Grattis Bromma gymnasium till priset för årets bästa e-handelsidé

 Simon Ramnö, Simon Mäntylä, Rasmus Huldt och Ludvig Lillengård vann priset med sitt företag Tempus Novum vars affärsidé är klockrenovering. Du skickar enkelt in din klocka för att få den lagad eller uppfräschad och när klockan är servad skickas den tillbaka.
Simon Ramnö, Simon Mäntylä, Rasmus Huldt och Ludvig Lillengård vann priset med sitt företag Tempus Novum vars affärsidé är klockrenovering. Du skickar enkelt in din klocka för att få den lagad eller uppfräschad och när klockan är servad skickas den tillbaka.

 

Företaget Tempus Novum vid Bromma gymnasium har vunnit entreprenörstävlingen ”Young E-business of the year 2017”. Bland många inskickade bidrag och i hård konkurrens var det Tempus Novums förslag med affärsidén om en tjänst för klockrenovering på nätet som tog hem priset.

Syftet med den årliga tävlingen är att uppmuntra ungt entreprenörskap och att få fler ungdomar att starta e-handelsföretag. Priset består av ett stipendium till ett värde på 10 000 kronor.
Eleverna deltog i tävlingen som en del av kursen ”Entreprenörskap och företagande” som de läser under sista året på ekonomiprogrammet på Bromma gymnasium.
– I kursen ges eleverna i uppgift att utforma egna affärsidéer som de därefter arbetar med under hela läsåret. Det var den affärsidén som eleverna skickade in som sitt bidrag i Paysons tävling som de vann, säger Carl Kronberg kursens lärare.
Eleverna driver sitt företag Tempus Novum inom ramarna för Ung Företagsamhet.
– Det är jättekul och det är en bekräftelse på att vår affärsidé ligger rätt i tiden och att det finns ett behov, säger Rasmus Huldt vd för företaget.

Hur kom ni på själva idén?
– Det var när vi själva skulle laga våra klockor då vi upptäckte att det var otroligt tidskrävande och komplicerat. Dagens urmakare sitter bakom en disk i sin butik med ett dyrt butiksläge. Bristen på en åtkomlig urmakare ledde till att många klockor blev kvar hemma i lådan. Vi såg att bransch efter bransch har revolutionerats av det digitala. I dagsläget kan man göra allt på internet. Så vi bestämde oss för att fylla tomrummet att man inte kunde laga sin klocka där.

Vad är den största utmaningen?
– Att bygga upp ett starkt varumärke samt att bli kända inom branschen. Det kommer att vara en stor utmaning att lösa det rent logistiskt, så att kunden snabbt och smidigt får tillbaka sin klocka. Men med vårt fokus på säkerhet kommer kunden alltid vara i trygga händer.

Vad ska ni göra med stipendiet?
– Vi kommer använda det för att vidareutveckla vår tjänst. Pengar kommer gå till att bredda variationen tjänster vi erbjuder och göra det hela enklare för kunden. Ett rent konkret exempel på vad pengar komma gå till är att köpa in fler och mer avancerade verktyg som vi kan använda i vår tjänst.

Är detta något ni tänker fortsätta med i framtiden?
– Absolut ska vi det. Det här är en affärsmodell vi verkligen tror på. Om tre år ser vi Tempus Novum som en av de ledande företagen på marknaden, säger Rasmus Huldt.

En annan stockholmselev som gick till final var Evelyn von Horn från Thorén Business School med affärsidén och företaget My Pyjamas, som låter kunden själv designa sin egen pyjamas och därefter tillverkas pyjamasen i Sverige.

”Sverige är fullt av kreativa och digitala entreprenörer”

E-handeln är på stark framfart i Sverige och för att uppmuntra fler ungdomar att starta e-butiker har e-handelsföretaget Payson instiftat det årliga priset ”Young E-business of the Year”.
– Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i tävlingen. Det har varit fantastiskt att ta del av alla affärsidéer som har skickats in till oss. De är ett bevis på att Sverige är fullt av kreativa och digitala entreprenörer. Vinnaren Tempus Novum har en mycket smart idé som underlättar människors vardag. Affärsidén är unik, fyller ett behov som många har och juryn skulle personligen vilja använda den här tjänsten, säger Emma Lindgren, marknadschef på Payson.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Grattis Stockholmskällan till Svenska Designpriset 2017!

