”I Lotta Jankells klassrum växer ansvarsfulla medborgare fram”

Kungliga Vitterhetsakademiens pris för ”Berömvärd lärargärning inom skolväsendet” har ett av tre gått till Lotta Jankell, Globala Gymnasiet i Stockholm. I år gick priset till gymnasielärare med inriktningen mot ämnesområdena samhällskunskap, ekonomi och geografi.

I motiveringen står det bland annat att Lotta ”genom goda ämneskunskaper, pedagogisk skicklighet och smittande passion väcker elevers och kollegers nyfikenhet för geografi. I Lotta Jankells klassrum växer ansvarfulla medborgare fram.”

Prissumman på 50 000 kronor samt 20 000 kronor till skolans bibliotek  delades ut vid akademiens årssammankomst den 20 mars i Riddarhuset av Carl XVI Gustaf.

– I motiveringen står bland annat att jag binder ihop det lokala med det globala och att eleverna blir ansvarsfulla medborgare i mitt klassrum, men så arbetar alla här. Bland annat jobbar eleverna med sociala och ekologiska värden och lämnar också in verkliga förslag till kommunen och träffar politiker. Elevernas medborgarförslag ingår i ett stadsprojekt med både lokal och global förankring. Deras förslag kommer ibland så långt att stadsdelsförvaltningen bjuder in dem för att få höra mer om deras
visioner och förslag, säger Lotta i en intervju i Dagens Nyheter den 24 april.

Vi säger ett stort Grattis till Lotta!

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.