Varför kan jag inte installera eller ladda hem program?

Jag skrev tidigare ett inlägg om hur processen ser ut när ett program ska paketeras. Efter det fick jag en fråga om varför det ska göras; vad är fördelarna?

I detta inlägg tänkte jag och Anton försöka svara på dessa frågor.

 

Varför ska programmen paketeras?

Det enklaste svaret vore att säga att stadens IT-miljö kräver det. men det säger inte så mycket. Därför är det lättare att förstå varför man gör paketeringar av program när man tittar på fördelarna med paketering och håller i minnet att detta gäller en stad med nära 200 kommunala skolor som vill använda olika många program i olika stor utsträckning.

 

Vilka är fördelarna?

Det underlättar vid installation och avinstallation.

I och med att programmet kan beställas ut till flera datorer genom en beställning behöver inte lärare eller IT-ansvariga på skolorna göra manuella installationer på flera datorer. Detsamma gäller när en skola inte längre vill använda ett program och beställer en avinstallering. I de fall en skola vill ha eller vill ta bort ett program på t.ex. 300 datorer innebär detta en stor minskning i arbetsbelastning.

 

Varje skola kan få tips om program som de kan använda i Programbanken.

Att hålla koll på det stora utbudet av pedagogiska program som finns är en svår uppgift. Programbanken, där du kan läsa om de program som finns paketerade för skolor i Stockholms stad, blir därför en resurs för lärare och pedagoger att hämta inspiration och tips från. Det blir där också synligt för skolor vilka program andra skolor använder.

 

Hoppas detta klargjort några fördelarna med paketerade program.

/Rebecca och Anton

paketerat program

Sommaren närmar sig…

…och i skolorna är det omdömesskrivning, betygssättning, planering inför skolavslutning och tid att avsluta läsårets arbete som står i fokus.

Skulle du under denna hektiska period stöta på ett program som verkar intressant hoppas jag att du kommer ihåg att skicka ditt önskemål om att få programmet paketerat till oss. Du kan kontakta oss via Programbankens kontaktformulär.

/Rebecca

Varför tar det sån tid att paketera ett program som skolorna vill använda?

En fråga som många ute på skolorna ställer. Och det är en bra fråga! För att kunna svara på den vill jag förklara hur processen ser ut när vi beslutat att paketera ett program.
1. Ett önskemål om ett program inkommer till Programbankens maillåda.

2. Vi i applikationsgruppen tittar på önskemålet och beslutar att försöka paketera programmet.

3. Jag eller Anton tar kontakt med leverantör av programmet för att påbörja ett samarbete.

4. Leverantören godkänner att vi får paketera programmet och distribuera det inom Stockholms stads skolor.

5. Programmet paketeras och är klart för test.

6. Programmet funktionstestas för att se att det fungerar som det ska. Detta görs i de flesta fall av leverantören eller av lärare från skolorna.

7. När programmet är godkänt finns det beställningsbart i Serviceportalen.

8. Skolan undersöker om Programmet är licenskrävande, antingen genom att söka efter programmet i Programbanken eller kontakta ATEA. Om programmet kräver licens köper skolan licens.

9. Skolan kan nu beställa programmet från Serviceportalen och använda det i enlighet med licensen.
Det är en omfattande process och viktigt för oss är att allt går bra vid funktionstestet. Vi vill inte att skolorna ska stöta på problem med de program som de använder.

/Rebecca

Paketeringsprocessen för skolor

Sök, ladda ner, läs och lyssna på böcker

EasyBookshelf är ett program som gör det möjligt att söka efter, ladda ned, läsa och lyssna på böcker. Programmet stödjer DAISY-,  ePub-, HTML- och text-format och har en direkt koppling till böcker i bl.a. Legimus och från Inläsningstjänst AB. För böcker och dokument som inte innehåller något inläst ljud så ljudsätts texten automatiskt med talsyntes. Du kan använda talsyntes som finns installerad på din dator.

Några funktioner som finns i programmet är:

  • Markering av den text som läses upp
  • Möjlighet att välja talhastighet
  • Använda bokmärken med noteringar
  • Zoom

Du kan prenumerera på RSS-flöden, podcasts och lyssna på Internetradio inifrån programmet.

Du kan läsa mer om programmet i Programbanken. Programmet är licenskrävande.

Skulle detta kunna vara något för dig och dina elever?

