Visar alla blogginlägg från: december 2011

Stormhatten i Tensta får EU:s kvalitetsutmärkelse

Stormhatten på prispallen igen!

Stormhatten i Tensta har berikats med ytterligare ett pris: Kvalitetsutmärkelse för språkundervisning – The European Label.

Med projektet ”Flerspråkiga barns kunskaps- och språkutveckling med hjälp av pedagogisk dokumentation och projektarbete” fick de som enda förskola i landet pris tillsammans med tre andra skolor.

– Det är jätteroligt att just en förskola valts ut. Det var några år sedan det hände, säger förskolechef Karin Danielsson som skickade in ansökan på ett redan pågående projekt.

Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning har instiftats av EU för att uppmuntra språkinlärning. Språkinlärning bör starta tidigt och pågå hela livet.

Priset är ett diplom och en liten summa på 2 500 kronor.

– Det är inte så mycket, men i alla fall en bekräftelse på att vi gör ett bra arbete, säger Karin Danielsson.

Stockholms kvalitetspris 2009

Syftet med europeisk kvalitetsutmärkelse i språk är att bidra till utveckling och nytänkande i samband med språkinlärning. De belönade projekten ska kunna tjäna som goda exempel och som inspiration. Och det har ju Stormhatten redan tidigare utmärkt sig. För två år sedan vann de Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.

 I Sverige är det Skolverket som ansvarar för utmärkelsen. Till sin hjälp har de en jury, bestående av bland annat representanter från UHÄ och lärarfacken och Sveriges kommuner och Landsting. Dessutom ingår alltid en medlem från ett annat EU-lands jury. De utser bidrag som är inspirerande, motivationsskapande och kreativa.

Juryns motivation:

”Genom olika kompetensinsatser och sitt systematiska kvalitetsarbete har personalen lyft sitt arbete med pedagogisk dokumentation vilket har lett till att personalen fått en samsyn, säkerhet och trygghet i sitt sätt att arbete med barnen.

I sitt arbete utgår man från deras nyfikenhet och intressen och skapar temaarbeten. Personalen handleder och stöttar eleverna genom det dialogiska klassrummet där läraren ger eleverna stöd i att fördjupa och vidareutveckla sitt språk och tänkande genom följdfrågor och driver på så sätt målmedvetet arbetet framåt.”

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Se även Pedagog Stockholms film från förskolan http://www.pedagogstockholm.se/Utveckling/Forskola/Projekt/Den-3e-pedagogen/Inspiration-fran-London/