Visar alla blogginlägg från: maj 2012

Grattis alla vinnare till en bok i världsklass!


Tävlingen En bok i världsklass är avgjord. Priser delades ut under en högtidlig cermoni på Barn och böcker på Skansen förra veckan. Här är alla vinnarna.

Abrahamsbergsskolan 6A, pedagog: Anna Nygård
Askebyskolan B3, pedagog: Eva Söder
Askebyskolan C5 , pedagog: Britt-Marie Öhman
Bagarmossens skola 3A, pedagog: Katarina Sörberg Eriksson
Björngårdsskolan F-klass Ugglan, pedagog: Lillemor Gustafsson
Eriksdalsskolan 2A, pedagog: Eva Thillmark
Hägerstenshamnens skola Klass FB jollen, pedagog: Hanna Mattsson
Hägerstenshamnens skola 3A, pedagog: Ulrika Eriksson
Igelbäcksskolan 5A, pedagog: Susanna Arbinge
Ålstensskolan Förskoleklass C, pedagoger: Björn Lind och Annika Bergström
Örbyskolan 1 A, pedagog: Inga-Lill Nordstrand Linnanterä
Örbyskolan 2B, pedagog: Lena Rydmark

Skolborgarrådet Lotta Edholm delade ut priser till alla vinnare på Solidenscenen

Hedersomnämnande:

För bidrag med stor charm, fantasifullt utförande och estetiskt värde.

Askebyskolan BF (förskoleklass) Leena Lillo, Laila Holm och Deeqa Abdi
Bagarmossens skola, förskoleklassen Diamanten, Anna Ahlm
Ekensbergsskolan klass 3-4 (grön) Ann-Marie Lindahl
Enskedefältets skola 3B, Eva-Lotta Bylund Svensk och Josefina Rolenec
Eriksdalsskolan Förskoleklass C, Anna-karin Bergh och Carin Norman
Gullingeskolan 6B Susanne Bjuggfält och Madeline Ekblom
Karlbergsskolan Tomtebo klass 3, Lena Broander och David Svensson
Studemaskolan Förskoleklassen, Eleonor Källeskog

Om tävlingen

I ”En bok i världsklass” tävlar man med ett bidrag från varje klass. Bidraget är en bild om boken som klassen har läst. Bidraget kan antingen vara ett gemensamt alster, ett sammansatt collage från klassen, eller ett bidrag som väljs ut från klassen. Som pedagog arbetar du fritt utifrån temat och väljer författarskap, illustrationer eller böcker som du tror kan inspirera din klass. Tävlingen ”En bok i världsklass” är öppen för alla klasser/grupper åk F-6 och är indelad i fyra olika tävlingsklasser: F-klass, åk 1-2, åk 3-4 samt åk 5-6.

Tävlingen ”En bok i världsklass” har pågått sedan 2009. Prisutdelning sker alltid i samband med Barn & böcker på Skansen, med massor av aktiviteter om böcker och litteratur.

Temat för 2012 års tävling var: Röster från barndomen – Jag växer upp i en global värld


Vinnarklasserna i Bragehallen på Skansen

Prisutdelning på Skansen

De vinnande skolklasserna fick ta emot bokpris på Sollidenscenen på Skansen under evenemanget ”Barn och böcker”. Dessutom ställdes deras bidrag ut på Skansen och på Stadsbiblioteket. Alla klasser som deltar får diplom och bidragen ställs ut på stadens bibliotek under några veckor i mars.  

Till evenemanget Barn och böcker på Skansen är alla klasser välkomna för att ta del av olika aktiviteter om böcker och litteratur.

Jury

Tävlingsbidraget bedöms utifrån hur temat, vald text och bild samverkar, samt hur elevernas kreativitet kommer till uttryck. I juryn ingår representanter från Skansen, Stockholms Stadsbibliotek, ALMA och Utbildningsförvaltningen.

Alla anmälda klasser kommer att få information om Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA), som är världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Information om 2012 års pristagare skickas ut till alla klasser som deltar i tävlingen. Läs mer på www.alma.se

Vinnare i Astrid Lindgren promenaden

Astrid Lindgren-promenaden var en tipspromenad från Bollnästorget till Bragehallen där frågorna utgick från Astrid Lindgrens böcker. Deltagandet var rekordstort: 187 talonger lämnades in och vann gjorde klass 1 på Lillholmsskolan. På andra till femte plats kom 5A Skanskvarnsskolan, 3A Gustav Vasa skola, 3C Björkhagens skola och Stranden, Lugnets skola. Vinsterna bestod av bokpaket till klassen.

/Eva-Li

Här följer ett antal bilder på vinnarbidragen 2012
Stadens lärarcoacher på väg mot certifiering

Längst fram sitter utbildarna Nina Ljungars, Ripstrand och  Göran Carlsson, omgärdade av lärarcoacherna från vänster Katarina Ericsson, Ylva Tommos,  Anna-Lena Ebenstål, Joanna Scheele,  Karin Andrén, Thomas Holmqvist  och Annica Gärdin. Längst upp till höger står Helena Isakson från Skolcoacherna.

