Grattis Jenny till Pennsvärdet!

Stadsminister Stefan Löfven tillsammans med Jenny Söderhjelm Larsson, Bassem Jerbi rektor och Sofia Persson biträdande rektor på Östbergaskolan.Stadsminister Stefan Löfven tillsammans med Jenny Söderhjelm Larsson, Bassem Jerbi rektor och Sofia Persson biträdande rektor på Östbergaskolan.

Berättarministeriets nyinstiftade utmärkelse Pennsvärdet har tilldelats mellanstadieläraren Jenny Söderhjelm Larsson Östbergaskolan.
Ceremonin hölls i Observatoriemuséet där även Berättarministeriet har sina lokaler. Det inleddes med ett anförande av Stefan Löfven som även överräckte Pennsvärdet till den värdiga och allra första mottagaren  för hennes arbete med att skapa en språkutvecklande miljö för alla åldrar på Östbergaskolan i Älvsjö.

– Som statsminister vill jag å hela Sveriges vägnar tacka för de insatser som du och dina kollegor gör varje dag, för vår demokrati – och för vårt land, sa statsministern under sitt anförande riktat till Jenny Söderhjelm Larsson.

Jenny Söderhjelm Larsson, mellanstadielärare på Östbergaskolan i Älvsjö, har genom sitt inspirerande arbete som språkutvecklande förstelärare gjort ett djupt intryck på Pennsvärdets jury.
– Det känns underbart och jag är oerhört hedrad över att ha tilldelats Pennsvärdet. Jag är väldigt stolt. Yrket som lärare är en stor uppgift och jag ser det här som en möjlighet att få förmedla kärleken jag känner till mitt jobb, säger Jenny Söderhjelm Larsson.

Pennsvärdet instiftades 2018 av Berättarministeriet med syfte att uppmärksamma och hylla lärare som jobbar i socioekonomiskt utsatta områden. Pennsvärdet består av en silverbrosch formgiven av Aviva Scheiman, samt av ett stipendium à 25 000 kronor som ska stärka mottagarens pedagogiska vidareutveckling.

Juryn motivering:
Jenny Söderhjelm Larsson imponerar med sin uppfinningsrikedom, drivkraft och förmåga att bjuda in sina elever och kollegor till ett livslångt lärande. Genom att kombinera ledarskap, frihet och kreativitet har hon skapat en språkutvecklande miljö i hela skolan som kommer alla till gagn, såväl barn som vuxna. Hon utmanar och inspirerar sina elever till att upptäcka och utveckla sitt språk och hitta glädje i dess komplexitet. Jenny är en sann förebild som värnar om varje barns individuella engagemang och på så sätt lyfter hela klassrummet.

Pennsvärdet tilldelas en lärare som i en nyskapande och framåtlutad anda, genom en pedagogisk gärning främjar elevernas kunskapsutveckling, kreativitet och kritiska förmåga. Lärare i socioekonomiskt utsatta områden arbetar under förutsättningar som ställer stora krav på deras professionella kompetens och engagemang.

– Pennsvärdet är vår hyllning till lärarna vars gärning vi dagligen ser prov på, och vi hoppas att priset ska stärka och inspirera andra lärare med liknande förutsättningar, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare för Berättarministeriet.

Berättarministeriet verkar som ett stöd för barn och lärare i områden med hög arbetslöshet i kombination med låga studieresultat.

Eriksdalsskolan och Hjulsta grundskola har skolbibliotek i världsklass!

Glada skolbibliotekarier som fått pris. eriksdalsskolans bibliotekCilla Dalén på Hjulsta grundskola läser tillsammans med några nyanlända elever Maurice Sendaks ”Till vildingarnas land” högt på svenska respektive arabiska.

Till höger: Annika Lundström och Barbara Buczkowski är skolbibliotekarier på Eriksdalsskolan.

