Visar alla blogginlägg från: maj 2017

Stockholms stads gymnasieskolor vinnare av Guldtrappan 2017

bild vinnare av Guldtrappan till prisbloggen 1

Peter Åkerberg, Charlotte Dingertz och Gunilla Larsson från Stockholms stad, Peter Karlberg från Skolverket, Alexander Köhn och Claes Johannesson också från Stockholms stad,  firar Guldtrappan.

Vinnare av Guldtrappan 2017

Självskattning som nav för digitalt förändringsarbete har gjort Stockholms stads gymnasieskolor till flerfaldiga vinnare. Genom en organisation som har skapat strukturer för och bedriver ett systematiskt förändringsarbete som har börjat ge tydliga resultat fick staden, genom Charlotte Dingertz, verksamhetsstrateg, och Gunilla Larsson, biträdande gymnasiedirektör, under pompa och ståt mottaga utmärkelsen Guldtrappan 2017 på Framtidens lärande under tisdagskvällen den 23 maj 2017.

Guldtrappan är en årlig kvalitetsutmärkelse till nominerade och granskade skolhuvudmän som visar på beprövade vägar för skolors utveckling med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Stockholms stads gymnasieskolor tilldelades Guldtrappan 2017 med följande motivering:

”Stockholm har en övergripande vision om Stockholm 2040 där digitaliseringen är en viktig del. Man har skapat strukturer för och bedriver ett systematiskt förändringsarbete, bland annat genom ett egenutvecklat verktyg för självskattning som börjat ge tydliga resultat på alla enheter. Med 1:1 och Skolplattform genomförda, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling med Pedagog Stockholm, konferenser och grupper på sociala medier, liksom flera rika lärresurser och innovativa forskningssamarbeten och kommundoktorander har man åstadkommit fortsatt resultatutveckling”.

Det var en glad Charlotte Dingertz som tillsammans med Gunilla Larsson fick ta emot utmärkelsen på konferensen Framtidens Lärande i Münchenbryggeriet. Diplom och glasstaty delades ut av närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Jag hoppas att alla som arbetat med självskattningsverktyget och projektet verkligen tar åt sig av äran och känner sig stolta över att få den här kvalitetsutmärkelsen, poängterade Charlotte Dingertz efter prisutdelningen.

Alexander Köhn, Claes Johannesson och Victoria Naverfeldt berättade under konferensen hur Stockholms gymnasieskolor arbetar med digitalisering och systematisk kvalitetsutveckling.

Om Guldtrappan

Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse som ska gå till kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete. Utmärkelsen delas ut årligen i samband med konferensen Framtidens lärande. Vinnaren utses genom en öppen nomineringsprocess och förutom äran erbjuds vinnaren att dela med sig av sina erfarenheter vid Framtidens lärande och andra publika event. Bakom Guldtrappan står Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolledarförbundet, Skolchefsföreningen, Fronter, Gleerups, Liber, LIN Education, Netsmart samt initiativtagarna stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Grattis Stockholmskällan och Wikimedia till fint pedagogiskt pris!

prisSara Mörtsell från Wikimedia omgiven av Frida Starck Lindfors och Sofia Dahlquist från Stockholmskällan.

Stockholmskällan och Wikimedia Sverige vann FUISM, Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer, pedagogiska pris med projektet ”Välkommen till min plats”.

FUISM är en ideell förening som bildades 1971 och har sedan dess arbetat med att stärka musei- och kulturpedagogiskt arbete på olika sätt. Föreningen är öppen för alla som arbetar med pedagogisk verksamhet vid museer och andra kulturinstitutioner. Även personer med anknytning till föreningens intresseområden; pedagogik, förmedling, publikarbete, lärande etc kan söka medlemskap.

Helena Karlson

 

 

Guld i Webbstjärnan – grattis Södra Ängby!

IMG_2827Södrabladet är Södra Ängby skolas webbtidning – redaktionen består av ett gäng kreativa webbstjärnor från åk 7-9:
Leo Eriksson 9A, Viktor Bergquist 9B, Aleksandra Romanova 8A, Didrik Wistedt 8B, Oliver Sundberg 8C, Joel Byström 7B, Albert Ahnfelt 7B, Hugo Ahlenius 7B, Elin Ayala Vestberg 7C, Amelie Uggla 7C, Jolina Johnsson 7C och Simon Allergren 7D – under ledning av Mailene Rollvén.
Motiveringen löd:

”En skoltidning en skoltidning i ordets klassiska bemärkelse, där man använder webben som ett tydligt verktyg för att presentera både lokala och globala nyheter. Språkligt och multimedialt, där frågor som rör allt från källkritik till pedagogik möts på ett charmigt sätt. We like.”

Länk till prisutdelningen.

Jan Aronsson
rektor på Södra Ängby skola