Visar alla blogginlägg med kategorin:
Svenska

Läsprojekt på Ross Tensta och Östra Real vann kvalitetsutmärkelse för språkundervisning

Idag gratulerar vi Ross Tensta Gymnasium som har tilldelas den Europeiska Kvalitetsutmärkelsen för språkundervisning, för sitt nyskapande och inspirerande arbete med bildanalys av bilderböcker i grupper med nyanlända elever i ämnet svenska som andraspråk. Projektet har drivits i ett nära samarbete mellan lärarna Lina Pilo och Annelie Drewsen på Ross Tensta gymnasium och Katarina Lycken Rüter på Östra Reals gymnasium.

Lina Pilo och Annelie Drewsen vid prisutdelningen på Skolverket den 6 december 2013.

EU-kommissionen har inrättat kvalitetsutmärkelsen, The European Language Label, för att utveckla undervisningen i språk. Läs mer här om utmärkelsen på Skolverkets webbplats. 

Juryns motivering

Ross Tensta Gymnasium tilldelas den Europeiska Kvalitetsutmärkelsen för språkundervisning för sitt nyskapande och inspirerande arbete med bildanalys av bilderböcker i grupper med nyanlända elever i ämnet svenska som andraspråk.

Med hjälp av symboler och bilder kan eleverna uttrycka tolkningar och förståelse av verken och kommunicera med varandra och andra elevgrupper oavsett språklig nivå. Genom att tillsammans beskriva och tolka texterna har eleverna kunnat utveckla sin förmåga att verbalisera sina egna erfarenheter och förbättra sina färdigheter i svenska språket.

Projektet har utvecklats i nära samarbete med lärare på Östra Real, där elever med svenska som modersmål deltagit i projektet. Tillsammans har man skapat en blogg där lärare och elever har kunnat ta del av varandras tolkningar och erfarenheter. Samarbetet har lett till att öka de båda deltagande elevgruppernas interkulturella förståelse men har framförallt bidragit till att utveckla kunskaper och färdigheter i det svenska språket hos eleverna vid Ross Tensta Gymnasium .

Via bloggen www.ankomsten.se kan även utomstående ta del av pilotprojektet. Arbetet fortsätter idag med andra lärare och elevgrupper och det genialiskt enkla arbetssättet kan lätt appliceras på annat arbetsmaterial och andra elevgrupper. Deltagande lärare och elever vittnar om att det har varit ett mycket givande projekt, på alla sätt och vis.

Läs mer om projektet på bloggen www.ankomsten.se och på Skolverkets webbplats här.

Kontaktpersoner

Annelie Drewsen
E-post: annelie.drewsen@stockholm.se

Katarina Lycken Rüter
E-post: katarina.lycken@stockholm.se

Katarina Lycken Rüter andrapristagare i Guldäpplet

Årets förstapristagare i tävlingen Guldäpplet blev Daniel Gomejzon från Väsby nya gymnasium. Vår egen Katarina Lycken Rüter från Östra real delade andraplatsen tillsammans med Jonas Lindahl, på Freinetskolan Hugin i Norrtälje.

Här är Katarinas presentationsfilm där du kan se hur hon arbetar. Följ med till hennes klassrum och se hennes och hennes elever in action.

Juryns motivering

Katarina Lycken Rüter, lärare i svenska och religion, på Östra reals gymnasium i Stockholm Katarina Lycken Rüter utvecklar kontinuerligt didaktiken med de nya möjligheter tekniken ger. Genom nya vägar att föreläsa, ge respons och ge uppgifter – hittar hon sätt att fortsatt utveckla sig och sin undervisning. Med filmade genomgångar tillgängliga på webben skapar hon utrymme i klassrummet för ett mer aktivt diskuterande, problemlösande och utforskande arbetssätt.

Med individuell elevrespons, även med medier och film på både muntliga och skriftliga arbeten, ger hon återkoppling och ökar elevernas fokus på sina förbättringsområden. Med enkla tekniska medel använder hon de digitala verktygen för att underlätta elevernas lärande. Hon delar konstant med sig av sina erfarenheter och reflektioner i blogg, på twitter, YouTube och i föreläsningar till kollegor över hela landet.

