Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Ung företagsamhet

Lärare får pris för regional utveckling och innovation

Carl KronbergStockholms Handelskammare har tilldelat Carl Kronberg (i mitten) Boosting the capital-priset för sitt arbete med att utveckla Ung Företagsamhet på Bromma gymnasium.

– Det är första gången som priset går till en lärare, så det är extra hedrande både för mig och för Stockholms stad, säger Carl Kronberg.

Stockholms Handelskammare uppmärksammar varje månad initiativ som bidragit till att göra huvudstadsregionen mer innovativ, inkluderande och utåtrikad. Förutom Carl Kronberg delades priset ut till Peter Hafmar för initativet till självkörande bussar i Kista cenrum och Fredrik Bergman för sitt arbete på Centrum för Rättvisa. Motiveringen lyder:

”Carl Kronberg tilldelas priset för sitt engagemang och eldsjälsdriv som lärare och handledare inom Ung Företagsamhet. Genom att lära elever att verkligheten kräver förmågan att lära sig av sina motgångar, och att entreprenörskap kräver ett öppnare sinne än betygsjakt, så stärker du Stockholms konkurrenskraft på sikt.”

Varför är det viktigt att lära ut entreprenörskap i skolan?

– Skolans uppdrag har blivit allt svårare i takt med att förändringstakten i samhället ökar och att kraven på den arbetsmarknad som vi utbildar våra elever inför blir mer ovissa. Genom att arbeta med entreprenörskap kan skolan utveckla grundläggande förmågor hos eleverna som förbereder dem oavsett hur framtiden ser ut. Kreativitet, samarbete och problemlösning är exempel på sådana förmågor som inte går att läsa sig till i en bok, men som eleverna tränar upp genom undervisning i entreprenörskap.

– Jag arbetar framförallt med utbildningskonceptet Ung Företagsamhet (UF) där eleverna går från tanke till handling och formulerar egna affärsidéer som de genomför under ett helt läsår.

– Det ställer stora krav på elevernas egen initiativförmåga, planering och ansvarstagande. För många elever innebär det att lämna sin komfortzon och att utmana sig själva på riktigt – kanske för första gången under hela sin skoltid! Jag ser verkligen den positiva effekt som entreprenörskap i skolan i form av UF har på eleverna och hur deras självförtroende växer i takt med att de hanterar olika utmaningar. När eleverna vid UF-årets slut tar studenten har de utvecklat entreprenöriella förmågor som finns kvar genom hela livet och som är ovärderliga för dem både på ett personligt plan och som samhällsmedborgare.

– Jag är väldigt stolt och smickrad över att just jag får ta emot det här priset. Jag har arbetat målmedvetet för att utveckla arbetet med entreprenörskap på min skola Bromma gymnasium och för att sprida våra erfarenheter och goda exempel till andra skolor, men vi är många lärare i Stockholm som brinner för entreprenörskap i skolan och det här Boosting the Capital-priset tilldelas oss alla! säger Carl Kronberg.

Läs hela intervjun med Carl Kronberg och de andra vinnarna.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se