Visar alla blogginlägg med kategorin:
Forskning och utveckling

Grattis Stockholmskällan och Wikimedia till fint pedagogiskt pris!

prisSara Mörtsell från Wikimedia omgiven av Frida Starck Lindfors och Sofia Dahlquist från Stockholmskällan.

Stockholmskällan och Wikimedia Sverige vann FUISM, Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer, pedagogiska pris med projektet ”Välkommen till min plats”.

FUISM är en ideell förening som bildades 1971 och har sedan dess arbetat med att stärka musei- och kulturpedagogiskt arbete på olika sätt. Föreningen är öppen för alla som arbetar med pedagogisk verksamhet vid museer och andra kulturinstitutioner. Även personer med anknytning till föreningens intresseområden; pedagogik, förmedling, publikarbete, lärande etc kan söka medlemskap.

Helena Karlson

 

 

Grattis till Annika, Ann-Christine och Johanna på Sjöstadsskolan!

För sitt skolutvecklingsarbete uppmärksammas och belönas i år tre pedagoger för sitt arbete med att utveckla undervisningen. Av 96 inkomna nomineringar föll valet på Annika Nordahl, Ann-Christine Mouantri och Johanna Jonegård på Sjöstadsskolan i Stockholm.

I motiveringen för utmärkelsen står bland annat att ”De är ledande i utvecklingen av ett vetenskapligt arbetssätt på Sjöstadsskolan. Deras forsknings- och utvecklingsprojekt, Snipp, snapp, snut, är sagan verkligen slut? startade som en Learning Study på skolan och har nu utvecklas till att vara ett forskningsprojekt i samarbete med Stockholms universitet och Stockholm Teaching and Learning Study.”

Prissumman på 50 000 kronor, kommer att delas ut i samband med utbildningsförvaltningens dag för kollegialt lärande, Utbildningsforum, den 12 augusti.

Pedagogerna har även använt sig av Public Lesson – ett sätt att dela och ta hjälp av experter och kollegor. Hela skolans personal och forskare från Stockholms universitet var med och tittade på en lektion som genomfördes i skolans matsal. Efter lektionen diskuterade en expertpanel bestående av förskollärare, svensklärare från låg- mellan- och högstadiet, lektorer från Stockholms Universitet och professor Inger Eriksson, lektionens innehåll och hur den kan förbättras. Syftet med Public Lesson är att få till en öppen dialog och utveckling kring ett moment som lärarna anser vara svårt och utmanande i elevers inlärning.

– Att bland så många mycket goda kandidater kunna välja ut några speciella har inte varit lätt, men dessa tre pristagare sticker ut med sin fokus på måluppfyllelse, koppling till forskning och sitt sätt att sprida sina erfarenheter, säger Anders Grundberg, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Landskrona.

Pristagarna utsågs av en kommitté bestående av Landskrona stads förvaltningschef för utbildning, utbildningsnämndens ordförande och 2:e vice ordförande, Per-Arne Andersson, direktör/avdelningschef för lärande och arbetsmarknad SKL, Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund, Cecilia Garme, politisk frilandsjournalist, Per Reinolf, VD Skolporten och Arete Meritering samt David Johansson, lärare och son till Tomas Johansson.

Tomas Johansson var förvaltningschef inom utbildningsförvaltningen i Landskrona. Tomas Johanssons minnesfond startades i samband med Tomas bortgång 2013 och har som syfte att uppmärksamma och belöna utveckling inom skolans och förskolans område. Priset tilldelas den/de som med stor kraft och framgång driver pedagogisk utveckling som baseras på forskning och vetenskaplig grund inom förskolans och skolans område någonstans i Sverige.

Helena Karlson

Stormhatten i Tensta får EU:s kvalitetsutmärkelse

Stormhatten på prispallen igen!

Stormhatten i Tensta har berikats med ytterligare ett pris: Kvalitetsutmärkelse för språkundervisning – The European Label.

Med projektet ”Flerspråkiga barns kunskaps- och språkutveckling med hjälp av pedagogisk dokumentation och projektarbete” fick de som enda förskola i landet pris tillsammans med tre andra skolor.

– Det är jätteroligt att just en förskola valts ut. Det var några år sedan det hände, säger förskolechef Karin Danielsson som skickade in ansökan på ett redan pågående projekt.

Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning har instiftats av EU för att uppmuntra språkinlärning. Språkinlärning bör starta tidigt och pågå hela livet.

Priset är ett diplom och en liten summa på 2 500 kronor.

– Det är inte så mycket, men i alla fall en bekräftelse på att vi gör ett bra arbete, säger Karin Danielsson.

Stockholms kvalitetspris 2009

Syftet med europeisk kvalitetsutmärkelse i språk är att bidra till utveckling och nytänkande i samband med språkinlärning. De belönade projekten ska kunna tjäna som goda exempel och som inspiration. Och det har ju Stormhatten redan tidigare utmärkt sig. För två år sedan vann de Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.

 I Sverige är det Skolverket som ansvarar för utmärkelsen. Till sin hjälp har de en jury, bestående av bland annat representanter från UHÄ och lärarfacken och Sveriges kommuner och Landsting. Dessutom ingår alltid en medlem från ett annat EU-lands jury. De utser bidrag som är inspirerande, motivationsskapande och kreativa.

Juryns motivation:

”Genom olika kompetensinsatser och sitt systematiska kvalitetsarbete har personalen lyft sitt arbete med pedagogisk dokumentation vilket har lett till att personalen fått en samsyn, säkerhet och trygghet i sitt sätt att arbete med barnen.

I sitt arbete utgår man från deras nyfikenhet och intressen och skapar temaarbeten. Personalen handleder och stöttar eleverna genom det dialogiska klassrummet där läraren ger eleverna stöd i att fördjupa och vidareutveckla sitt språk och tänkande genom följdfrågor och driver på så sätt målmedvetet arbetet framåt.”

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Se även Pedagog Stockholms film från förskolan http://www.pedagogstockholm.se/Utveckling/Forskola/Projekt/Den-3e-pedagogen/Inspiration-fran-London/

Grattis Yvonne – om 2,5 år är du doktor

Hur känns det nu efter licentiatexamen?
– Tack, det känns mycket bra att vara klar! Jag tog min licentiatexamen i våras efter två och ett halvt års studier i forskarskolan i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet.
 
Hur har det gått att kombinera studier med undervisning?
– Jag studerade på 80 procent och hade 20 procents tjänst på min skola. Det fungerade bra på det stora hela tycker jag, även om tillvaron ibland kändes lite splittrad. I perioder blev det mycket att göra eftersom många kurser gick på helfart och arbetsbelastningen i skolan ökar vid vissa tillfällen, till exempel i samband med nationella prov och betygsättning. Men jag tror samtidigt att det är bra att ha kvar en fot i den verklighet man forskar kring.
 
Hur kommer det sig att du valde att forska på högpresterande gymnasieelevers läskompetenser?
– Mycket av den läsforskning som har gjorts handlar om elever som har svårigheter att läsa, men jag tyckte att det skulle vara intressant att se vad som utmärker elever som är goda läsare. Därför valde jag att undersöka högpresterande gymnasieelevers läskompetenser för att ge en bild av vad som utmärker de elever bland dem som har lätt för att läsa, i synnerhet sakprosatexter. Förutom att peka på framgångsaspekter vad gäller läsande, ville jag också visa på vilka kompetenser skolan kan arbeta med att stärka hos alla elever.

Fanns det något i din forskning som överraskade dig?
– Jag blev förvånad över hur otroligt genre- och textmedvetna många av eleverna var. De hade imponerande koll på olika textgenrers uppbyggnad och textuella egenskaper. Många var också mycket medvetna om sin egen förmåga och kunde till exempel beskriva på ett nyanserat sätt vad som gjorde texter svåra för dem.
Har dina resultat förändrat din undervisning?
– Jag har insett hur viktigt det är att hjälpa elever att bearbeta och förhålla sig till texter som de möter i skolan, och att arbeta för ökad genre- och textmedvetenhet hos eleverna.
Har du gjort någon erfarenhet som du vill delge andra som ska eller funderar på att forska?
– Om man delar sin tid mellan jobb och studier gäller det att vara strukturerad och att organisera sin tillvaro väl så att man hinner med det man ska. Men trots mycket jobb har tiden i forskarskolan varit både rolig och lärorik. En fantastisk erfarenhet. Jag kan varmt rekommendera andra som vill söka att göra det!

