Skandinaviens mest intressanta skolutvecklingsprojekt finns på Fredrikshovs slotts skola

Med iPads som pedagogiskt verktyg har eleverna på Fredrikhovs slotts skola kunnat presentera sina kunskaper i en interaktiv bok. Boken som de skrivit innehåller 3D bilder, filmer, keynotes och interaktiva bilder. Skolan kommer att bygga upp ett bibliotek där de yngre eleverna kan ta del av de äldre elevernas arbeten. Böckerna kommer att publiceras på skolans webbplats. Det ger eleverna en större publik och de har själva uttryckt att det då känns mer meningsfullt.

Fredrikshovs slotts skola vann– i hård konkurrens– tävlingen om Skandinaviens mest intressanta skolutvecklingsprojekt på SETT på Kistamässan 25-26 april. Skolan tävlande med niornas projektarbeten i NO, vilka de skrivit i iBooks author. Detta har resulterat i en bok som de kan läsa på sin iPad och sedan publicera. I projektet, som varit ett samarbete med Norra Real, har niondeklassarna blivit handledda av gymnasieelever som läser pedagogisk handledning.

Vi ställde två frågor till Malin Broberg, lärare i svenska, engelska och utvecklingsansvarig för pedagogiken kring IKT på Fredrikshovs slotts skola.

Vad är ni mest stolta över i projektet som ni tävlade med på SETT-dagarna?

–Vi är mest stolta över att iPads i vår undervisning har hjälpt oss att omdefiniera lärandet med stöd av digitala verktyg som fördjupar kunskapsinhämtningen.

Projektet som vi vann med bygger på entreprenöriellt lärande och är ämnesövergripande i ämnena NO, SO, bild och svenska eller engelska. Med hjälp av iBooks author som de skapade sina böcker i har de varit tvungna att fördjupa sina kunskaper innan de presenterar dem och de har haft roligt under tiden. Vi är väldigt stolta över att vi pedagoger vågar låta eleverna vara ansvariga för sitt eget lärande och att eleverna utvecklat sin nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Eleverna har också utvecklat mer generella kompetenser såsom att ta ansvar och omsätta idéer till handling med egna initiativ.

Vilka är dina tre bästa tips för att komma igång med ett liknande projekt?

1. Jobba ämnesövergripande.
2. Lita på att eleverna kan! Du som pedagog behöver inte kunna det tekniska, du kan ditt ämne och det räcker. Eleverna skaffar sig de tekniska kunskaperna och i vårt fall lärde vi oss tillsammans.
3. Låt eleverna hjälpa varandra. Kamratrespons utvecklar så många kompetenser och driver arbetet framåt.

På bilden ser du Malin och hennes kollega Ljiljana Korpar-Olsson, lärare i matematik och NO på Fredrikshovs slotts skola.

/Eva-Li Littorin

2 kommentarer

  1. Kendall Walters, 24 april 2013

    Varje torsdag träffas alla lärare på Fredrikshovs slotts skola för att hitta nya arbetssätt med hjälp av våra tekniska verktyg. Vi kallar det för dar y tomar som är spanska och betyder ge och ta. Alla lärare har nu en iPad, elever i förklassen till åk 3 jobbar med iPads i halvklassuppsättningar och alla elever i åk 9 fick i tisdags kvittera ut varsin padda.

  2. Eva-Li Littorin, 25 april 2013

    Spännande utveckling! Vill du skriva ett inlägg på Gästbloggen om hur ni arbetar med DarY Tomar? Det skulle vara intressant att höra mer om hur ni jobbar.

    /Eva-Li

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.