Visar alla blogginlägg från: april 2013

Årstaskolan och Östra Reals gymnasium vann pedagogiskt pris på SETT

Två Stockholmsskolor belönades när Scandinavian Learning Award delades ut under Sett-dagarna på Kistamässan den 17-18 april. Första pris gick till Årstaskolans projekt Recoding Learning och tredje pris till Elevlyftet på Östra Reals gymnasium.

Det vinnande bidraget från Årstaskolan presenterades av en grupp fjärdeklassare och deras lärare Lotta Bohlin, som under onsdagen hade sina lektioner i en monter på mässan. Deras arbete tar avstamp i de förmågor som tas upp i läroplanen, som förmågan att kommunicera eller att inta olika perspektiv. Förmågorna kopplas sedan till innehåll i längre projekt som eleverna arbetar med.
– Vårt arbete handlar om att förändra lärandet. Om man arbetar med förmågorna klarar man av vilka tekniska verktyg som helst, säger Lotta Bohlin.

Metakognitiv förmåga

Under mässan hade eleverna i uppdrag att dela ut lappar med olika förmågor till besökare, som fick bära dem med sig.
– Metakognitiv förmåga låter ju ganska svårt, men det gör man hela tiden när man tänker, förklarade en flicka i fjärde klass.
Vad prissumman på 15 000 kronor ska gå till är inte bestämt, men författarbesök och nya sätt att ta in verkligheten i undervisningen står högt på önskelistan.
– Eleverna vill träffa världen och visa upp sig. Fler elever vill bidra och dela med sig av vad de kan, säger Lotta Bohlin.
Andra pris gick till Alpha International College i Västervik och tredje pris till Elevlyftet på Östra Reals gymnasium i Stockholm. Båda skolorna får 10 000 kronor vardera.

Elevlyftet på Östra Real

Elevlyftet på Östra Real går ut på att eleverna stöttar varandra genom svårigheter i skolan, bland annat genom att förklara sådant som är svårt eller ge tips på studieteknik.
– Vi ska använda pengarna till att köpa surfplattor som elevcoacherna ska kunna låna. De är stolta över att deras arbete uppskattas och känner att de verkligen bidrar till utveckling av skolan, säger Katarina Lycken Rüter, lärare på Östra Real.
– Alla tre finalister visade på nytänkande och hade elever med. Tävlingen är ett fantastiskt tillfälle för deltagarna att prata om sitt arbete och möta människor. Fler borde ta chansen att vara med, säger juryns Emma Rosén.
Scandinavian Learning Award är ett årligt återkommande pris med syftet att lyfta fram goda exempel på pedagogiska idéer från verkligheten. Priset delades ut för andra året i rad. Bakom priset står Rektorsakademien Utveckling och Artexis.