Visar alla blogginlägg med kategorin:
Musik

Kanon Johan! Du blev licentiat och fick en kanongratulation av professorerna

Johan Nyberg hyllas i en kanon av bl a betygsnämndens delegater Eva Georgii-Hemming, Örebro universitet, Ronny Lindeborg, Kgl Musikhögskolan och opponent professor Lauri Väkevä, Sibelius-akademien i Helsingfors och professor Cecilia K Hultberg, Kgl Musikhögskolan.

Grattis Johan Nyberg, nybakad licentat i musikpedagogik och musiklärare vid Scengymnasiet i Skärholmen som forskat om gymnasieungdomars begreppsliggörande av kunskap och lärande i musik.

Hur känns det?
– Skönt att det hela är i hamn, och att jag i framtiden nu har många fler möjligheter än om jag inte valt att söka/påbörja forskartstudierna.
Fanns det något i din forskning som överraskade dig?
- Att de deltagande eleverna var så samstämmiga. Dels i uppfattningen att de aldrig blivit tillfrågade eller ombetts att reflektera över vad de själva anser vara kunskap i musik och hur lärande i musik kan ske,och dels i uppfattningen av vad kunskap i musik är och sätten att lära. 
Har dina resultat förändrat din undervisning?
– Delvis. Men det är svårt att säga exakt, dels för att jag haft så pass lite undervisning,20 procent, och dels för att jag rent fysiskt inte funnits på plats på skolan. Har helt enkelt inte haft möjlighet att utveckla undervisningen som jag skulle önskat, mest p g a balansen i tid mellan forskning och undervisning. Det har samtidigt för min del varit bra att ha den fördelningen med tanke på forskningsarbetet. Men jag räknar med att det kommer bli mer tid för undervisningsutveckling nu.
Hur ska du fira det här?
– Genom att skriva en artikel och avsluta en kurs :) Men också i glada vänners lag.