AeroEducation UF från Bromma gymnasium vann Årets teknikstipendium

aeroStort gratis till AeroEducation UF från Bromma gymnasium som tog hem Ung företagsamhets teknikstipendium på 10 000 kronor i förra veckan.

– Vi är väldigt nöjda med vårt UF-år och tacksamma för priset, säger Nikita Safronov, en av medlemmarna i AeroEducation UF till Ung företagsamhet.

En vindtunnel används för att göra experiment och laborationer i läran om hur en luftström rör sig i förhållande till objektet.

– Åker du bil och sträcker ut handen vinkelrätt utanför rutan känner du inget motstånd, men om du vinklar handen känner du motstånd. I en vindtunnel kan man göra beräkningar som man har nytta av i bland annat fordonsindustrin, förklarar Nikitia.

UF företaget som består av eleverna Nikita Safronov, Casimir Leminaho och Mathias Bruksman tillverkar inte bara vindtunnlar utan säljer även en teknikkurs där deras vindtunnlar användes.

– Läraren slipper extra arbete och lektionerna blir roligare för eleverna, säger Nikita.

Carl Kronberg är ekonomilärare och förstelärare i entreprenörskap på Bromma gymnasium och blev årets UF-lärare 2017 tidigare i år.
Car har handlett AeroEducation UF och tycker killarna har växt genom att driva företag.

– På teknikprogrammet är det inte så vanligt att tänka marknadsföring och ekonomi så ur den aspekten har året varit mycket lärorikt för killarna, säger den stolta handledaren till Ung företagsamhet.

Bromma gymnasium införde UF-företagande på teknikprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet förra året. Tidigare har det bara funnits på ekonomiprogrammet.

– Det visade sig att teknik och UF-företagande passar väldigt bra ihop. Eleverna som har läst teknik tog med sig kompetens som lyfte UF-företagandet till helt nya nivåer, säger Carl.

Motivering till teknikstipendiet löd: UF-företaget har visat stort engagemang och teknisk kunskapsfördjupning. Nyttan blir stor då syftet är att produkten/tjänsten ska spridas till elever ute på skolorna.

 

 

Stockholms stads gymnasieskolor vinnare av Guldtrappan 2017

bild vinnare av Guldtrappan till prisbloggen 1

Peter Åkerberg, Charlotte Dingertz och Gunilla Larsson från Stockholms stad, Peter Karlberg från Skolverket, Alexander Köhn och Claes Johannesson också från Stockholms stad,  firar Guldtrappan.

Vinnare av Guldtrappan 2017

Självskattning som nav för digitalt förändringsarbete har gjort Stockholms stads gymnasieskolor till flerfaldiga vinnare. Genom en organisation som har skapat strukturer för och bedriver ett systematiskt förändringsarbete som har börjat ge tydliga resultat fick staden, genom Charlotte Dingertz, verksamhetsstrateg, och Gunilla Larsson, biträdande gymnasiedirektör, under pompa och ståt mottaga utmärkelsen Guldtrappan 2017 på Framtidens lärande under tisdagskvällen den 23 maj 2017.

Guldtrappan är en årlig kvalitetsutmärkelse till nominerade och granskade skolhuvudmän som visar på beprövade vägar för skolors utveckling med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Stockholms stads gymnasieskolor tilldelades Guldtrappan 2017 med följande motivering:

”Stockholm har en övergripande vision om Stockholm 2040 där digitaliseringen är en viktig del. Man har skapat strukturer för och bedriver ett systematiskt förändringsarbete, bland annat genom ett egenutvecklat verktyg för självskattning som börjat ge tydliga resultat på alla enheter. Med 1:1 och Skolplattform genomförda, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling med Pedagog Stockholm, konferenser och grupper på sociala medier, liksom flera rika lärresurser och innovativa forskningssamarbeten och kommundoktorander har man åstadkommit fortsatt resultatutveckling”.