/Rebecca

 Läs mer om programmet i Programbanken
Läs mer om programmet i Programbanken

 

 

Skolledare och pedagoger lär sig mer om licenser

Idag har vi haft det fjärde utbildningstillfället om licenser och licenshantering för skolledare och pedagoger. Utbildningstillfällena har snabbt fyllts med intresserad och engagerad personal som vill att deras skola ska ha ordning på sin licenssituation. Det är väldigt roligt för oss att se att skolor efterfrågar fortbildning kring detta och att det finns en vilja att ta kontroll över sin licenssituation. Vi är också glada att så många velat delta att vi fått ordna fler tillfällen än vad som var tänkt från början.

Etrt stort tack till alla er som deltagit på utbildningstillfällena och tack till utbildare från ATEA som svarat på frågor och hjälpt deltagarna att komma igång med arbete i licensportalen.

/Rebecca

 

Licensutbildning

Datorprogram, webbprogram och app för grundskolan – kostnadsfria att använda

Visste du att Utbildningsförvaltningen har kommunlicens som gäller för kommunala grundskolor på MV-Nordics pedagogiska program?

Programmen som ingår i Skolavtal+ och kommunlicensen innebär att dessa program kan användas kostnadsfritt av kommunala grundskolor i Stockholms stad. I avtalet ingår också tillgång till webbprogram och appen IntoWords.

Vill du veta mer om programmen kan du läsa mer i Programbanken.

/Rebecca

En film om Matematikhuset som ingår i Skolavtal+

 

 

 

 

Arbetar du med elever som behöver bild- eller symbolstöd?

Bildstöd kan vara nödvändigt för att en del elever ska förstå till exempel arbetsscheman eller för att förstå skoldagens struktur. För andra elever kan bildstöd vara ett stort stöd vid läsning cller skrivning. Ofta behöver eleverna bilder som är enkla men tydliga och det kan vara både svårt och tidskrävande att hitta passande bilder eller symboler.

I programmen Communicate:SymWriter och Communicate:In Print finns ca 10 000 olika symboler samt en stor uppsättning bilder och fotografier som kan användas som bildstöd.

Communicate:In Print är ett program för dig som pedagog där du till exempel kan skapa böcker, scheman, arbetsblad och instruktioner med bildstöd.

Communicate:SymWriter är ett program som bygger på att ge symbolstöd till skrivandet. När eleven skriver ett ord visar sig en symbol ovanför ordet. Till programmet finns också talsyntes.

Du kan läsa mer om programmen i Programbanken.

/Rebecca

SETT-mässan och Programbanken

Första dagen på SETT-mässan har varit så rolig och inspirerande! Jag har mött många nyfikna och peppade pedagoger som vill komma igång och arbeta med digitala verktyg. Det har resulterat i många intressanta samtal.

Under dagen här vi haft olika rundvandringar med inriktning på pedagogiska program där du som pedagog fått möjlighet att träffa leverantörer och få veta mer om program som finns paketerade och kan användas i Stockholms stads IT-miljö.

Om du vill följa med på en rundtur så kör vi imorgon också. Dock skiljer sig tiderna lite; rundvandringen med inrikting på elever i behov av särskilt stöd går kl. 11.00 istället för kl. 10.00.

Besök oss också gärna i Stockholms stads monter!

/Rebecca

image

IT i undervisningen – inspirerande filmer

Medioteket erbjuder ett stort utbud av AV-media och där kan du ta del av inspirerande filmer om IT i undervisningen.

På Mediotekets hemsida kan du läsa mer om AV-media och hur din skola ansluter sig till tjänsten.

Vill du få en titt på de filmer som föreslås om man söker på IT i undervisningen kan du klicka här.

 

/Rebecca

Programmering i skolan?

På Omvärldsbloggen kan du läsa ett intressant inlägg, Programmering, Open Minds och Blockholm, skrivet av Stefan Pålsson som handlar om bland annat programmering i skolan och Barnhack.

Skulle du bli inspirerad av inlägget kan du läsa mer om programmen Scratch och Kodu i Programbanken. Båda programmen är freeware och kan användas av Stockholms stads skolor.

Du får också gärna läsa inlägget Skapa spel, animationer, musik eller interaktiva berättelser! Lär dina elever programmering på ett roligt och enkelt sätt! där jag skrivit om programmet Scratch.

/Rebecca