IMG_0218Stockholmskällan och webbyrån Creuna AB belönades med guldmedalj i tävlingen Svenska Designpriset 2017 inom kategorin redaktionellt – digitalt. Prisutdelningen ägde rum den 19 oktober på Liseberg i Göteborg.

Under 2017 lanserades webbplatsen Stockholmskällan i en helt ny kostym med hjälp av webbyrån Creuna AB. Bakom nya Stockholmskällan ligger ett stort utvecklingsarbete där Stadsarkivet, Stadsmuseet, Stadsbiblioteket och utbildningsförvaltningen i Stockholms stad arbetat tillsammans. Nu prisas Stockholmskällan för detta arbete och belönades den 19 oktober med en guldmedalj i tävlingen Svenska Designpriset 2017. Både juryn och det svenska folket som också hade möjlighet att rösta placerade Stockholmskällan på första plats.

Juryns motivering:

”För en ny källa till gammal inspiration, och en säker exekvering som visar hur värdefull vår historia kan vara när det gamla möter det nya.”

Stockholmskällan tackar alla som röstat.

Grattis LÄRA Stockholm – bästa personaltidningen 2017!

Från vänster Magnus Hjelmare (Berg), Marie Blommé, Tomas Bannerhed, Sofia Oliv, (utbildningsförvaltningen) och Emma Andersson (Berg). Foto: Fredrik Stehn Från vänster Magnus Hjelmare (Berg), Marie Blommé, Tomas Bannerhed, Sofia Oliv, (utbildningsförvaltningen) och Emma Andersson (Berg). Foto: Fredrik Stehn

 

Utbildningsförvaltningens tidning LÄRA Stockholm vann i går Publishingpriset 2017 i klassen Sveriges bästa personaltidning. Tidningen fick priset med juryns motivering ”Läsvärda reportage, välgjorda porträtt och fint foto – inspirerande”.

– Det är hedrande och extra roligt för att vi lyfter fram den pedagogiska verksamheten ute på skolorna. Det är ett gott betyg åt alla som varit med och berättat om sitt arbete och sin undervisning och därmed bidragit till framgången, säger Tomas Bannerhed, chefredaktör för tidningen sedan tio år tillbaka.

Tomas får ideér till reportage dels från verksamhetsplanen, som han försöker bryta ner i lättillgängliga artiklar och tips från skolor om bra pedagogiska exempel.

Det var fjärde gången som tidningen får mottaga priset.

– Det är särskilt roligt eftersom vi den här gången vann som bästa tidning oavsett bransch. Tidigare har vi vunnit priset i kategorin Offentlig sektor.

Elevernas lärande i centrum

– Priset ger oss råg i ryggen och är ett erkännande för vårt kommunikationsarbete – med elevernas lärande i centrum.

Ansvarig utgivare Sofia Oliv håller med och tillägger:

– Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som har medverkat i tidningen och berättat om sitt viktiga arbete.

Tidningen görs av mediebyrån BERG på uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

LÄRA Stockholm finns även att läsa digitalt och laddas ner på Pedagog Stockholm.

Här finns alla nummer från 2011 och framåt.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Här är Årets lärare, Årets lärarlag och Årets skolledare – stort grattis!

CharlotteCharlotte Ahlström, Bagarmossen Brotorps skolor

tilldelas priset ”Årets lärare 2017” inom kategorin ”Arbete med nyanlända”.

 ”Charlotte är en engagerad och skicklig lärare som leder och utvecklar skolans arbete med nyanlända elever. Hennes mål är att elever som bytt land, skolsystem och studiespråk, på kort tid ska få en möjlighet att se och uppleva hur jämnåriga i Sverige beter sig och handlar i olika sammanhang, både socialt och utbildningsmässigt.

Hon utmanar eleverna språkligt och ämnesmässigt samt handleder kollegor i språkutvecklande arbetssätt. För att ytterligare stärka elevernas möjligheter att lyckas har hon även ett nära samarbete med berörda modersmålslärare och skolans studie- och yrkesvägledare.

