Grattis Jenny och Yasmine till Lärarförbundet i Stockholms stipendium!

Jenny och YasmineJenny Söderhjelm Larsson, förstelärare i språkutvecklande arbetssätt på Östbergaskolan och Yasmine Chetioui, lärare i fritidshem och bild på Kvarnbackaskolan har tilldelats Lärarförbundet i Stockholms årliga stipendie på 10 000 kronor vardera. Stipendiet riktar sig till lärare, fritidspedagog, förskollärare, lärare i förskoleklass eller lärare i fritidshem på en grundskola i Stockholm som gör skillnad för skola, kollegor och elever. Skolan kan vara kommunal eller privat.

Här är juryns motiveringar:

”I sitt uppdrag som förstelärare i språkutvecklande arbetssätt arbetar Jenny för att utveckla hela skolans samarbete kring elevers språkutveckling och kreativitet. Hon har utarbetat former kring läsning och boksamtal och även fortbildat kollegiet i framgångsrika metoder för läs- och skrivutveckling. Hon samarbetar med Östbergas kulturhus och förskolor i området för att fördjupa och förankra elevernas tillgång till läsning och boksamtal under hela skoltiden.  Jenny samarbetar även med fritidshemmet, bland annat genom att gemensamt skapa inspirerande läsmiljöer och genom att tillsammans med fritidshemmets arbetsledare fortbilda personalen genom auskultationer med fokus på lektionens språkliga innehåll. Allt för att inspirera eleverna till att upptäcka glädjen i att läsa och diskutera text.  Under 2019 har hon varit ansvarig för skolans förberedelsegrupp och skapat väl fungerande rutiner för mottagande av nyanlända och inslussning i hemklass. Jenny har infört ett faddersystem där elever från hemklasser är faddrar till elever i förberedelsegruppen vilket skapar en trygghet och en tillhörighet för eleverna. Eleverna i Jennys klassrum vågar använda svenska och vill vidareutveckla språket eftersom Jenny lägger fokus på att skapa ett tillåtande klassrumsklimat. Elevens eventuella misstag vänds till positiv inlärning.”

Yasmine har arbetat på skolan sedan sin examen 2017. Tidigt visade hon en fantastisk förmåga och kunnande i sitt yrke. Yasmine har egenskaper som gör henne till en fantastisk lärare i fritidshem även om hon har få år i yrket.

I undervisningsdelen i bild uppvisar hon stora pedagogiska förmågor. Hon besitter ett förhållningsätt som genomsyras av god värdegrund. Yasmine har ett mycket bra bemötande gentemot elever, föräldrar och kollegor. Hon är skicklig på att planera, organisera och driva på utvecklingen inte bara i sin egen enhet i skolan utan också i hela fritidsverksamheten, vilket gjorde att hon snabbt fick uppdraget som avdelningsansvarig på fritidshemmet.
Yasmine har en logistik- och planeringsförmåga som är utöver det vanliga. Hon bidrar till en god arbetsmiljö för kollegorna genom sin framförhållning och sitt lugn. Hon har förmågan att disponera arbetstiden så att hon inte alls stressar andra i sin omgivning.
Yasmine är en stor tillgång för eleverna och hela skolan.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.