Visar alla blogginlägg från: mars 2017

Sju tips för att sprida programmering på skolan

Ofta är det en eller två lärare på en skola, som kommer igång med programmering men har svårt att sprida sina kunskaper på skolan. Mitt starkaste tips är att använda eleverna som resurser.

 • Elever håller i workshops för lärare
 • Elever håller i lektioner för andra klasser
 • Gymnasieelever håller lektioner på grundskolan
 • Elever stöttar lärare i andra klasser
 • Lärare ”praoar” hos kollegor och lär sig
 • Utbilda grupp av elever som blir ambassadörer, två i varje klass lär sig robotar.
 • Arbetslaget delar upp kompetensområden och hjälps åt ämnesövergripande. Inte lämna över till en enda person.

Lyssna gärna på det fina radioprogrammet Kjellkoden. I avsnittet Alla kan koda berättar Ådalskolan i Kramfors hur de jobbar med programmering på skolan och hur de sprider kunskaperna mellan lärare och elever.

IMG_6372  IMG_3324kap. 10. lego mindstorms

Att lära gamla hundar sitta

dog-102955_1280

Just nu strömmar det in oroliga åsikter från höger och vänster, angående den nya digitala agendan för skolan. Oron som kommer från folk utanför skolan struntar jag fullständigt i. Jag tänker inte ens läsa ledare som kritiserar regeringens beslut. Det är inte värt energin.

Oron som kommer inifrån skolan lyssnar jag däremot gärna till. Här är min empati stor. Jag hade blivit galen om jag hade fått order om att lära mig programmering, mitt i min vardag där jag redan kämpade för att få till min undervisning. Jag förstår tröttheten. Jag förstår motviljan.

Låt oss ta det lugnt. Låt oss vara tillåtande i tonen gentemot motsträviga kollegor.

Nu har vi ett beslut. Från höstterminen 2018 finns det ingen valfrihet längre. Låt oss se till att lärarna som nu har fått ytterligare en ny uppgift att ta sig an, känner sig lugna och trygga med att det kommer att gå bra. Det är viktigare att det här bli bra på längre sikt och att lärarna orkar och känner sig sugna på att ta sig an utmaningen.

/Karin

Digital kompetens bortom verktyg och appar

cat-244060_1280

I efterdyningarna av regeringens beslut om att stärka digital kompetens i styrdokumenten har jag hamnat i många debatter i sociala medier. Mellan raderna läser jag in olika typer av kritik, som i mångt och mycket bottnar i oro. Vi måste bli tydligare i att förklara vad digital kompetens är och varför det är viktigt.  Det digitala är inte något ytligt krimskrams som lärare använder för att skoja till lektionerna lite. Jag berörde det i inlägget om Varför programmering här.

Digital kompetens handlar inte om att hantera appar.  Kanske oförmågan att se komplexiteten i digitaliseringen kommer sig av okunnighet. Om man inte har insyn i hur komplicerad juridiken är, kring kränkingar på nätet, PUL eller upphovsrätt, då förstår jag att man inte ser det som något angeläget att lära ut. Eller om man aldrig har reflekterat över hur datalagringsdirektiv och spärrningen av vissa hemsidor kan få för konsekvenser för medborgare, ja då känns det kanske inte så relevant.

Det absolut viktigaste av den digitala kompetensen är demokratiaspekterna som vi måste sträva efter att komma åt. Det finns allvarliga sidor av att vi lever stora delar av livet på nätet. Om vi synar dessa sidor i sömmarna, kanske det känns mer relevant att regeringen stärker vikten av digital kompetens.

Det handlar inte om appar. Det handlar inte om att göra roliga presentationer i iMovie. Det handlar inte ens om att eleverna ska lära sig programmera. Det handlar om att förstå den värld som vi lever i, oavsett om den tar sig digitala eller fysiska uttryck.

På regeringens uppdrag har Totalförsvarets forskningsinstitut tagit fram en kartläggning om Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer  som presenterades i januari 2017. Sedan tidigare jobbar Statens medieråd med material riktat till ungdomar angående medie- och kommunikationskunskap, just för att skolan ska kunna jobba mer långsiktigt för att förebygga radikalisering av unga, åt olika falanger.

Att vi 2017 talar om alternativa fakta, är ett resultat av att vi ignorerat komplexiteten i digitaliseringen för länge, menar jag. Det är dags att vi läser på lite. Digitaliseringen kommer inte att pausa under tiden. Jag förstår att det känns pressat och jobbigt, men vad har vi för val? Hur ska vi annars komma till rätta med problemen som digitaliseringen orsakar, om vi inte försöker lära oss förstå den? Vad är alternativen? Jag ser ingen annan väg än genom mer kunskap, för oss alla.