Charlotte är en viktig kraft i skolans utvecklingsarbete kring nyanlända elever”.

KalleKarl-Henrik Engardt, Bagarmossen Brotorps skolor

tilldelas priset ”Årets lärare 2017” inom kategorin ”Kollegialt lärande”.

 ”Karl Henrik har med stort engagemang och pedagogisk skicklighet inspirerat och entusiasmerat övriga lärare på skolan att under året ha fokus på det kollegiala lärandet. Han driver ämnesutveckling och ämnesdidaktiska diskussioner i matematik över stadiegränserna.

Genom att målmedvetet arbeta för att förändra synen på matematik som ett ”svårt” ämne har elevernas matematiska självförtroende höjts och skolan har sett en resultathöjning.

Karl Henrik menar att det kollegiala lärandet handlar om att tillsammans hitta nycklar till framgång som är specifikt för den aktuella elevgruppen.

”Det gäller att tända stjärnorna i Bagarmossen.”

JohannaJohanna Melin, Alviksskolan

tilldelas priset ”Årets lärare 2017” inom kategorin ”Fritidshemsverksamheten”.

 ”Johanna är en inspirerande och stöttande lärare som brinner för samverkan mellan skola och fritidshem. Hon har en stor och väl förankrad kunskap om skolan och fritidshemmets uppdrag.

Johanna har under året inspirerat till ett utvecklingsarbete som fört fritidshemmets verksamhet närmare styrdokumentens intentioner. Hon leder en utvecklingsgrupp som driver kvalitetsutveckling inom fritidshemmet bland annat genom det årshjul som säkerställer ett systematiskt arbete.

Skolan och fritidshemmet har under ledning av Johanna fått ett gemensamt förhållningssätt och eleverna har fått en sammanhållen helhet under sin skoldag – visionen är ”Hela barnet –  hela dagen”.

MarieMarie Nilsson, Södermalmsskolan

tilldelas priset ”Årets lärare 2017” inom kategorin ”Elevhälsa”.

 ”Marie har på ett handlingskraftigt sätt, tillsammans med sina kollegor, arbetat för att skapa tillgängliga lärmiljöer. Hennes arbete utgår från devisen ”Det som är nödvändigt för en del – är bra för alla” och hon driver tanken att elevhälsoperspektivet ska genomsyra all verksamhet.

Marie använder bland annat olika digitala plattformar för att bredda och driva undervisningen framåt i syfte att engagera, göra eleverna delaktiga samt få dem att känna meningsfullhet.

Genom att prestigelöst sprida sitt arbetssätt till övriga lärare på skolan har Marie starkt bidragit till en positiv utveckling som gynnar alla elever på Södermalmsskolan.”

Kenneth GonzalesKennet Gonzalez, S:t Eriks gymnasium

tilldelas priset ”Årets lärare 2017” inom kategorin ”Digitalisering för lärande”.

 ”Kennet ligger i framkant vad gäller digitalisering för lärande. Han är en engagerad och inspirerande lärare på S:t Eriks gymnasiums hantverksprogram med inriktning finsnickeri.

Kennet arbetar målmedvetet med att stärka elevernas språkutveckling och självförtroende, bland annat genom att ge eleverna möjligheter att arbeta med olika digitala verktyg som fördjupar deras lärande.

Genom sina instruktionsfilmer inom finsnickeri har han lyckats frigöra tid för eleverna så att de kan prioritera det praktiska arbetet under lektionerna. Det praktiska och teoretiska går ”hand i hand” genom ett tydligt pedagogiskt upplägg.”

KarlbergsskolanKarlbergsskolans personal

tilldelas priset “Årets lärarlag” inom kategorin “Digitalisering för lärande”

 ”Karlbergsskolan har under året arbetat systematiskt med att utveckla och förbättra den digitala kompetensen hos såväl personal som elever. Utgångspunkten i förbättringsarbetet har varit att förbereda eleverna väl inför de krav framtiden kommer ställa på olika digitala förmågor.

Arbetet har genomsyrats av delaktighet där all pedagogisk personal inkluderas i utvecklingsarbetet. Genom att skapa goda förutsättningar för möten har samverkan och kunskapsspridning ökat under året.

