Visar alla blogginlägg med kategorin:
Jobba i Stockholm

Grattis Camilla Askebäck Diaz – Sveriges bästa lärare 2016

camillaFör åttonde året i rad delar Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ut priset till en lärare som med sitt engagemang och entusiasm bidrar till den svenska skolans utveckling. Utnämningen samt priset på 10 000 kronor ämnar lyfta frågan om höjda lärarlöner och vikten av motiverande och inspirerande lärare.

Camilla Askebäck Diaz är matematik och NO-lärare för årskurs 8 samt förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. Vid sidan om sin lärarroll håller Camilla i föreläsningar och workshops kring IKT-verktyg, undervisning och iPads. Camilla har även gett ut boken ”Surfplatta i undervisningen”. Juryns motivering lyder:

”Med sin förmåga att utveckla nyskapande och inspirerande lektioner i matematik och naturvetenskap hjälper hon alla elever att nå sin fulla potential. Med pedagogisk skicklighet förklarar hon svåra processer och koncept genom moderna metoder anpassade efter den digitala verklighet som dagens unga lever i. Genom sitt engagemang för såväl sina ämnen som för konsten att lära ut förmår Camilla Askebäck Diaz att utveckla elevernas kreativitet och vilja att lära sig. Därför är hon värdig att ta emot utmärkelsen Sveriges Bästa Lärare 2016.”

Camilla Askebäck Diaz om utmärkelsen:

– Det känns oerhört stort att få ta emot detta pris! För mig är det hedrande att få vara ett ansikte utåt som en av alla de fantastiska lärare i Sverige som gör skillnad för sina elever varje dag. Det faktum att mina elever har nominerat mig till detta känns ofattbart ärofullt och det är ett tydligt kvitto på att vårt arbete i klassrummet är viktigt och betydelsefullt. Genom att kombinera gediget ämnesinnehåll, digital teknik och relevanta uppgifter kan vi skapa en grund för att stimulera våra elever till ökat lärande. För mig, i min undervisning, är det även viktigt med goda relationer till eleverna, att alltid utgå ifrån deras förutsättningar, att ha höga förväntningar på dem och att både de och jag känner glädje inför undervisningen.

Grattis Stureby till årets kvalitetspris i klassen skola

stureby– Priset betyder oerhört mycket! När vi började vårt målmedvetna kvalitetsarbete 2010 fanns nog den här tävlingen någonstans i bakhuvudet. Det här kommer att bli en kick för ytterligare hårt arbete med att utveckla skolan. Sedan vill jag lyfta fram min fantastiska personal, det är de som gör jobbet ute på golvet. De har ett otroligt driv även om det kan vara tungt många gånger, säger Elisabeth Meckbach, rektor på skolan.

Varför vann just ni?

– Det handlar om ett målmedvetet arbete där både elever och personal ska känna hur viktig skolan är, och hela tiden se utvecklingsmöjligheter. Det handlar också om att sträva framåt och samtidigt vara gedigen och att ta till sig av både erfarenheter och kunskaper. Vi har en bra sammanhållning, ställer upp för varandra och är bra på att välkomna nya medarbetare.

Har du något tips till andra verksamheter som vill utvecklas framgångsrikt?

–Vi försöker involvera alla i skolan genom det vi kallar SQA – Sturebyskolas quality-arbete. En särskild SQA-grupp, med representanter från alla delar av personalen, har som mål att leda arbetet tillsammans med alla anställda. Sedan krävs det envishet och ödmjukhet. Ibland gör man fel och då måste man vara flexibel och tänka om utifrån det.

Motivering

”I denna skola pågår ett utvecklingsarbete inom många områden och på flera olika plan. Ett medvetet och genomtänkt arbetssätt för att ta fram konkreta mål gör att varje elev vet varför de är i skolan och vad varje moment i klassrummet har för mål och mening. Ledarskapet förmedlar tydlighet, öppenhet och ett tillåtande klimat, där medarbetarna och eleverna är delaktiga i de flesta processer. Både elever och skolpersonal berättar att de känner sig sedda och värdefulla!”

Prissumma: 200 000 kronor

Reportage från Solbergaskolan och Tätorpsskolan prisas

Ingela Ösgårc och Robert BlombäckTidningen LÄRA Stockholm har fått pris för Årets bästa arbetsplatsreportage 2013 av den nationella föreningen RIM (Redaktörer interna medier).