Eriksdalsskolan och Hjulsta grundskolas skolbibliotek har tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i Världsklass 2018. Utmärkelsen delas ut av fackförbundet DIK, som organiserar personer som arbetar inom kultur och kommunikation.

Priset kännetecknas av ett fokus på ett kvalitetsarbete, det vill säga att det finns en systematisk och återkommande utvärdering på lokal nivå. Kvalitetsarbetet ska syfta till skolutveckling och till att underlätta för att uppfylla målen.

– Det är fint att vår skola får beröm. Vi jobbar väldigt medvetet runt elevernas språkutveckling och använder litteraturens möjligheter på många sätt, säger Cilla Dalén på Hjulsta grundskolas skolbibliotek.

– Som skolbibliotekarie har jag förmånen att samarbeta med många på skolan, vi strävar alla ständigt framåt och att försöker utveckla vårt arbete. Skolbiblioteksverksamheten är viktig framför allt för arbetet med litteraturen, men även för delar av det som i de nya skrivningarna i läroplanen kallas ”digital kompetens”.

Hjulsta grundskola och Eriksdalsskolan fick utmärkelsen tillsammans med 32 andra skolbibliotek i landet.

Kriterierna i bedömningsarbetet:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Cilla Dalén bloggar här på Pedagog Stockholm Vad gör de på bibliotektet? Skolan har också en egen blogg om pristagarna i Världens ALMA.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Grattis Anne-Marie Körling till Ingvar Lundbergpriset!

Anne-Marie KörlingÅrets Ingvar Lundbergpris tilldelas Anne-Marie Körling, lärare på Hjulsta grundskola, för hennes outtröttliga arbete att motivera barn och unga att läsa och för att hon gör läsning till en lustfylld, gemensam angelägenhet. Anne-Marie Körling är lärare, författare, krönikör, bloggare och flitigt anlitad föreläsare. Prissumman är 100 000 kronor och delas ut vid Natur & Kulturs Läs- och skrivkonferens i Stockholm, onsdagen den 18 april.

Juryns motivering:

”Anne-Marie Körling tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2018 för sitt mångsidiga och outtröttliga arbete att motivera barn och unga att läsa. Med vidsyn, beläsenhet och djup förståelse för barns behov och möjligheter inspirerar hon lärare att hitta nya vägar att väcka elevers läslust – och föräldrar att växa som förebilder. Hon möter det enskilda barnet med samma engagemang som hon når ut till en bred publik via sina böcker, föreläsningar, radioprogram, sin blogg och som Läsambassadör. Anne-Marie Körling gör läsning till en lustfylld, gemensam angelägenhet.”

Ingvar Lundberg, (1934–2012) var professor i psykologi och en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi. Han brann för att lära barn och ungdomar att läsa och skriva och därmed ge dem möjlighet att se fler perspektiv och engagera sig i sin omvärld.

Bilden av Anne-Marie Körling är tagen av Håkan Elofsson.

Helena Karlson

Grattis Hans Erkhammar till Ingvar Linqvistpriset i NO 2018!

Hans Erkhammar har vunnit Ingvar Lindqvistpriset i NO 2018.Hans Erkhammar, Bagarmossens skola, Stockholm, har tilldelas Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne i NO (naturorientering) för 2018.

Juryns motivering:

”För sin entusiasmerande undervisning bottnande i gedigna kunskaper. Med konkreta och kreativa exempel i både projekt och fältstudier har han väckt elevernas intresse för naturvetenskap och gjort undervisningen tillgängliga för alla. En genomtänkt progression från åk 7 till 9 upprätthåller elevernas intresse”.

– Jag tog emot prisbeskedet först med förvåning och sen stor glädje och stolthet. Jag är en vanlig NO-lärare som undervisar på Bagarmossens skola sen 28 år och 34 år i Stockholms stad och jag tänker ödmjukt på alla som jag haft förmånen att möta där, säger Hans Erkhammar.

