Visar alla blogginlägg från: september 2011

Grattis Yvonne – om 2,5 år är du doktor

Hur känns det nu efter licentiatexamen?
– Tack, det känns mycket bra att vara klar! Jag tog min licentiatexamen i våras efter två och ett halvt års studier i forskarskolan i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet.
 
Hur har det gått att kombinera studier med undervisning?
– Jag studerade på 80 procent och hade 20 procents tjänst på min skola. Det fungerade bra på det stora hela tycker jag, även om tillvaron ibland kändes lite splittrad. I perioder blev det mycket att göra eftersom många kurser gick på helfart och arbetsbelastningen i skolan ökar vid vissa tillfällen, till exempel i samband med nationella prov och betygsättning. Men jag tror samtidigt att det är bra att ha kvar en fot i den verklighet man forskar kring.
 
Hur kommer det sig att du valde att forska på högpresterande gymnasieelevers läskompetenser?
– Mycket av den läsforskning som har gjorts handlar om elever som har svårigheter att läsa, men jag tyckte att det skulle vara intressant att se vad som utmärker elever som är goda läsare. Därför valde jag att undersöka högpresterande gymnasieelevers läskompetenser för att ge en bild av vad som utmärker de elever bland dem som har lätt för att läsa, i synnerhet sakprosatexter. Förutom att peka på framgångsaspekter vad gäller läsande, ville jag också visa på vilka kompetenser skolan kan arbeta med att stärka hos alla elever.

Fanns det något i din forskning som överraskade dig?
– Jag blev förvånad över hur otroligt genre- och textmedvetna många av eleverna var. De hade imponerande koll på olika textgenrers uppbyggnad och textuella egenskaper. Många var också mycket medvetna om sin egen förmåga och kunde till exempel beskriva på ett nyanserat sätt vad som gjorde texter svåra för dem.
Har dina resultat förändrat din undervisning?
– Jag har insett hur viktigt det är att hjälpa elever att bearbeta och förhålla sig till texter som de möter i skolan, och att arbeta för ökad genre- och textmedvetenhet hos eleverna.
Har du gjort någon erfarenhet som du vill delge andra som ska eller funderar på att forska?
– Om man delar sin tid mellan jobb och studier gäller det att vara strukturerad och att organisera sin tillvaro väl så att man hinner med det man ska. Men trots mycket jobb har tiden i forskarskolan varit både rolig och lärorik. En fantastisk erfarenhet. Jag kan varmt rekommendera andra som vill söka att göra det!

Vad ska du göra nu ?
– Jag blev antagen till att fortsätta vid Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet så jag har precis påbörjat mitt tredje år av doktorandstudierna. Doktorsavhandlingen kommer att bygga vidare på min licentiatuppsats och handla om textsamtalets möjligheter för att underlätta för gymnasieelever i tillägnandet av sakprosatexter som de möter i undervisningen. Det ska bli jättespännande!

Läs Yvonnes uppsats!

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se