Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
kvalitetsarbete

Grattis Stureby till årets kvalitetspris i klassen skola

stureby– Priset betyder oerhört mycket! När vi började vårt målmedvetna kvalitetsarbete 2010 fanns nog den här tävlingen någonstans i bakhuvudet. Det här kommer att bli en kick för ytterligare hårt arbete med att utveckla skolan. Sedan vill jag lyfta fram min fantastiska personal, det är de som gör jobbet ute på golvet. De har ett otroligt driv även om det kan vara tungt många gånger, säger Elisabeth Meckbach, rektor på skolan.

Varför vann just ni?

– Det handlar om ett målmedvetet arbete där både elever och personal ska känna hur viktig skolan är, och hela tiden se utvecklingsmöjligheter. Det handlar också om att sträva framåt och samtidigt vara gedigen och att ta till sig av både erfarenheter och kunskaper. Vi har en bra sammanhållning, ställer upp för varandra och är bra på att välkomna nya medarbetare.

Har du något tips till andra verksamheter som vill utvecklas framgångsrikt?

–Vi försöker involvera alla i skolan genom det vi kallar SQA – Sturebyskolas quality-arbete. En särskild SQA-grupp, med representanter från alla delar av personalen, har som mål att leda arbetet tillsammans med alla anställda. Sedan krävs det envishet och ödmjukhet. Ibland gör man fel och då måste man vara flexibel och tänka om utifrån det.

Motivering

”I denna skola pågår ett utvecklingsarbete inom många områden och på flera olika plan. Ett medvetet och genomtänkt arbetssätt för att ta fram konkreta mål gör att varje elev vet varför de är i skolan och vad varje moment i klassrummet har för mål och mening. Ledarskapet förmedlar tydlighet, öppenhet och ett tillåtande klimat, där medarbetarna och eleverna är delaktiga i de flesta processer. Både elever och skolpersonal berättar att de känner sig sedda och värdefulla!”

Prissumma: 200 000 kronor

Snilleblixtlärare vann Förnyelsepriset 2010

Vi gratulerar Claes Ericsson på Klastorpskolan, Piloten till Förnyelsepriset 2010.

Så här löd juryns motivering;

För sitt engagemang, sitt nytänkande och sin kreativitet vill staden ge förnyelsepriset till en diplomerad snilleblixtlärare i en snilleblixtskola.

Här kan du läsa mer om Stockholms stads förnyelsepris.

Du kan besöka Claes och hans kollegor på Klastorpsskolans inspirationsplats ”Teknik och Kultur i Fokus” . Läs mer och boka in ett besök här.

Vinnande kvalitetsarbete i förskolan, grundskolan och vuxenutbildningen

Gratttis till alla vinnare!
Odenplans förskola och Ängbybarnens förskola fick pris i klassen förskola. I klassen skola fick Åsö Vuxengymnasium priset för bästa kvalitetsarbete.

Claes Eriksson, Klastorpsskolan vann förnyelsepriset och Hässelbygårdsskolan fick ett särskilt hedersomnämnade i klassen skola.

Framgångsrikt kvalitetsarbete
Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads eget årliga pris för att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Alla kommunalt drivna verksamheter och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden är välkomna att delta i kvalitetsutmärkelsen. Intresset för kvalitetsutmärkelsen var rekordstort; 46 verksamheter inkom med sina bidrag.

Läs mer om priset och motiveringarna för vinnarna här.