Visar alla blogginlägg från: januari 2014

Hjulsta grundskola har Ett skolbibliotek i världsklass

Vi gratulerar Ulrika Lindmarker och Cilla Dalén på Hjulsta grundskolas bibliotek som fått motta fackförbundet DIK:s utmärkelse Ett skolbibliotek i världsklass, för 2014. Det är för andra året i rad som Hjulsta grundskola fått utmärkelsen. För att få utmärkelsen har en expertgrupp på DIK satt samman en definition på vad som utmärker ett skolbibliotek.

Skolbibliotek i världsklass

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

En skola i världsklass har skolbibliotekarier som

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!

Vi gratulerar givetvis alla lärare och elever på Hjulsta grundskola som har ett så bra bibliotek med kunnig personal!

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se