Det nära samarbetet i personalgruppen har skapat goda förutsättningar för att se till elevens hela skoldag, vilket gynnar elevernas lärande. Samarbetet har också bidragit till att skapat ett öppet klimat i kollegiet.

Personalens ökade digitala kompetens har bidragit till att förbättra kommunikationen internt, externt samt mellan skola och hem.”

SätraskolanArbetslaget kring nyanlända på Sätraskolan

tilldelas priset ”Årets lärarlag” inom kategorin ”Arbete med nyanlända i skolan”.

”Arbetet med nyanlända har utvecklats från en undanskymd förberedelseklassverksamhet till en angelägenhet för hela skolan.

Arbetslagets förmåga att sprida kompetens, samverka kring språkutveckling, utvärdera och följa upp arbetet samt uppmärksamma varje elevs unika förmågor har starkt bidragit till att de nyanlända eleverna på Sätraskolan idag får betyg och en likvärdig utbildning.

Genom att anpassa formerna för utslussning beroende på olika omständigheter har arbetslaget skapat en möjlighet för eleverna att integreras på ett positivt sätt.

Arbetet har lett till högre måluppfyllelse, en mjukare övergång från förberedelseklass till vanlig klass och ett medvetet språkutvecklande arbetssätt på hela skolan.

”Sätramodellen” visar att integration är möjlig!”

Östra realHistorieämneslaget på Östra Reals gymnasium

tilldelas priset ”Årets lärarlag” inom kategorin ”Kollegialt lärande”.

 ”Ämneslaget i historia vid Östra Reals gymnasium har ett pågående kollegialt samarbete med fokus på likvärdighet kring innehåll, bedömning och betygssättning.

Det kollegiala samarbetet karaktäriseras av en systematik kring planering, reflektion och analys av undervisningen. Samarbetet med Malmö Högskola bidrar till att stärka ämneslagets gemensamma synsätt kring tolkningen av styrdokumenten.

Eleverna har genom elevkåren uttryckt att de  uppskattar en likvärdig undervisning och en rättssäker bedömning och betygssättning.

Arbetslaget ”trampar ny mark” inom undervisningen på gymnasieskolan.”

Tengbom ÖdénAnnica Tengbom Ödén, Kungsholms gymnasium

tilldelas priset ”Årets skolledare 2017”.

 ”Annica har på skolan utvecklat en organisation för kollegialt lärande där basen för utvecklingsarbetet är att forskningsbaserad kunskap används för att utveckla den egna verksamheten. Centralt i arbetet är frågor som väcks i den egna undervisningspraktiken. Annica har tydligt uttryckt både en tro och förväntan på sina lärare. Arbetet har lett till nya insikter om elevers lärande men även stärkt enskilda lärares professionalism och tillit till den egna förmågan att utveckla sin undervisning.

Det har som lärare på skolan uttrycker det ” helt enkelt blivit roligare att vara lärare”.”

Grattis Stockholmskällan till bästa webben

IMG_0218Stockholmskällan har vunnit utmärkelsen Heritage in Motion Award 2017 för bästa webbplats och digitala innehåll. Priset delades ut under European Museum Academys konferens i Skopje fredagen den 29 september.

Juryns motivering lyder:

”En genomtänkt och gedigen insamling av källmaterial och ett föredömligt exempel på samarbete mellan kultur och skola. Webbplatsen uppmuntrar till aktivt lärande direkt från historiska primärkällor. En utmärkt webbplats med genomarbetad teknologi och rikt innehåll.”

Tävlingen Heritage in Motion uppmärksammar framgångsrika interaktiva och digitala projekt inom museer och utställningar. De delar varje år ut pris för bästa film, spel, app och webbplats som bidrar till tillgängliggöra kulturarvet. Heritage in Motion är ett gemensamt initiativ från European Museum Academy och Europa Nostra och Europeana.

Stockholmskällan är första svenska deltagare som vinner utmärkelsen.

– Vi är oerhört stolta över priset och ser det som ett bevis för att vårt samarbete mellan museer, arkiv, bibliotek och skola i Stockholms stad håller väldigt hög klass, säger Sofia Dahlquist och Samuel Branting, Stockholmskällans redaktion.