Reportaget ”Steg för steg mot gymnasievalet” gjordes av journalisten Ingela Ösgård och fotografen Robert Blombäck som följde Malin Nyström under en dag i hennes jobb som stydie- och yrkesvägledare på Solbergaskolan och Tätorpsskolan. Motiveringen löd:

Poppande popcorn väcker intresset och tar oss vidare till en välskriven text med påtaglig närvaro. Reportaget ger läsaren inblick i vardagen på en skola, genom en lyhört återgiven dialog och skickligt fångade detaljer. Skildringen präglas av känsla och stilistisk kvalitet, utan att faktaredovisningen går förlorad. Lära tilldelas årets pris för bästa arbetsplatsreportage.

Läs det vinnande reportaget i LÄRA Stockholm nummer 6/2013.

 

Årets lärare och lärarlag hyllades i Globen

Pristagare alla

Det var jubel, glädje och blommor om vartannat när Årets lärare och Årets lärarlag korades i Globen under Goda exempel-mässan. Utmärkelsen På grundskolan gick priset Årets lärare till Kenneth Bergman på Enbacksskolan och lärarlaget Stjärnan på Sjöstadsskolan blev Årets lärarlag. På gymnasiet fick Magnus Jacobsson på Bernadottegymnasiet priset Årets lärare och Lag Språkintroduktion på Ross Tensta gymnasium utsågs till Årets lärarlag.

På scen stod elever från Adolfs Fredriks kammarkör och Södra Latins gymnasium för förstklassig underhållning. Skolborgarrådet Lotta Edholm inledde prisutdelningen.
– Det är oerhört roligt att stå här idag för att uppmärksamma några av våra lärares ovärderliga insatser varje dag som är helt avgörande för våra elevers framtid, sa Lotta Edholm och läste sedan upp motiveringarna till de nominerade.

Priserna delades sedan ut av grundskoledirektör Håkan Edman och gymnasiedirektör Jan Holmquist. Glädjen och stoltheten var påtaglig bland alla vinnarna.
– Det är helt fantastiskt! Det här är inte bara Stockholms bästa arbetslag utan världens och jag har världens bästa kolleger, sa Anki Mouantri från arbetslaget Stjärnan på Sjöstadsskolan.

Susanna Franzén från lag Språkintroduktion på Ross Tensta gymnasium tyckte att det var stort att få priset.
– En fantastisk känsla, vi får uppskattning för det vi jobbar för varje dag. Eleverna kommer att bli stolta. Det är också roligt att vi blir sedda av ledningen.

Jublet från Magnus Jacobsons elever från Bernadottegymnasiet ville aldrig ta slut när det visade sig att han blev Årets lärare på gymnasiet. Vad betyder priset för dig?
– Mer än jag trodde, sa en rörd och omskakad Magnus Jacobson. Det allra viktigaste är att det var mina elever som nominerade mig.

Förutom blommor och applåder från publiken fick alla pristagare en prischeck till kompetensutveckling. Lärarlagen fick 50 000 kronor var och lärarna 10 000 kronor var.
– Det här priset är för alla lärare i hela världen. Prispengarna som ska gå till kompetensutveckling kommer att göra nytta, man kan alltid utveckla sig, sa Kenneth Bergman från Enbacksskolan.

Årets lärarlag i grundskolan

Sjöstadsskolan
Arbetslaget Stjärnan på Sjöstadsskolan består av Anki Mouantri, Annikam Nordahl, Charlotta Wilson, Eva-Liisa Kopra, Gunilla Finnson, Jörgen Klippmark och Sara Wetterlund.

Motivering: Samarbetet i Stjärnan präglas av kompetens, prestigelöshet, öppenhet och en stark vilja att ställa upp. För varandra och för eleverna. Arbetslaget lyfter utmaningar och vågar se utanför invanda mönster. Betygen har höjts varje år och för eleverna i årskurs 9 i december 2013 var betygen de hittills högsta för Sjöstadsskolan. Arbetslaget ger alla elever goda möjligheter att lyckas i sitt skolarbete. De kombinerar hög kvalitet på undervisningen med ett stort mått av omsorg, ett gemensamt ansvar och ett systematiskt kvalitetsarbete.

