmågan, självförtroende och framtidstro som sprider sig bland elever såväl som kollegor.

Pavlina har en sofistikerad fingertoppskänsla för det pedagogiska hantverket och har tillsammans med sina elever byggt ett dynamiskt klassrum där kreativitet och kritiskt tänkande ständigt är i fokus.”

Pavlina Spanos visste tidigt att hon ville ha ett yrke där hon fick möta människor och få utlopp för sin omhändertagande ådra. Hon växte upp i Kungsängen nordväst om Stockholm och efter att ha vikarierat som lärare i ett halvår gick det upp för henne att det var exakt det hon skulle ägna sitt liv åt. Hon hade hittat ”sin grej”.  I år tilldelas hon Pennsvärdet – en utmärkelse för lärare som stärker sina elevers språkförmåga, kreativitet och kritiska tänkande.

”Jag vet att jag gör skillnad”

– En av de största grejerna med att vara lärare är att se att det jag gör påverkar barnen, att jag gör skillnad. De här är mer än ”bara ett jobb” och allt jag gör har betydelse för inte mindre än 43 elever dagligen. Jag förstår att jag hittat rätt när jag går hem från skolan och känner att jag är lycklig och glad”, säger hon.

Efter avslutad lärarutbildning började Pavlina jobba på Enbacksskolan i Spånga -Tensta. Där har hon jobbat de 20 senaste åren. Hennes närvaro på skolan är påtaglig, både bland elever och kollegor.

Raija Ikonen, rektor på Enbacksskolan är stolt över Pavlinas jobb och tycker att Pennsvärdet har  hamnat helt rätt.

– Pavlina är en oerhört skicklig lärare som har ett stort engagemang för sitt yrke och för sina elever. Hon har ett pedagogiskt driv och en outtröttlig vilja att utveckla sig själv och sina elever. Pavlina är oerhört mån om att eleverna känner tillit och trygghet i skolan och skapar väldigt goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Hon har en enorm förmåga att se till att alla barn blir sedda och stärka deras känsla av att de alla är lärande individer som kan lyckas i skolan”, säger Raija Ikonen.

Pennsvärdet 2019 delas ut den 20 maj på Hallwylska museet av utbildningsminister Anna Ektröm. Förutom själva utmärkelsen består priset av ett stipendium på 25 000 kronor som kan användas till pedagogisk vidareutveckling.

Se filmen om Pavlina och hennes kollegor på Enbacksskolan.

Grattis Måns Rybäck på Husbygårdsskolan till stipendiet!

MånsLärarförbundet Stockholm har genom tidigare donationer en stipendiefond som riktar sig till lärare, fritidspedagoger och förskollärare i grundskola. Stipendierna som är på 10 000 kronor delas ut i samband med Lärarförbundet Stockholms årsmöte varje år.

Årets mottagare av stipendiet är Måns Rybäck, lärare i idrott och hälsa på Husbygårdsskolan och Åsa Boman, förskollärare i förskoleklass på Carlssons skola.

– Det känns väldigt kul såklart att ha blivit uppmärksammad i mitt dagliga arbete. Men som jag sa igår i mitt lilla tacktal så är det många många kollegor som gör så mycket bra för den svenska skolan, tillsammans gör vi skillnad, säger Måns Rybäck.

– Jag vet inte exakt varför jag fick stipendiet, kan bara gissa! Kanske för att jag försöker se fler möjligheter till utveckling för skolans elever i form av utomhusprojektet samt energipassen. Kanske även för att jag vill ha ett nära samarbete med våra lokala föreningar, vilket i sin tur innebär att skolans elever kan få möjlighet att komma in i föreningslivet. Jag fick även beröm i min nominering för att jag är en stöttande kollega och det kanske också juryn tyckte var viktigt!

Vad ska du göra för pengarna?

– Det vet jag faktiskt inte. Jag har absolut inte hunnit tänka på detta dels för att jag har tillsammans med mina närmaste kollegor planerat vår stora vinteridrottsdag som vi har i veckan och även för att jag har tankarna till min resa till Indien som bär iväg nu på söndag.

Juryn motivering lyder:

”Måns har sedan många år som idrottslärare i Husby arbetat för ett bra arbetsklimat och god värdegrund bland både elever och kollegor.

Han undervisar alla årskurser med stor kunskap om de olika åldrarnas rörelsemönster och rumsuppfattning. Måns lägger stor vikt vid deltagande i sin idrottsundervisning och utgår inte från att den som vinner alltid bäst eller får högsta betyg, utan istället på hur eleverna tar sig an uppgifterna och applicerar kunskaperna. Han planerar sin undervisning så att elevera gör en progression och anpassar den efter klassernas behov och dagsform.

Måns vill att alla ska lyckas utifrån sin kapacitet, han håller sig ajour med sådant som är modernt och ger eleverna inflytande i lektionsdesignen. Måns är en god kollega som stöttar i svåra lägen, ger råd samt peppar sina kollegor att våga prova nya saker.

Måns samarbetar med kontakter i arbetslivet och eldsjälar i området så att de kommer in med aktiviteter i skolans verksamhet och för att eleverna lättare ska kunna utöva idrott på fritiden. Utöver detta har han även hjälpt till att utveckla ”energipass” på skolan för att få in daglig fysisk aktivitet. Han har tagit initiativ till ett projekt att ha all idrott utomhus för skolans årskurs fem under ett läsår. Måns vill med detta, förutom att utmana sig själv som lärare. ta vara på de vackra utomhusmiljöerna i Järva och testa de forskningsresultat på utomhusaktiviteters alla positiva effekter.”

Grattis Eriksdalsskolan till Kvalitetsutmärkelsens Hederspris!

EriksdalsskolanJuryns motivering till priset:

”Denna skola arbetar framgångsrikt med inkludering och mot diskriminering och kränkande behandling. Här finns en tydlig Likabehandlingsplan. Den omsätts i praktiken genom aktiviteter som involverar såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare. Exempelvis anordnas temadagar och skolan har också genomgått HBTQ-certifiering. Det imponerar att en så stor organisation hittat metoder att strukturera arbetet på ett sätt som når alla. Enheten belönas med ett hedersomnämnande för att de på ett föredömligt vis arbetar metodiskt och framgångsrikt med inkludering och likabehandlingsfrågor.”

Prissumman är etthundratusen kronor (100 000 kr).