/Karin

Nu är det klart, programmering kommer in på schemat.

ballonger

Idag kom det äntligen. Regeringen har antagit Skolverkets för hur programmering kommer in i läroplanen. Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017.

Här kan ni läsa pressmeddelandet från regeringen.

Programmera mera

Programmera mera/UR

Förutom att jobba på Utbildningsförvaltningen några timmar i veckan, är jag också på UR och jobbar för fullt med en andra säsong av barnprogrammet Programmera mera. Säsong 1 producerade vi förra året och det sändes på Barnkanalen under hösten. Troligtvis kommer det att repriseras nu under våren också.

Första säsongen hade vi årskurs 3 som målgrupp, men jag vet att det har använts från förskola upp till årskurs 5. Programmet består av 10 avsnitt på 15 minuter vardera. Man kan se alla, eller välja ut något som passar. Det finns en liten, liten progression i programmet, men det är meningen att man ska kunna se vilket avsnitt som helst och i den ordning man vill. Det finns även fem avsnitt som är gjorda på teckenspråk.

Till programmen har jag skrivit en lärarhandledning som jag hoppas kan vara givande läsning även om ens elevgrupp inte passar för programmet. De flesta övningarna går att anpassa uppåt och neråt i åldrarna och jag går även igenom grundläggande begrepp som är bra att lära sig.

Dessutom finns det ytterligare lärarmaterial i form av 10 filmer som heter Lektionstips. Där beskriver jag olika begrepp och hur man kan jobba med dem inom olika ämnen.

Hälsningar, Karin

Anmälan till Lärarspåret på Stadshushacket

stadshushack

Nu öppnar vi anmälan till Stadshushackets Lärarspår!
28 mars 2017 klockan 13.00-16.00 är det dags för Stadshushacket – ett superhackathon med hundratals elever, lärare och yrkesverksamma programmerare i Stockholms stadshus.

En femteklass från varje stadsdel testar programmering i Blå Hallen och i Gyllene Salen får lärare och pedagoger från Stockholms stads grundskolor prova på olika roliga sätt att komma igång med programmering i skolan.

Programmet pågår mellan 13.00-16.00 med gemensam introduktion och avslutning. Nedan anmäler du dig till vilken workshop du önskar delta i. Först till kvarn och begränsat antal platser. Välkommen med din anmälan!

A. Koda musik i SonicPi
SonicPi är ett program där du kan programmera musik. Programmet går att ladda ner och använda helt gratis. När du programmerar i Sonic Pi hör du direkt det som du kodar – på så sätt kan du lära dig programmera samtidigt som du skapar musik! I denna workshop får du utforska SonicPi tillsammans med Julia Oskö och Klara Sporrong som till vardags är mjukvaruutvecklare och interaktionsdesigners på Spotify. Dator finns på plats.
Anmälan till denna workshop!

B. Medioteket presenterar Roboteket
Under våren har Medioteket påbörjat ett utvecklingsarbete kring ett Robotek. Roboteket består av lådor med programmeringsmaterial som lånas ut i samband fortbildning inom programmering. Målgruppen är pedagoger inom förskola, grundskola inklusive fritids och sker inom ramen för utbildningsförvaltningens projekt Programmering Stockholm. På denna workshop ger vi exempel på material och arbetssätt som ingår i konceptet Roboteket. Du behöver inte ta med egen dator.
Anmälan till denna workshop!

C. Minecraft Education Edition
Under denna workshop kommer ni tillsammans med Jerker Porat, lärarambassadör på Microsoft, att få bekanta er med Minecraft. Förstå hur det fungerar, och även få en ide om varför det har blivit så stort bland barn, ungdomar och vuxna. Vi kommer att gå varligt fram och lära oss med hjälp av den inbyggda tutorial-världen, där de viktigaste funktionerna i Minecraft testas praktiskt. Avslutningsvis kommer vi titta på det community som finns med kom-igång-hjälp och lärresurser. Tag med egen dator!
Anmälan till denna workshop!

D. Ger verktyget god formativ feedback?
Den svenska skolan digitaliseras. Med detta följer en utökad användning av digitala lärandemiljöer som läromedel och appar för eleverna. Dessa lärandemiljöer har som ett mål att effektivisera undervisningen genom att stödja läraren i t ex formativ bedömning av elevernas lärande. Hur kan du som lärare utvärdera om dessa lärandemiljöer verkligen ger god formativ feedback? I workshop med Victor Sebes, ansvarig för innehåll och pedagogik på EdQu, diskuteras detta (med huvudfokus på matematik/programmering) samt utvärderar ditt valda verktyg som du använder dig av i klassrummet. Tag med din egen dator eller platta.
Anmälan till denna workshop!