Synliggöra lärarens viktiga roll i samhället

Varje år delar Vetenskapsakademien ut fyra priser till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO. Priset har fått sitt namn efter Akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

Hans Erkhammar var en av initiativtagarna till Fältstudion på Bagarmossens skola, som handlade om fältstudier i närmiljön.

– Fältstudion började som ett ett miljölab redan 1990 och vi NO-lärare på Bagarmossens skola arbetade ambitiöst och praktiskt med miljö och naturstudier i många år. Nu är skolan ombygg och lokalerna finns inte kvar, säger Hans Erkhammar.

Öppna föreläsningar under Ingvar Lindqvistdagen

Prissumman är på 50 000 kronor till pristagaren per pris och 20 000 kronor pris till pristagarnas skolor där 10 000 kronor går till naturvetenskapliga aktiviteter och 10 000 kronor till skolans bibliotek för inköp av litteratur inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena.

Lärarpristagarna kommer att få ta emot priset under Kungliga Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 13 april, 2018.

Under Ingvar Lindqvistdagen den 11 april berättar årets pristagare om sitt pedagogiska arbete, alla intresserade är varmt välkomna att lyssna och inspireras, helt utan kostnad. Anmälan görs på Kungliga Vetenskapsakademiens hemsida.

Om Lärarprisen

Kungliga Vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i matematik och naturvetenskap sin uppskattning, och samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling. Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av Akademiens kommitté för skolfrågor, valts av akademiens ledamöter. Nomineringstiden är normalt mellan september och november varje år.

De övriga Lärarpristagarna 2018 är Fredrik Nilsson, matematik Lugnets gymnasium Falun, Henrik Mickos, kemi Tibble gymnasium,Täby och Erika Sundelin, biologi Björknäsgymnasiet Boden.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Lärare får pris för regional utveckling och innovation

Carl KronbergStockholms Handelskammare har tilldelat Carl Kronberg (i mitten) Boosting the capital-priset för sitt arbete med att utveckla Ung Företagsamhet på Bromma gymnasium.

– Det är första gången som priset går till en lärare, så det är extra hedrande både för mig och för Stockholms stad, säger Carl Kronberg.

Stockholms Handelskammare uppmärksammar varje månad initiativ som bidragit till att göra huvudstadsregionen mer innovativ, inkluderande och utåtrikad. Förutom Carl Kronberg delades priset ut till Peter Hafmar för initativet till självkörande bussar i Kista cenrum och Fredrik Bergman för sitt arbete på Centrum för Rättvisa. Motiveringen lyder:

”Carl Kronberg tilldelas priset för sitt engagemang och eldsjälsdriv som lärare och handledare inom Ung Företagsamhet. Genom att lära elever att verkligheten kräver förmågan att lära sig av sina motgångar, och att entreprenörskap kräver ett öppnare sinne än betygsjakt, så stärker du Stockholms konkurrenskraft på sikt.”

Varför är det viktigt att lära ut entreprenörskap i skolan?

– Skolans uppdrag har blivit allt svårare i takt med att förändringstakten i samhället ökar och att kraven på den arbetsmarknad som vi utbildar våra elever inför blir mer ovissa. Genom att arbeta med entreprenörskap kan skolan utveckla grundläggande förmågor hos eleverna som förbereder dem oavsett hur framtiden ser ut. Kreativitet, samarbete och problemlösning är exempel på sådana förmågor som inte går att läsa sig till i en bok, men som eleverna tränar upp genom undervisning i entreprenörskap.

– Jag arbetar framförallt med utbildningskonceptet Ung Företagsamhet (UF) där eleverna går från tanke till handling och formulerar egna affärsidéer som de genomför under ett helt läsår.