Årets lärare i grundskolan

Kenneth Bergman
Kenneth Bergman, Enbacksskolan

Motivering: Kenneth Bergman utgår från varje individs förutsättningar när han i nära samarbete med eleven lotsar henne eller honom framåt. Detta gäller såväl kunskapsutveckling som social utveckling. Han bemödar sig till det yttersta att nå varje elev, utan undantag, och för en ständig dialog med eleverna i kunskaps- och i värdegrundsfrågor. Hans insatser bidrar till höga elevresultat i so-ämnena och till ett gott arbetsklimat på skolan. Kenneth Bergman är ett gott exempel på en lärare som efter 40 år fortfarande älskar sitt arbete, ständigt förnyar sig och prövar sina kunskaper i samtal med andra.

Årets lärarlag på gymnasiet

Ross Tensta
Lag Språkintroduktion på Ross Tensta gymnasium består av Susanna Franzén (lagledare), Kristin Cohlin Granat, Ingrid Haus, Lina Pilo, Kenny Nilsson, Sofie Nilsson, Annelie Drewsen (tjl vt14), Berna Ilan, Gerd Enqvist, Iman Pasafkand och Lisbet Westin.

Motivering: Detta är arbetslaget som vänt upp och ner på föreställningarna om vad det innebär att undervisa nyanlända ungdomar. De har på ett föredömligt vis hittat sin egen variant på Rosskonceptet. Med språk och samhällsfrågor som röd tråd i sitt arbete har de bevisat att man med hjälp av ämnesövergripande samarbete, höga förväntningar och nytänk, kan lyckas över förväntan. Arbetslagets insatser har direkt bidragit till programmets goda rykte, både internt och externt. Lagets förmåga att inspirera varandra i nya arbetssätt och metoder i undervisningen, att tänka nytt utanför ramarna, sticker ut

Årets lärare på gymnasiet

Magnus Jacobsson
Magnus Jacobsson, Bernadottegymnasiet

Motivering: Magnus är precis som en lärare ska vara. Han visar en konstant mycket hög nivå på sin undervisning. Samtliga lektioner är väl planerade och väl genomförda och hans stora intresse för sitt ämne lyser alltid igenom. Magnus är mycket populär bland eleverna och engagerar sig mycket i dem, både i och utanför skolan. Han är en god förebild både när det gäller undervisningen i klassrummet, mentorskap och förhållningssätt till eleverna.

Grattis säger vi till alla vinnarna!

/Pelle

 

Daniel Barker får pris av Kungliga Vetenskapsakademien

I dag har Daniel Barker vunnit Kungliga Vetenskapsakademiens Ingvar Lindqvistpris i fysik. Vi gratulerar till bedriften!

Daniel Barker får priset för att han som föregångare och frontfigur utvecklar och sprider kunskap om flipped classroom, där elevaktiva metoder med snabb återkoppling tillämpas.

Läs mer om priset och övriga vinnare här.

Grattis LÄRA till hattrick i Svenska Publishing priset

Idag hurrar vi på redaktionen för vår syster, tidningen LÄRA Stockholm, som har lyckats vinna Svenska Publishingpriset tre gånger!

LÄRA Stockholm vann första pris i tävlingen Svenska Publishing priset 2013 i kategorin bästa personaltidning inom offentlig sektor. Tidigare har tidningen vunnit samma pris 2009 och 2011.

Juryns motivering

”För omväxlande layout och driven fotografisk teknik som skapar personliga och närvarande möten – en angelägen produkt som vill något.”

Stolta och glada

Utbildningsförvaltningens kommunikationschef och LÄRAs Chefredaktör, Agneta Styrwolt -Alfheim, är förstås stolt och glad. Så här säger hon:

– Jag är stolt över det fantastiska arbete som mina medarbetare gör och glad över att vi för tredje gången (2009, 2011 och 2013) vunnit priset. Men framgången tillhör framför allt alla lärare och övrig skolpersonal som på så många olika sätt bidrar till tidningens innehåll och generöst delar med sig av sin vardag i stadens kommunala grundskolor och gymnasier.

Vi säger grattis till ett välförtjänt pris och tack för det fina arbetet som ni lägger ned i tidningen LÄRA Stockholm!

Här kan du läsa alla nummer av LÄRA Stockholm

/Eva-Li