Det var en glad Charlotte Dingertz som tillsammans med Gunilla Larsson fick ta emot utmärkelsen på konferensen Framtidens Lärande i Münchenbryggeriet. Diplom och glasstaty delades ut av närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Jag hoppas att alla som arbetat med självskattningsverktyget och projektet verkligen tar åt sig av äran och känner sig stolta över att få den här kvalitetsutmärkelsen, poängterade Charlotte Dingertz efter prisutdelningen.

Alexander Köhn, Claes Johannesson och Victoria Naverfeldt berättade under konferensen hur Stockholms gymnasieskolor arbetar med digitalisering och systematisk kvalitetsutveckling.

Om Guldtrappan

Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse som ska gå till kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete. Utmärkelsen delas ut årligen i samband med konferensen Framtidens lärande. Vinnaren utses genom en öppen nomineringsprocess och förutom äran erbjuds vinnaren att dela med sig av sina erfarenheter vid Framtidens lärande och andra publika event. Bakom Guldtrappan står Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolledarförbundet, Skolchefsföreningen, Fronter, Gleerups, Liber, LIN Education, Netsmart samt initiativtagarna stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Grattis Stockholmskällan och Wikimedia till fint pedagogiskt pris!

prisSara Mörtsell från Wikimedia omgiven av Frida Starck Lindfors och Sofia Dahlquist från Stockholmskällan.

Stockholmskällan och Wikimedia Sverige vann FUISM, Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer, pedagogiska pris med projektet ”Välkommen till min plats”.

FUISM är en ideell förening som bildades 1971 och har sedan dess arbetat med att stärka musei- och kulturpedagogiskt arbete på olika sätt. Föreningen är öppen för alla som arbetar med pedagogisk verksamhet vid museer och andra kulturinstitutioner. Även personer med anknytning till föreningens intresseområden; pedagogik, förmedling, publikarbete, lärande etc kan söka medlemskap.

Helena Karlson

 

 

Guld i Webbstjärnan – grattis Södra Ängby!

IMG_2827Södrabladet är Södra Ängby skolas webbtidning – redaktionen består av ett gäng kreativa webbstjärnor från åk 7-9:
Leo Eriksson 9A, Viktor Bergquist 9B, Aleksandra Romanova 8A, Didrik Wistedt 8B, Oliver Sundberg 8C, Joel Byström 7B, Albert Ahnfelt 7B, Hugo Ahlenius 7B, Elin Ayala Vestberg 7C, Amelie Uggla 7C, Jolina Johnsson 7C och Simon Allergren 7D – under ledning av Mailene Rollvén.
Motiveringen löd:

”En skoltidning en skoltidning i ordets klassiska bemärkelse, där man använder webben som ett tydligt verktyg för att presentera både lokala och globala nyheter. Språkligt och multimedialt, där frågor som rör allt från källkritik till pedagogik möts på ett charmigt sätt. We like.”

Länk till prisutdelningen.

Jan Aronsson
rektor på Södra Ängby skola

Carl Kronberg på Bromma gymnasium är Årets UF-lärare 2017

Carl Kronberg– Det känns fantastiskt, jag är otroligt glad för att det arbete vi gjort med att förändra UF på skolan och att det vi satsat på våra UF-elever under året nu synliggörs.
Carl Kronberg är förstelärare i ekonomiska ämnen och juridik, med särskild inriktning på entreprenörskap och UF. Tjänsten har mer än väl fyllts, då Carl handleder hela 144 elever fördelat på 32 UF-företag.
– Det är världens roligaste kurs att undervisa i och är en konstant utmaning. Det går inte att planera ett helt läsår i augusti, här får man dag för dag ta situationer utifrån var eleverna befinner sig i sina processer och handleda dem utifrån det. Som UF-lärare behöver man vara beredd på att hantera besvikelser som är negativa i stunden, men som jag vet blir det positiva på längre sikt. Det kommer att uppstå motgångar, samarbetsproblem i gruppen, leverantörer som inte svarar, lösningen är ju att inte ge upp utan att hitta vägar runt det och komma vidare. Där kan jag som lärare försöka coacha och ge dem självförtroendet och energin att komma runt det.
Att det också skapar drivkrafter i lärarrollen blir tydligt
– I en vanlig kurs skulle de kunna blunda för sina motgångar, men med UF så är varje steg i processen något som leder till nästa steg – det går inte att hoppa över. Det är därför UF är så himla lärorikt inför det liv och arbetsliv som kommer, du behöver inte bli egenföretagare för att ha oerhörd nytta av UF, de entreprenöriella förmågor du tränar med UF har du nytta av i alla situationer i livet, att inte ge upp vid motgångar utan hitta vägar runt det, det är den största lärdomen. Som lärare blir det en viktig balansgång, jag kan inte gå in och lösa deras problem utan behöver istället stötta dem att komma framåt.