– Det ställer stora krav på elevernas egen initiativförmåga, planering och ansvarstagande. För många elever innebär det att lämna sin komfortzon och att utmana sig själva på riktigt – kanske för första gången under hela sin skoltid! Jag ser verkligen den positiva effekt som entreprenörskap i skolan i form av UF har på eleverna och hur deras självförtroende växer i takt med att de hanterar olika utmaningar. När eleverna vid UF-årets slut tar studenten har de utvecklat entreprenöriella förmågor som finns kvar genom hela livet och som är ovärderliga för dem både på ett personligt plan och som samhällsmedborgare.

– Jag är väldigt stolt och smickrad över att just jag får ta emot det här priset. Jag har arbetat målmedvetet för att utveckla arbetet med entreprenörskap på min skola Bromma gymnasium och för att sprida våra erfarenheter och goda exempel till andra skolor, men vi är många lärare i Stockholm som brinner för entreprenörskap i skolan och det här Boosting the Capital-priset tilldelas oss alla! säger Carl Kronberg.

Läs hela intervjun med Carl Kronberg och de andra vinnarna.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

 

 

Grattis Stockholmskällan till Svenska Designpriset 2017!

IMG_0218Stockholmskällan och webbyrån Creuna AB belönades med guldmedalj i tävlingen Svenska Designpriset 2017 inom kategorin redaktionellt – digitalt. Prisutdelningen ägde rum den 19 oktober på Liseberg i Göteborg.

Under 2017 lanserades webbplatsen Stockholmskällan i en helt ny kostym med hjälp av webbyrån Creuna AB. Bakom nya Stockholmskällan ligger ett stort utvecklingsarbete där Stadsarkivet, Stadsmuseet, Stadsbiblioteket och utbildningsförvaltningen i Stockholms stad arbetat tillsammans. Nu prisas Stockholmskällan för detta arbete och belönades den 19 oktober med en guldmedalj i tävlingen Svenska Designpriset 2017. Både juryn och det svenska folket som också hade möjlighet att rösta placerade Stockholmskällan på första plats.

Juryns motivering:

”För en ny källa till gammal inspiration, och en säker exekvering som visar hur värdefull vår historia kan vara när det gamla möter det nya.”

Stockholmskällan tackar alla som röstat.

Grattis LÄRA Stockholm – bästa personaltidningen 2017!

Från vänster Magnus Hjelmare (Berg), Marie Blommé, Tomas Bannerhed, Sofia Oliv, (utbildningsförvaltningen) och Emma Andersson (Berg). Foto: Fredrik Stehn Från vänster Magnus Hjelmare (Berg), Marie Blommé, Tomas Bannerhed, Sofia Oliv, (utbildningsförvaltningen) och Emma Andersson (Berg). Foto: Fredrik Stehn

 

Utbildningsförvaltningens tidning LÄRA Stockholm vann i går Publishingpriset 2017 i klassen Sveriges bästa personaltidning. Tidningen fick priset med juryns motivering ”Läsvärda reportage, välgjorda porträtt och fint foto – inspirerande”.

– Det är hedrande och extra roligt för att vi lyfter fram den pedagogiska verksamheten ute på skolorna. Det är ett gott betyg åt alla som varit med och berättat om sitt arbete och sin undervisning och därmed bidragit till framgången, säger Tomas Bannerhed, chefredaktör för tidningen sedan tio år tillbaka.

Tomas får ideér till reportage dels från verksamhetsplanen, som han försöker bryta ner i lättillgängliga artiklar och tips från skolor om bra pedagogiska exempel.

Det var fjärde gången som tidningen får mottaga priset.

– Det är särskilt roligt eftersom vi den här gången vann som bästa tidning oavsett bransch. Tidigare har vi vunnit priset i kategorin Offentlig sektor.

Elevernas lärande i centrum

– Priset ger oss råg i ryggen och är ett erkännande för vårt kommunikationsarbete – med elevernas lärande i centrum.

Ansvarig utgivare Sofia Oliv håller med och tillägger:

– Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som har medverkat i tidningen och berättat om sitt viktiga arbete.