Se hela prisutdelningen här.

Lyssna på Katarinas presentation efter prisutdelningen

Katarinas bloggar

mrstigerteach.blogspot.se och lejonetochraven.wordpress.com

Katarina på Twitter

@klycken

 

Kärrtorpselev vann nationell novelltävling igen

I stenhård konkurrens med flera hundra gymnasieelever från hela landet segrade Nathalie Alexandersson i Prata Om Alkohols årlig novelltävling. Nathalie tycks inte vara ensam om sin författartalang i Kärrtorp, för i förra årets tävling vann en annan elev från samma skola.

Novelltävlingen är en del av skolsatsningen Prata Om Alkohol som syftar till att få ungdomar att avstå från alkohol. Temat för novelltävlingen var ”Ungdom & alkohol” och en jury bestående av
författare, journalister och pedagoger var mycket imponerad av årets inskickade bidrag.

Vinnare i gymnasieklassen i år heter Nathalie Alexandersson och kommer från Kärrtorps gymnasium i Stockholm. Hon vinner 10 000 kronor till
klasskassan och blir publicerad i Prata Om Alkohols populära novellsamling. En kostnadsfri novellsamling som nu ges ut för sjätte gången och som har beställts i över 16 000 exemplar.

Projektledare Per Hazelius säger,

”Prata Om Alkohol arbetar långsiktigt med att få ungdomar att välja bort alkohol. För att påverka ungdomar i rätt riktning tror vi att det är viktigt att inte tabubelägga ämnet, utan istället lyfta fram det för reflektion och diskussion. Novelltävlingen som nu har avgjorts för sjätte året i rad är ett bra exempel på hur skolan kan arbeta hälsofrämjande inom temat ungdom och alkohol.”

Pristagare och motivering

Förstaplacering – gymnasiet

Författare: Nathalie Alexandersson

Skola; Kärrtorps gymnasium

Lärare: Ulf Tjäder

Motivering: Lågmält och smärtsamt om en förälder som är ser vad han
gör men inte förmår att göra något åt det. Det är en konst att författaren
lyckas förmedla denna ström av känslor som i tid och rum känns som en
minut, för det tar ju inte längre tid att korka upp en flaska, föra upp den
till munnen, hälla i sig innehållet och förstöra ännu en kväll för sin
älskade familj.

Andrapristagare – gymnasiet

Författare: Inez Härneman

Skola: Hulebäcksgymnasiet

Lärare: Siw Ivarsson

Tredjepristagare – gymnasiet

Författare: Isabella Tanevski

Skola: Polhemsgymnasiet

Lärare: Malin Hermin

Läs vinnarnovellen på: www.prataomalkohol.se

Kontakt: Per Hazelius, per.hazelius@kkm.se eller
08-410 214 64

Agnes Svensson från Kärrtorps gymnasium i Stockholm vann Prata om alkohols novelltävling

Närmare 1 000 elever från högstadiet och gymnasiet i hela landet skrev om temat ”ungdom & alkohol” i Prata Om Alkohols årliga novelltävling. Novelltävlingen är en del av skolsatsningen Prata Om Alkohol som syftar till att få ungdomar att avstå alkohol. Temat för novelltävlingen var ”Ungdom & alkohol” och en jury bestående av författare, journalister och pedagoger var mycket imponerad av elevernas noveller.

Årets segrare i gymnasieklassen heter Agnes Svensson från Kärrtorps gymnasium i Stockholm och segraren i högstadiet heter Felix Konstenius från Internationella engelska Skolan i Gävle. De båda vinner 10 000 kronor till sina skolklasser och blir publicerad i Prata Om Alkohols populära novellsamling som behandlar ungas tankar kring alkohol. En kostnadsfri novellsamling som nu ges ut för femte gången och har beställts i över 16 000 exemplar.

Ansvarig för Prata Om Alkohol Per Hazelius säger, Prata Om Alkohol arbetar långsiktigt med att få ungdomar att välja bort alkohol. För att påverka ungdomar i rätt riktning tror vi att det är viktigt att inte tabubelägga ämnet, utan istället lyfta fram det för reflektion och diskussion. Novelltävlingen som nu har avgjorts för femte året i rad är ett bra exempel på hur skolan kan arbeta hälsofrämjande inom temat ungdom och alkohol.”