Flera program deltar

Bromma Gymnasium var tidiga med att erbjuda UF-företagande, däremot är det första gången UF spridits utanför ekonomiprogrammet. Nu erbjuds UF-företagande till alla skolans elever på Sam-, Natur-, Teknik- och Ekonomiprogrammet.
– Vi har spridit UF till alla program med det individuella valet och för teknikprogrammets fjärde gymnasieingenjörsåret ligger UF i kursplanen. UF är inte längre en kurs som alla andra, utan mer av kronan på verket på hela utbildningen, och då menar jag 13 år i skolan. Det innebär att vi jobbat mycket med ämnesintegration, från allt mellan svenska och ekonomi för ekonomiprogrammet, och teknikämnet och UF-kursen på Teknikprogrammet.
Precis som i arbetslivet uppstår synergier när olika kompetenser och bakgrunder möts.
– Vi har nu företag som har en helt annan syn på företagande, på affärsidén och vad de vill göra. Exempelvis har våra elever på teknikprogrammet som just börjat driva UF-företag tekniskt rätt avancerade affärsidéer och en teknikers synsätt på processerna. Det har även påverkat och sporrat elever på ekonomiprogrammet att utveckla andra aspekter på sitt UF-företag som tidigare kommit i skymundan, och vice versa. De lyfter varandra på det sättet.
För vissa elever kommer processen UF-företagande med nya utmaningar.
– Högpresterande elever kan ha nästan mer motvilja till UF till en början, eftersom de känner att de inte kan använda samma nyckel för att lyckas och för få ett högt betyg. Många som har knäckt ”pluggkoden” kan bli ganska skrämda när de kommer till sista året och de inte längre bara ska plugga i böcker och förstå vilka svar läraren är ute efter, utan att det är något helt annat som krävs.

”Det skapas en inre motivation”

Undersökningar visar att de som drivit UF-företag senare i livet är starkare etablerade på arbetsmarknaden och startar fler och mer livskraftiga företag. För många en riktning som skapats med hjälp av UF-företagande.
– Jag kan verkligen uppleva hur det skapas en inre motivation hos eleverna när de driver UF-företag. Det finns ju en del kurser som elever läser med syftet att få ett A i slutet av året, men det är oerhört få elever som driver UF-företag för betygets skull. På ett sätt är det lättare att sätta betyg inom UF-kurserna, för att eleverna är så medvetna om hur det gått. Det är transparent – de ser vad andra elever gör via pitchen, marknadsföringen och så får de god självinsikt. Den formativa bedömningen sker hela tiden, i varje ögonblick under ett läsår. Betyget blir snarare en bekräftelse på något vi varit överens om under året.

Carl Kronberg är långt från ensam att göra ett fantastiskt jobb i Sveriges skolor. 1657 gymnasielärare är registrerade som UF-lärare. Utmärkelsen Årets UF-lärare i Stockholm ger en extra boost till fortsatt jobb, och inte minst en rejält tilltagen prischeck på 10 000 kr från tävlingsvärden Fortnox.

– Jag har varit UF-lärare i fem år, men det här året har varit det första då jag verkligen gått all in och bara undervisat inom UF-företagande, för alla skolans UF-elever. 144 elever i 32 företag. Läraryrket kan vara rätt abstrakt, men med UF kan jag se under årets gång vad de lär sig. Det som är svårt i början av september är de proffs på i slutet av mars, och framför allt så kan de se sin egen utveckling själva. Det har absolut blivit några sömnlösa nätter men jag är oerhört stolt över att kunna se så konkreta resultat.