Tidningen görs av mediebyrån BERG på uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

LÄRA Stockholm finns även att läsa digitalt och laddas ner på Pedagog Stockholm.

Här finns alla nummer från 2011 och framåt.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Här är Årets lärare, Årets lärarlag och Årets skolledare – stort grattis!

CharlotteCharlotte Ahlström, Bagarmossen Brotorps skolor

tilldelas priset ”Årets lärare 2017” inom kategorin ”Arbete med nyanlända”.

 ”Charlotte är en engagerad och skicklig lärare som leder och utvecklar skolans arbete med nyanlända elever. Hennes mål är att elever som bytt land, skolsystem och studiespråk, på kort tid ska få en möjlighet att se och uppleva hur jämnåriga i Sverige beter sig och handlar i olika sammanhang, både socialt och utbildningsmässigt.

Hon utmanar eleverna språkligt och ämnesmässigt samt handleder kollegor i språkutvecklande arbetssätt. För att ytterligare stärka elevernas möjligheter att lyckas har hon även ett nära samarbete med berörda modersmålslärare och skolans studie- och yrkesvägledare.

Charlotte är en viktig kraft i skolans utvecklingsarbete kring nyanlända elever”.

KalleKarl-Henrik Engardt, Bagarmossen Brotorps skolor

tilldelas priset ”Årets lärare 2017” inom kategorin ”Kollegialt lärande”.

 ”Karl Henrik har med stort engagemang och pedagogisk skicklighet inspirerat och entusiasmerat övriga lärare på skolan att under året ha fokus på det kollegiala lärandet. Han driver ämnesutveckling och ämnesdidaktiska diskussioner i matematik över stadiegränserna.

Genom att målmedvetet arbeta för att förändra synen på matematik som ett ”svårt” ämne har elevernas matematiska självförtroende höjts och skolan har sett en resultathöjning.

Karl Henrik menar att det kollegiala lärandet handlar om att tillsammans hitta nycklar till framgång som är specifikt för den aktuella elevgruppen.

”Det gäller att tända stjärnorna i Bagarmossen.”

JohannaJohanna Melin, Alviksskolan

tilldelas priset ”Årets lärare 2017” inom kategorin ”Fritidshemsverksamheten”.

 ”Johanna är en inspirerande och stöttande lärare som brinner för samverkan mellan skola och fritidshem. Hon har en stor och väl förankrad kunskap om skolan och fritidshemmets uppdrag.

Johanna har under året inspirerat till ett utvecklingsarbete som fört fritidshemmets verksamhet närmare styrdokumentens intentioner. Hon leder en utvecklingsgrupp som driver kvalitetsutveckling inom fritidshemmet bland annat genom det årshjul som säkerställer ett systematiskt arbete.

Skolan och fritidshemmet har under ledning av Johanna fått ett gemensamt förhållningssätt och eleverna har fått en sammanhållen helhet under sin skoldag – visionen är ”Hela barnet –  hela dagen”.

MarieMarie Nilsson, Södermalmsskolan

tilldelas priset ”Årets lärare 2017” inom kategorin ”Elevhälsa”.

 ”Marie har på ett handlingskraftigt sätt, tillsammans med sina kollegor, arbetat för att skapa tillgängliga lärmiljöer. Hennes arbete utgår från devisen ”Det som är nödvändigt för en del – är bra för alla” och hon driver tanken att elevhälsoperspektivet ska genomsyra all verksamhet.

Marie använder bland annat olika digitala plattformar för att bredda och driva undervisningen framåt i syfte att engagera, göra eleverna delaktiga samt få dem att känna meningsfullhet.

Genom att prestigelöst sprida sitt arbetssätt till övriga lärare på skolan har Marie starkt bidragit till en positiv utveckling som gynnar alla elever på Södermalmsskolan.”