AeroEducation UF från Bromma gymnasium vann Årets teknikstipendium

aeroStort gratis till AeroEducation UF från Bromma gymnasium som tog hem Ung företagsamhets teknikstipendium på 10 000 kronor i förra veckan.

– Vi är väldigt nöjda med vårt UF-år och tacksamma för priset, säger Nikita Safronov, en av medlemmarna i AeroEducation UF till Ung företagsamhet.

En vindtunnel används för att göra experiment och laborationer i läran om hur en luftström rör sig i förhållande till objektet.

– Åker du bil och sträcker ut handen vinkelrätt utanför rutan känner du inget motstånd, men om du vinklar handen känner du motstånd. I en vindtunnel kan man göra beräkningar som man har nytta av i bland annat fordonsindustrin, förklarar Nikitia.

UF företaget som består av eleverna Nikita Safronov, Casimir Leminaho och Mathias Bruksman tillverkar inte bara vindtunnlar utan säljer även en teknikkurs där deras vindtunnlar användes.

– Läraren slipper extra arbete och lektionerna blir roligare för eleverna, säger Nikita.

Carl Kronberg är ekonomilärare och förstelärare i entreprenörskap på Bromma gymnasium och blev årets UF-lärare 2017 tidigare i år.
Car har handlett AeroEducation UF och tycker killarna har växt genom att driva företag.

– På teknikprogrammet är det inte så vanligt att tänka marknadsföring och ekonomi så ur den aspekten har året varit mycket lärorikt för killarna, säger den stolta handledaren till Ung företagsamhet.

Bromma gymnasium införde UF-företagande på teknikprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet förra året. Tidigare har det bara funnits på ekonomiprogrammet.

– Det visade sig att teknik och UF-företagande passar väldigt bra ihop. Eleverna som har läst teknik tog med sig kompetens som lyfte UF-företagandet till helt nya nivåer, säger Carl.

Motivering till teknikstipendiet löd: UF-företaget har visat stort engagemang och teknisk kunskapsfördjupning. Nyttan blir stor då syftet är att produkten/tjänsten ska spridas till elever ute på skolorna.

 

 

Stockholms stads gymnasieskolor vinnare av Guldtrappan 2017

bild vinnare av Guldtrappan till prisbloggen 1

Peter Åkerberg, Charlotte Dingertz och Gunilla Larsson från Stockholms stad, Peter Karlberg från Skolverket, Alexander Köhn och Claes Johannesson också från Stockholms stad,  firar Guldtrappan.

Vinnare av Guldtrappan 2017

Självskattning som nav för digitalt förändringsarbete har gjort Stockholms stads gymnasieskolor till flerfaldiga vinnare. Genom en organisation som har skapat strukturer för och bedriver ett systematiskt förändringsarbete som har börjat ge tydliga resultat fick staden, genom Charlotte Dingertz, verksamhetsstrateg, och Gunilla Larsson, biträdande gymnasiedirektör, under pompa och ståt mottaga utmärkelsen Guldtrappan 2017 på Framtidens lärande under tisdagskvällen den 23 maj 2017.

Guldtrappan är en årlig kvalitetsutmärkelse till nominerade och granskade skolhuvudmän som visar på beprövade vägar för skolors utveckling med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Stockholms stads gymnasieskolor tilldelades Guldtrappan 2017 med följande motivering:

”Stockholm har en övergripande vision om Stockholm 2040 där digitaliseringen är en viktig del. Man har skapat strukturer för och bedriver ett systematiskt förändringsarbete, bland annat genom ett egenutvecklat verktyg för självskattning som börjat ge tydliga resultat på alla enheter. Med 1:1 och Skolplattform genomförda, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling med Pedagog Stockholm, konferenser och grupper på sociala medier, liksom flera rika lärresurser och innovativa forskningssamarbeten och kommundoktorander har man åstadkommit fortsatt resultatutveckling”.

Det var en glad Charlotte Dingertz som tillsammans med Gunilla Larsson fick ta emot utmärkelsen på konferensen Framtidens Lärande i Münchenbryggeriet. Diplom och glasstaty delades ut av närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Jag hoppas att alla som arbetat med självskattningsverktyget och projektet verkligen tar åt sig av äran och känner sig stolta över att få den här kvalitetsutmärkelsen, poängterade Charlotte Dingertz efter prisutdelningen.