Årets UF-lärare 2017
Namn: Carl Kronberg
Ålder: 30 +
Undervisar i: Förstelärare i ekonomiska ämnen och juridik, med särskild inriktning på entreprenörskap och UF.
Undervisar på: Teknik-, Sam-, Natur- och Ekonomiprogrammet på Bromma Gymnasium.

Grattis Carolin Lysell till lärarpris i kemi

lysellcarolin_fotoevaappelgrenCarolin Lysell, Klara Norra gymnasium i Stockholm har tilldelats Kungliga Vetenskapsakademien Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne år 2017 i kemi.

Motivationen lyder ”för sitt målmedvetna arbete att skapa laborativa förutsättningar och språkmässiga nycklar i de naturvetenskapliga ämnena, framför allt kemi, till en heterogen elevgrupp”.

Priset delas årligen ut till fyra lärare i kemi, matematik, biologi och NO. Den gemensamma prismotiveringen lyder ”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”.

– En sådan fantastisk motivering. Närmare ett Nobelpris än så här kommer jag nog inte. Jag är så glad, stolt och tacksam för att jag får arbeta på en arbetsplats med duktiga kollegor och elever, där jag har förutsättningar för att både utveckla mig själv och mina elever inom kemins värld, säger Carolin Lysell.

De andra lärarna som fått priset 2017

Anna Efremova, Täby Friskola, ”för sin undervisning i matematik där hon med stort engagemang omsorgsfullt tränar och inspirerar matematisk problemlösning och grupparbete”.

Lennart Wallstedt, Platengymnasiet i Motala, ”för sin undervisning i biologi där han med bred kunnighet och stort engagemang förmedlar kunskap om biologisk mångfald och miljö med fältstudier och internationella samarbeten”.

Ola Ejdrén, Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund, ”för sitt inkluderande sätt att undervisa som sporrar elever på alla nivåer att förstå ett brett biologispektrum från sjöars naturhistoria till kopplingen mellan biologi och musik”. Ola Ejdrén får priset i NO.

Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av akademiens kommitté för skolfrågor, valts av akademiens ledamöter.

Prissumman om 280 000 kronor fördelas enligt följande: 50 000 kronor per prisområde till pristagarna samt 20 000 kronor till respektive skola, varav 10 000 kronor ska gå till naturvetenskapliga aktiviteter och 10 000 kronor till biblioteket för inköp av litteratur inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena.

Prisutdelningen sker vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars i H.M. Konungens och H.M. Drottningens närvaro.

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Ingvar Lindqvist var akademiens preses 1987–1991 och tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

Helena Karlson Foto: Eva Appelgren

 

 

 

Fredrik Brohlin fick fint lärarpris

fredrik och annaFredrik Brohlin, lärare på Spånga gymnasium tillsammans med Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister som deltog vid prisutdelningen.

Fredrik Brohlin, historie- och samhällskunskapslärare på Spånga gymnasium, har tilldelats Michael A Frieds lärarpris för sitt arbete för att sprida kunskap om Förintelsen samt verka för tolerans och jämlikhet.

På eget initiativ har Fredrik Brohlin sedan 2015 arrangerat resor till Polen för eleverna på Spånga gymnasium. Han har bland annat besökt Auschwitz med sina elevgrupper.

Det är viktigt att besöka förintelselägren

– Orsaken till att jag arrangerar resorna är mitt eget intresse och engagemang. Jag vill skapa kompetenta vittnen till Förintelsen och ge eleverna en beredskap att tyda tecken i tiden för att kunna agera när vårt demokratiska samhälle hotas, säger Fredrik Brohlin.

Det startade med att han själv besökte Förintelsens platser 2011. Därefter har det varit ett långt förberedelsearbete inför elevresorna.

– Jag har återvänt flera gånger på egen hand och kommer göra en privat resa i maj 2017. Historien och platserna förtjänar att man förbereder sig på bästa sätt. Det är över 70 år sedan andra världskriget tog slut. Jag tror inte elever har samma relation till Förintelsen idag som min generation. Det är viktigt att besöka de här platserna.

Ansökningarna kräver tid och energi

Fredrik har själv sökt medel ur stipendier och fonder för att genomföra resorna.