Samtliga pristagare och motiveringar

Förstapristagaren i högstadiet Novell: ”Flaskskeppet” av Felix Konstenius från Internationella engelska Skolan i Gävle Motivering: En poetisk och vacker berättelse om undergång, med ett rikt, träffande och välbalanserat bildspråk.

Andrapris i högstadiet Novell: ”In i dimman” av Lovisa Bosinakis från Björkskataskolan i Luleå Motivering: En gripande och trovärdig berättelse om hur utlämnad man kan bli i berusat tillstånd, men i allt elände finns det hopp och styrka som inspirerar.

Tredjepris i högstadiet Novell: ”Vinter” av Denise Larsson från Internationella engelska Skolan i Gävle Motivering: En språkligt mogen och inkännande skildring, där författaren visar prov på en litterär förmåga som är ovanlig att möta hos en så ung person.

Förstapris i gymnasiet Novell: ”Om jag håller andan tillräckligt länge” av Agnes Svensson från Kärrtorps gymnasium i Stockholm Motivering: En gripande novell som med ett personligt, inlevelsefullt och träffande sätt lyckas beskriva en mycket svår levnadssituation. Med de beskrivande motsatserna ljus och mörk, len och sträv – byggs en historia utan påfrestande effektsökeri upp.

Andrapris i gymnasiet Novell: ”Mannens bästa vän” av Anton Svenungsson från Hulebäcksgymnasiet i Härryda Motivering: En starkt och sentimental berättelse med kärnfulla och träffande formuleringar om ett barns behov av trygghet och hur spriten rycker undan den.

Tredjepris i gymnasiet Novell: ”Den röda jackan” av Erika Lönnqvist från Furulundsskolan i Sölvesborg Motivering: En novell som utnyttjar formatets kapacitet på ett väldigt lyckat sätt och som samtidigt förmedlar en stark känsla av sorg, ångest och tomhet.

Kontakta Prata Om Alkohol Per Hazelius 08-410 214 64, info@prataomalkohol.se  www.prataomalkohol.se

Kontakta segrarna för intervjuer

Gävle: Frederik Scheu, frederik.scheu@gavle.engelska.se 026-42 32 510

Kärrtorp: Elev/Författare Agnes Svensson 076 28 37 044; Lärare Ulf Tjäder, ulf.tjader@stockholm.se 08-508 32 536

 Mer om skolsatsningen Prata Om Alkohol Prata Om Alkohol är ett vetenskapligt testat skolprogram framtaget för hälsofrämjande undervisning i skolan. Skolprogrammet har sedan starten 2006 drivits av utbildningsföretaget Kunskapskraft & Media med medel från branschorganisationerna Sprit- och Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sverige Bryggerier. Programmet är idag beställt av 75 % av alla Sveriges högstadier och gymnasier.

Grattis Yvonne – om 2,5 år är du doktor

Hur känns det nu efter licentiatexamen?
– Tack, det känns mycket bra att vara klar! Jag tog min licentiatexamen i våras efter två och ett halvt års studier i forskarskolan i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet.
 
Hur har det gått att kombinera studier med undervisning?
– Jag studerade på 80 procent och hade 20 procents tjänst på min skola. Det fungerade bra på det stora hela tycker jag, även om tillvaron ibland kändes lite splittrad. I perioder blev det mycket att göra eftersom många kurser gick på helfart och arbetsbelastningen i skolan ökar vid vissa tillfällen, till exempel i samband med nationella prov och betygsättning. Men jag tror samtidigt att det är bra att ha kvar en fot i den verklighet man forskar kring.
 
Hur kommer det sig att du valde att forska på högpresterande gymnasieelevers läskompetenser?
– Mycket av den läsforskning som har gjorts handlar om elever som har svårigheter att läsa, men jag tyckte att det skulle vara intressant att se vad som utmärker elever som är goda läsare. Därför valde jag att undersöka högpresterande gymnasieelevers läskompetenser för att ge en bild av vad som utmärker de elever bland dem som har lätt för att läsa, i synnerhet sakprosatexter. Förutom att peka på framgångsaspekter vad gäller läsande, ville jag också visa på vilka kompetenser skolan kan arbeta med att stärka hos alla elever.