Alexander Köhn, Claes Johannesson och Victoria Naverfeldt berättade under konferensen hur Stockholms gymnasieskolor arbetar med digitalisering och systematisk kvalitetsutveckling.

Om Guldtrappan

Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse som ska gå till kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete. Utmärkelsen delas ut årligen i samband med konferensen Framtidens lärande. Vinnaren utses genom en öppen nomineringsprocess och förutom äran erbjuds vinnaren att dela med sig av sina erfarenheter vid Framtidens lärande och andra publika event. Bakom Guldtrappan står Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolledarförbundet, Skolchefsföreningen, Fronter, Gleerups, Liber, LIN Education, Netsmart samt initiativtagarna stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Grattis Stockholmskällan och Wikimedia till fint pedagogiskt pris!

prisSara Mörtsell från Wikimedia omgiven av Frida Starck Lindfors och Sofia Dahlquist från Stockholmskällan.

Stockholmskällan och Wikimedia Sverige vann FUISM, Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer, pedagogiska pris med projektet ”Välkommen till min plats”.

FUISM är en ideell förening som bildades 1971 och har sedan dess arbetat med att stärka musei- och kulturpedagogiskt arbete på olika sätt. Föreningen är öppen för alla som arbetar med pedagogisk verksamhet vid museer och andra kulturinstitutioner. Även personer med anknytning till föreningens intresseområden; pedagogik, förmedling, publikarbete, lärande etc kan söka medlemskap.

Helena Karlson

 

 

Guld i Webbstjärnan – grattis Södra Ängby!

IMG_2827Södrabladet är Södra Ängby skolas webbtidning – redaktionen består av ett gäng kreativa webbstjärnor från åk 7-9:
Leo Eriksson 9A, Viktor Bergquist 9B, Aleksandra Romanova 8A, Didrik Wistedt 8B, Oliver Sundberg 8C, Joel Byström 7B, Albert Ahnfelt 7B, Hugo Ahlenius 7B, Elin Ayala Vestberg 7C, Amelie Uggla 7C, Jolina Johnsson 7C och Simon Allergren 7D – under ledning av Mailene Rollvén.
Motiveringen löd:

”En skoltidning en skoltidning i ordets klassiska bemärkelse, där man använder webben som ett tydligt verktyg för att presentera både lokala och globala nyheter. Språkligt och multimedialt, där frågor som rör allt från källkritik till pedagogik möts på ett charmigt sätt. We like.”

Länk till prisutdelningen.

Jan Aronsson
rektor på Södra Ängby skola

Carl Kronberg på Bromma gymnasium är Årets UF-lärare 2017

Carl Kronberg– Det känns fantastiskt, jag är otroligt glad för att det arbete vi gjort med att förändra UF på skolan och att det vi satsat på våra UF-elever under året nu synliggörs.
Carl Kronberg är förstelärare i ekonomiska ämnen och juridik, med särskild inriktning på entreprenörskap och UF. Tjänsten har mer än väl fyllts, då Carl handleder hela 144 elever fördelat på 32 UF-företag.
– Det är världens roligaste kurs att undervisa i och är en konstant utmaning. Det går inte att planera ett helt läsår i augusti, här får man dag för dag ta situationer utifrån var eleverna befinner sig i sina processer och handleda dem utifrån det. Som UF-lärare behöver man vara beredd på att hantera besvikelser som är negativa i stunden, men som jag vet blir det positiva på längre sikt. Det kommer att uppstå motgångar, samarbetsproblem i gruppen, leverantörer som inte svarar, lösningen är ju att inte ge upp utan att hitta vägar runt det och komma vidare. Där kan jag som lärare försöka coacha och ge dem självförtroendet och energin att komma runt det.
Att det också skapar drivkrafter i lärarrollen blir tydligt
– I en vanlig kurs skulle de kunna blunda för sina motgångar, men med UF så är varje steg i processen något som leder till nästa steg – det går inte att hoppa över. Det är därför UF är så himla lärorikt inför det liv och arbetsliv som kommer, du behöver inte bli egenföretagare för att ha oerhörd nytta av UF, de entreprenöriella förmågor du tränar med UF har du nytta av i alla situationer i livet, att inte ge upp vid motgångar utan hitta vägar runt det, det är den största lärdomen. Som lärare blir det en viktig balansgång, jag kan inte gå in och lösa deras problem utan behöver istället stötta dem att komma framåt.