– När du söker pengar till resorna måste du vara påläst och lägga tid och energi på att formulera dig. Våga även ta kontakt med privatpersoner som har ekonomiska medel.

Vid prisutdelningen den 27 januari deltog bland annat gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och stiftelsens grundare, Hédi Fried, överlevande från koncentrationslägret i Auschwitz.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

 

Här är Årets lärare och lärarlag i Stockholm 2016

årets lärare 2016

Från vänster Gustav Sundh, Alexandra Ljungkvist Sjölin, Britta Rhodiner-Berndtson och Oskar Uggla.

Gustav Sundh, Sjöstadsskolan

”Gustav Sundh tilldelas priset ”Årets lärare 2016”.  Gustav har med stort engagemang verkat för att Sjöstadsskolans fritidsverksamhet integrerats med skolan och att skola och fritidshemmets verksamhet blivit till en helhet.

Gustav har under året starkt bidragit till att elevernas rastmiljö utvecklats på ett positivt och kreativt sätt. Tillsammans med övrig fritidshemspersonal har Gustav under året lett ett utvecklingsarbete som syftar till att stärka elevernas förmåga till kommunikation i lek.

Gustav och skolans utvecklingsarbete kan tjäna som ett gott exempel för övriga skolors fritidshemsverksamhet i Stockholms stad. Gustav delar med sig av sin kunskap genom att föreläsa runt om i Sverige.”

Alexandra Ljungkvist Sjölin, Liljeholmens gymnasium

”Alexandra Ljungkvist Sjölin tilldelas priset ”Årets lärare 2016”. Alexandra arbetar med nyanlända elever som saknar såväl skriftspråk som skolbakgrund på Liljeholmens gymnasium. Alexandra har med stor kunskap, kreativitet och betydande engagemang utarbetat ett effektivt arbetssätt för att eleverna ska kunna göra framsteg. Alexandras kunskap kring estetiska lärprocesser bidrar till att eleverna gör framsteg och utvecklar sina färdigheter även i situationer där deras kunskaper i svenska språket är låga. Exempel på detta är att Alexandra i sin undervisning möjliggör för eleverna att prova på allt från simhopp till att arbeta med skådespelare på ”Unga Klara”.

Alexandra dokumenterar sin undervisning, bland annat genom filmer på Youtube och föreläser också regelbundet för lärargrupper.

Alexandra samarbetar med forskare från Göteborgs universitet och de har tillsammans tagit fram innehållet i läslyftsmodulen om grundläggande litteracitet. I samarbete med forskare från Malmö Högskola har Alexandra skrivit en artikel om hur man arbetar med nyanlända.

Alexandras arbete med nyanlända har bidragit till att andra lärare, på den egna skolan och på andra skolor, vågat pröva olika arbetssätt med nyanlända elever.”

Läs reportaget i tidningen Lära nr 6 2016.

Britta Rhodiner-Berndtson, Gullingeskolan

”Britta Rhodiner-Berndtson tilldelas priset ”Årets lärare 2016”.  Britta har under det senaste läsåret med stor kunskap och stort engagemang tillsammans med skolledning och medarbetare förändrat organisationen av elevgruppen inom grundsärskolan på Gullingeskolan.

Brittas arbete har bidragit till att utveckla undervisningen, genom att nya arbetssätt prövats och resurser utnyttjats effektivare, med fokus på elevernas utveckling och måluppfyllelse.  Brittas arbete är väl förankrat i skolans styrdokument och som förstelärare på skolan med uppdrag att leda och inspirera läroplansarbetet både inom grundskolan och grundsärskolan är Britta en förebild.

Britta har ingått i Skolverkets referensgrupp för bedömning i grundsärskolan. Britta är en framstående pedagog som driver arbetet framåt, båda för elever och medarbetare.”