Kenneth GonzalesKennet Gonzalez, S:t Eriks gymnasium

tilldelas priset ”Årets lärare 2017” inom kategorin ”Digitalisering för lärande”.

 ”Kennet ligger i framkant vad gäller digitalisering för lärande. Han är en engagerad och inspirerande lärare på S:t Eriks gymnasiums hantverksprogram med inriktning finsnickeri.

Kennet arbetar målmedvetet med att stärka elevernas språkutveckling och självförtroende, bland annat genom att ge eleverna möjligheter att arbeta med olika digitala verktyg som fördjupar deras lärande.

Genom sina instruktionsfilmer inom finsnickeri har han lyckats frigöra tid för eleverna så att de kan prioritera det praktiska arbetet under lektionerna. Det praktiska och teoretiska går ”hand i hand” genom ett tydligt pedagogiskt upplägg.”

KarlbergsskolanKarlbergsskolans personal

tilldelas priset “Årets lärarlag” inom kategorin “Digitalisering för lärande”

 ”Karlbergsskolan har under året arbetat systematiskt med att utveckla och förbättra den digitala kompetensen hos såväl personal som elever. Utgångspunkten i förbättringsarbetet har varit att förbereda eleverna väl inför de krav framtiden kommer ställa på olika digitala förmågor.

Arbetet har genomsyrats av delaktighet där all pedagogisk personal inkluderas i utvecklingsarbetet. Genom att skapa goda förutsättningar för möten har samverkan och kunskapsspridning ökat under året.

Det nära samarbetet i personalgruppen har skapat goda förutsättningar för att se till elevens hela skoldag, vilket gynnar elevernas lärande. Samarbetet har också bidragit till att skapat ett öppet klimat i kollegiet.

Personalens ökade digitala kompetens har bidragit till att förbättra kommunikationen internt, externt samt mellan skola och hem.”

SätraskolanArbetslaget kring nyanlända på Sätraskolan

tilldelas priset ”Årets lärarlag” inom kategorin ”Arbete med nyanlända i skolan”.

”Arbetet med nyanlända har utvecklats från en undanskymd förberedelseklassverksamhet till en angelägenhet för hela skolan.

Arbetslagets förmåga att sprida kompetens, samverka kring språkutveckling, utvärdera och följa upp arbetet samt uppmärksamma varje elevs unika förmågor har starkt bidragit till att de nyanlända eleverna på Sätraskolan idag får betyg och en likvärdig utbildning.

Genom att anpassa formerna för utslussning beroende på olika omständigheter har arbetslaget skapat en möjlighet för eleverna att integreras på ett positivt sätt.

Arbetet har lett till högre måluppfyllelse, en mjukare övergång från förberedelseklass till vanlig klass och ett medvetet språkutvecklande arbetssätt på hela skolan.

”Sätramodellen” visar att integration är möjlig!”

Östra realHistorieämneslaget på Östra Reals gymnasium

tilldelas priset ”Årets lärarlag” inom kategorin ”Kollegialt lärande”.

 ”Ämneslaget i historia vid Östra Reals gymnasium har ett pågående kollegialt samarbete med fokus på likvärdighet kring innehåll, bedömning och betygssättning.

Det kollegiala samarbetet karaktäriseras av en systematik kring planering, reflektion och analys av undervisningen. Samarbetet med Malmö Högskola bidrar till att stärka ämneslagets gemensamma synsätt kring tolkningen av styrdokumenten.

Eleverna har genom elevkåren uttryckt att de  uppskattar en likvärdig undervisning och en rättssäker bedömning och betygssättning.

Arbetslaget ”trampar ny mark” inom undervisningen på gymnasieskolan.”

Tengbom ÖdénAnnica Tengbom Ödén, Kungsholms gymnasium

tilldelas priset ”Årets skolledare 2017”.