Flera program deltar

Bromma Gymnasium var tidiga med att erbjuda UF-företagande, däremot är det första gången UF spridits utanför ekonomiprogrammet. Nu erbjuds UF-företagande till alla skolans elever på Sam-, Natur-, Teknik- och Ekonomiprogrammet.
– Vi har spridit UF till alla program med det individuella valet och för teknikprogrammets fjärde gymnasieingenjörsåret ligger UF i kursplanen. UF är inte längre en kurs som alla andra, utan mer av kronan på verket på hela utbildningen, och då menar jag 13 år i skolan. Det innebär att vi jobbat mycket med ämnesintegration, från allt mellan svenska och ekonomi för ekonomiprogrammet, och teknikämnet och UF-kursen på Teknikprogrammet.
Precis som i arbetslivet uppstår synergier när olika kompetenser och bakgrunder möts.
– Vi har nu företag som har en helt annan syn på företagande, på affärsidén och vad de vill göra. Exempelvis har våra elever på teknikprogrammet som just börjat driva UF-företag tekniskt rätt avancerade affärsidéer och en teknikers synsätt på processerna. Det har även påverkat och sporrat elever på ekonomiprogrammet att utveckla andra aspekter på sitt UF-företag som tidigare kommit i skymundan, och vice versa. De lyfter varandra på det sättet.
För vissa elever kommer processen UF-företagande med nya utmaningar.
– Högpresterande elever kan ha nästan mer motvilja till UF till en början, eftersom de känner att de inte kan använda samma nyckel för att lyckas och för få ett högt betyg. Många som har knäckt ”pluggkoden” kan bli ganska skrämda när de kommer till sista året och de inte längre bara ska plugga i böcker och förstå vilka svar läraren är ute efter, utan att det är något helt annat som krävs.

”Det skapas en inre motivation”

Undersökningar visar att de som drivit UF-företag senare i livet är starkare etablerade på arbetsmarknaden och startar fler och mer livskraftiga företag. För många en riktning som skapats med hjälp av UF-företagande.
– Jag kan verkligen uppleva hur det skapas en inre motivation hos eleverna när de driver UF-företag. Det finns ju en del kurser som elever läser med syftet att få ett A i slutet av året, men det är oerhört få elever som driver UF-företag för betygets skull. På ett sätt är det lättare att sätta betyg inom UF-kurserna, för att eleverna är så medvetna om hur det gått. Det är transparent – de ser vad andra elever gör via pitchen, marknadsföringen och så får de god självinsikt. Den formativa bedömningen sker hela tiden, i varje ögonblick under ett läsår. Betyget blir snarare en bekräftelse på något vi varit överens om under året.

Carl Kronberg är långt från ensam att göra ett fantastiskt jobb i Sveriges skolor. 1657 gymnasielärare är registrerade som UF-lärare. Utmärkelsen Årets UF-lärare i Stockholm ger en extra boost till fortsatt jobb, och inte minst en rejält tilltagen prischeck på 10 000 kr från tävlingsvärden Fortnox.

– Jag har varit UF-lärare i fem år, men det här året har varit det första då jag verkligen gått all in och bara undervisat inom UF-företagande, för alla skolans UF-elever. 144 elever i 32 företag. Läraryrket kan vara rätt abstrakt, men med UF kan jag se under årets gång vad de lär sig. Det som är svårt i början av september är de proffs på i slutet av mars, och framför allt så kan de se sin egen utveckling själva. Det har absolut blivit några sömnlösa nätter men jag är oerhört stolt över att kunna se så konkreta resultat.

Årets UF-lärare 2017
Namn: Carl Kronberg
Ålder: 30 +
Undervisar i: Förstelärare i ekonomiska ämnen och juridik, med särskild inriktning på entreprenörskap och UF.
Undervisar på: Teknik-, Sam-, Natur- och Ekonomiprogrammet på Bromma Gymnasium.