Oskar Uggla, Södermalmsskolan

”Oskar Uggla tilldelas priset ”Årets lärare 2016”. Genom att under det senaste läsåret, arbeta med programmering som en naturlig del av teknikundervisningen på Södermalmsskolan bidrar Oskar till att öka elevernas digitala kompetens. Detta gör att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de ges större förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Vidare har Oskar byggt upp en egen webbsida med stöd i Lgr 11 som eleverna har stöd av när de ska arbeta med olika moment inom det naturvetenskapliga- eller teknikområdet. Oskar arbetar mycket med feedback från sina elever utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt där reflektion och analys är naturliga inslag.

Oskar planerar den egna undervisningen med stöd i Aretes vetenskapliga grund, stor kunskap och stort engagemang.”

Årets Lärarlag 2016

årets lärarlag gr

Malin Mileblad och Berivan Tasci, Slättgårdsskolan

”Malin Mileblad och Berivan Tasci tilldelas priset ”Årets lärarlag”. Malin och Berivan arbetar som specialpedagoger på Slättgårdsskolan. Under året har de på ett mycket kreativt och nytänkande sätt arbetat med en grupp elever som tidigare misslyckats i sin skolgång. Arbetssättet har byggt på ”brutal ärlighet” och en helhetssyn. Elevernas vårdnadshavare har haft ett nära samarbete med lärarlaget, likaså ämnesansvariga lärare på Slättgårdsskolan. Eleverna har undervisats i en extern lokal under en övergångsperiod. Genom detta arbetssätt har lärarlaget lyckats att vända en negativ utveckling för dessa elever och stärkt varje elevs självförtroende. De individuella utvecklingsplanerna har utgått från elevernas faktiska kunskaper i de olika ämnena oavsett ålder.

Lärarlaget präglas av entusiasm, kunskap, engagemang och stor kreativitet och förmåga till nytänkande samt omsorg om de elever som riskerar att hamna i utanförskap.

Lärarlaget har gjort framstående pedagogiska insatser under året och utvecklat undervisningen så att eleverna har utvecklats och nått målen för sin utbildning. Eleverna har fått ta del av en god lärmiljö. Arbetet har inneburit att eleverna har fått hjälp att bryta destruktiva mönster. I samarbete med kollegor på Slättgårdsskolan har eleverna allt eftersom slussats tillbaka till sina ordinarie klasser.”

nya elementarFrån vänster Stefan Tärnström, Camilla Pettersson, Stojanka Drinic, Sara Elvermåhr. Saknas på bild gör Cecilia Pena, Dan Ögren, Therese Personne och Anna Öberg.

Nya Elementars IKT-grupp

”Nya Elementars IKT-grupp tilldelas priset ”Årets lärarlag 2016”. Lärarlaget har med kunskap, kreativitet och engagemang drivit arbetet med att säkerställa grundläggande kompetens hos elever och medarbetare på Nya Elementars skola.  Det senaste årets arbete har bland annat fokuserat på digitala läromedel med hög kvalitet, vilket nu hela skolan har tillgång till.

Lärarlagets arbete utgår från läroplanens olika delar samt den forskning som finns rörande digitalisering och lärande. Föreläsningar och workshops arrangeras kontinuerligt för skolans medarbetare. Den digitala kompetensen kopplas även till entreprenöriellt lärande. Samarbetsprocesser på skolan gynnas av digitaliseringen genom att man lätt och snabbt kan dela goda exempel med andra.

Motivationen för skolarbete har ökat bland eleverna och det märks särskilt bland pojkarna. Arbetet med skolans digitalisering har möjliggjort för lärarna att individualisera och arbeta formativt i större utsträckning än tidigare i och med att alla elever har tillgång till digitala hjälpmedel. I det digitaliserade arbetet ser personalen förmågor hos eleverna som den traditionella undervisningen har svårt att upptäcka.”

årets lärarlag gyFrån vänster bakre raden Erja Salmenvirta, Karin Öhman, Anette Ångström, Adam Abdalla, Marcus Carlstedt, Ida Hansen, Danica Djucanovic. Mellanraden: Karin Mayorgu, Emmy-Linda Svensson och längst fram Camilla Carlberg och Bo Cassel. Frånvarande är Thomas Hjertberg, Cecilia Novoa, Ulla Rappich, Ulla Eklund och Valesca Sarrocchi.

