Visar alla blogginlägg från: april 2017

Carl Kronberg på Bromma gymnasium är Årets UF-lärare 2017

Carl Kronberg– Det känns fantastiskt, jag är otroligt glad för att det arbete vi gjort med att förändra UF på skolan och att det vi satsat på våra UF-elever under året nu synliggörs.
Carl Kronberg är förstelärare i ekonomiska ämnen och juridik, med särskild inriktning på entreprenörskap och UF. Tjänsten har mer än väl fyllts, då Carl handleder hela 144 elever fördelat på 32 UF-företag.
– Det är världens roligaste kurs att undervisa i och är en konstant utmaning. Det går inte att planera ett helt läsår i augusti, här får man dag för dag ta situationer utifrån var eleverna befinner sig i sina processer och handleda dem utifrån det. Som UF-lärare behöver man vara beredd på att hantera besvikelser som är negativa i stunden, men som jag vet blir det positiva på längre sikt. Det kommer att uppstå motgångar, samarbetsproblem i gruppen, leverantörer som inte svarar, lösningen är ju att inte ge upp utan att hitta vägar runt det och komma vidare. Där kan jag som lärare försöka coacha och ge dem självförtroendet och energin att komma runt det.
Att det också skapar drivkrafter i lärarrollen blir tydligt
– I en vanlig kurs skulle de kunna blunda för sina motgångar, men med UF så är varje steg i processen något som leder till nästa steg – det går inte att hoppa över. Det är därför UF är så himla lärorikt inför det liv och arbetsliv som kommer, du behöver inte bli egenföretagare för att ha oerhörd nytta av UF, de entreprenöriella förmågor du tränar med UF har du nytta av i alla situationer i livet, att inte ge upp vid motgångar utan hitta vägar runt det, det är den största lärdomen. Som lärare blir det en viktig balansgång, jag kan inte gå in och lösa deras problem utan behöver istället stötta dem att komma framåt.

Flera program deltar

Bromma Gymnasium var tidiga med att erbjuda UF-företagande, däremot är det första gången UF spridits utanför ekonomiprogrammet. Nu erbjuds UF-företagande till alla skolans elever på Sam-, Natur-, Teknik- och Ekonomiprogrammet.
– Vi har spridit UF till alla program med det individuella valet och för teknikprogrammets fjärde gymnasieingenjörsåret ligger UF i kursplanen. UF är inte längre en kurs som alla andra, utan mer av kronan på verket på hela utbildningen, och då menar jag 13 år i skolan. Det innebär att vi jobbat mycket med ämnesintegration, från allt mellan svenska och ekonomi för ekonomiprogrammet, och teknikämnet och UF-kursen på Teknikprogrammet.
Precis som i arbetslivet uppstår synergier när olika kompetenser och bakgrunder möts.
– Vi har nu företag som har en helt annan syn på företagande, på affärsidén och vad de vill göra. Exempelvis har våra elever på teknikprogrammet som just börjat driva UF-företag tekniskt rätt avancerade affärsidéer och en teknikers synsätt på processerna. Det har även påverkat och sporrat elever på ekonomiprogrammet att utveckla andra aspekter på sitt UF-företag som tidigare kommit i skymundan, och vice versa. De lyfter varandra på det sättet.
För vissa elever kommer processen UF-företagande med nya utmaningar.
– Högpresterande elever kan ha nästan mer motvilja till UF till en början, eftersom de känner att de inte kan använda samma nyckel för att lyckas och för få ett högt betyg. Många som har knäckt ”pluggkoden” kan bli ganska skrämda när de kommer till sista året och de inte längre bara ska plugga i böcker och förstå vilka svar läraren är ute efter, utan att det är något helt annat som krävs.

”Det skapas en inre motivation”

Undersökningar visar att de som drivit UF-företag senare i livet är starkare etablerade på arbetsmarknaden och startar fler och mer livskraftiga företag. För många en riktning som skapats med hjälp av UF-företagande.
– Jag kan verkligen uppleva hur det skapas en inre motivation hos eleverna när de driver UF-företag. Det finns ju en del kurser som elever läser med syftet att få ett A i slutet av året, men det är oerhört få elever som driver UF-företag för betygets skull. På ett sätt är det lättare att sätta betyg inom UF-kurserna, för att eleverna är så medvetna om hur det gått. Det är transparent – de ser vad andra elever gör via pitchen, marknadsföringen och så får de god självinsikt. Den formativa bedömningen sker hela tiden, i varje ögonblick under ett läsår. Betyget blir snarare en bekräftelse på något vi varit överens om under året.

Carl Kronberg är långt från ensam att göra ett fantastiskt jobb i Sveriges skolor. 1657 gymnasielärare är registrerade som UF-lärare. Utmärkelsen Årets UF-lärare i Stockholm ger en extra boost till fortsatt jobb, och inte minst en rejält tilltagen prischeck på 10 000 kr från tävlingsvärden Fortnox.

– Jag har varit UF-lärare i fem år, men det här året har varit det första då jag verkligen gått all in och bara undervisat inom UF-företagande, för alla skolans UF-elever. 144 elever i 32 företag. Läraryrket kan vara rätt abstrakt, men med UF kan jag se under årets gång vad de lär sig. Det som är svårt i början av september är de proffs på i slutet av mars, och framför allt så kan de se sin egen utveckling själva. Det har absolut blivit några sömnlösa nätter men jag är oerhört stolt över att kunna se så konkreta resultat.

Årets UF-lärare 2017
Namn: Carl Kronberg
Ålder: 30 +
Undervisar i: Förstelärare i ekonomiska ämnen och juridik, med särskild inriktning på entreprenörskap och UF.
Undervisar på: Teknik-, Sam-, Natur- och Ekonomiprogrammet på Bromma Gymnasium.