E. Upptäck Scratch!
Kom och prova på Scratch! Under workshopen får du bekanta dig med grundläggande funktioner i Scratch och prova på att utveckla ett enkelt spel. Kanske en magisk saga, eller en farlig haj, eller ett rymdäventyr? Du bestämmer! Tag med din bärbara dator
Anmälan till denna workshop!

För frågor:
Annika Hedås Falk
Projektledare
FoU-enheten Utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Hantverkargatan 3A, 112 21 Stockholm
Postadress: Box 22049, 104 22 Stockholm
Telefon: 076-12 408 14

Vill du vara med på Stadshushacket?

stadshushack

28 mars 2017 är det dags för Stadshushacket – ett superhackathon med hundratals femteklassare i Blå Hallen. Och vi behöver dig från Stockholm Stad som vill hjälpa till! Stadshushacket i Blå Hallen är en aktivitet som planerats på uppdrag av Programmeringskommissionen och Programmering Stockholm och det blir ett roligt och lyxigt exempel på att Stockholm satsar på programmering.

Vi bjuder in en femteklass från varje stadsdel som får komma till Stadshuset tillsammans med lärare och fritidspersonal och testa på programmering tillsammans med yrkesverksamma programmerare under festliga former denna eftermiddag. Vi har ett lärarspår i underbara Gyllene Salen där lärare och pedagoger får prova på olika roliga sätt att komma igång med programmering i skolan. Till lärarspåret blir det först-till-kvarn-anmälan som kommer ut inom kort.

I det här projektet samarbetar Utbildningsförvaltningen med Kodcentrum som ordnar kodstugor ute på våra skolor och har en mängd volontärer som hjälper till med arrangemanget.

Vill du vara värd på Stadshushacket?

Nu behöver vi en mängd värdar för att eventet ska vara tryggt och roligt. I formuläret nedan kan du anmäla ditt intresse av att vara med som värd.

Som värd får du: 

 • vara med och skapa historia när hundratals 5:e klassare kodar i Stadshuset
 • arbeta i underbara Blå Hallen tisdag 28/3 11.30-16.00
 • komma på ett trevligt förmöte 22/3 8.00-9.00, Kungliga Myntet, Utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F
 • lunch och fika
 • en käck t-shirt

Värdskapet innebär bland annat att… 

 • vara på plats i Stadshuset 11.30-16.00 och hjälpa till med förberedelser och delta på plats
 • hjälpa workshopledarna till rätt ställe (tydliga instruktioner kommer finnas)
 • vara värd till klasserna som kommer (14 klasser, en från varje stadsdel)
 • välkomna deltagarna när de kommer 13.00 och visa in dem in i Blå Hallen
 • stå i trappan upp till Gyllene Salen (dit endast deltagare på Lärarspåret har tillträde)
 • hjälpa elever som kommit på villovägar och inte hittar toalett eller liknande

Programmet den 28/3

13.00 Hej och välkomna

13.15-14.15 Pass 1

14.15-14.45 Fika

14.45-15.45 Pass 2

15.45-16.00 Tack och hej!

Plats: Stadshuset

När: Tisdag 28 mars 11.30-16.00

Anmäl dig via denna länk: 

https://goo.gl/forms/KjFQ77FRIZCBNrPJ3

Frågor? Kontakta annika.hedas-falk@stockholm.se eller 076-12 408 14

Vi ser fram emot att skapa historia med er!

/Annika

Didaktorn: Digitalkunskap

Dagens blogginlägg blir i form av en podcast. I samband med Bokmässan i höstas, träffade jag Natanael Derwinger och spelade in ett avsnitt av podcasten Didaktorn. Här följer 17 minuter där jag förklarar bakgrunden till mina tankar om programmering och den digitala dimensionen av läroplanen.

/Karin

Didaktorn: Digitalkunskap

didaktorn

Uppmuntra tjejerna!

På onsdag är det Internationella kvinnodagen. Det är så sorgligt att det fortfarande är en viktig dag att uppmärksamma. Vi är inte ens i närheten av att vara i hamn när det kommer till kvinnor och mäns lika värde. Det blev tydligt i klippet från EU-parlamentet där en polske parlamentarikern Janusz Korwin-Mikke står upp och säger så här i mars 2017.