 Språkintroduktion, Enskede gårds gymnasium

”Lärarlaget ”Språkintroduktion” på Enskede Gårds gymnasium tilldelas priset ”Årets lärarlag 2016”. Lärarlaget har under året gjort stora pedagogiska insatser genom att utveckla undervisningen genom nya innovativa lösningar, där stödmaterial saknas, i arbetet med nyanlända. Med stöd i läroplanens normer och värden har lärarlaget utarbetat ett arbetssätt som både är språkutvecklande och ger eleverna en god introduktion till det svenska samhället.

Lärarlaget ställs inför stora utmaningar då elevrörligheten är mycket stor. Dessa utmaningar möter lärarlaget med kunskap, engagemang och kreativitet. Lärarlaget har ett vetenskapligt förhållningssätt och tar regelbundet del av olika forskningsöversikter. De sprider sina erfarenheter på Pedagog Stockholm och genom att ta emot studiebesök.”

Grattis till Annika, Ann-Christine och Johanna på Sjöstadsskolan!

För sitt skolutvecklingsarbete uppmärksammas och belönas i år tre pedagoger för sitt arbete med att utveckla undervisningen. Av 96 inkomna nomineringar föll valet på Annika Nordahl, Ann-Christine Mouantri och Johanna Jonegård på Sjöstadsskolan i Stockholm.

I motiveringen för utmärkelsen står bland annat att ”De är ledande i utvecklingen av ett vetenskapligt arbetssätt på Sjöstadsskolan. Deras forsknings- och utvecklingsprojekt, Snipp, snapp, snut, är sagan verkligen slut? startade som en Learning Study på skolan och har nu utvecklas till att vara ett forskningsprojekt i samarbete med Stockholms universitet och Stockholm Teaching and Learning Study.”

Prissumman på 50 000 kronor, kommer att delas ut i samband med utbildningsförvaltningens dag för kollegialt lärande, Utbildningsforum, den 12 augusti.

Pedagogerna har även använt sig av Public Lesson – ett sätt att dela och ta hjälp av experter och kollegor. Hela skolans personal och forskare från Stockholms universitet var med och tittade på en lektion som genomfördes i skolans matsal. Efter lektionen diskuterade en expertpanel bestående av förskollärare, svensklärare från låg- mellan- och högstadiet, lektorer från Stockholms Universitet och professor Inger Eriksson, lektionens innehåll och hur den kan förbättras. Syftet med Public Lesson är att få till en öppen dialog och utveckling kring ett moment som lärarna anser vara svårt och utmanande i elevers inlärning.

– Att bland så många mycket goda kandidater kunna välja ut några speciella har inte varit lätt, men dessa tre pristagare sticker ut med sin fokus på måluppfyllelse, koppling till forskning och sitt sätt att sprida sina erfarenheter, säger Anders Grundberg, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Landskrona.

Pristagarna utsågs av en kommitté bestående av Landskrona stads förvaltningschef för utbildning, utbildningsnämndens ordförande och 2:e vice ordförande, Per-Arne Andersson, direktör/avdelningschef för lärande och arbetsmarknad SKL, Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund, Cecilia Garme, politisk frilandsjournalist, Per Reinolf, VD Skolporten och Arete Meritering samt David Johansson, lärare och son till Tomas Johansson.

Tomas Johansson var förvaltningschef inom utbildningsförvaltningen i Landskrona. Tomas Johanssons minnesfond startades i samband med Tomas bortgång 2013 och har som syfte att uppmärksamma och belöna utveckling inom skolans och förskolans område. Priset tilldelas den/de som med stor kraft och framgång driver pedagogisk utveckling som baseras på forskning och vetenskaplig grund inom förskolans och skolans område någonstans i Sverige.

Helena Karlson

Grattis Hässelbygårdsskolan till priset i eTwinning!

etwinngLärarna Carmela Perä, Birgitta Flodén och Pia Nilsson tillsammans några av eleverna som var med vid prisutdelningen.