 ”Annica har på skolan utvecklat en organisation för kollegialt lärande där basen för utvecklingsarbetet är att forskningsbaserad kunskap används för att utveckla den egna verksamheten. Centralt i arbetet är frågor som väcks i den egna undervisningspraktiken. Annica har tydligt uttryckt både en tro och förväntan på sina lärare. Arbetet har lett till nya insikter om elevers lärande men även stärkt enskilda lärares professionalism och tillit till den egna förmågan att utveckla sin undervisning.

Det har som lärare på skolan uttrycker det ” helt enkelt blivit roligare att vara lärare”.”

Grattis Stockholmskällan till bästa webben

IMG_0218Stockholmskällan har vunnit utmärkelsen Heritage in Motion Award 2017 för bästa webbplats och digitala innehåll. Priset delades ut under European Museum Academys konferens i Skopje fredagen den 29 september.

Juryns motivering lyder:

”En genomtänkt och gedigen insamling av källmaterial och ett föredömligt exempel på samarbete mellan kultur och skola. Webbplatsen uppmuntrar till aktivt lärande direkt från historiska primärkällor. En utmärkt webbplats med genomarbetad teknologi och rikt innehåll.”

Tävlingen Heritage in Motion uppmärksammar framgångsrika interaktiva och digitala projekt inom museer och utställningar. De delar varje år ut pris för bästa film, spel, app och webbplats som bidrar till tillgängliggöra kulturarvet. Heritage in Motion är ett gemensamt initiativ från European Museum Academy och Europa Nostra och Europeana.

Stockholmskällan är första svenska deltagare som vinner utmärkelsen.

– Vi är oerhört stolta över priset och ser det som ett bevis för att vårt samarbete mellan museer, arkiv, bibliotek och skola i Stockholms stad håller väldigt hög klass, säger Sofia Dahlquist och Samuel Branting, Stockholmskällans redaktion.

AeroEducation UF från Bromma gymnasium vann Årets teknikstipendium

aeroStort gratis till AeroEducation UF från Bromma gymnasium som tog hem Ung företagsamhets teknikstipendium på 10 000 kronor i förra veckan.

– Vi är väldigt nöjda med vårt UF-år och tacksamma för priset, säger Nikita Safronov, en av medlemmarna i AeroEducation UF till Ung företagsamhet.

En vindtunnel används för att göra experiment och laborationer i läran om hur en luftström rör sig i förhållande till objektet.

– Åker du bil och sträcker ut handen vinkelrätt utanför rutan känner du inget motstånd, men om du vinklar handen känner du motstånd. I en vindtunnel kan man göra beräkningar som man har nytta av i bland annat fordonsindustrin, förklarar Nikitia.

UF företaget som består av eleverna Nikita Safronov, Casimir Leminaho och Mathias Bruksman tillverkar inte bara vindtunnlar utan säljer även en teknikkurs där deras vindtunnlar användes.

– Läraren slipper extra arbete och lektionerna blir roligare för eleverna, säger Nikita.

Carl Kronberg är ekonomilärare och förstelärare i entreprenörskap på Bromma gymnasium och blev årets UF-lärare 2017 tidigare i år.
Car har handlett AeroEducation UF och tycker killarna har växt genom att driva företag.

– På teknikprogrammet är det inte så vanligt att tänka marknadsföring och ekonomi så ur den aspekten har året varit mycket lärorikt för killarna, säger den stolta handledaren till Ung företagsamhet.

Bromma gymnasium införde UF-företagande på teknikprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet förra året. Tidigare har det bara funnits på ekonomiprogrammet.

– Det visade sig att teknik och UF-företagande passar väldigt bra ihop. Eleverna som har läst teknik tog med sig kompetens som lyfte UF-företagandet till helt nya nivåer, säger Carl.

Motivering till teknikstipendiet löd: UF-företaget har visat stort engagemang och teknisk kunskapsfördjupning. Nyttan blir stor då syftet är att produkten/tjänsten ska spridas till elever ute på skolorna.