Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
introduktion

Hej från Karin

KarinNygards2016

Hej jag heter Karin Nygårds. Jag har jobbat som grundskollärare på låg- och mellanstadiet i Stockholms stad sedan 2000. Nu är jag tjänstledig från Sjöstadsskolan för att jobba med digitalisering av skolan i allmänhet och programmering i synnerhet.

Jag jobbar för tillfället 10% på Utbildningsförvaltningen för att hjälpa till i programmeringsprojektet. Jag sitter också med i Stockholms stads programmeringskommission som har till uppgift att underlätta implementeringen av programmering i stadens skolor.

Jag ska försöka uppdatera bloggen och fylla den med tips och råd angående programmering i skolan. Vi blir glada om ni har åsikter, frågor eller egna tips som vi kan sprida i staden, så hör gärna av er!

Karin