Fanns det något i din forskning som överraskade dig?
– Jag blev förvånad över hur otroligt genre- och textmedvetna många av eleverna var. De hade imponerande koll på olika textgenrers uppbyggnad och textuella egenskaper. Många var också mycket medvetna om sin egen förmåga och kunde till exempel beskriva på ett nyanserat sätt vad som gjorde texter svåra för dem.
Har dina resultat förändrat din undervisning?
– Jag har insett hur viktigt det är att hjälpa elever att bearbeta och förhålla sig till texter som de möter i skolan, och att arbeta för ökad genre- och textmedvetenhet hos eleverna.
Har du gjort någon erfarenhet som du vill delge andra som ska eller funderar på att forska?
– Om man delar sin tid mellan jobb och studier gäller det att vara strukturerad och att organisera sin tillvaro väl så att man hinner med det man ska. Men trots mycket jobb har tiden i forskarskolan varit både rolig och lärorik. En fantastisk erfarenhet. Jag kan varmt rekommendera andra som vill söka att göra det!

Vad ska du göra nu ?
– Jag blev antagen till att fortsätta vid Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet så jag har precis påbörjat mitt tredje år av doktorandstudierna. Doktorsavhandlingen kommer att bygga vidare på min licentiatuppsats och handla om textsamtalets möjligheter för att underlätta för gymnasieelever i tillägnandet av sakprosatexter som de möter i undervisningen. Det ska bli jättespännande!

Läs Yvonnes uppsats!

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Grattis alla vinnare i En bok i världsklass!

1:a pris i kategori Årskurs 5-6 gick till klass 5B Gullingeskolan som hade läst Sorgens ögon av Ana Maria Machado från Brasilien.

Här är alla vinnare i tävlingen En bok i världsklass 2011, namnet på boken som klassen läst samt  juryns motivering.

Förskoleklass:

1:a pris Bagarmossens skola, Diamantens förskoleklass Pärlan
Pedagog: Anna Ahlm
Ashraf från Afrika, av Ingrid Mennen och Niki Daly, Sydafrika

”Ett lysande och genomarbetat bidrag med smarta lösningar. Vi inspireras av samarbetet och barnens tankegångar.”

2:a pris Engelbrektsskolan förskoleklass C
Pedagog: Karin Olsson
Min modiga mormor och noshörningen Nofu, av Inger Jalakas, Sverige/Zimbabwe

”Stad och land möts ur barnens perspektiv i en skimrande mosaik.”

3:e pris Ekholmsskolan Förskoleklass Ankaret
Pedagog: Carina Hjärne-Aronsson
Geten och vargen, saga från Afganistan bearbetad av Marianne Aspelin, Afganistan

”Ett lekfullt bidrag där glada getter och arga vargar för oss in i sagans värld.”

 Årskurs 1-2:

1:a pris Bagarmossens skola 1A
Pedagog: Anna-Karin Vogel
Papa Diops taxi, av Christian Epanya, Senegal/Kamerun

”Ett roligt bidrag med finurliga lösningar som visar ett härligt myller av människor, bussar och bilar i rörelse mellan stad och land. Håll i er, nu kör vi!”

2:a pris Askebyskolan C1
Pedagog: Anna Stenmark
Ashraf från Afrika, av Ingrid Mennen och Niki Daly, Sydafrika

”En fin skildring av en livlig och solig stad ur ett annorlunda perspektiv där barnen utgått från en storstad i Afrika.”

 3:e pris Herrängens skola 1B
Pedagog: Christina Falgén
När kommer bussen, av Ryôji Arai, Japan

”En fin komposition som visar både skillnader och likheter mellan stad och land. Barnens egna ord och reflektioner förhöjer bidraget och ger en genomtänkt känsla.”