Källa: DN

mindre svagare aset

Inom IT-sektorn är saknaden av kvinnor uppenbar. Det har gjorts mängder med insatser för att förändra siffrorna och i undersökningen Unga kvinnor och IT från 2016 ser vi för första gången en liten ökning av unga kvinnors intresse för IT-relaterade yrken.

 • Andelen kvinnor som intresseras sig för en karriär inom IT ökat från 36 till 48 procent jämfört med föregående år.
 • Andelen svarande som känner att information/reklam för IT-jobb och IT-utbildningar är riktade till dem har ökat från 4 till 8 procent.
 • Andelen svarande som anser sig ha sämre karriärmöjligheter inom IT än män har minskat från 50 till 48 procent.
 • Andelen svarande som uppger att de inte jobbar med IT idag, men som skulle kunna tänka sig att göra det har ökat från 36 till 38 procent.

Jag har två konkreta förslag på hur vi kan jobba för att utjämna siffrorna.

1. Uppmana tjejer i åldrarna 11-15 att anmäla sig till TEKLAfestivalen som går av stapeln på KTH 22 april. Det brukar vara ett högt söktryck, så det finns ingen garanti att man kommer med, även om man anmäler sig. Om det blir många besvikna elever, ordna en egen Teklafestival på skolan.

2. Arrangera Geek Girl Mini på skolan. Det går att göra på många olika sätt; på fritids, som fritidsklubb, som helt avskiljt från skolan, som elevens val, som del av den ordinarie undervisningen, regelbundet varje vecka, eller som ett engångstillfälle. Testa! På hemsidan geekgirlmini.se finns tips för att komma igång och tips på 20 olika aktiviteter att göra. Självklart funkar aktiviteterna lika bra med blandade grupper, eller bara med killar. Tyvärr verkar det dock vara svårare att få tjejer att komma till programmeringsträffar med mixade grupper. Jag har aldrig haft svårt att få med tjejer till geek girl mini. För den som vill kan jag dessutom bidra med snygga stickers till tjejerna, om ni vill testa mini-konceptet (gäller hela landet, inte bara Stockholm).

Print

/Karin

Att förstå hur världen fungerar

atomer och bitar

”Titta mamma, jag badar bland vattenmolekylerna”, det sa min dotter när hon var tre år och de hade haft experiment på förskolan. De hade smält is och kokat vatten för att se hur vattenmolekyler kan ta olika form. Jag blev så lycklig. Min dotter hade lärt sig hur allt omkring oss är uppbyggt av atomer och molekyler och vi har haft många samtal om molekylerna sedan dess.

I torsdags radade jag upp fyra sexåringar med två ficklampor i varje hand. Genom att vi tände och släckte ficklamporna skickade vi meddelanden till föräldrarna som fick tolka vad vi skrev utifrån en ASCII-tabell. Jag inbillar mig inte att sexåringarna gick därifrån med en fullständig förståelse för hur data kan skickas runt hela jorden på några sekunder och bli till film, text eller bilder, men jag tänker att jag någonstans i bakhuvudet har placerat ett frö till förståelsen. Föräldrarna tackade så mycket för förklaringen och verkade mycket glada att de äntligen hade fattat något som de inte hade begripit tidigare.

Det handlar om att förstå hur världen fungerar. Genom att läras sig att en dator bara förstår ettor och nollor, alltså på eller av, är det lättare att förstå att det hela tiden måste reduceras till just ett eller noll, när data ska tolkas. En programmerad lösning på ett problem behöver en definitiv gräns. Om vi väljer att installera ett filter på datorn, så har någon programmerat det filtret till att acceptera viss data och blocka annan. Var går gränsen? Om sidor innehållande vissa ord blockas, blir det till exempel svårt att hitta fakta om droger, porr eller vad som nu ska förbjudas. Hemsidan teacherhack , som innehåller tips på hur man kan jobba med digitalt fokus i skolan, gick inte att nå från Stockholms stads datorer ett tag (vet inte hur det är nu) på grund av namnet.

För sex år sedan visste jag inte mycket alls om datorer. I dag är jag mycket mer kompetent att avgöra vad som är säkert och inte, vilka faror som är verkliga och vilka som är inbillade. Jag kan ha åsikter om politik som rör vår datasäkerhet och jag kan fundera över hur jag tycker att storföretagen ska hantera min data. Jag är verkligen inte expert på datorer. Jag har inte läst någon högskoleutbildning i datavetenskap, men jag känner mig mycket tryggare i den digitala världen. Att ha kunskap eller inte ha kunskap, det är frågan. Vad tycker du?

/Karin