Visar alla blogginlägg med kategorin:
Filosofi

Grattis Globala gymnasiet till Kungl. Vitterhetsakademiens fina lärarpris!

blommorEtt av Kungl. Vitterhetsakademien lärarpris för berömvärd lärargärning inom lärarväsendet har tilldelats en lärare på Globala gymnasiet. I år är priset inriktat mot filosofi och psykologi, religionskunskap och klassiska språk och delas av tre lärare.

Syftet med priset är att belöna särskilt goda insatser inom grundskola och gymnasium inom moderna språk och andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Läraren på Globala gymnasiet tilldelas priset för att hen ”förenar ett stort och framsynt engagemang för religionskunskapsämnet i pedagogiskt utvecklingsarbete och kompetensutveckling för lärare med forskning och pedagogisk publicering i ämnet.”

Prissumman är 50 000 kronor var, dessutom tilldelas respektive skolbibliotek 20 000 kr.

Priset delas vanligen ut vid Vitterhetsakademiens årliga högtidssammankomst. Belöningarna kommer i år att omnämnas vid en digital högtidssammankomst den 19 mars.

Pressmeddelande och intervjuer med de belönade lärarna