Stockholms stads lärarcoacherna har under det senaste halvåret genomgått en intensiv coachutbildning, anordnad av Skolcoacherna och Coachutbildning Sverige. Den 11 maj fick de sina diplom för väl genomförd utbildning. Nu är de på väg till nästa steg och är snart certifierade ICF-coacher. Vi gratulerar!

Utbildningen är tydligt kopplad till skolan och lärarcoachernas uppdrag.  Deltagarna har fått verktyg och modeller som behövs för en professionell kompetens i coachning av lärarcoacher.  Coachutbildningen är certifieringsgrundande på ACC- nivå (Associate Certified Coach, coach under utbildning) och baseras på ICF:s, International Coach Federation, grundprinciper och etiska regler.

 

Lili Kapper är årets Snilleblixtlärare

Vi säger stort grattis till Lili Kapper, lärare på Klastorpsskolan i Stockholm, som har blivit utnämnd till årets Snilleblixtlärare.

Så här lyder motiveringen;

”Lili Kapper har hållit på med Snilleblixtarna sedan läsåret 2007/08 och genom åren fått med sig hela skolan, både lärare och elever och även lärare i rektorsområdets andra skolor. Skolorna har på hennes initiativ deltagit på Tekniska muséets Snilleblixtutställningar vartenda år. Skolans elever har fått pris i två olika teman som initierats av Snilleblixtarna, ”Teknik för äldre” och ”Smarta Transporter”. Skolan har också fått utmärkelser för största Snilleblixtverksamheten av skolorna i Stockholms stad. Lili har även kommit med många bra idéer på hur man kan utveckla både Snilleblixtarna och Snilleblixtutställningarna. Hon arbetar dessutom mycket brett med olika teknikprojekt i skolan”.

Läs mer om Snilleblixtarna och Lilis utnämning här

Skandinaviens mest intressanta skolutvecklingsprojekt finns på Fredrikshovs slotts skola

Med iPads som pedagogiskt verktyg har eleverna på Fredrikhovs slotts skola kunnat presentera sina kunskaper i en interaktiv bok. Boken som de skrivit innehåller 3D bilder, filmer, keynotes och interaktiva bilder. Skolan kommer att bygga upp ett bibliotek där de yngre eleverna kan ta del av de äldre elevernas arbeten. Böckerna kommer att publiceras på skolans webbplats. Det ger eleverna en större publik och de har själva uttryckt att det då känns mer meningsfullt.

Fredrikshovs slotts skola vann– i hård konkurrens– tävlingen om Skandinaviens mest intressanta skolutvecklingsprojekt på SETT på Kistamässan 25-26 april. Skolan tävlande med niornas projektarbeten i NO, vilka de skrivit i iBooks author. Detta har resulterat i en bok som de kan läsa på sin iPad och sedan publicera. I projektet, som varit ett samarbete med Norra Real, har niondeklassarna blivit handledda av gymnasieelever som läser pedagogisk handledning.

Vi ställde två frågor till Malin Broberg, lärare i svenska, engelska och utvecklingsansvarig för pedagogiken kring IKT på Fredrikshovs slotts skola.

Vad är ni mest stolta över i projektet som ni tävlade med på SETT-dagarna?

–Vi är mest stolta över att iPads i vår undervisning har hjälpt oss att omdefiniera lärandet med stöd av digitala verktyg som fördjupar kunskapsinhämtningen.

Projektet som vi vann med bygger på entreprenöriellt lärande och är ämnesövergripande i ämnena NO, SO, bild och svenska eller engelska. Med hjälp av iBooks author som de skapade sina böcker i har de varit tvungna att fördjupa sina kunskaper innan de presenterar dem och de har haft roligt under tiden. Vi är väldigt stolta över att vi pedagoger vågar låta eleverna vara ansvariga för sitt eget lärande och att eleverna utvecklat sin nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Eleverna har också utvecklat mer generella kompetenser såsom att ta ansvar och omsätta idéer till handling med egna initiativ.

Vilka är dina tre bästa tips för att komma igång med ett liknande projekt?

1. Jobba ämnesövergripande.
2. Lita på att eleverna kan! Du som pedagog behöver inte kunna det tekniska, du kan ditt ämne och det räcker. Eleverna skaffar sig de tekniska kunskaperna och i vårt fall lärde vi oss tillsammans.
3. Låt eleverna hjälpa varandra. Kamratrespons utvecklar så många kompetenser och driver arbetet framåt.

På bilden ser du Malin och hennes kollega Ljiljana Korpar-Olsson, lärare i matematik och NO på Fredrikshovs slotts skola.

/Eva-Li Littorin