Identitet och migration i fokus

Årets svenska tredje eTwinning-pris gick i år till Hässelbygårdsskolan och läraren Birgitta Flodén. I projektet ”The New Who Do You Think You Are – come trace your roots with us” har hon och hennes elever samarbetat med skolor i Storbritannien och Tyskland kring teman som identitet, migration och tolerans. Birgitta Flodén och Hässelbygårdsskolans rektor Martin de Ron tar emot priset vid en ceremoni den 4 maj.  Deras projekt presenterades som ett gott exempel vid en eTwinning konferens i maj på tema Migration i Bonn. eTwinning i Storbritannien vill använda det som ett gott exempel i utbildningssyfte.

– Det kan säkert inspirera lärare att arbeten visas upp utanför landet och att man ibland är med och presenterar sitt arbete på konferenser vilket verkligen är stimulerande. Man har då en verklig chans att bygga upp sitt nätverk utanför den egna skolan, säger Birgitta Flodén som här berättar om projektet.

”The New Who Do You Think You Are – come trace your roots with us är ett ettårigt eTwinningprojekt som riktat sig till åldrarna 11-16 år i tre skolor i Sverige, Tyskland och Storbritannien. I projektet har vi arbetat ålders/ämnesövergripande och tematiskt. Aktuella ämnen har varit SO-ämnen, Främmande språk, Bild, Drama/Dans och Hemkunskap.
Syftet har varit att ta reda på vad våra elever egentligen vet om sin bakgrund och om sina familjer. Vilka traditioner är typiska för den del av världen de och deras familjer kommer från. Vilka av dessa traditioner är så viktiga att man följer dem idag? Man har forskat i sina rötter, dokumenterat resultaten med hjälp av olika digitala verktyg.

Intervjuat sina släktingar

Genom att intervjua släktingar har eleverna fått reda på händelser som visat sig vara helt okända för dem tidigare. Släktingarna har till exempel berättat om barndomsminnen, minnessaker, skolgång och ibland även om strapatsfyllda resor till sitt nuvarande hemland. Vad och varför har man tagit med sig speciella föremål till det nya landet?
En del av eleverna har naturligtvis haft sina rötter i det land man lever i idag, men de flesta eleverna i den svenska och tyska skolan kommer från ett annat land och sedan har familjen flyttat till Sverige eller Tyskland. De brittiska eleverna har till största delen haft sin bakgrund i Storbritannien och har genom projektet fått lära sig om för dem främmande kulturer och traditioner.

Förutom intervjuarbetet har eleverna gjort familjeträd, kartlagt sina matvanor nu och tidigare. Man har jämfört och röstat fram en gemensam 10-i topplista med de mest populära skolluncherna i de tre skolorna. Eleverna har på olika sätt dokumenterat traditioner, läst eller berättat för partnerklasserna om sagor och berättelser man kommer ihåg och tycker om. Eleverna har under hela projektet diskuterat och kommenterat varandras arbeten i bloggar.

Lektionerna har varit ”på riktigt”

Projektet är digitalt och vi har använt oss av en mängd olika digitala verktyg som vi delat på nätet. Allt från enkla worddokument och presentationer till digitala familjeträd och väggar. Vår slutprodukt har varit digitala kartor länkade till dokument och bilder. Vårt arbete började och slutade med en gemensam digital genusfokuserad enkät bland eleverna.
Projektet har blivit till en resa ut i världen vilket inneburit att lektionerna har varit ’på riktigt’. Det har varit spännande för eleverna att se sin digitala dokumentation publicerad och man har ivrigt väntat på kommentarer på blogginlägg. De helt orepeterade videoinspelningarna av elevsamtal på projekts olika tema har faktiskt skett på håltimmar eller efter lektionstid – på fredagar. Ett gott betyg på elevintresset av att få vara med.

Vår förhoppning har varit att eleverna i projektet skulle kunna med dela med sig av olika erfarenheter och bakgrund och på så sätt se hur olika och lika vi är och hur våra liv hänger ihop.
Eller som det visade sig i den avslutande enkäten att i synnerhet de kvinnliga eleverna ansåg att de lärt sig av projektet “To be more open-minded towards people from different cultures”.”

Med vänlig hälsning
Birgitta Flodén, förstelärare i engelska
Hässelbygårdsskolan