Vad ska du göra nu ?
– Jag blev antagen till att fortsätta vid Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet så jag har precis påbörjat mitt tredje år av doktorandstudierna. Doktorsavhandlingen kommer att bygga vidare på min licentiatuppsats och handla om textsamtalets möjligheter för att underlätta för gymnasieelever i tillägnandet av sakprosatexter som de möter i undervisningen. Det ska bli jättespännande!

Läs Yvonnes uppsats!

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Kanon Johan! Du blev licentiat och fick en kanongratulation av professorerna

Johan Nyberg hyllas i en kanon av bl a betygsnämndens delegater Eva Georgii-Hemming, Örebro universitet, Ronny Lindeborg, Kgl Musikhögskolan och opponent professor Lauri Väkevä, Sibelius-akademien i Helsingfors och professor Cecilia K Hultberg, Kgl Musikhögskolan.

Grattis Johan Nyberg, nybakad licentat i musikpedagogik och musiklärare vid Scengymnasiet i Skärholmen som forskat om gymnasieungdomars begreppsliggörande av kunskap och lärande i musik.

Hur känns det?
– Skönt att det hela är i hamn, och att jag i framtiden nu har många fler möjligheter än om jag inte valt att söka/påbörja forskartstudierna.
Fanns det något i din forskning som överraskade dig?
- Att de deltagande eleverna var så samstämmiga. Dels i uppfattningen att de aldrig blivit tillfrågade eller ombetts att reflektera över vad de själva anser vara kunskap i musik och hur lärande i musik kan ske,och dels i uppfattningen av vad kunskap i musik är och sätten att lära. 
Har dina resultat förändrat din undervisning?
– Delvis. Men det är svårt att säga exakt, dels för att jag haft så pass lite undervisning,20 procent, och dels för att jag rent fysiskt inte funnits på plats på skolan. Har helt enkelt inte haft möjlighet att utveckla undervisningen som jag skulle önskat, mest p g a balansen i tid mellan forskning och undervisning. Det har samtidigt för min del varit bra att ha den fördelningen med tanke på forskningsarbetet. Men jag räknar med att det kommer bli mer tid för undervisningsutveckling nu.
Hur ska du fira det här?
– Genom att skriva en artikel och avsluta en kurs :) Men också i glada vänners lag.

Elev på Södra Latin vann prestigefullt forskningspris

 Här får bl a Hjalmar Ekeberg Skog (femte fr v) i NV3  från Södra Latin mottaga det mycket prestigefyllda priset China Adolescents Science and Technology Innovation Contest, i Utställningen Unga Forskare 2011. Dennis Alp, (tvåa fr v)  från Enskilda gymnasiet i Stockholm fick pris från Massachusetts Insitute of Technology, för sin forskning om Kosmisk strålning.

Idag har det gått några dagar sedan priser till Sveriges bästa unga forskare delats ut. Priserna är platser på meriterande forskningsläger och tävlingar över hela världen. Fredrik Reinfeldt var på plats på Kungliga Vetenskapsakademin som prisutdelare. Genom detta visade han betydelsen av att premiera och satsa på unga talanger inom naturvetenskap och teknik, och Utställning Unga Forskares vikt.

Unga från hela Sverige har under våren tagit sig till finalen genom regionala deltävlingar där endast de bästa projekten gått vidare. Den senaste veckan har de samlats i Stockholm för att under intensiva dagar inspirerats, belönats och uppmuntras. Bland annat har de ställt ut sina forskningsprojekt på Tekniska Museet för hundratals besökare, lyssnat på föreläsningar av framstående forskare och fått nätverka med andra unga med naturvetenskapligt och tekniskt intresse.

Priserna som delades ut av statsministern hade ett samlat värde på nära en halv miljon kronor, och innebär ett stort steg för stipendiaternas framtida karriärer.

-Utställningen Unga Forskare har haft ett mycket bra år med många bra forskningsprojekt. Vi har sett alltifrån en undersökning om gäddors storlek utanför Karlshamn till revolutionerade upptäckten av ett nytt material, genomskinlig metall, säger Louise Wallin årets projektledare.