 Årskurs 3-4:

1:a pris Bredbyskolan 3A
Pedagog: Martina Jansson
Makwelane och krokodilen, av Maria Hendriks, Sydafrika

”En färgsprakande komposition i många olika tekniker. Den fantasifulla egna fortsättningen på berättelsen som för oss till staden gör oss glada.”

2:a pris Lillholmsskolan 3B
Pedagog: Maria Thorin
Trumgubbens hemlighet, av Meshack Asare, Ghana

”Ett annorlunda och väl genomarbetat bidrag där ordspråk från 1700-talets Ghana får en ny innebörd. Ordspråken är fyndigt illustrerade i serieform med scener ur barnens verklighet idag.”

3:e pris Björngårdsskolan 2-3A
Pedagog: Anna Estvik
Sivus sex önskningar, Ruby sjunger blues, Kwela Jamela får en sång, av Niki Daly, Sydafrika samt Akimboböckerna av Alexander McCall Smith, Peter Bailey, Storbritannien/Zimbabwe

”Storstaden möter landsbygden i en sprudlande komposition. Ett myller av figurer ur de olika berättelserna bildar en djungel både i staden och på landet.”

 Årskurs 5-6:

1:a pris klass 5B Gullingeskolan
Pedagog: Susanne Bjuggfält
Sorgens ögon, av Ana Maria Machado, Brasilien

”En färgstark och poetisk tolkning av bokens budskap om hur olika städer och länder kan rymmas inom oss och stärka identiteten. Vi är alla solens barn!”

2:a pris klass Enskedeskolan 5A
Pedagog: Åsa Asplund
Papa Diops taxi, av Christian Epanya, Kamerun/Senegal

”En inspirerande resa från landet till staden som berör flera sinnen. Den egna målande texten samspelar fint med bildens jordnära intryck. Vi åker gärna med!”

3:e pris Piloten 5, Klastorpsskolan
Pedagog: Lili Kapper
Den berömde bagaren, av Eva Dadrian, Egypten (ur Floden som steg till himlen) Ademola Akintola, Nigeria

”En finstämd teckning som rymmer stora funderingar. Den visar tydligt att var vi än bor under solen så har vi samma behov och tankar kring livet.”

Tensta Ross Gymnasium vinnare av Skolornas Fredspris 2011

Personer från vänster: Marianne Johansson och Magnus Karnefors från Ross Tensta Gymnasium (1:a pris), förintelseöverlevaren Emerich Roth (grundare av Emerichfonden), tre pristagare från Jämtlands gymnasium i Östersund (3:e pris), 2 pristagare från Vittra Landborgen i Helsingborg (2:a pris) och längst till höger dagens konfrencier Lill Lindfors.

Ross Tensta gymnasium har tilldelats priset av Emerichfonden för sin verksamhet SALUT – en andra chans. Syftet med priset är att belöna projekt som verkar för att bekämpa våld och mobbing och som främjar medmänsklighet och omtanke i skolan. SALUT startade sin verksamhet 2006 och arbetar med ungdomar i åldern 16-20 år som av olika skäl hamnat utanför den vanliga skolgången.
Läs mer om SALUT- en andra chans här
Läs mer om Emerichfonden här

Spånga gjorde Sveriges bästa skoltidning!

Fredagen den 28 maj vann Spånga Gymnasium Dagens Nyheters/Expressens tävling Lilla Journalistpriset 2010 i pappersklassen i konkurrens med skoltidningar från hela landet med följande motivering: ” SpångaPressen granskar allt från rasistklotter uppåt väggarna till mattanter som fixar biffen. Stilsäker journalistik som gräver där den står – en angelägen tidning som räcker långt utanför skolgården.”

Stort grattis till läraren Fredrik Brohlin och till hans unga medarbetare Sara Holmström och Caroline Lindström i N3d, Lova Backman, Filippa Koskelainen och Angelinn Liljebäck i N2d och Jessica Söderberg i E2a som gjorde årets tidning. Tidningen innehåller även material producerat av Maria Millner, Rebecca Lindberg, Sandra Ungman-Backlund, Mikaela Nordström  samt  Robert Nicander som gick ut från Spånga 2009.
Till SpångaPressen (webbupplagan)

Artikel i Expressen

Artikel i DN